Теми статей
Обрати теми

Сертифікація педагогічних працівників: перше знайомство

Остапчук Олександр, експерт з питань оплати праці
Бюджетна бухгалтерія Січень, 2019/№ 4
Друк
У 2019 році у нашій країні розпочинається сертифікація педагогічних працівників. Першими її пройти зможуть вчителі початкових класів. Що представляє собою процес сертифікації педагогів? Як буде реалізовано його механізм? Що вчитель отримає за результатами сертифікації? Відповіді на ці та інші запитання ви знайдете у нашій сьогоднішній статті.

Що таке сертифікація?

Відповідно до ч. 1 ст. 51 Закону про освіту сертифікація педагогічних працівників — це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

Згідно з абз. 2 п. 1 Положення № 1190 метою сертифікації є виявлення та стимулювання педагогічних працівників з високим рівнем професійної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню.

Сертифікація педпрацівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою (ч. 2 ст. 51 Закону про освіту та абз. 3 п. 1 Положення № 1190) та за умови його добровільної реєстрації (абз. 1 п. 5 Положення № 1190).

Хто зможе взяти участь у сертифікації в 2019 році?

Цьогоріч у сертифікації зможуть взяти участь 1 тис. вчителів початкових класів. Розподіл граничної чисельності педагогів, які зможуть зареєструватися для проходження сертифікації, наведено у додатку до наказу № 1486.

ВАЖЛИВО!

Участь у сертифікації може взяти педагогічний працівник, який має стаж педагогічної роботи на відповідній посаді на момент його реєстрації не менше двох років.

Як і коли зареєструватись для участі у сертифікації?

Відповідно до п. 7 Положення № 1190 реєстрація для проходження сертифікації здійснюється шляхом подання реєстраційних документів педагогічними працівниками, які бажають пройти сертифікацію, у строки, що встановлюються МОН.

УВАГА!

Реєстрація для проходження сертифікації розпочалася 15 січня 2019 року і буде тривати по 1 лютого 2019 року включно (п. 1 наказу № 1486).

Для участі у сертифікації під час реєстрації педагогічний працівник повинен надати наступні документи (п. 9 Положення № 1190):

1) оформлену реєстраційну картку-заяву*, бланк якої формується з використанням спеціального веб-сервісу;

* Покроковий алгоритм зі створення заяви наведений на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти за посиланням http://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi/.

2) копію паспорта громадянина України, а в разі його відсутності — іншого документа, що посвідчує особу;

3) копію одного з таких документів:

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків або картки платника податків, або сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

4) довідку із закладу освіти, в якому працює педагогічний працівник, з інформацією про його: прізвище, ім’я, по батькові; назву посади з уточненням фаху, за яким він працює; загальний стаж педагогічної роботи; стаж роботи на займаній посаді; спеціальність згідно з дипломом; кваліфікаційну категорію; педагогічне звання (за наявності).

Зауважимо, що усі вищеперелічені документи педпрацівник повинен надіслати рекомендованим поштовим відправленням або доставити нарочно до відповідного регіонального центру. У свою чергу центр формує базу даних учасників сертифікації та не пізніше ніж через два тижні після завершення реєстрації передає її Державній службі якості освіти.

Як буде здійснюватися сертифікація?

Порядок проведення сертифікації вчителів початкових класів у 2019 році ми відобразили на схемі.

img 1

Експертне оцінювання. Вивчення практичного досвіду роботи вчителя відбуватиметься в закладі освіти, де він працює. Організацію цього процесу здійснюють Державна служба якості освіти та її територіальні органи, а безпосередньо оцінювання проводять незалежні освітні експерти. Попередньо кожен експерт повинен пройти відбір та необхідне навчання.

Як повідомляє МОН на своєму офіційному сайті (https://mon.gov.ua/), наразі заплановано 2 періоди, в які експерти відвідуватимуть учасників сертифікації: з середини лютого 2019 року до кінця травня 2019 року та у вересні-жовтні 2019 року. Про їхній візит вчитель отримає попередження на електронну пошту не пізніше ніж за 3 дні до приїзду. Кожного учасника експерти відвідуватимуть тільки 1 раз.

Проект Методики експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації розміщено на офіційному сайті Державної служби якості освіти (http://www.sqe.gov.ua). Згідно із зазначеним проектом експерти вивчатимуть та оцінюватимуть професійні компетентності вчителя за 5 критеріями:

1. Здатність планувати і здійснювати освітній процес на основі особистісно-орієнтованого і компетентнісного підходів з використанням відповідних педагогічних технологій.

2. Здатність створювати безпечне та психологічно комфортне освітнє середовище, спрямоване на розвиток дітей та їх мотивацію до навчання.

3. Здатність налагоджувати партнерські стосунки з родинами учнів для розвитку здібностей і можливостей кожної дитини.

4. Здатність до постійного професійного розвитку, самооцінювання та рефлексії.

5. Здатність моделювати поведінку, в основі якої лежать повага до прав людини, демократичні та інші загальнолюдські цінності.

Кожен з цих критеріїв включає від 4 до 10 показників, що оцінюватимуться від 1 до 3 балів. Для отримання інформації експерти зможуть використовувати такі джерела, як спостереження за діяльністю вчителя, відвідування уроків, інтерв’ю з вчителем, бесіда з керівництвом школи.

Самооцінювання. Кожен учасник сертифікації повинен провести самооцінювання своєї педагогічної майстерності, результати якого відобразити у створеному ним е-портфоліо (п. 24 Положення № 1190). Воно повинно містити:

1) заповнену анкету самооцінювання, форма якої затверджується Державною службою якості освіти;

2) опис навчального заняття, проведеного учасником сертифікації відповідно до навчального плану (освітня програма, навчальний предмет, тема, мета, методичне забезпечення тощо).

Складовою е-портфоліо також може бути відеозапис проведеного ним уроку чи фрагментів навчальних занять загальним обсягом від 15 до 30 хвилин. Матеріали е-портфоліо мають бути завантажені до 1 липня 2019 року до власної веб-папки, гіперпосилання на яку зазначене учасником сертифікації під час реєстрації.

Незалежне тестування. Організацією незалежного тестування займатиметься Український центр оцінювання якості освіти та його регіональні центри. За попереднім графіком воно відбуватиметься у жовтні-листопаді 2019 року. До речі, МОН уже підготувало програму, на базі якої розроблятимуться відповідні тести. Вона затверджена наказом МОН від 14.01.2019 р. № 33.

Конкретний графік проведення незалежного тестування затверджується директором Українського центру оцінювання якості освіти та оприлюднюється на веб-сайті цього центру не пізніше ніж за шість тижнів до початку його проведення (п. 30 Положення № 1190).

Хто визначає результати сертифікації?

Результати сертифікації визначатиме міжвідомча експертна комісія, до складу якої увійдуть представники МОН, Українського центру оцінювання якості освіти та Державної служби якості освіти (п. 36 Положення № 1190). Також до неї можуть включатися представники громадськості. Комісія прийматиме рішення щодо результатів сертифікації шляхом установлення порогових балів з 2 етапів випробування: вивчення практичного досвіду та тестування (п. 37 Положення № 1190).

Сертифікацію пройдуть та отримають відповідний документ усі вчителі, які за цими складовими набрали кількість балів, яка дорівнює або перевищує порогові бали.

Якщо учасник подолав поріг з тестування і не подолав з вивчення практичного досвіду — комісія може прийняти рішення вивчити електронне портфоліо. За результатами цього розгляду комісія може прийняти рішення про успішне проходження учасником сертифікації.

В які строки проводиться сертифікація вчителів?

Враховуючи усе вищезазначене, систематизуємо ключові дати, у які відбуватиметься певна подія, пов’язана із процесом сертифікації вчителів. Для цього використаємо наступну схему.

img 2

Які «привілеї» надає сертифікація?

По-перше, успішне проходження сертифікації зараховується як проходження чергової (позачергової) атестації педагогічним працівником з присвоєнням йому наступної кваліфікаційної категорії або підтвердженням наявної вищої категорії (ч. 4 ст. 51 Закону про освіту та п. 40 Положення № 1190).

Нагадаємо, що атестація педпрацівників проводиться відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 06.10.2010 р. № 930.

По-друге, педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію, отримує щомісячну доплату в розмірі 20 % посадового окладу (ставки зарплати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката (ч. 5 ст. 61 Закону про освіту).

При цьому враховуйте, що доплата за сертифікацію виплачується і у випадку, коли педпрацівник призваний на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийнятий на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану. Це передбачено ч. 2 ст. 39 Закону № 2232.

По-третє, за результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним протягом трьох років.

Педагогічні працівники, які мають сертифікат, можуть залучатися до проведення інституційного аудиту в інших закладах освіти, розроблення та акредитації освітніх програм, а також до інших процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти (абз. 2 ч. 5 ст. 51 Закону про освіту).

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Закон про освіту — Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

Закон № 2232 — Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-XII.

Положення № 1190 — Положення про сертифікацію педагогічних працівників, затверджене постановою КМУ від 27.12.2018 р. № 1190.

Наказ № 1486 — наказ МОН «Про встановлення строків подання реєстраційних документів педагогічними працівниками, які бажають пройти сертифікацію у 2019 році» від 29.12.2018 р. № 1486.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі