Меблі комплектом і сценічні костюми: купуємо та обліковуємо правильно

Пеклуха Юлія, головний редактор журналу «Бюджетна бухгалтерія»
За яким КЕКВ слід планувати і проводити придбання комплекту меблів та сценічних костюмів (вишитих сорочок, взуття тощо)? Відповідь саме на це запитання надала Держказначейська служба у своєму листі від 05.04.2019 р. № 16-10-11/6171 (далі — лист № 6171). При цьому фахівці Казначейства звернули увагу на тісний взаємозв’язок між порядком здійснення видатків на придбання відповідних активів та порядком їх відображення в бухобліку.

Тому передусім звернемося до норм основоположного документа, який визначає методологічні засади обліку необоротних активів. Таким документом для бюджетних установ, як відомо, є Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202 (далі — НП(С)БО 121).

Зокрема, відповідно до п. 1 розд. ІІ НП(С)БО 121 одиницею обліку основних засобів (далі — ОЗ) є:

закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього;

• конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;

• відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення із загальними пристосуванням, приладдям для їх обслуговування, керування ними та єдиним фундаментом. При цьому кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно;

• інший актив, що відповідає визначенню ОЗ, або частина такого активу, що контролюється суб’єктом державного сектору.

Разом з тим складові частини одного об’єкта ОЗ з різним строком експлуатації можуть визнаватися для цілей бухобліку окремими об’єктами ОЗ.

З огляду на це, предмети, які входять до складу комплекту меблів та сценічних костюмів, цілком можуть обліковуватися як окремі об’єкти. Але такий порядок обліку можна застосовувати лише у разі одночасного дотримання двох умов:

по-перше, такі предмети є конструктивно відокремленими від решти елементів;

по-друге, вони можуть самостійно виконувати певні функції.

У протилежному випадку всі складові комплекту меблів чи сценічного костюму слід обліковувати як єдиний об’єкт.

Таким чином, ви можете обрати один з двох варіантів обліку зазначених об’єктів. При цьому все залежить від порядку оформлення договору та документів на постачання. Але і тут все у ваших руках.

Також слід пам’ятати про вартісний критерій для віднесення необоротних активів до складу малоцінних активів або до складу ОЗ. Так, господарський інвентар вартістю до 6000 грн. включно за одиницю (комплект) без ПДВ підлягає зарахуванню до малоцінних необоротних матеріальних активів (далі — МНМА). Це саме стосується і сценічно-постановочних засобів. Таким є припис абз. 5 п. 1.2 розд. ІІ Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11. Для обліку таких активів Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219, передбачено субрахунок 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

Натомість меблі та сценічні костюми, вартість яких за одиницю (комплект) перевищує 6000 грн. (без ПДВ), належать до ОЗ. Причому такі меблі слід обліковувати на субрахунку 1016 «Інструменти, прилади, інвентар» (підгрупа 3 «Господарський інвентар»). У свою чергу, сценічно-постановочні засоби (у тому числі театральні та національні костюми) вартістю понад встановлену межу, необхідно зараховувати на субрахунок 1018 «Інші основні засоби».

До речі, замовляючи меблі, не забувайте про обмеження витрат на їх придбання, установлені урядом. Зокрема, Граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету затверджено постановою КМУ від 04.04.2001 р. № 332 (ср. ). Цим документом установлено максимально допустимі суми видатків на придбання як окремих предметів меблів (стіл письмовий, крісло офісне, шафа для одягу тощо), так і комплектів меблів для службових кабінетів.

Майте на увазі: вимоги вищезгаданої постанови стосуються державних органів, установ та організацій. Тоді як місцеві органи, комунальні заклади й установи повинні керуватися граничними сумами витрат, затвердженими відповідними органами місцевого самоврядування.

Отже, ціна (вартість за одиницю) відіграє хоча й не вирішальну, але важливу роль для правильного застосування КЕКВ при плануванні та оплаті будь-яких активів. І звісно ж, меблі та сценічні костюми — не виняток. Але з огляду на їх специфічність, слід враховувати і порядок подальшого відображення цих активів у бухобліку. Адже навіть якщо кожна складова комплекту меблів (сценічного костюму) коштує менше 6000 грн., але загальна вартість комплекту перевищує цей поріг, він є об’єктом ОЗ. Відповідно, його придбання можна провести лише за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування». На користь цього свідчить п. 6 п.п. 3.1.1 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333 (далі — Інструкція № 333).

І навпаки: окремі предмети меблів (окремо крісла, столи тощо) чи сценічного костюму (окремо вишиті сорочки, чоботи тощо) вартістю рівно 6000 грн. (без ПДВ) і менше можна спокійно оплачувати за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». Вказівку на це містять пп. 6, 7 та 14 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333.

Такі предмети слід обліковувати у складі МНМА.

Увага!

Не варто купувати складові частини єдиного комплекту меблів (сценічного костюму) як окремі малоцінні предмети за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

Безперечно, деякі хитруни саме так і роблять, а потім із цих частин (придбаних за КЕКВ 2210) створюють об’єкт ОЗ. Наполегливо не радимо так діяти хоча б з огляду на норму п.п. 2.2 Інструкції № 333. Так, за категорією 2200 «Використання товарів і послуг» здійснюється придбання матеріалів і предметів, які не беруться на облік як ОЗ. Тоді як видатки на придбання або створення ОЗ передбачаються за категорією 3100 «Придбання основного капіталу» (п.п. 3.1 Інструкції № 333). Саме на цьому наголосила і Держказначейська служба у листі № 6171.

Щоб остаточно розібратися із порядком застосування КЕКВ при плануванні та здійсненні видатків на придбання меблів і сценічних костюмів, пропонуємо вам невеличку схематичну підказку. Алгоритм дій ви знайдете нижче.

img 1

Алгоритм дій при плануванні та здійсненні видатків на придбання меблів і сценічних костюмів

А наостанок розглянемо кілька прикладів відображення операцій з придбання меблів та сценічних костюмів на рахунках бухгалтерського обліку.

Приклад 1. Для придбання жіночих національних костюмів університет уклав договір з постачальником на загальну суму 48750 грн. Згідно з договором до складу кожного костюму входить сорочка вишита, пояс на шнурівці, спідниця з домотканого полотна, головний убір — начільник, чоботи червоні шкіряні та намисто. Ціна одного костюму становить 3250 грн. Всього замовлено 15 костюмів.

Оплату постачальнику здійснено за рахунок коштів загального фонду за КЕКВ 3110.

Костюми зараховано до складу МНМА та оприбутковано на субрахунок 1113. Всім костюмам було присвоєно один номенклатурний номер. Останній зазначено на всіх предметах одягу та взуття, що входять до складу костюмів.

Оприбуткування та введення в експлуатацію придбаних національних костюмів оформлено Актом введення в експлуатацію основних засобів за типовою формою (складено в одному примірнику для групи активів). На підставі зазначеного акта бухгалтер відкрив Інвентарну картку групового обліку основних засобів.

До регістрів бухобліку було зроблено такі записи:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

№ меморіального ордера

дебет

кредит

1

Отримано фінансування для придбання національних костюмів

2313

5411

48750

2

2

Перераховано оплату постачальнику за сценічні костюми наперед

2113

2313

48750

2, 4

3

Відображено витрати на придбання сценічних костюмів

1312

2113

48750

4

5

Оприбутковано сценічні костюми після введення в експлуатацію

1113

1312

48750

17*

Водночас зроблено другий запис

5411

5111

48750

17*

6

Нараховано першу половину зносу при передачі сценічних костюмів у використання (48750 грн. х 50 %)

8014

1412

24375

17*

* Для відображення операцій, що не фіксуються в меморіальних ордерах № 1 — 16, слід застосовувати меморіальний ордер № 17 за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 08.09.2017 р. № 755.

Приклад 2. Міська рада запланувала придбання комплекту меблів для кабінету міського голови та стільців для конференц-зали (приміщення для проведення нарад і перемов). З цією метою було укладено договір з постачальником на загальну суму 38500 грн. 
Згідно з документами, наданими постачальником, вартість комплекту меблів для службового кабінету очільника становить 25000 грн., вартість стільців для конференц-зали — 13500 грн. (30 шт. по 450 грн. кожен).

Кошти постачальнику перераховано після надходження меблів. Оплату за комплект меблів для кабінету керівника було заплановано і проведено за КЕКВ 3110, а стільців — за КЕКВ 2210. Комісією установи було оформлено Акти введення в експлуатацію основних засобів за типовою формою: по одному примірнику для комплекту меблів та групи активів — стільців. На підставі зазначених актів бухгалтер з обліку матеріальних цінностей відкрив Інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів — на комплект меблів, та Інвентарну картку групового обліку основних засобів — на придбані стільці.

Комплект меблів було зараховано до складу ОЗ на субрахунок 1016 (третя підгрупа), а стільці — до складу МНМА на субрахунок 1113 (сьома підгрупа). Комплекту меблів було присвоєно єдиний інвентарний номер із зазначенням його на всіх складових цього комплекту. За придбаними стільцями також було закріплено єдиний номенклатурний номер.

До регістрів бухобліку було зроблено такі записи:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

№ меморіального ордера

дебет

кредит

1

Отримано фінансування для придбання меблів

2313

5411

38500

2

2

Відображено витрати на придбання комплекту меблів

1311

6211

25000

6

3

Відображено витрати на придбання стільців

1312

6211

13500

6

4

Перераховано оплату постачальнику за меблі

6211

2313

38500

2, 6

5

Оприбутковано комплект меблів для кабінету керівника після введення в експлуатацію

1016

1311

25000

17*

Водночас зроблено другий запис

5411

5111

25000

17*

6

Оприбутковано стільці для конференц-зали після введення в експлуатацію

1113

1312

13500

17*

Водночас зроблено другий запис

5411

5111

13500

17*

7

Нараховано першу половину зносу при передачі стільців у використання (13500 грн. х 50 %)

8014

1412

6750

17*

* Для відображення операцій, що не фіксуються в меморіальних ордерах № 1 — 16, слід застосовувати меморіальний ордер № 17 за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 08.09.2017 р. № 755.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі