Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Отримано модем у тимчасове користування: як обліковувати

Матвєєва Вікторія, експерт журналу "Бюджетна бухгалтерія"
Бюджетна бухгалтерія Березень, 2020/№ 10
Друк
ПАТ «Укртелеком» виконало роботи з підключення до Інтернету та надало Акт приймання-передачі обладнання у тимчасове платне користування — модема Tenda D301, балансова вартість якого становить 336,73 грн. Також з ПАТ «Укртелеком» укладено додаткову угоду, в якій зазначено, що установі передано обладнання (модем Tenda D301) у тимчасове платне користування.
У зв’язку з цим у рахунку за надані послуги за користування таким обладнанням зазначено: «Оренда модема, акція» — 0,83 грн. Витрати за такі послуги в сумі 0,83 грн відносимо щомісячно на витрати звітного періоду (субрахунок 8013). Підкажіть, будь ласка, як у нашому випадку обліковувати модем. Чи необхідно його зараховувати на субрахунок 1113 або ж слід обліковувати на позабалансовому рахунку? Які записи в бухгалтерському обліку ми повинні зробити?

Загальноорганізаційні питання

Без перебільшення нині доступ до мережі Інтернет став невід’ємною частиною нашого життя. Адже без доступу до мережі практично неможливо уявити собі якісну організацію бухгалтерського обліку, здійснення платежів та подання звітності бюджетними установами. А тому, як не крути, а витрати на підключення та користування мережею Інтернет доводиться здійснювати всім.

Як обліковувати такі витрати? Сподіваємось, що з цим питанням все більш-менш зрозуміло, тому не будемо на цьому зупинятись.

А відразу поговоримо про інше. Як зазначив читач, установі при підключенні до Інтернету також передано обладнання у користування на певних умовах. Саме щодо правильного обліку такого обладнання й виникли сумніви у бухгалтера.

Для того, щоб допомогти розібратись з цим начебто суто обліковим питанням, необхідно з’ясувати, на яких умовах передано обладнання для з’єднання споживача з Інтернетом, а також на яких умовах установа користується таким обладнанням.

Насамперед зазначимо, що Закон № 1280 трактує кінцеве обладнання як обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг. До такого обладнання можна віднести комп’ютери, ноутбуки, модеми, роутери тощо.

До того ж загальні питання відносин між операторами, провайдерами телекомунікацій та споживачами послуг врегульовано Правилами № 295. Зокрема, відповідно до цих Правил послуга з доступу до Інтернету передбачає забезпечення можливості з’єднання кінцевого обладнання споживача з Інтернетом.

Послуги з доступу до Інтернету можуть надаватися з використанням кінцевого обладнання абонента або кінцевого обладнання, яке належить провайдеру. На яких же умовах споживач (установа) користується таким обладнанням? Вимоги щодо передачі та використання кінцевого обладнання визначають в договорі.

Такий договір укладають з урахуванням Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 29.11.2012 р. № 624.

Як зазначено в цьому документі, оператори (провайдери) можуть затверджувати форми договорів, установлювати умови публічних договорів про надання певних видів послуг, у тому числі порядок зміни таких умов. При цьому форми зазначених договорів та умови публічних договорів оператори, провайдери оприлюднюють на своїх веб-сайтах.

Тепер з’ясуємо, на яких умовах установа отримала кінцеве обладнання (модем) згідно з укладеним договором. Де знайти необхідну інформацію? Звичайно, шукаємо такі умови в договорі, укладеному споживачем з оператором (провайдером).

А ми відповіді на ці запитання знайшли на офіційному сайті ПАТ «Укртелеком» (ukrtelecom.ua). Зокрема, на цьому сайті оприлюднено такі документи, як:

• Умови та порядок надання телекомунікаційних послуг ПАТ «Укртелеком»;

• Договір про надання телекомунікаційних послуг ПАТ «Укртелеком».

Отже, далі з’ясуємо, на яких умовах ПАТ «Укртелеком» передає кінцеве обладнання споживачам.

Умови та порядок надання телекомунікаційних послуг ПАТ «Укртелеком» (витяг)

4.2.20. У разі, якщо надання послуг передбачає надання абоненту в користування кінцевого обладнання, абонент зобов’язаний прийняти від Укртелекому таке кінцеве обладнання у встановленому порядку (за актом приймання-передачі тощо), забезпечити технічні умови його експлуатації та нести відповідальність за його втрату або пошкодження (у тому числі третіми особами). Фінансові умови користування абонентом кінцевим обладнанням визначаються в договорі, в тому числі у відповідних додатках/угодах до договору про надання послуг, які абонент отримуватиме за допомогою такого кінцевого обладнання

4.2.22. Абонент зобов’язаний протягом 7 (семи) календарних днів після припинення користування послугами, для надання яких використовувалось передане в користування кінцеве обладнання, та/або додаткове обладнання (якщо інше не встановлено договором/додатковою угодою/додатком/угодою), повернути його Укртелекому або сплатити балансову вартість кінцевого обладнання, вказану у відповідному документі (заяві-приєднанні, акті приймання-передачі обладнання тощо)

4.2.28. Придбати за свій рахунок ліцензоване програмне забезпечення та сертифіковане кінцеве обладнання, необхідне для отримання послуг, або взяти таке кінцеве обладнання в тимчасове платне користування в Укртелекомі

4.2.29. У разі тимчасового платного користування обладнанням Укртелекому, якщо інше не визначено договором або відповідними угодами про надання обладнання у тимчасове платне користування:

• забезпечити належні умови зберігання та експлуатації переданого обладнання (згідно з інструкцією з експлуатації);

повернути обладнання у належному та справному стані протягом 7 (семи) календарних днів після припинення дії угоди або договору структурному підрозділу філії Укртелекому, який передавав обладнання у тимчасове платне користування, за актом приймання-передачі обладнання або компенсувати його балансову вартість з урахуванням ПДВ

4.3.13. За замовленням абонента надати у тимчасове платне користування кінцеве обладнання (за наявності цього обладнання в Укртелекомі). Обладнання передається абоненту за відповідними документами, шляхом підписання заяви-приєднання, акта приймання-передачі, де вказуються його повна специфікація, комплектація, перелік обладнання, балансова вартість та технічний стан, або шляхом укладання угоди щодо надання обладнання у тимчасове платне користування

Які висновки можна зробити з огляду на умови та порядок надання у користування кінцевого обладнання, які зазначені в договорі між установою та ПАТ «Укртелеком»? Цілком очевидно, що відносини між сторонами такого договору ґрунтуються на правовій основі договору оренди (найму), оскільки установа отримала обладнання саме у тимчасове платне користування. Які характерні ознаки такого договору? Наведемо пояснення в таблиці.

Умови договору

Пояснення

Статті ЦКУ та ГКУ

Відносини, які виникають між сторонами за договором оренди, регламентуються гл. 58 (ст. 759 — 826) ЦКУ і ст. 283 — 292 ГКУ

Зміст договору

За договором наймодавець (орендодавець) передає або зобов’язується передати наймачеві (орендареві) майно в користування за плату на певний строк

Плата за користування майном

За користування майном з орендаря стягується плата, розмір якої встановлюється договором. Також у договорі оренди визначають порядок, строки та умови внесення плати. Плату за користування майном вносять щомісяця, якщо інше не встановлено договором

Строк договору

Сторони самостійно вирішують, на який строк укладають договір оренди, та зазначають про це в договорі

Ремонти і поліпшення майна

Згідно зі ст. 776 ЦКУ, якщо інше не передбачене договором або законом:

• поточний ремонт виконує орендар;

• капітальний ремонт виконує орендодавець.

Орендар має право поліпшити річ, передану за договором, тільки за згодою орендодавця (ст. 778 ЦКУ)

Отже, бюджетна установа, яка отримала у тимчасове користування обладнання (модем), є орендарем такого майна. І хоча в договорі, укладеному між установою та ПАТ «Укртелеком», така установа згадується лише як абонент, знайте: на таку установу також поширюються загальні права та обов’язки орендаря, визначені в ЦКУ та ГКУ. Звичайно, конкретні права та обов’язки сторін передбачають в договорі.

Бухоблік

Тепер саме час перейти до порядку відображення в бухгалтерському обліку обладнання (модема), яке установа-орендар отримала у тимчасове платне користування.

У цьому нам допоможе НП(С)БО 126.

Отримання майна

Орендар не відображає у балансі активи, отримані від орендодавця. Вартість орендованих активів орендар відображає на позабалансовому субрахунку 011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів».

Увага! Орендар не нараховує амортизацію на орендовані активи

За якою вартістю відображати

На позабалансовому субрахунку 011 майно, отримане в оренду, відображають за вартістю, яка зазначена в договорі оренди

Документальне оформлення

Майно вважається переданим в оренду з моменту підписання сторонами Акта приймання-передачі. Такий документ складають у довільній формі. Також орендодавець має надати орендарю всю технічну документацію на передане майно

Аналітичний облік

Для аналітичного обліку орендованих активів застосовують Інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів, форма якої затверджена наказом Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818. Такі картки заводять на кожен об’єкт окремо. У картці указують технічні характеристики та відомості про стан активу.

Увага! В інвентарній картці обов’язково роблять позначку про те, що це майно є орендованим. Такі картки слід зберігати окремо від карток основних засобів, що належать установі

Повернення майна

Повернення орендованого об’єкта орендар не відображає у балансі. При цьому з позабалансового субрахунку 011 він списує вартість поверненого майна

Орендна плата

Плата за користування майном, отриманим за договором оренди, визнається витратами звітного періоду. Такі витрати відображають на прямолінійній основі протягом строку оренди або з урахуванням способу одержання економічних вигід чи потенціалу корисності, пов’язаних із використанням об’єкта операційної оренди

Облік витрат на утримання та поліпшень

Якщо орендар виконує поточний ремонт для підтримання об’єкта оренди в робочому стані, то вартість таких витрат він включає до витрат поточного періоду. Вартість поліпшень основних засобів, здійснених орендарем на підставі умов договору, та робіт, що належать до таких видів, як модернізація та реконструкція, відображають як капітальні інвестиції у створення інших необоротних матеріальних активів (п. 2 розд. III НП(С)БО 126)

Висновки

• Отриманий від орендодавця об’єкт установа у балансі не відображає. Тому вартість модема, отриманого у тимчасове платне користування, відображають за дебетом позабалансового субрахунку 011 в сумі 336,73 грн на підставі Акта приймання-передачі.

• Плату за користування майном, отриманим за договором оренди, визнають щомісячно витратами звітного періоду — в сумі 0,83 грн.

• Після закінчення строку оренди об’єкт оренди слід списати з позабалансового обліку на підставі Акта приймання-передачі і повернути орендодавцю. Повернення орендованого об’єкта відображається шляхом його списання з позабалансового рахунку, тобто за кредитом позабалансового субрахунку 011.

Нормативні документи

ЦКУЦивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

ГКУГосподарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

Закон № 1280Закон України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р. № 1280-IV.

НП(С)БО 126Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 126 «Оренда», затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629.

Правила № 295Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджені постановою КМУ від 11.04.2012 р. № 295.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі