Інспектор з паркування є, а відповідної професії немає: що робити?

В обраному У обране
Друк
Носіков Олександр, провідний науковий співробітник НДІ праці та зайнятості населення Мінсоцполітики України та НАН України, канд. соц. наук
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2019/№ 34
Останнім часом у законодавстві України фігурує термін «інспектор з паркування». Саме такі посадові особи мають право накладати адміністративні стягнення за порушення правил паркування та затримувати автомобілі-порушники (ч. 3 ст. 219 КУпАП, Порядок № 990). Однак у постанові № 268 посада «інспектор з паркування» не згадується. Ця посада наразі відсутня й у Класифікаторі професій. То ж чи буде вважатись порушенням вимог постанови № 268, якщо назвати посаду «Головний спеціаліст — інспектор з паркування»?

Інспектори з паркування — хто вони

Дійсно, від імені виконавчих комітетів (а у населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, — виконавчих органів, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських рад розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 1 і 3 ст. 122, ч. 1 і 2 ст. 1521 КУпАП, і накладати адміністративні стягнення мають право уповноважені виконавчим комітетом (виконавчим органом) сільської, селищної, міської ради посадові особи виконавчих органів сільської, селищної, міської ради — інспектори з паркування (ч. 3 ст. 219 КУпАП).

Зауважимо, що для детальної відповіді на запитання запитувачу слід було б додати посадову інструкцію працівника, з якої можна було б зробити висновки щодо його конкретних завдань та обов’язків, вимог до знань та кваліфікаційних вимог (освіти, підвищення кваліфікації, стажу роботи). З тексту запитання не зрозуміло, до якого органу виконавчої влади (або іншої установи, організації) відноситься вказаний «інспектор з паркування». Тому надаємо відповідь у межах, окреслених запитанням.

Перш за все слід розібратися у термінології, яка розкривається у відповідних законодавчих актах та нормативних документах.

Посадові особи місцевого самоврядування

Так, відповідно до положень ст. 2 Закону про службу в ОМС посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. У цій статті також зазначається, що дія цього Закону не поширюється на технічних працівників та обслуговуючий персонал органів місцевого самоврядування.

При тлумаченні терміну «організаційно-розпорядчі обов’язки» слід звернутися до постанови Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 5. У ній зазначається, що «організаційно-розпорядчі обов’язки» — це обов’язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності.

Отже, відповідно до вимог законодавства,посадова інструкція «інспектора з паркування» на конкретному робочому місці має враховувати здійснення ним організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

Тепер розглянемо питання щодо застосування у Класифікаторі професій (КП) відповідної термінології: головний спеціаліст, спеціаліст, інспектор.

Слід зауважити, що здебільшого посади «спеціалістів» віднесені у КП до назв посад державних службовців різних рівнів (й, відповідно, різних розділів цього нормативного документа). Так, наприклад, у КП містяться такі найменування посад, як-от:

• Керівник структурного підрозділу — головний спеціаліст (код КП 1229.3) (група КП «Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування»),

• Спеціаліст державної служби (код КП 2419.3) (група КП «Професіонали державної служби»).

«Інспектори» у КП

Щодо наявності «інспекторів» у КП можна навести такі приклади: Інспектор (код КП 2490) (підклас КП «Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання») та більше 20 позицій інспекторів, за галузями, кодування яких віднесено до розділу 3 КП «Фахівці», наприклад, «Інспектор технічний» (код КП 3452) (підклас КП «Інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості»), Інженер-інспектор (органи державної влади) (код КП 3449) (підклас КП «Інші державні інспектори») тощо.

Зауважимо, що до професійної назви роботи «Інспектор» (код КП 3449), можна застосувати положення Додатку В до КП (Примітка 2), згідно з якими назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності, за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у КП чи відповідних законодавчо-правових актах.

Таким чином, за підходами КП можна утворити нову професійну назву роботи КП (без окремого її унесення до КП) у вигляді, наприклад «Інспектор з паркування» із кодом КП 3439.

Отже, інспектори у КП повинні мати освіту другого (магістр) або першого (бакалавр) рівня вищої освіти та відповідні повноваження.

Якщо завдання та обов’язки «інспектора з паркування» складаються із надання послуг паркування (нагляду за територією паркування, виписування відповідних квитанцій, приймання грошових коштів від клієнтів паркінгу тощо), то стає очевидним, що посада такого працівника не може носити назву із застосуванням терміна «інспектор».

Чому? А тому, що інспекторські функції передбачають не надання послуг, а виконання кваліфікованої аналітичної та розпорядчої роботи у контролюючому підрозділі за профілем діяльності такого підрозділу.

«Головні спеціалісти»

Згідно з положеннями ст. 51 Закону про держслужбу до групи 7 належать посади головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади.

Прирівняння посад державної служби проводиться Кабміном під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових відносин, погодженим із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. На сьогодні немає чіткого прирівняння посади, про яку йдеться, до посад державних службовців.

У будь-якому разі вважаємо неправильним застосування найменування посади у запропонованому у запиті вигляді: «Головний спеціаліст — інспектор з паркування», оскільки утворення нових подвійних назв посад (окрім наявних у КП) неприпустимо, а ініціатива щодо унесення до КП посад із застосуванням дефісу стосується компетенції Національного агентства України з питань державної служби.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон про службу в ОМС — Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III.

Закон про держслужбу — Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII.

Порядок № 990 — Порядок тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їх зберігання, затверджений постановою КМУ від 14.11.2018 р. № 990.

Постанова № 268 — постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити