Теми статей
Обрати теми

Відпускні, компенсація та неоплачувана відпустка: як ураховувати при розрахунку лікарняних

Остапчук Олександр, експерт з питань оплати праці
Бюджетна бухгалтерія Березень, 2020/№ 10
Друк
Працівник надав лікарняний лист за період з 10.02.2020 р. по 21.02.2020 р. При цьому:
— з 17.01.2020 р. по 09.02.2020 р. він перебував у щорічній відпустці (24 к. дн.), і сума нарахованих йому відпускних за цей період склала 4036,58 грн.;
— з 11.11.2019 р. по 15.11.2019 р. він перебував у відпустці без збереження заробітної плати (5 к. дн.).
Крім того, у січні 2020 року (перед щорічною відпусткою) йому було нараховано і виплачено компенсацію за невикористану відпустку (7 к. дн.). Загальний страховий стаж працівника становить 6 років та 4 місяці. Як правильно розрахувати суму лікарняних з урахуванням перехідних відпускних? Чи включати суму компенсації за невикористану відпустку до розрахунку середньої зарплати?

Як розраховуємо лікарняні?

У питаннях обчислення суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця і допомоги по тимчасовій непрацездатності, фінансованої ФСС, головним орієнтиром є Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266).

Для розрахунку суми лікарняних (Л) використовуємо таку формулу:

Л = ДВ х К,

де ДВ — денна виплата, розрахована залежно від страхового стажу працівника;

К — кількість календарних днів, які припадають на період непрацездатності.

Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності, що підлягають оплаті (К), слід брати з протоколу комісії із соцстрахування. А ось денну виплату (ДВ) розраховуємо так:

ДВ = ЗПсер х С : 100,

де ЗПсер — розмір середньоденної заробітної плати;

С — відсоток оплати днів тимчасової непрацездатності залежно від загального страхового стажу або категорії працівника.

Цей відсоток наведений у ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105).

Так, якщо на момент настання тимчасової непрацездатності загальний страховий стаж працівника становив:

• до 3 років, то в розрахунку лікарняних братиме участь 50 % середньоденної зарплати працівника;

• від 3 до 5 років — 60 % середньоденної зарплати;

• від 5 до 8 років — 70 % середньоденної зарплати;

• понад 8 років — 100 % середньоденної зарплати.

У ситуації, що розглядається, страховий стаж працівника на момент настання страхового випадку становить 6 років та 4 місяці, а тому в розрахунку лікарняних братиме участь 70 % «середньої».

Чи є місце у розрахунку відпустці «за свій рахунок»?

Відповідно до п. 25 Порядку № 1266 розрахунковим періодом для визначення суми лікарняних є 12 календарних місяців перебування у трудових відносинах (з 1-го до 1-го числа) за останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.

Для розрахунку лікарняних у ситуації, що розглядається, розрахунковим періодом є лютий 2019 року — січень 2020 року.

Водночас у розрахунковому періоді працівник перебував у відпустці «за свій рахунок». А як зазначено в п. 3 Порядку № 1266, з розрахункового періоду виключаються календарні дні, не відпрацьовані у зв’язку з поважними причинами:

• тимчасова непрацездатність;

• відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

• відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку за медичним висновком;

відпустка без збереження зарплати.

Отже, у нашому випадку період безоплатної відпустки працівника у листопаді 2019 року тривалістю 5 календарних днів (з 11.11.2019 р. по 15.11.2019 р.) повністю виключається з розрахункового періоду.

Що робити з відпускною компенсацією?

У розрахунку «лікарняної» середньоденної зарплати бере участь нарахована в розрахунковому періоді зарплата, з якої стягувався ЄСВ (пп. 3 і 32 Порядку № 1266).

Базою нарахування ЄСВ є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Згідно з п.п. 2.2.12 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5), суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток та додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством, входять до фонду оплати праці у складі фонду додаткової заробітної плати. Тобто сума відпускної компенсації є базою для нарахування ЄСВ (див. листи ДФС від 17.12.2015 р. № 3155/6/99-99-17-03-01-15 та від 15.02.19 р. № 557/ІПК/28-10-27-01-11).

Таким чином, сума компенсації за невикористану відпустку включається до розрахунку середньої зарплати для оплати лікарняних.

Нагадаємо: згідно зі ст. 24 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) при звільненні незалежно від підстав працівникові повинна бути виплачена грошова компенсація за всі невикористані дні щорічних відпусток.

За бажанням працівника (за його письмовою заявою) за умови фактичного використання ним за відповідний робочий рік, за який надається відпустка, 24 календарних днів щорічної відпустки за решту днів невикористаної щорічної відпустки, йому може бути виплачена грошова компенсація (див. листи Мінсоцполітики від 25.06.2014 р. № 248/13/116-14 та від 07.12.2016 р. № 731/13/116-16).

Як ураховувати перехідні відпускні?

Найчастіше на практиці зустрічаються дві ситуації, в яких перехідні відпускні можуть потрапити «на межі» розрахункового періоду, а саме коли:

1) перехідні відпускні нараховано в місяці, що передує початку розрахункового періоду, у тому числі за дні відпустки, які входять у межі розрахункового періоду;

2) відпускні нараховано в останньому місяці розрахункового періоду, у тому числі за дні відпустки, які виходять за межі розрахункового періоду (наш випадок).

Зауважимо, що перехідні відпускні як у першому, так і в другому випадках ураховуються тільки в сумі за дні відпустки в межах розрахункового періоду. Пропорційний розподіл сум відпускних (відповідно до днів відпустки) здійснюється незалежно від фактичної виплати відпускних. Пояснення цьому — у п.п. 1.6.1 Інструкції № 5.

До того ж про це зазначали фахівці Мінсоцполітики у листі від 16.09.2015 р. № 528/18/99-15 та ФСС з ТВП у листі від 03.09.2015 р. № 5.2-32-1422.

Далі, враховуючи все вищезазначене, розрахуємо суму лікарняних.

Розраховуємо лікарняні на прикладі

Пам’ятайте: перші 5 днів (з 10.02.2020 р. по 14.02.2020 р.) ми оплачуємо за рахунок коштів роботодавця (бюджетної установи). У свою чергу, період непрацездатності з 15.02.2020 р. по 21.02.2020 р. (7 к. дн.) підлягає оплаті за рахунок коштів ФСС. Як ми вже зазначили, розрахунковим періодом для оплати лікарняного є лютий 2019 року — січень 2020 року.

При цьому суму відпускних потрібно розділити пропорційно місяцям нарахування, адже в нашому випадку для розрахунку середньої зарплати враховується лише сума відпускних, що припадає на січень 2020 року.

Суму компенсації за відпустку включаємо до розрахунку в повному обсязі.

А ось період безоплатної відпустки у листопаді 2019 року тривалістю 5 календарних днів повністю виключається з розрахунку.

Таким чином, кількість календарних днів у розрахунковому періоді дорівнює:

365 - 5 = 360 (к. дн.).

Припустимо, що сума зарплати, з якої сплачувався ЄСВ, за розрахунковий період становить 61364,72 грн.

Але до цієї суми входять і лютневі (перехідні) відпускні в розмірі 1513,72 грн ((4036,58 : 24) х 9). Тому при розрахунку середньоденного заробітку зазначену суму необхідно відняти від загальної суми нарахованої зарплати:

61364,72 - 1513,72 = 59851 (грн).

Таким чином, середньоденна зарплата становить:

59851 : 360 = 166,25 (грн).

Середньоденна зарплата з урахуванням відсотка оплати лікарняного дорівнює:


166,25 х 70 % = 116,38 грн,

де 70 % — відсоток середньої зарплати залежно від страхового стажу. У нашому випадку загальний страховий стаж працівника становить 6 років та 4 місяці, тому застосовуємо 70 % (див. вище розділ «Як розраховуємо лікарняні?»).

Сума оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності становить:

116,38 х 5 = 581,90 грн.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ФСС становить:

116,38 х 7 = 814,66 грн.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі