Щорічна грошова винагорода педпрацівникам: порція роз’яснень від Мінсоцполітики

В обраному У обране
Друк
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2019/№ 26
Надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків (далі — грошова винагорода) в розмірі до одного посадового окладу передбачено ст. 57 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

Коментар редакції

Щорічна грошова винагорода педпрацівникам: порція роз’яснень від Мінсоцполітики

Надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків (далі — грошова винагорода) в розмірі до одного посадового окладу передбачено ст. 57 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

Умови виплати такої винагороди врегульовані Порядком надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, затвердженим постановою КМУ від 05.06.2000 р. № 898 (далі — Порядок № 898).

У листі від 14.05.2019 р. № 711/0/206-19 фахівці Мінсоцполітики роз’яснили два важливих моменти надання грошової винагороди:

• право на грошову винагороду для працівників, які не обіймають педагогічні посади, але ведуть педагогічну діяльність;

• порядок призначення винагороди керівним педпрацівникам за додаткову педагогічну роботу без зайняття штатної посади.

Давайте проаналізуємо думку фахівців трудового відомства.

Непедагогічні працівники

Згідно з п. 1 Порядку № 898 винагорода виплачується педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти чи методичних установ.

Стосовно педагогічних працівників інших закладів, то дія Порядку № 898 на них не поширюється. Тому права на отримання грошової винагороди вони не мають. Не передбачене надання цієї винагороди і тим педагогічним працівникам, які працюють в навчальному закладі чи методичній установі за сумісництвом.

Також слід зауважити, що дія Порядку № 898 поширюється виключно на педпрацівників, які обіймають посади згідно з Переліком посад педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963 (далі — Перелік № 963), і на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів і установ освіти. Тобто для того, щоб здобути право на отримання грошової винагороди, працівник повинен працювати у вищеперелічених закладах за основним місцем роботи та обіймати педагогічну посаду.

Що стосується питання виплати грошової винагороди працівникам, які не обіймають педагогічні посади, але ведуть педагогічну діяльність, то воно розглядається вже не вперше.

Так, фахівці Міносвіти у листі від 27 березня 2018 р. № 1/11-3259 (див. журнал «Бюджетна бухгалтерія», 2018, № 17, с. 8) роз’яснили, що грошова винагорода виплачується тільки педагогічним працівникам. Тому, зокрема, науково-педагогічні працівники не мають права на отримання грошової винагороди. При цьому фахівці освітнього відомства залишили лазівку — Положення, яке передбачає порядок призначення та виплати грошової винагороди та затверджується керівником закладу освіти за погодженням із профспілковим комітетом. У такому документі можуть бути визначені умови надання грошової винагороди працівникам, які не обіймають педагогічну посаду, але мають години педагогічної роботи.

У свою чергу, фахівці Мінсоцполітики у листі, що коментується, стверджують, що Порядок № 898 поширюється виключно на педагогічних працівників. Тому, приймаючи рішення щодо виплати грошової винагороди, першочергово слід орієнтуватись на його норми та норми Переліку № 963. Відповідно працівники навчальних закладів, які не обіймають педагогічних посад, але ведуть педагогічну діяльність, не мають права на отримання грошової винагороди.

Скільки людей (у цьому випадку — Міністерств), стільки й думок. Ми розділяємо позицію Мінсоцполітики і вважаємо, що грошова винагорода виплачується виключно педагогічним працівникам.

Керівник / заступник керівника закладу освіти + педнавантаження

Розглянемо ситуацію. Заступник директора з навчально-виховної роботи працює на 0,5 ставки за основною посадою та має педагогічне навантаження (як вчитель викладає в межах робочого часу за основною посадою). Чи можна надавати грошову винагороду за обома місцями роботи? Якщо грошова винагорода видається тільки за посадою заступника, то в якому розмірі її виплачувати: в розмірі фактичного обійманого посадового окладу (0,5 ставки) чи повного посадового окладу (на ставку)?

Фахівці МОН у листі від 16.03.2018 р. № 1/11-2851 чіткої відповіді не надали. Вони знову ж таки відіслали до Положення про виплату грошової винагороди, яке розробляється у закладі освіти. На їхню думку, у Положенні можуть бути визначені умови надання винагороди педагогічним працівникам, які, крім роботи на педагогічній посаді у закладі, ще мають педагогічне навантаження. Тобто у Положенні можна передбачити виплату за обома місцями роботи: як заступнику директора та як вчителю.

Мінсоцполітики у листі, що коментується, надає більш розгорнуту, однак не більш зрозумілу відповідь.

Так, фахівці цього Міністерства зазначають, що педагогічна робота керівних працівників закладів освіти без зайняття штатної посади в тому самому закладі освіти, тій самій установі в основний робочий час або за його межами не є сумісництвом згідно з п. 8 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого спільним наказом Мінпраці, Мінюсту та Мінфіну від 28.06.93 р. № 43 (далі — Положення № 43).

При цьому фахівці Мінсоцполітики посилаються на п. 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОН від 15.04.93 р. № 102.

Так, у випадках, коли керівні працівники отримують за основною посадою 0,5 посадового окладу (ставки), їм дозволяється вести викладацьку роботу в середньому не більше 3 годин на день (18 годин на тиждень, 720 годин на рік), а при виконанні цієї роботи в I — IV класах — до 20 годин на тиждень.

За визначену норму годин оплата проводиться понад основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому відповідно для учителів, викладачів та керівників гуртків (за тарифікацією).

Також передбачено, що за години викладацької роботи, як виняток, у зв’язку з виробничою необхідністю понад норму, зазначену у цьому пункті, провадиться погодинна оплата за фактичну кількість годин, але не більше 240 годин на рік.

При цьому відповідно до п. 3 Положення № 43 не є сумісництвом педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік.

Усім цим фахівці трудового відомства хотіли сказати, що керівні педагогічні працівники закладу освіти, виконуючи додатково ще й педагогічну роботу, не є сумісниками.

А отже, на них не розповсюджується виняток із правила виплати винагороди за сумлінну працю, згідно з яким така винагорода сумісникам не призначається (п. 1 Порядку № 898).

Але що це означає? Вочевидь те, що винагороду можна виплачувати за обома місцями роботи: і за посадою заступника директора, і як вчителю.

На жаль, у роз’ясненні Мінсоцполітики ніякої конкретики немає. Як і їх колеги з МОН, фахівці трудового відомства відсилають до Положення, у якому можуть міститися додаткові критерії, окрім передбачених п. 2 Порядку № 898, з урахуванням специфіки закладу освіти.

Як же діяти в описаній вище ситуації?

На нашу думку, у ситуації, що розглядається, працівник має право на виплату грошової винагороди лише за посадою заступника директора з навчально-виховної роботи, причому в розмірі не більше фактичного обійманого окладу (0,5 ставки). Адже нормами Порядку № 898 не передбачена можливість надання такої винагороди керівним педпрацівникам за додаткову педагогічну роботу без зайняття штатної посади.

Катерина ЖИЛЕНКО, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити