Розгляд пропозицій та вибір переможця при закупівлі робіт: з’ясовуємо нюанси

Дуброва Ярослава, консультант з питань публічних закупівель
Ми продовжуємо розглядати питання, пов’язані із закупівлею робіт*. У цьому матеріалі розглянемо цікавинки, з якими стикаються замовники при розгляді тендерних пропозицій та виборі переможця. Як не припуститися помилок саме на цьому відповідальному етапі закупівлі та потім не жалкувати про відхиленого учасника? Розповімо про це й не тільки.

* Початок цього матеріалу див. у спецвипуску до журналу «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 20/1.

Один із відповідальних та ризикових етапів процедури закупівлі, де як на замовників, так і на учасників можуть очікувати підводні камені, — це розгляд тендерних пропозицій та вибір переможця. По-перше, помилки учасника при підготовці й поданні тендерної пропозиції можуть йому відгукнутися якраз на цьому етапі у вигляді відхилення його пропозиції, а по-друге, замовник може «отримати гол» від відхиленого учасника, якщо відхилив його незаконно, адже він оскаржить таке рішення. Звісно, добре, якщо торги ще можна буде врятувати, обравши переможцем наступного за рейтингом аукціону учасника. А якщо такого шансу не буде, наприклад, якщо орган оскарження зобов’яже замовника скасувати торги? Як діяти далі? Отже, як бачимо, нюансів вистачає. Тож далі на прикладах оскарження рішень замовника розглянемо декілька таких ситуацій.

Приклад 1

Колегія, розглянувши скаргу ТОВ «Українська будівельно-інвестиційна компанія «Укрбудінвест» від 29.03.2019 р. (далі — скаржник), встановила таке.

Фурсівська сільська рада (далі — замовник) проводила закупівлю робіт з будівництва амбулаторії первинної медичної допомоги (оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2019-02-15-000301-c).

При цьому скаржник не погодився з рішенням замовника про відхилення його пропозиції. Зазначимо, що підставою відхилення було те, що пропозиція скаржника не містить документально підтверджений досвід виконання аналогічних договорів.

До речі, у вигляді аналогічного договору скаржник вважає договір про виконання робіт (надання послуг) з будівництва, поточного ремонту, реконструкції об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення.

Тому й було надано договір на капітальний ремонт. Натомість замовник стверджує, що аналогічним є договір на будівництво.

Відстоюючи свою позицію, замовник, посилаючись на законодавчі норми, а саме постанову № 668, зазначив таке. За договором підряду підрядник зобов’язується за завданням замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором підряду строк закінчені роботи (об’єкт будівництва).

При цьому, враховуючи перелік робіт, передбачених у додатку 4 ТД, договори, подані скаржником у складі пропозиції, визнати аналогічними неможливо.

Крім того, за твердженням замовника, визнати такі договори тотожними, схожими є неможливо, зважаючи на відсутність актів про виконання робіт, підписаних двома сторонами, що б підтверджувало виконання умов договору та позитивний досвід зазначених робіт.

При розгляді скарги Колегія встановила, що відповідно до ТД назва предмета закупівлі — «Амбулаторія первинної медичної допомоги с. Фурси, Білоцерківського району, Київської області, вул. Першотравнева, 1-А у с. Фурси, Білоцерківського району, Київської області. Нове будівництво (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 — 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)».

При цьому відповідно до ТД учасник повинен надати документи для підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів:

• інформаційну довідку, яка містить відомості про виконання аналогічного договору. Аналогічним договором вважається договір(-и) про виконання робіт (надання послуг) з будівництва, поточного ремонту, реконструкції об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення;

• копії всіх аналогічних договорів, що наведені в довідці про виконання аналогічного договору (без додатків);

• оригінали позитивних листів-відгуків за підписом посадової особи організації, з якою укладено договір, що свідчать про добросовісне, якісне та своєчасне виконання зобов’язань учасника за договорами, що наведені в довідці про виконання аналогічного договору та відсутні факти (випадки) їх невиконання або неналежного виконання з боку учасника.

Як установила Колегія, у складі пропозиції скаржника міститься довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів від 11.03.2019 р. № 83, відповідно до якої скаржник повідомляє про наявність досвіду виконання:

• договору з відділом освіти Згурівської районної державної адміністрації, предмет договору — реконструкція-термомодернізація будівлі ДНЗ «Журавка», а саме: проведення загально-будівельних робіт «фасаду та прорізів»;

• договору з відділом освіти Згурівської районної державної адміністрації, предмет договору — реконструкція-термомодернізація будівлі ДНЗ «Веселка», а саме: проведення загально-будівельних робіт «фасаду та прорізів».

Водночас у складі пропозиції скаржника містяться зазначені два договори, що не відповідає умовам ТД у частині аналогічності робіт.

Тож, на думку Колегії, пропозиція скаржника не відповідала умовам ТД та була правомірно відхилена замовником з цієї підстави.

Разом з тим скаржник був не згоден ще з однією підставою відхилення своєї пропозиції.

Так, відповідно до ТД пропозиція повинна містити, зокрема, іншу інформацію та документи, що вимагаються замовником.

При цьому ТД передбачено, що в разі, якщо в ліцензії учасника відсутні відомості (перелік робіт, спеціалізовані роботи), які надають йому право виконувати ті чи інші роботи, визначені технічним завданням, відомістю обсягів робіт, то такий учасник у складі пропозиції надає довідку згідно із додатком ТД, до якої обов’язково додає відскановану копію ліцензії (дозволів) субпідрядної організації.

При цьому ліцензія Державного комітету України з будівництва та архітектури на право здійснення будівельної діяльності та додатку до неї має бути чинною на дату подання тендерних пропозицій.

До того ж інформація про наявність і актуальність ліцензії повинна бути підтверджена на сайті: dabi.gov.ua.

Разом з тим під час розгляду скарги Колегія встановила, що технічне завдання ТД передбачає виконання робіт з монтажу пожежної сигналізації.

Довідка

Відповідно до примітки Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, затверджених постановою КМУ від 23.11.2016 р. № 852, ліцензуванню підлягають роботи з монтажу систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних), систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень, систем протидимного захисту на об’єктах будівництва IV і V категорій складності, у разі відсутності ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорії складності, виданої Держархбудінспекцією на такий вид робіт.

При цьому у складі пропозиції скаржника містилася ліцензія на здійснення господарської діяльності з будівництва об’єктів IV i V категорії складності, до переліку робіт якої не включено роботи протипожежного призначення. Водночас у складі пропозиції не було ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення та/або ліцензії субпідрядної організації на виконання зазначених робіт.

Враховуючи викладене, Колегія дійшла висновку: пропозиція скаржника не відповідала умовам ТД та була правомірно відхилена замовником із зазначеної підстави.

Разом з тим скаржник не погоджувався з рішенням замовника про визначення переможця.

Так, ТД передбачала, що учасник надає довідку в довільній формі, яка містить інформацію про наявність в учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази, необхідного для виконання робіт, зазначених у ТД.

При цьому замовник вимагав зазначити власні та орендовані засоби, які необхідні для виконання робіт. Учасник повинен був підтвердити наявність обладнання, машин, механізмів, матеріально-технічної бази (оригінал договору купівлі-продажу або свідоцтва про право власності, або договору оренди тощо).

За таких умов Колегія зробила висновок, що ТД передбачала можливість надання інформації та документів виключно про власне та/або орендоване обладнання, яке необхідне для виконання робіт, зазначених у ТД. При цьому у складі пропозиції переможця цих торгів міститься довідка про наявність необхідного обладнання, машин та механізмів, відповідно до якої переможець повідомляє про наявність у нього, зокрема, 4 одиниць техніки на підставі договору про надання послуг, що згідно з позицією Колегії не відповідає умовам ТД у цій частині.

Як наслідок, рішенням № 4772-р/пк-пз від 18.04.2019 р. Колегія зобов’язала Фурсівську сільську раду скасувати процедуру закупівлі. З цим рішенням Колегії можна ознайомитися за посиланням:

prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-15-000301-c.

Приклад 2

У закупівлі Службою автомобільних доріг у Донецькій області робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення (оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2019-01-17-001380-b) Колегія, розглянувши скаргу ТОВ «ДП «Алькор» (далі — скаржник), установила таке.

Відповідно до ТД учасник для документального підтвердження орендованого або залученого на іншому праві користування парку техніки для виконання робіт повинен надати копії договору(ів) оренди/надання послуг техніки (з усіма додатками у разі наявності) та листа(ів) від орендодавця/надавача послуг з підтвердженням дії договору на період надання пропозиції та на період можливого виконання робіт.

У складі пропозиції скаржника містяться:

• довідка б/д б/н про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, в якій зазначено інформацію про ґрунтозмішувальну установку мобільного типу OKUR COLDMIX Е-300 у кількості 1 шт., яка перебуває в оренді;

• договір оренди обладнання від 28.01.2019 р. № 1/28-01, укладений між ТОВ «Виробнича компанія «Алькор-захід» та ТОВ «ДП «Алькор» про оренду ґрунтозмішувальної установки мобільного типу OKUR COLDMIX Е-300.

Зокрема, умовами договору передбачено:

«Передача об’єкта оренди в оренду здійснюється відповідними фахівцями сторін за Актом приймання-передавання, який є невід’ємною частиною цього договору» та що «Об’єкт оренди вважається переданим Орендодавцем (ТОВ «Виробнича компанія «Алькор-захід») та прийнятим Орендарем (ТОВ «ДП «Алькор»), з моменту підписання повноважними представниками Сторін відповідного Акта приймання-передавання, який підписується у двох примірниках».

Разом з тим у складі пропозиції скаржника відсутній Акт приймання-передавання до договору оренди обладнання від 28.01.2019 р. № 1/28-01. З огляду на це, як зазначила Колегія, такий факт не відповідає умовам ТД у цій частині. Тому пропозиція скаржника була правомірно відхилена замовником з наведеної вище підстави.

При цьому скаржник не погоджувався з рішенням замовника про допущення пропозиції ТОВ «Славдорстрой» до аукціону. За результатами аналізу пропозиції цього учасника Колегія встановила таке.

У складі пропозиції ТОВ «Славдорстрой» містяться:

• довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, в якій ТОВ зазначено інформацію про наявність орендованого обладнання та матеріально-технічної бази;

• договір оперативної оренди основних засобів, укладений між ТОВ «Славспецтех» та ТОВ «Славдорстрой», в умовах якого зазначено:

«Орендодавець (ТОВ «Славспецтех») зобов’язується передати Орендарю (ТОВ «Славдорстрой») основні засоби в оперативну оренду, перелік яких буде визначений у специфікаціях до цього договору. Специфікації є невід’ємною частиною до цього договору»;

• додаткові угоди до договору оперативної оренди;

• лист-підтвердження дії зазначеного договору на період надання пропозиції та на період можливого виконання робіт.

На засіданні Колегії було встановлено, що у складі пропозиції ТОВ «Славдорстрой» відсутні специфікації до договору оперативної оренди основних засобів від 02.01.2018 р. № 1/01-А, що не відповідає умовам ТД.

За результатами розгляду скарги Колегія рішенням № 4620-р/пк-пз від 16.04.2019 р. зобов’язала Службу автомобільних доріг у Донецькій області скасувати процедуру закупівлі.

З цим рішенням Колегії можна ознайомитися за посиланням:

prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-17-001380-b.

Увага!

Під час розгляду скарги за процедурою закупівлі № UA-2019-01-17-001380-b Колегія висловила свою позицію щодо справжності документів, адже скаржник ставив під сумнів підпис на документах ТОВ «Славдорстрой».

Так, у рішенні № 4620-р/пк-пз від 16.04.2019 р. Колегія звернула увагу на те, що відповідно до ст. 19 Конституції України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. При цьому питання встановлення справжності документів не належить до компетенції органу оскарження, у зв’язку з чим зазначене питання не може бути предметом розгляду органу оскарження.

Приклад 3

Вільховецька сільська рада (далі — замовник) здійснювала закупівлю робіт з будівництва футбольного поля 60 х 40 зі штучним покриттям на території сільського стадіону (оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2019-02-20-001185-b).

На ці торги подало тендерні пропозиції два учасники: ТОВ «КІК» і ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ». В аукціоні учасники не знижували свої цінові пропозиції — й перемогло ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ», оскільки початково подало нижчу пропозицію. За результатами розгляду тендерної пропозиції ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» замовник визнав його переможцем процедури закупівлі. Але таке рішення не сподобалось іншому учаснику, й він оскаржив його до АМКУ. І якщо за окремими підставами ТОВ «КІК» (далі — скаржник) не довів невідповідність пропозиції переможця вимогам ТД, то за однією з них Колегія задовольнила його скаргу. Розглянемо цю обставину детальніше, оскільки вона цікава тим, що на неї звертають увагу й аудитори.

Так, відповідно до вимог ТД для підтвердження відповідності такому кваліфікаційному критерію, як наявність обладнання та матеріально-технічної бази, учасник мав надати довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

При цьому в довідці має бути зазначено повний перелік обладнання та машин, які будуть використовуватися при виконанні робіт на об’єкті, і цей перелік обладнання та машин повинен бути достатнім для виконання всіх робіт. Водночас для підтвердження наявності будівельних машин та автомобілів мають бути надані копії технічних паспортів або свідоцтв про реєстрацію.

Колегія встановила, що у складі пропозиції переможця містяться такі документи:

• довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, складена за формою, наведеною в ТД;

• підсумкова відомість ресурсів.

При цьому в розділі «Будівельні машини і механізми» підсумкової відомості ресурсів зазначено інформацію про використання автогрейдерів середнього типу потужністю 99 кВт та потужністю 121 кВт. Однак довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази не містить інформації, що такі автогрейдери є в наявності в учасника.

Таким чином, учасником-переможцем не було підтверджено наявність у нього у власності чи на іншому праві користування (оренді/лізингу тощо) всієї будівельної техніки (машин), необхідної для виконання робіт за об’єктом закупівлі.

Як наслідок, Колегія дійшла такого висновку: пропозиція переможця не відповідала умовам ТД та зобов’язала замовника скасувати рішення про визначення ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» переможцем процедури закупівлі. Оскільки скаржник був наступним учасником у рейтингу після «скасованого» переможця, то новим переможцем закупівлі став скаржник.

З рішенням Колегії № 4549-р/пк-пз від 15.04.2019 р. можна ознайомитися за посиланням:

prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-20-001185-b.

Увага!

Якщо замовник вимагає в ТД від учасника підтвердити відповідність тим чи іншим критеріям, то учасник повинен надати розгорнуту інформацію про таку відповідність.

Так, якщо у ТД установлено вимогу чи то про підтвердження кваліфікації, чи про підтвердження технічної спроможності виконання договору тощо, надати підтвердження наявності в учасника усієї техніки, механізмів, обладнання, яке буде використовуватися при виконанні робіт, то це означає, що на всю ту техніку, механізми, обладнання, які учасник зазначає в технічному завданні в кошторисних розрахунках, він має надати в складі ТД документи, що ця техніка, механізми, обладнання дійсно в нього є (чи то у власності, чи в оренді тощо — залежно від умов тендерної документації). В іншому випадку, якщо не буде надано підтвердних документів, наприклад, хоча б на якусь техніку, то це означає, що тендерна пропозиція або не відповідає вимогам ТД, або учасник не відповідає кваліфікації (залежно від того, для підтвердження яких умов документації замовник вимагав надати документи щодо наявності техніки) й має бути відхилена замовником.

Приклад 4

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області (далі — замовник) вирішила закупити послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-18 Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль (оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2018-12-26-002293-b). Зауважте, що очікувана вартість цих торгів була більше 1 млрд грн., при цьому всіх 5 учасників, які прийшли на торги, замовник допустив до аукціону. Але один із учасників був незадоволений таким рішенням замовника й оскаржив його.

Так, ТОВ «ПБС» просило зобов’язати замовника скасувати рішення про допущення до аукціону пропозицій ТОВ «Автомагістраль-Південь», ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР» та ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл».

Так, відповідно до ТД для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник надав довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази згідно з формою, передбаченою в ТД. При цьому згідно з вимогами ТД учаснику необхідно було підтвердити наявність машин, механізмів та техніки, необхідних для надання послуг, зазначених у довідці такими документами:

• оригіналами/копіями техпаспортів або свідоцтв про державну реєстрацію транспортних засобів — власні машини, механізми та техніку на кожну зазначену одиницю в довідці;

• оригіналами договорів оренди/лізингу/надання послуг машин, механізмів та техніки — залучені для надання послуг машини, механізми, техніку.

Разом з тим такі договори, як вимагала ТД, мають бути чинними протягом строків надання послуг, містити інформацію про марку та модель і надаватися на кожну одиницю, зазначену учасником у таблиці. Крім того, учасник обов’язково повинен був надати оригінали/копії техпаспортів або свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу машин, механізмів, техніки що залучається, оригінал(-и) листа-підтвердження (листів-підтверджень) від орендодавця (надавача послуг, власника тощо) на адресу замовника щодо не заперечення використання його машин, механізмів та техніки учасником протягом періоду надання послуг за предметом закупівлі із зазначенням переліку техніки (тип машин, механізмів, техніки, що залучається).

При цьому Колегія встановила, що у складі пропозиції ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР» міститься довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, відповідно до якої учасник повідомляє про наявність у нього, зокрема, Мадпачер (спеціалізований вантажний) MAN TGA 28.480, на підставі договору оренди з ТОВ «Партнер-Авто-Пром». Водночас у пропозиції надано зазначений договір оренди. Разом з тим у специфікації до цього договору відсутній саме MAN TGA 28.480, а міститься інформація про MAN TGХ 28.480. Тобто у складі пропозиції ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР» відсутні договір оренди, на підставі якого учасник орендує саме MAN TGA 28.480, та свідоцтво про реєстрацію зазначеного у довідці автомобіля, що не відповідає умовам ТД.

Враховуючи викладене, згідно з позицією Колегії пропозиція ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР» не відповідала умовам ТД.

Разом з тим відповідно до ТД учаснику потрібно підтвердити наявність машин, механізмів та техніки, необхідних для надання послуг, зазначених у довідці, оригіналами договорів оренди/лізингу/надання послуг машин, механізмів та техніки. При цьому такі договори мають бути чинними протягом строків надання послуг, містити інформацію про марку та модель і надаватися на кожну одиницю, зазначену учасником у таблиці.

Крім того, учасники обов’язково надають оригінали/копії техпаспортів або свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу: машин, механізмів, техніки, що залучається, оригінал(-и) листа-підтвердження (листів-підтверджень) від орендодавця (надавача послуг, власника тощо) на адресу замовника щодо не заперечення використання його машин, механізмів та техніки учасником протягом періоду надання послуг за предметом закупівлі із зазначенням переліку техніки (тип машин, механізмів, техніки, що залучається).

Колегія встановила, що в складі пропозиції ТОВ «Автомагістраль-Південь» містяться:

• довідка про наявність, зокрема, техніки на підставі договору надання послуг з ТОВ «Белогві»;

• договір з ТОВ «Белогві»;

• лист ТОВ «Белогві», яким товариство підтверджує укладення зазначеного договору та не заперечує використання своєї техніки до кінця 2021 року у разі перемоги ТОВ «Автомагістраль-Південь» у торгах.

Разом з тим Колегія встановила: зазначений лист-згода не містить переліку техніки (тип машин, механізмів, техніки, що залучається), що не відповідає умовам ТД у цій частині.

За результатами розгляду скарги Колегія зобов’язала замовника скасувати рішення про допущення до аукціону тендерних пропозицій ТОВ «Автомагістраль-Південь» і ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР».

З рішенням Колегії № 4168-р/пк-пз від 08.04.2019 р. можна ознайомитися за посиланням:

prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-26-002293-b.

Що цікавого у цьому рішенні?

У проаналізованій закупівлі (№ UA-2018-12-26-002293-b) цікава позиція Колегії щодо документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів. Так, скаржник звертав увагу, що двоє із допущених до оцінки учасників не підтвердили документально виконання аналогічних договорів у повному обсязі.

При цьому Колегія зазначила, що ТД не містить окремих вимог щодо надання інформації та документів щодо підтвердження наявності саме повністю виконаного договору. Тож орган оскарження вирішив, що непідтвердження повного виконання аналогічного договору в такому випадку не можна вважати невідповідністю вимогам ТД.

Нормативні документи та скорочення

Постанова № 668постанова КМУ «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» від 01.08.2005 р. № 668.

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийняті наказом Мінрегіонрозвитку, будівництва та ЖКГ від 05.07.2013 р. № 293.

ТД — тендерна документація.

Колегія — Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі