Теми статей
Обрати теми

Фінансова підтримка для КП: відображаємо в бухобліку

Шпаченко Володимир, експерт із фінансових питань
Бюджетна бухгалтерія Травень, 2019/№ 17-18
Друк
Рішенням сесії сільської ради було затверджено програму «Фінансова підтримка комунального підприємства та здійснення внесків до його статутного капіталу». На виконання цієї програми перераховано кошти із загального фонду (рах. 3142) до спеціального фонду (рах. 3152) сільського бюджету. Виникає запитання: як правильно відобразити здійснення внесків до статутного капіталу КП сільською радою на рахунках бухобліку? Тобто як саме такі операції має показати в обліку ОМС як розпорядник бюджетних коштів?

Відразу ж зауважимо, що такі ситуації є досить поширеними. Адже без сприяння місцевої влади більшість комунальних підприємств, вочевидь, не зможуть працювати ефективно. Більше того, деякі з них без допомоги навряд чи «виживуть». Тому повсюди органи місцевого самоврядування підтримують місцеві КП фінансово. І мають для цього всі повноваження.

Так, до компетенції сільських, селищних та міських рад належить затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування. Це прописано у п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону № 280. Тоді як безпосередньо повноваження щодо управління об’єктами ЖКГ, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку комунальної власності — у віданні виконавчих органів відповідних місцевих рад (п.п. 1 п. «а» ч. 1 ст. 30 Закону № 280). Причому останні повинні забезпечити їх належне утримання та ефективну експлуатацію.

Разом з тим бюджетним законодавством передбачена можливість фінансування місцевих програм розвитку ЖКГ та благоустрою населених пунктів за рахунок коштів місцевих бюджетів. На це чітко вказує п. 5 ч. 1 ст. 91 БКУ.

Для здійснення програм і заходів за рахунок коштів бюджету розпорядникам бюджетних коштів надаються бюджетні асигнування. При цьому головний розпорядник бюджетних коштів*, визначений рішенням про місцевий бюджет, здійснює управління бюджетними коштами, забезпечуючи їх ефективне, результативне і цільове використання. З цією метою головний розпорядник організовує і координує роботу розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів (п. 7 ч. 5 ст. 22 БКУ).

* Головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів є виконавчі органи та апарати місцевих рад, а також структурні підрозділи таких виконавчих органів у особі їх керівників. Якщо місцевою радою не створено виконавчий орган, функції головного розпорядника коштів відповідного місцевого бюджету виконує голова такої ради (п. 3 ч. 2 ст. 22 БКУ).

Таким чином, з метою забезпечення ефективного використання комунального майна, а також необхідного рівня та якості послуг населенню, ОМС затверджують місцеві програми та передбачають кошти для їх реалізації у бюджеті. До речі, у такому разі видатки відображають з урахуванням галузевих ознак згідно з програмною класифікацією, затвердженою наказом Мінфіну «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 р. № 793.

Одним із напрямків підвищення ефективності використання комунального майна, сприяння розвитку ЖКГ та благоустрою населених пунктів є надання фінансової підтримки КП їх засновниками за рахунок коштів місцевого бюджету. Обсяги такої допомоги визначаються рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік.

Зазначена допомога надається лише КП, включеним до мережі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, як одержувачам бюджетних коштів. До того ж напрями витрачання таких коштів чітко визначені. Так, одержувачі мають право спрямовувати їх виключно на заходи, передбачені відповідною програмою. Використовуються такі кошти на підставі плану використання бюджетних коштів (ч. 6 ст. 22 БКУ). Після його затвердження керівником і погодження з розпорядником бюджетних коштів одержувачі подають план до органу Держказначейської служби. Цей документ містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі відповідного розпорядника бюджетних коштів.

Окрім того, важливе значення має форма, в якій надається фінансова підтримка КП: як поточні трансферти чи як капітальні трансферти. Тобто фактично можливі два варіанти (форми) фінансової підтримки, а саме:

фінансова допомога на поточні видатки КП — поточні трансферти;

внески до статутного капіталу КП — капітальні трансферти.

Саме від форми фінансової підтримки залежить порядок здійснення таких операцій, їх оформлення та відображення в бухобліку і звітності розпорядника бюджетних коштів. Тому далі розглянемо особливості надання ОМС фінансової підтримки КП у формі поточних та капітальних трансфертів. Для зручності та наочності наведемо інформацію у формі таблиці:

Порядок надання фінансової підтримки КП у формі поточних і капітальних трансфертів

Критерій

Вимоги до здійснення

капітальні трансферти

поточні трансферти

Основні завдання, для виконання яких надається фінансова підтримка

Внески до статутного капіталу КП здійснюються для:

• зміцнення матеріальної бази КП;

• придбання техніки та обладнання для виконання аварійних і невідкладних робіт, усунення наслідків надзвичайних ситуацій;

• оновлення виробничих потужностей та зниження рівня аварійності об’єктів;

• підготовки (виготовлення проектно-кошторисної документації) та проведення капітального ремонту, реконструкції та будівництва водопровідно-каналізаційних мереж, теплових мереж і об’єктів житлового фонду;

• запровадження енергозберігаючих технологій;

• проведення інших капітальних видатків

Фінансова допомога надається для:

• придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності експлуатації інженерних мереж;

• проведення поточного ремонту мереж та об’єктів, які знаходяться на балансі та обслуговуються КП;

• покращення стану розрахунків КП за спожиті енергоносії, пально-мастильні матеріали, запчастини тощо;

• погашення заборгованості за розрахунками із заробітної плати та відрахуваннями на соціальні заходи;

• погашення заборгованості за розрахунками за податками та зборами;

• подолання наслідків стихійних лих, надзвичайних ситуацій і аварій;

• здійснення інших поточних видатків

Джерела фінансування

Спеціальний фонд (бюджет розвитку) місцевого бюджету (ч. 3 ст. 71 БКУ)

Загальний фонд місцевого бюджету (пп. 5, 14 ч. 1 ст. 91 БКУ)

Код ТПКВКМБ, за яким слід планувати

7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»

6010 «Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства» у розрізі видів об’єктів ЖКГ:

6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»;

6012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії»;

6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»;

6014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів»;

6015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»;

6016 «Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії»;

6017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства»

КЕКВ, за яким слід відображати

3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)». На це вказує п. 2 п.п. 3.2.1 Інструкції № 333

2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (п. 3 п.п. 2.4.1 Інструкції № 333)

Порядок бухобліку у розпорядника бюджетних коштів

Для обліку надходжень, пов’язаних з перерахуванням сум трансфертів, та коштів цільового призначення розпорядники бюджетних коштів застосовують субрахунок 7512 «Трансферти». Відповідно, використання таких коштів показують за дебетом субрахунку 8511 «Витрати за необмінними операціями». Саме цей субрахунок згідно з Порядком № 1219 призначений для узагальнення інформації про поточні трансферти розпорядників бюджетних коштів юридичним особам.

Увага! Це загальне правило, яке стосується насамперед обліку міжбюджетних трансфертів (у тому числі й капітальних, і поточних). Такий підхід застосовують головні розпорядники бюджетних коштів — надавачі трансфертів.

Натомість розпорядники (незалежно від рівня) — отримувачі трансфертів — обліковують такі надходження як звичайні бюджетні асигнування з урахуванням їх цільового призначення:

• для здійснення поточних витрат за субрахунком 7011 «Бюджетні асигнування»;

• для здійснення капітальних витрат за субрахунком 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів»

Порядок бухобліку у розпорядника бюджетних коштів

Облік наявності і руху коштів цільового призначення, зокрема коштів для придбання фінансових інвестицій, ведеться на субрахунку 5411.

Безпосередньо внески до статутного капіталу КП, що належать до сфери управління розпорядника бюджетних коштів, слід обліковувати у складі довгострокових фінансових інвестицій. Для цього Порядком № 1219 призначено субрахунок 2513 «Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств».

Водночас при здійсненні внесків до статутного капіталу КП в бухобліку слід показати збільшення власного капіталу. Зокрема, потрібно збільшити суму капіталу у підприємствах за субрахунком 5212 «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі». При цьому відображаємо використання цільового фінансування, тобто дебетуємо на відповідну суму субрахунок 5411.

Майте на увазі: ані доходи, ані витрати у цьому випадку не виникають

Для обліку надходження коштів, призначених для подальшого перерахування КП як фінансової допомоги, доцільно застосовувати субрахунок 7011 «Бюджетні асигнування».

Після перерахування зазначених коштів одержувачу розпорядник бюджетних коштів має віднести ці суми на витрати*. Зокрема, для відображення таких витрат слід застосовувати субрахунок 8511 «Витрати за необмінними операціями». Це обумовлено тим, що освоєння цих коштів буде здійснювати одержувач бюджетних коштів — КП, а не розпорядник. Тоді як планує ці видатки за відповідними КЕКВ у зведеному кошторисі головний розпорядник. З огляду на це, відобразити витрати в бухобліку, а у подальшому — і в формах звітності, повинен саме розпорядник бюджетних коштів

Порядок відображення у фінансовій звітності розпорядника бюджетних коштів

При складанні форми № 1-дс «Баланс» згідно з Порядком № 307 ОМС слід відобразити:

• збільшення суми довгострокових фінансових інвестицій за рядком 1112;

• збільшення суми власного капіталу за рядком 1430.

Також надходження цільового фінансування для придбання довгострокових фінансових інвестицій слід відобразити у розділі II Звіту про рух грошових коштів (форма № 3-дс) — за рядком 3230. Водночас не забуваємо показати і касові видатки, проведені за рахунок цих коштів, за рядком 3245.

Окрім того, дані про збільшення капіталу внаслідок операцій придбання фінансових інвестицій необхідно навести у статті «Збільшення капіталу в підприємствах» (рядок 4210, графа 6) форми № 4-дс «Звіт про власний капітал»

Операції з надання фінансової допомоги КП мають знайти своє відображення у Звіті про фінансові результати (форма № 2-дс) ОМС, зокрема:

• кошти, отримані для перерахування КП, слід відображати у складі загальної суми бюджетних асигнувань за кодом рядка 2010;

• суму коштів, перерахованих КП, — у складі витрат за необмінними операціями у рядку 2300.

Зверніть увагу: у цьому випадку відображаємо витрати саме за статтею «Трансферти», оскільки такі видатки були заплановані за КЕКВ 2610.

Відповідно, інформацію про рух таких коштів на рахунку ОМС слід показати у Звіті про рух грошових коштів (форма № 3-дс):

• у складі загальної суми бюджетного фінансування за кодом рядка 3000;

• у складі витрат за необмінними операціями як трансферти у рядку 3125

Порядок відображення у бюджетній звітності розпорядника бюджетних коштів

З урахуванням вимог абз. 12 п. 2 розд. ІІІ Порядку № 44, надходження та спрямування коштів на здійснення внесків до статутного капіталу КП слід відображати у Звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3 м)** (додаток 4 до згаданого Порядку). Зокрема, ці дані необхідно указати у відповідних графах за кодом рядка 530, який відповідає використанню коштів за КЕКВ 3210

Суму фінансової допомоги КП для покриття поточних потреб, наданої за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету, головний розпорядник має показати у Звіті про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м)** (додаток 1 до Порядку № 44). А конкретно, інформацію про отримання і використання таких бюджетних асигнувань слід указати за кодом рядка 290, що відповідає КЕКВ 2610

* Слід відрізняти операції з перерозподілу бюджетного фінансування між розпорядниками бюджетних коштів різних рівнів та надання фінансової допомоги одержувачам бюджетних коштів. У першому випадку головний розпорядник показує в бухобліку рух коштів лише в межах субрахунку 7011 (Дт 2314 — Кт 7011; Дт 7011 — Кт 2314) без визнання витрат. Це обумовлено тим, що такі кошти проходять через головного розпорядника «транзитом». Фактичне ж використання цих коштів для реалізації конкретних цілей здійснює розпорядник нижчого рівня. Тому останній і покаже в бухобліку витрати залежно від напрямів їх спрямування (за рахунками 80, 84, 85).

** Нагадаємо: розпорядники бюджетних коштів складають звіти про їх надходження та використання (у тому числі за формами № 2 м, № 4-3 м) за кожним кодом ТПКВКМБ окремо у розрізі КЕКВ. У подальшому інформацію з цих звітів узагальнюють у зведених звітах за відповідними формами.

Отже, із загальним порядком здійснення та обліку фінансової підтримки КП розібралися. Водночас є ще один важливий момент, про який варто пам’ятати.

УВАГА!

Операції з перерахування коштів із загального до спеціального фондів місцевого бюджету в бухобліку ОМС як розпорядника бюджетних коштів не відображаються.

Річ у тім, що казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюють органи Держказначейської служби.

Пряму вказівку на це містить ч. 2 ст. 78 БКУ. У свою чергу, таке обслуговування передбачає, поруч із виконанням інших функцій, ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів (п. 3 ч. 1 ст. 43 БКУ). Вимоги до відображення операції з виконання місцевих бюджетів встановлено Порядком відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів, затвердженим наказом Держказначейства від 14.12.2007 р. № 233 (ср. ). При цьому органи Казначейства застосовують План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджений наказом Держказначейства від 28.11.2000 р. № 119.

Натомість ОМС (їх виконавчі органи) як розпорядники бюджетних коштів показують в обліку лише надходження на реєстраційний рахунок коштів (цільового фінансування) та їх витрачання на цілі, визначені програмою. При відображенні таких операцій на рахунках бухобліку насамперед слід керуватися нормами Типової кореспонденції.

Як саме слід відображати надання фінансової підтримки КП на рахунках бухобліку, розглянемо на умовному прикладі.

Приклад. На підставі рішень міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» та «Про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста на 2019 рік», а також на виконання Комплексної цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства міста на 2018-2020 рр., наказом Управління ЖКГ та будівництва міської ради затверджено бюджетні програми на 2019 рік:

за КПКВК 1217670 — «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»;

за КПКВК 1216013 — «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства».

Головним розпорядником коштів та виконавцем програми є Управління ЖКГ та будівництва міської ради.

В рамках реалізації цих програм та згідно з рішеннями місцевої ради про поповнення статутного капіталу КП «Водоканал» було виділено кошти з місцевого бюджету.

У травні 2019 року управління здійснило внесок до статутного капіталу зазначеного КП на суму 300000 грн. Окрім того, було виділено фінансову допомогу для покриття поточних витрат цього підприємства у сумі 20000,00 грн.

У бухобліку головного розпорядника ці операції відображено таким чином:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

№ меморіального ордера

дебет

кредит

Внесок до статутного капіталу КП

1

Отримано цільове фінансування для здійснення внеску до статутного капіталу КП

2313

5411

300000,00

2

2

Відображено придбання фінансових інвестицій шляхом внесення до статутного капіталу КП грошових коштів

2513

2313

300000,00

2, 17*

Одночасно зроблено другий запис

5411

5212

300000,00

17*

Фінансова допомога на поточні потреби КП

1

Надійшли кошти на особовий рахунок головного розпорядника для надання фінансової допомоги КП

2314

7011

20000,00

2

2

Перераховано на рахунок КП фінансову допомогу

8511

2314

20000,00

2

* Для відображення операцій, які не фіксуються в меморіальних ордерах № 1 — 16, слід застосовувати меморіальний ордер № 17 за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 08.09.2017 р. № 755.

На завершення зауважимо: недостатньо просто виділити кошти для фінансової підтримки. Необхідно проконтролювати їх цільове використання. Цей обов’язок покладається на головного розпорядника бюджетних коштів, котрий власне і здійснює надання такої допомоги КП.

Отже, у цілях контролю КП — одержувачі бюджетних коштів звітують за результатами своєї діяльності перед головним розпорядником. Періодичність та форму звітування встановлює ОМС у рішенні про затвердження відповідної програми фінансової підтримки. Як правило, одержувачі щокварталу надають головному розпоряднику фінансові звіти з пояснювальною запискою.

Окрім того, з метою забезпечення контролю органи Держказначейської служби в частині виконання місцевих бюджетів за видатками здійснюють:

попередній контроль — на етапі реєстрації бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;

поточний контроль — у процесі оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів. На це вказує п. 10.2 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.2012 р. № 938.

І звісно ж, не варто забувати про необхідність подання бюджетної звітності одержувачами бюджетних коштів. Так, вони мають подавати форми місячної бюджетної звітності до органів Дерказначейства, а також квартальну та річну — головному розпоряднику та Казначейству (п. 11 розд. ІІ Порядку № 44). Склад бюджетної звітності для одержувачів визначено п. 2 розд. ІІ Порядку № 44.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

БКУБюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Закон № 280Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.

Інструкція № 333Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333.

Порядок № 1219Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

Порядок № 307Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 28.02.2017 р. № 307.

Порядок № 44Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затверджений наказом Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44.

Типова кореспонденціяТипова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

КП — комунальні підприємства.

ОМС — органи місцевого самоврядування.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі