Автострахування: що, коли та як показувати в бухобліку

Крот Юлія, економіст-аналітик
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2019/№ 39
В обраному У обране
Друк
Кожен учасник дорожнього руху зобов’язаний знати й неухильно виконувати вимоги Правил дорожнього руху. Проте, на жаль, навіть найсуворіше дотримання всіх правил одним із учасників дорожнього руху не гарантує такого ж сумлінного і відповідального ставлення з боку інших водіїв, велосипедистів, пішоходів тощо. Не кажучи вже про обставини непереборної сили (стихійне лихо, сезонні природні явища тощо), які цілком можуть стати причиною автомобільної аварії. Тож на дорозі може трапитися будь-що. І до цього слід бути готовим. У вирішенні цього питання на допомогу приходять страхові компанії з найрізноманітнішими формами страхування для власників транспортних засобів. Про порядок автострахування, його види та вимоги до обліку страхових платежів розповімо у цій статті.

Загальні засади автострахування

Порядок страхування в Україні загалом регламентовано нормами Закону № 85. І спочатку давайте з’ясуємо суть основних «страхових» визначень, які стануть нам у пригоді при розгляді цієї теми.

Страхування — це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів.

При цьому останні формуються за рахунок страхових платежів фізичних та юридичних осіб (страхових внесків, премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів (ст. 1 Закону № 85).

Суб’єктами правовідносин при страхуванні виступають страховики і страхувальники. Хто це такі?

Так, страховиками зазвичай є фінансові установи або зареєстровані філії іноземних страхових компаній, які отримали ліцензію на здійснення страхової діяльності (ст. 2 Закону № 85). У свою чергу, страхувальники — це юридичні або фізичні особи, які уклали зі страховиками договір страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства (ст. 3 Закону № 85).

Таким чином, у загальному випадку між страховиком і страхувальником має бути укладено договір. Причому дотримання письмової форми такого договору є обов’язковим. Факт укладення такого договору може посвідчуватися страховим свідоцтвом, полісом, сертифікатом. Усі вони є формами договору страхування.

У договорі страхування обов’язково має бути прописано розмір страхової суми (абз. 7 ч. 4 ст. 16 Закону № 85). Це грошова сума, у межах якої страховик відповідно до умов договору зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку (ст. 9 Закону № 85).

Відповідно страховим випадком вважається подія, передбачена договором страхування або законодавством і з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) (ст. 8 Закону № 85). Конкретні види страхових випадків визначено у договорі страхування.

При цьому страховою виплатою є грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору при настанні страхового випадку (ст. 9 Закону № 85). Страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку, називається страховим відшкодуванням (ст. 9 Закону № 85).

Будь-який договір страхування передбачає сплату страхувальником страхових платежів. Під такими платежами (внесками, преміями) слід розуміти плату за страхування, яку страхувальник зобов’язаний вносити згідно з договором (ст. 10 Закону № 85).

Тож тепер у плані «страхової» термінології ви підковані. Далі поговоримо про види автострахування, які на сьогодні снують на ринку страхових послуг нашої держави.

Види автострахування

Розпочнемо з того, що автострахування є обов’язковим і добровільним.

Вказівку на це містить ч. 1 ст. 5 Закону № 85. У межах кожної із цих форм страхування існують різні види страхування.

Варто зауважити: всі обов’язкові види страхування чітко визначені законодавством України. Тоді як здійснення обов’язкових видів страхування, не передбачених Законом № 85, заборонено.

Основні види автострахування наведено у таблиці нижче.

Добровільне страхування

Обов’язкове страхування

Страхування від нещасних випадків (п. 2 ст. 6 Закону № 85)

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті (п. 6 ст. 7 Закону № 85)

Страхування наземного транспорту (наприклад, КАСКО) (п. 6 ст. 6 Закону № 85)

Страхування вантажів та багажу (п. 9 ст. 6 Закону № 85)

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) (п. 12 ст. 6 Закону № 85)

Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних ТЗ (п. 9 ст. 7 Закону № 85)

Як бачимо, деякі види страхування можуть здійснюватися як на добровільних засадах, так і в обов’язковому порядку. Різниця буде лише в колі ризиків, які покриває відповідний вид страхування. Звісно ж, добровільний вид страхування у цьому плані має беззаперечну перевагу.

Звісно, найбільш поширеними та яскравіши- ми представниками цих двох форм автострахування є:

ОСЦПВ (у простонародді — «автоцивілка») — обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних ТЗ;

КАСКО — добровільне страхування безпосередньо ТЗ від широкого спектра ризиків.

А тепер докладніше про кожен із них.

ОСЦПВ

Цей вид страхування визначено п. 9 ч. 1 ст. 7 Закону № 85 як обов’язковий.

Ба більше, без чинного страхового поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників ТЗ їх експлуатація заборонена. На це чітко вказує ч. 1 ст. 37 Закону № 3353.

Аналогічну за змістом норму містить і п. 21.1 ст. 21 Закону № 1961 (ср. 025069200).

До того ж водій будь-якого механічного ТЗ зобов’язаний мати при собі чинний страховий поліс (страховий сертифікат «Зелена картка») про укладення договору ОСЦПВ. Його може замінити чинний внутрішній електронний договір зазначеного виду обов’язкового страхування у візуальній формі страхового поліса (на електронному або паперовому носії).

Це передбачено п.п. «ґ» п. 2.1 ПДР.

Майте на увазі: метою здійснення ОСЦПВ є забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та/або майну постраждалих внаслідок ДТП, а також захисту майнових інтересів автовласника (ст. 3 Закону № 1961).

Отже, про ОСЦПВ слід знати і пам’ятати таке:

• по-перше, «автоцивілка» діє лише в разі ДТП (на користь цього свідчить ст. 6 Закону № 1961);

• по-друге, страхове відшкодування отримує не страхувальник-автовласник, а потерпілий.

І ще один важливий момент стосується страхової суми.

Це сума, у межах якої страхова компанія здійснює виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору. Її граничний розмір установлено пп. 9.2 та 9.3 ст. 9 Закону № 1961.

Увага!

З 21.09.2019 р. збільшено страхові суми (ліміт виплат) з ОСЦПВ*:

• за шкоду, заподіяну майну потерпілих, — до 130 тис. грн. на одного потерпілого,

• за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих, — до 260 тис. грн. на одного потерпілого.

* Зростання ліміту виплат з ОСЦПВ відбулося на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 09.04.2019 р. № 538.

Також зауважимо: якщо потерпілою стороною є юрособа, то їй відшкодовується виключно матеріальна шкода (п. 22.2 ст. 22 Закону № 1961).

КАСКО

Якщо ж хочете захистити службову «ластівку» максимально, тоді варто замислитися над оформленням поліса КАСКО.

Так, КАСКО, на відміну від ОСЦПВ, є добровільним видом страхування. Вказівку на це містить п. 6 ст. 6 Закону № 85.

Відмінною рисою такого виду страхування є його об’єкт. Зокрема, об’єктами страхування КАСКО є засоби наземного транспорту. Тобто це всі вантажні, легкові, спеціальні автомобілі, мотоцикли, причепи та деякі інші ТЗ, які належать юридичним або фізичним особам на правах власності, користування чи розпорядження.

Таким чином, автострахування КАСКО передбачає страховий захист безпосередньо ТЗ від різноманітних ризиків, як-то: викрадення, пошкодження, зниження внаслідок ДТП, стихійного лиха, пожежі, протиправних дій третіх осіб тощо.

Важливо!

КАСКО не передбачає страхування майна, що перевозиться, і відповідальності перед третіми особами.

Тобто цей вид страхування не покриває збитки від пошкодження, втрати чи знищення вантажу і багажу, який перевозить автомобіль. Також КАСКО не передбачає відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю, майну потерпілих внаслідок експлуатації ТЗ. Власне, для цього існують інші види страхування.

Окрім того, при укладенні договору варто звернути увагу на винятки зі страхових випадків та обмеження страхування. Адже їх настання позбавляє права на страхову виплату.

Загалом страхова сума за договором КАСКО встановлюється в межах дійсної ринкової вартості ТЗ на момент укладання такого договору. При цьому вартість полісу КАСКО варіюється залежно переліку ризиків, які він включає. Але у будь-якому разі це задоволення не із дешевих.

Плануємо витрати

Видатки на оплату послуг з автострахування (і на «автоцивілку», і на придбання поліса КАСКО) слід планувати та здійснювати за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». Такий порядок передбачено п.п. 4 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333.

Відображаємо в бухобліку

Для обліку розрахунків за видами страхування Порядком застосування Плану рахунків передбачено субрахунок 6416 «Розрахунки за страхуванням». А от безпосередньо суми страхових платежів підлягають включенню до витрат відповідного звітного періоду.

Таким чином, витрати на придбання страхового полісу ОСЦПВ чи КАСКО слід відображати у складі матеріальних витрат за дебетом однойменного субрахунку 8013 (8113): Дт 8013 (8113) — Кт 6416.

Але чому у цьому випадку не підходить субрахунок 8511 «Витрати за необмінними операціями»? Річ у тому, що операція з придбання поліса автострахування не підпадає під визнання необмінної операції. Адже така операція не передбачає передачі активів, послуг (робіт) в обмін на отриманий дохід або активи, хоча може передбачати виконання певних умов. Тоді як у разі настання страхового випадку (наприклад, у разі ДТП), страхова компанія зобов’язана виплатити певну суму грошових коштів. Звісно, такий випадок може й не настати, а виплата здійснюється із дотримання певних умов. Однак абсолютно «безкорисною» таку операцію не назвеш. До того ж оформлення, зокрема, «автоцивілки» є обов’язковою умовою експлуатації службового авто, яке використовується безпосередньо у процесі основної діяльності установи.

Проте існує один важливий нюанс щодо відображення страхових платежів у бухобліку. У деяких випадках суми страхових платежів підлягають включенню до витрат майбутніх періодів.

Нагадаємо: витратами майбутніх періодів вважаються суми витрат, здійснені у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах. Такі витрати підлягають рівномірному включенню до складу витрат, пов’язаних із виконанням установою своїх повноважень. Кожна бюджетна установа має право самостійно визначати періодичність визнання витрат майбутніх періодів поточними витратами протягом звітного року (щомісяця або щокварталу). Звісно ж, цю інформацію слід обов’язково зафіксувати у наказі про облікову політику установи.

Для обліку й узагальнення інформації про витрати майбутніх періодів призначено субрахунок 2911. За дебетом цього субрахунку накопичуємо витрати майбутніх періодів (в момент їх виникнення), а за кредитом — списуємо ці витрати і включаємо їх до складу витрат звітного періоду.

Отже, якщо наприкінці поточного року (у листопаді, грудні) ви придбали поліс ОСЦПВ чи КАСКО на наступний рік, то такі витрати у поточному році необхідно віднести до витрат майбутніх періодів. Тобто спочатку суму страхових платежів показуємо за дебетом субрахунку 2911 «Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів». У наступному році поступово (щомісяця або щокварталу) включаємо ці суми до витрат поточного періоду (Дт 2911 — Кт 8013). Цим самим ми списуємо витрати, раніше враховані у складі витрат майбутніх періодів, на витрати відповідного звітного періоду.

І навпаки: якщо договір автострахування було укладено на будь-який період у межах поточного року (місяць, квартал, півріччя), то ці суми належать до витрат звітного періоду.

Відповідно витрати на придбання страхового поліса на загальну суму відносимо на витрати відповідного періоду. У цьому разі відображати витрати майбутніх періодів не потрібно. До речі, на цьому наголошували й фахівці Держказначейської служби у листі від 14.02.2019 р. № 16-04-04/2982 (див. «Про затвердження Змін до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами»).

Безумовно, не завжди можливо віднести всю суму страхових платежів повністю на витрати звітного періоду чи цілком включити до витрат майбутніх періодів. Інколи сплачену страховику суму доводиться розподіляти в обліку між витратами поточного періоду і витратами майбутніх періодів. Так, скажімо, ви придбали поліс ОСЦПВ у вересні поточного року на 12 місяців. У такому разі частину суми, перерахованої страховій компанії (страхові платежі за жовтень — грудень поточного року), ми включимо до витрат звітного року (спочатку IV кварталу, потім року). А решту суми (страхові платежі за січень — вересень наступного року) віднесемо на витрати майбутніх періодів.

Щоб остаточно розібратися із нюансами обліку страхових платежів, розглянемо кілька умовних прикладів.

Приклад 1. На період з жовтня по грудень 2019 року заплановано кілька службових поїздок (відряджень на службовому автомобілі) керівника бюджетної установи до інших населених пунктів (у тому числі інших регіонів). З огляду на це, а також задля максимального захисту службового авто від різноманітних ризиків, керівництво установи прийняло рішення про доцільність придбання страхового поліса КАСКО на три місяці (жовтень — грудень 2019 року). Вартість страхового поліса становить 8500 грн.

Кошти за страховий поліс бюджетна установа перерахувала страховій фірмі у вересні 2019 року.

До облікових регістрів зроблено такі записи:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

№ меморіа-льного ордера

дебет

кредит

1

Перераховано кошти страховій фірмі за поліс КАСКО

6416

2313

8500

2, 6

2

Відображено витрати на придбання страхового поліса КАСКО для службового авто

8013

6416

8500

6

Приклад 2. У грудні 2018 року бюджетна установа придбала страховий поліс ОСЦПВ для службового автомобіля на наступний 2019 рік. Поліс діє з 1 січня 2019 року. Вартість страхового поліса становить 1000 грн.

Згідно з наказом про облікову політику бюджетної установи періодом для списання витрат майбутніх витрат та включення їх до витрат поточного періоду є звітний квартал.

До облікових регістрів зроблено такі записи:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

№ меморіа-льного ордера

дебет

кредит

2018 рік

1

Перераховано кошти страховику за поліс ОСЦПВ

6416

2313

1000

2, 6

2

Відображено витрати на придбання страхового поліса ОСЦПВ для службового авто

2911

6416

1000

6

2019 рік

1

Списано витрати майбутніх періодів та включення їх до складу витрат І кварталу (1000 грн. : 4 квартали)*

8013

2911

250

17

2

Віднесено витрати поточного періоду на фінансовий результат виконання кошторису за І квартал*

5511

8013

250

17

* За підсумками ІІ та ІІІ кварталів було зроблено аналогічні записи до регістрів бухобліку.

Приклад 3. У вересні 2019 року бюджетна установа придбала страховий поліс ОСЦПВ на 12 місяців (діє з 1 жовтня 2019 року). Вартість страхового поліса — 1380 грн.

Згідно з наказом про облікову політику бюджетної установи списання витрат майбутніх витрат та їх включення до витрат поточного періоду проводиться щомісяця.

До облікових регістрів зроблено такі записи:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

№ меморіа-льного ордера

дебет

кредит

1

Перераховано кошти страховику за поліс ОСЦПВ для службового авто

6416

2313

1380

2, 6

2

Списано частину вартості страхового поліса ОСЦПВ (страхові платежі за жовтень — грудень 2019 року) на витрати звітного періоду (1380 грн. : 12 місяців х 3 місяці)

8013

6416

345

6

3

Віднесено частину вартості страхового поліса ОСЦПВ (страхові платежі за січень — вересень 2020 року) на витрати майбутніх періодів (1380 грн. : 12 місяців х 9 місяці)*

2911

6416

1035

6

* У наступному звітному році бюджетна установа щомісяця буде відображати в обліку визнання витрат майбутніх періодів витратами відповідного звітного місяця. При цьому слід робити таку проводку: Дт 8013 — Кт 2911 —на пропорційно розраховану суму (суму страхових платежів за відповідний місяць).

І наостанок кілька слів про порядок відображення таких операцій у фінзвітності бюджетних установ. Так, здійснені у звітному періоді (кварталі, році) страхові платежі, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах, мають знайти своє відображення у р. 1200 гр. 4 Балансу ф. № 1-дс. При цьому по мірі визнання таких витрат у наступному звітному році буде зменшуватися залишок за дебетом субрахунку 2911.

У свою чергу, саме цю суму (залишку) потрібно відображати у р. 1200 гр. 4 ф. № 1-дс у наступних кварталах.

Це всі ключові моменти, які слід знати бухгалтеру для правильного відображення в бухобліку витрат на автострахування. У наступному номері розповімо про порядок обліку страхового відшкодування у разі ДТП за участю службового авто. Тож не проґавте.

Нормативні документи

Закон № 85 — Закон України «Про страхування» від 07.03.96 р. № 85/96-ВР.

Закон № 3353 — Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.93 р. № 3353-XII.

Закон № 1961 — Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 01.07.2004 р. № 1961-IV.

ПДРПравила дорожнього руху, затверджені постановою КМУ від 10.10.2001 р. № 1306.

Інструкція № 333Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333.

Порядок застосування Плану рахунківПорядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

ТЗ — транспортний засіб.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд