Теми статей
Обрати теми

Конкурс на посаду держслуби: чергові зміни

Жиленко Катерина, експерт з оплати праці та трудового законодавства
Нещодавно чималу увагу привернув до себе Закон про перезавантаження влади*. Він дав поштовх для оновлення цілої низки нормативно-правових актів. Серед них і Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. Нововведення до нього затверджені постановою № 844 та діють з 26.09.2019 р. Пару слів про них ми сказали у «Бюджетній бухгалтерії», 2019, № 37, с. 3. Але, оскільки зміни досить вагомі, вважаємо, що слід розібрати їх ретельніше. Тож давайте аналізувати.

* Що зміниться в оплаті праці держслужбовців у зв’язку з набуттям чинності цим Законом, ви можете прочитати на сторінках журналу «Оплата праці», 2019, № 20, с. 3.

Нові етапи

Конкурс на зайняття посад держслужби, як і раніше, налічує 9 етапів:

1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття та розгляд інформації від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

4) проведення тестування та визначення його результатів;

5) розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів;

6) проведення співбесіди та визначення її результатів;

7) складення загального рейтингу кандидатів;

8) визначення суб’єктом призначення або керівником держслужби переможця (переможців) конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

Однак деякі із них оновили, деякі додали, а деякі виключили.

Так, тепер замість документів на третьому етапі від осіб, бажаючих взяти участь у конкурсі, приймають та розглядають інформацію.

Відповідно зник і четвертий етап, що передбачав перевірку поданих документів на відповідність установленим законом вимог. Більш детально про заміну документів на інформацію читайте у розділі «Прийняття та розгляд документів» цієї статті.

Новим етапом є складення загального рейтингу кандидатів (7-й етап). Хоча по суті така процедура була описана у пп. 56 та 57 Порядку № 246 і до оновлення (деталі — у розділі «Оцінювання та рейтинг»).

А от із 8-го етапу виключено згадку про другого за результатами конкурсу кандидата. Тепер на цьому етапі суб’єкт призначення або керівник держслужби визначає переможця (переможців) конкурсу. Тут слід відразу згадати про оновлений п. 64 Порядку № 246. Згідно з цією нормою у разі коли посада, на яку проводився конкурс, стане вакантною протягом одного року з дня оприлюднення результатів конкурсу на Єдиному порталі, а також переможець конкурсу відмовиться від зайняття посади або йому буде відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки, суб’єкт призначення має право на повторне визначення переможця конкурсу серед запропонованих Комісією з питань вищого корпусу державної служби або конкурсною комісією кандидатів.

Раніше таке право мав другий за результатами конкурсу кандидат згідно з п. 62 Порядку № 246. Однак на сьогодні цей пункт виключено, а право на зайняття вакантної посади надано тим, кого оберуть члени комісій. Спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому оголошувався конкурс, повідомляє таким кандидатам про те, що відповідна посада стала вакантною, протягом 5 календарних днів у порядку, передбаченому абз. 5 п. 17 Порядку № 246.

Оголошення конкурсу

Відповідно до оновленого п. 11 Порядку № 246 умови проведення конкурсу затверджуються наказом (розпорядженням) суб’єкта призначення або керівника державної служби. Наказ та умови не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання відповідного наказу (розпорядження) розміщують через особистий кабінет на Єдиному порталі:

• спеціальний структурний підрозділ НАДС у разі оголошення конкурсу на зайняття посади категорії «А»;

• служба управління персоналом державного органу, в якому оголошено конкурс, у разі оголошення конкурсу на зайняття посад категорій «Б» і «В».

Якщо виявлять розбіжності між інформацією, зазначеною в наказі (розпорядженні) та умовах, та інформацією, розміщеною на Єдиному порталі, спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом держоргану протягом 24 годин після її розміщення може виправити таку розбіжність. У такому разі оновлена інформація доводиться до відома осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, в порядку, передбаченому абз. 5 п. 17 Порядку № 246.

І вже після оприлюднення інформації про оголошення конкурсу на Єдиному порталі таку інформацію можна оприлюднити на офіційному веб-сайті відповідного державного органу, інших веб-сайтах та в засобах масової інформації (п. 12 Порядку № 246).

Конкурсні комісії

Як і раніше, конкурс на зайняття посад категорії «А» проводить Комісія з питань вищого корпусу держслужби, а категорій «Б» і «В» — конкурсна комісія.

Постановою № 844 Кабмін уточнив, що конкурсну комісію утворює суб’єкт призначення в держоргані, у складі голови і членів комісії. При цьому суб’єкт призначення може прийняти рішення про утворення кількох конкурсних комісій у державному органі (оновлений абз. 2 п. 13 Порядку № 246). А тому правками виключено уточнення щодо особливостей утворення конкурсних комісій в окремих держорганах, що раніше були наведені у пп. 14 та 15 Порядку № 246.

Також нововведеннями передбачені правила участі у конкурсі члена Комісії з питань вищого корпусу держслужби або конкурсної комісії: його повноваження призупиняються (а не припиняються) з дня подання такої заяви до дня оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС (п. 151 Порядку № 246).

Комісія з питань вищого корпусу держслужби або конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи держслужбовців, у тому числі з інших держорганів, науковців та експертів у відповідній сфері для проведення оцінки за результатами розв’язання ситуаційних завдань та проведення співбесіди щодо відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам.

При цьому представників профспілки виключили із цього переліку. А кількість залучених осіб тепер не обмежується (раніше дозволялось залучати не менше двох).

Згідно з оновленим абз. 1 п. 17 Порядку № 246 засідання конкурсної комісії є правоможним у разі присутності половини її членів (раніше необхідно було дві третини). Якщо кворуму немає, то дату проведення конкурсу можуть перенести. Кандидатів про це повідомляють засобами телекомунікаційного зв’язку (замість повідомлення у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку) — відповідно до оновленого абз. 5 п. 17 Порядку № 246.

Прийняття та розгляд документів

Як ми вже казали на початку нашого матеріалу, документи для участі у конкурсі замінили на інформацію. Що це означає?

Відповідно до оновленого п. 19 Порядку № 246 для участі у конкурсі на зайняття посади державної служби особа, яка бажає взяти участь, подає комісіям через Єдиний портал необхідну інформацію, а не перелік документів, який передбачався раніше.

Відповідна інформація відображається в оновленій формі заяви про участь у конкурсі (додаток 2 до Порядку № 246).

У зв’язку з цим п. 9 Порядку № 246 було виключено. Нагадаємо, він передбачав випадки, у яких подані документи не розглядаються, зокрема, у разі подання документів із запізненням.

У той же час п. 2 постанови № 844 встановлює, що особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», може до 31.12.2019 р. подати в установленому порядку до конкурсної комісії необхідну інформацію особисто або надіслати її поштою. Така інформація не розглядається, якщо вона:

• подана особисто в останній день строку подання після закінчення робочого часу;

• надіслана поштою після закінчення строку подання;

• надіслана поштою протягом установленого строку подання та надходження до державного органу менше ніж за три робочих дні до дати проведення конкурсу.

Яку саме інформацію необхідно подавати? Кандидат для участі в конкурсі повинен подати:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку № 246;

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку № 246, в якому обов’язково зазначає таку інформацію:

• прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

• реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

• підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;


• підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

• відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до нього не застосовуються заборони на зайняття посад, визначені ч. 3 або ч. 4 ст. 1 Закону про очищення влади, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) у разі проведення закритого конкурсу — іншу інформацію для підтвердження відповідності умовам конкурсу;

5) у разі проведення конкурсу на посаду державної служби категорії «А» — підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. Якщо таку декларацію вже подавали, то повторно подавати її не потрібно.

Відтепер не потрібно подавати цілу низку документів, зокрема копію паспорта, документа (документів) про освіту, оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата. До речі, держслужбовці держоргану, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Наразі подану інформацію не перевіряють для допуску до тестування (як раніше перевіряли документи відповідно до пп. 21 — 22 Порядку № 246).

Оцінювання та рейтинг

Як і раніше, кандидати на посади держслужби проходять тестування, розв’язування ситуаційних завдань, співбесіди. Правила їх проведення та оцінювання залишились без змін. Вони описані у пп. 23 — 55 Порядку № 246.

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів. Загальний рейтинг кандидатів визначається за формою згідно з додатком 9 (п. 56 Порядку № 246).

А от оновлений п. 57 Порядку № 246 містить новий етап конкурсу. З метою допущення до наступного етапу конкурсу відповідні комісії визначають 5 кандидатур, які набрали найбільшу загальну кількість балів відповідно до загального рейтингу кандидатів.

Якщо за загальним рейтингом кандидатів їх кількість становить менше 5 осіб, до наступного етапу конкурсу допускаються усі наявні кандидати.

У разі коли п’ятий та наступні за ним кандидати у загальному рейтингу кандидатів мають однакову загальну кількість балів, п’ята кандидатура для визначення переможця конкурсу обирається шляхом відкритого голосування на засіданні Комісії з питань вищого корпусу держслужби або конкурсної комісії після обговорення відповідності професійної компетентності таких кандидатів.

Комісія з питань вищого корпусу держслужби або конкурсна комісія держоргану вносять суб’єктові призначення або керівникові державної служби пропозиції щодо визначених кандидатур (або інформацію про відсутність таких кандидатур) не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання відповідного протоколу.

З метою визначення переможця (переможців) конкурсу суб’єкт призначення проводить співбесіду з кожним кандидатом. Така співбесіда за рішенням суб’єкта призначення може проводитися уповноваженою ним особою (п. 59 Порядку № 246).

Також Порядок № 246 доповнили п. 591. Згідно з його нормами не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після визначення результатів конкурсу на Єдиному порталі оприлюднюється інформація про:

• переможця (переможців) конкурсу;

• відсутність переможця конкурсу;

• відсутність визначених Комісією або конкурсною комісією кандидатур.

Оприлюднення зазначеної інформації здійснюють:

• спеціальний структурний підрозділ НАДС — для посад державної служби категорії «А»;

• служба управління персоналом державного органу, в якому оголошено конкурс, — для посад державної служби категорій «Б» і «В».

Оновлені додатки

Невеликих змін зазнала і форма заяви про участь у конкурсі. Зокрема, з її змісту виключено позицію, згідно з якою інформацію про проведення конкурсу можна було надсилати листом на адресу (мається на увазі у паперовому вигляді). Це відповідає оновленому абз. 5 п. 17 порядку № 246, згідно з яким зворотний зв’язок з кандидатом на посаду держслужби ведеться засобами телекомунікаційного зв’язку. У свою чергу, замість Заяви про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини у додатку 21 тепер наведена форма резюме. Адже таку «аліментну» заяву кандидат на посаду держслужби категорії «А» більше не повинен подавати. Тому згадку про неї виключили із п. 19 Порядку № 246 разом із багатьма іншими документами (див. розділ «Прийняття та розгляд документів»), а форму — прибрали із додатків.

У той же час довільну форму резюме замінили на затверджену — у додатку 21.

Також більшість додатків актуалізували. Зокрема, у їх тексті замінили «документи» на «інформацію», а веб-сайт НАДС — на Єдиний портал.

Перехідні положення

Як ми вже зазначили на початку нашої статті, описані зміни діють з 26.09.2019 р.

А що ж робити із конкурсами, розпочатими до цієї дати? Не хвилюйтесь, відповідь знаходимо у роз’ясненні НАДС від 26.09.2019 р. № 76-р/з (ср. ). Конкурсний відбір на зайняття посад державної служби, який розпочався до 26 вересня 2019 року, має закінчитися відповідно до Порядку, що діяв у попередній редакції (до вказаної дати).

І це вірно, адже ст. 58 Конституції України встановлює, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Закон про перезавантаження влади — Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» від 19.09.2019 р. № 117-IX.

Закон про очищення влади — Закон України «Про очищення влади» від 16.09.2014 р. № 1682-VII.

Порядок № 246 — Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затверджений постановою КМУ від 25.03.2016 р. № 246.

Постанова № 844 — постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» від 25.09.2019 р. № 844.

Єдиний портал — Єдиний портал вакансій державної служби НАДС.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі