Теми статей
Обрати теми

Визначаємо «оплатні» умови для завідувача бібліотеки ЗПТО

Жиленко Катерина, експерт з оплати праці та трудового законодавства
Які кваліфікаційні вимоги висуває чинне законодавство до посади завідувача бібліотеки закладу професійно-технічної освіти? Який тарифний розряд встановити такому працівнику? На які надбавки та доплати він може розраховувати?

Працівники бібліотек закладів освіти є учасниками навчально-виховного процесу. Однак вони не є педагогічними працівниками. Бібліотеки навчальних закладів віднесено за призначенням до спеціальних бібліотек, а самі бібліотекарі належать до працівників культури.

Типовими штатними нормативами професійно-технічних навчальних закладів, затвердженими наказом МОН від 06.12.2010 р. № 1204, передбачено, що посада завідувача бібліотеки вводиться при контингенті учнів понад 400 чоловік.

Згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 81. «Культура і мистецтво», розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»), затвердженим наказом Мінкультури від 14.04.2000 р. № 168 (далі — Довідник № 168), завідувачі бібліотеки віднесені до професійної групи «Керівники», для яких установлено такі кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), післядипломна освіта в галузі управління, стаж бібліотечної роботи за професіями керівників нижчого рівня — не менше 5 років.

Тепер перейдемо до правил оплати праці завідувача бібліотеки.

Посадовий оклад

За родом своєї діяльності бібліотекарі закладу професійно-технічної освіти (далі — ЗПТО) є працівниками культури, а за відомчою належністю — працівниками освіти. Тому оплата праці бібліотечних працівників здійснюється за нормативними документами як Мінкультури, так і Міносвіти.

Звернемось до п. 2 розд. 1 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОН від 15.04.93 р. № 102 (далі — Інструкція № 102). Згідно з цією нормою умови оплати праці окремих працівників установ, закладів і організацій освіти, для яких вони не передбачені цією Інструкцією, встановлюються відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей народного господарства і виробництв.

Тому посадові оклади працівників бібліотеки ЗПТО встановлюються відповідно до наказу Мінкультури «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 р. № 745 (далі — наказ № 745).

При визначенні тарифного розряду завідувача бібліотеки слід керуватись нормою, вказаною у примітці 2 до таблиці 4 додатка 2 до наказу № 745: у бібліотеках, які є структурними підрозділами закладу, посадові оклади завідувачів установлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії, передбачених у таблиці 1 додатку 3.

У свою чергу в таблиці 1 додатка 3 до наказу № 745 передбачені тарифні розряди від 9 до 12 (див. табл. 1).

Тарифні розряди бібліотекарів

Таблиця 1

Бібліотекарі

Тарифні розряди

Провідні

9 — 12

I категорії

8 — 11

II категорії

8 — 10

Без категорії

8 — 9

Згідно з п. 4 Інструкції № 102 посадові оклади встановлюються керівниками на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з наступною атестацією згідно з чинним законодавством.

Завідувач бібліотеки зазначений у Переліку посад (професій) працівників, які підлягають атестації (додаток 1 до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Мінкультури від 16.07.2007 р. № 44). Атестація такого працівника проводиться не частіше ніж один раз на три роки (п. 2.1 вказаного Положення).

Доплата за завідування бібліотекою

Відповідно до п. 58 Інструкції № 102 за наявності в закладах освіти штатних посад бібліотечних працівників за завідування бібліотекою встановлюється доплата в розмірі 5 — 15 % посадового окладу. Конкретний розмір доплати встановлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом, з урахуванням розміру фонду підручників, з яким ведеться робота.

Зауважимо, що Довідником № 168 передбачено, що до посадових обов’язків завідувача бібліотеки віднесено, зокрема, роботу з формування, обліку, оброблення, організації та зберігання бібліотечних фондів (фондів підручників). У зв’язку із цим МОН у листі від 29.08.2006 р. № 1/9-549 роз’яснило, що завідувачу бібліотеки, посада якого передбачена штатним розписом закладу освіти, установлюється доплата у розмірах, визначених у п. 58 Інструкції № 102, за роботу із фондом підручників.

Доплата за вислугу років

Завідувач бібліотеки ЗПТО має право на одержання доплати за вислугу років. Це підтверджує той факт, що його посада зазначена у Переліку посад працівників державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність, наведеному в додатку до Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних та комунальних бібліотек, затвердженого постановою КМУ від 22.01.2005 р. № 84 (далі — Порядок № 84).

При цьому головною умовою для отримання «вислужної» доплати є наявність достатнього стажу роботи, зокрема у бібліотеках України та колишнього СРСР (п. 3 Порядку № 84).

Розмір цієї доплати становить від 10 до 30 % посадового окладу в залежності від стажу роботи (табл. 2). Нараховується вона щомісяця за фактично відпрацьований час у межах коштів, передбачених на оплату праці за основним місцем роботи. Доплата виплачується лише за основним місцем роботи.

Особам, які працюють за сумісництвом, вона не виплачується.

Доплата за вислугу років обчислюється з посадового окладу без урахування інших надбавок і доплат.

Розмір доплати за вислугу років

Таблиця 2

Стаж роботи

Розмір доплати за вислугу років

Понад 3 роки

10 %

Понад 10 років

20 %

Понад 20 років

30 %

Надбавка за особливі умови роботи

Постановою КМУ «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» від 30.09.2009 р. № 1073 (далі — постанова № 1073) встановлено надбавку за особливі умови роботи.

Граничний розмір цієї надбавки складає 50 % посадового окладу. Конкретний розмір надбавки встановлюється керівником установи, закладу, організації у межах фонду оплати праці. Така надбавка є обов’язковою виплатою.

Надбавка встановлюється працівникам державних та комунальних бібліотек (публічних, спеціальних та спеціалізованих), які здійснюють культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність та обіймають посади, зазначені в додатку до Порядку № 84 (ср. ). Як ми вже казали раніше, посада завідувача бібліотеки у цьому додатку зазначена.

Надбавка за особливі умови роботи встановлюється і працівникам бібліотек, що є структурними підрозділами навчальних закладів, оскільки бібліотеки навчальних закладів за призначенням належать до спеціальних бібліотек.

Зауважимо, що постановою № 1073 не встановлено обмеження щодо виплати такої надбавки працівникам-сумісникам. Якщо ж працівник суміщує (не плутайте із сумісництвом) роботу на посаді завідувача бібліотеки з роботою на іншій посаді, то він отримує тільки доплату до основного окладу. Тому надбавка за особливі умови роботи не встановлюється на доплату за суміщення.

Інші надбавки

Завідувачу бібліотеки, як і іншим працівникам закладів освіти, можуть установлюватися надбавки за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність, напруженість у роботі у розмірі до 50 % посадового окладу, як це передбачено абз. «а» п.п. 3 п. 2 наказу № 745.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 % посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ). У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються.

Матеріальна допомога

Відповідно до п. 3 постанови КМУ «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» від 22.01.2005 р. № 84 (далі — постанова № 84) працівникам державних і комунальних бібліотек, зазначеним у додатку до Порядку № 84, виплачується допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати).

Матеріальна допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки завідувачів бібліотек та бібліотекарів є обов’язковою гарантованою виплатою і відповідно підлягає включенню до структури витрат на оплату праці під час формування проекту кошторису.

Також постановою № 84 передбачена виплата матеріальної допомоги вищезазначеним працівникам для вирішення соціально-побутових питань. Проте така виплата не є обов’язковою та здійснюється виключно за рішенням керівника бібліотеки у розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) на рік.

Керівнику бібліотеки допомога для вирішення соціально-побутових питань надається за погодженням із засновником бібліотеки.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі