Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Пільговики ЗПТО та ЗВО на карантині: як бути з безкоштовним харчуванням?

Жиленко Катерина, експерт з оплати праці та трудового законодавства
Бюджетна бухгалтерія Травень, 2020/№ 19
Друк
Студенти та учні закладів освіти на період карантину переведені на дистанційне навчання. Деяким категоріям, зокрема сиротам, позбавленим батьківського піклування, дітям із малозабезпечених сімей, надається безкоштовне харчування. Але не під час карантину. Адже фізично вони у закладах освіти не знаходяться. Тож пільга є, але фактично вона не надається. Відповідно її втрату потрібно компенсувати. Як це зробити? Читайте у нашій статті.

Кабмін постановою № 211 запровадив всеукраїнський карантин. Він триває і досі.

Одним із першочергових урядових заходів, чинних на сьогодні, стала заборона здобувачам освіти відвідувати заклади та установи освіти.

Цю заборону невідкладно підтримало МОН. У наказі № 406 прописали, що керівники установ і закладів освіти повинні забезпечити виконання освітніх програм, зокрема шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти її здобувачами.

Тож учнів і студентів перевели на дистанційне навчання. А у працівників закладів освіти постало питання: що робити із безкоштовним харчуванням пільгових категорій здобувачів освіти?

Відповідно до п. 13 постанови № 226 діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, які знаходяться на повному державному утриманні, а також учні та студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, у період навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів забезпечуються, зокрема, безоплатно продуктами харчування, а ті, що перебувають під опікою чи піклуванням, — обідами.

Ця норма є загальною для учнів та студентів закладів загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти. Далі розберемо окремо надання пільгового харчування учням ЗПТО та студентам ЗВО.

ЗПТО

Згідно з п. 6 постанови № 116 триразове харчування встановлюється для учнів ЗПТО з числа:

• дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

• дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю I — III груп;

• дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону № 1768.

У свою чергу, відповідно до п. 30 Порядку № 882 учням, які забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії, призначеної згідно з пп. 26, 28, 29 Порядку № 882, зменшується на 50 %, а тим, що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, — на 20 %.

Ця норма не стосується учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків. Їм призначається соціальна стипендія (абз. 4 п. 26, п. 27 Порядку № 882). Тож соціальну стипендію учнів ЗПТО, яких забезпечують безоплатним триразовим харчуванням, не зменшують.

Отже, зменшення стипендії передбачено для учнів з інвалідністю та із малозабезпечених сімей, яких забезпечують харчуванням.

Індустріально-педагогічні та невійськові ЗВО

Студенти цих ЗВО у Порядку № 882 виокремлені.

Забезпечення студентів індустріально-педагогічних ЗВО I — II рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання, безкоштовним харчуванням здійснюється відповідно до порядку та норм харчування, визначених для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти. Це передбачено п. 2 постанови № 627.

Відповідно до п. 18 Порядку № 882 таким студентам, які забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії зменшується на 50 % , а тим, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, — на 20 %.

При цьому, на відміну від учнів ЗПТО, соціальна стипендія студентів-пільговиків також зменшується на 50 % та 20 % відповідно (п.п. 1 п. 23 Порядку № 882).

Згідно з п. 5 Порядку № 506 у період навчання курсанти, які навчаються за державним замовленням у невійськових ЗВО, перебувають на державному утриманні, що передбачає, зокрема, їх безоплатне забезпечення харчуванням за нормами, затвердженими у додатку 4 до постанови № 1591.

Курсантам невійськових ЗВО, які перебувають на державному утриманні, академічна стипендія призначається у розмірі 50 % академічної стипендії студентів ЗВО відповідного типу (рівня акредитації) та успішності (п. 17 Порядку № 882). Тобто зменшення стипендії за державне утримання (у тому числі безоплатне харчування) уже закладено при її призначенні.

Соціальна стипендія, призначена курсантам ЗВО, які перебувають на державному утриманні, також зменшується на 50 %.

Зменшення не поширюється на сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, та чорнобильців.

Нема харчування — нема зменшення

Що робити у період карантину, коли учні, студенти, курсанти не можуть відвідувати заклади освіти, а отже й отримувати харчування, причому не зі своєї вини. Чи зменшувати їм стипендію?

Згідно з п. 7 Порядку № 882, якщо учень, студент, курсант невійськового ЗВО має право на безоплатне харчування, але навчальний заклад не має змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру згідно з пп. 17 і 18 цього Порядку. При цьому потрібно мати письмову відмову від безоплатного харчування.

На нашу думку, вказану норму цілком можливо застосувати для випадку із забороною відвідувати заклади освіти під час карантину. У цей час надавати харчування заклади освіти не мають змоги, а отже і зменшувати стипендії не потрібно.

Зверніть увагу: у п. 7 Порядку № 882 йдеться про учнів, однак у пп. 17 і 18 цього документа прописані «стипендіальні» правила лише для студентів індустріально-педагогічних та невійськових ЗВО. А що з учнями ЗПТО?

«Руку допомоги» подають фахівці МОН. У листі від 02.04.2020 р. № 1/11-254 вони зазначають, що у період карантину ординарна (звичайна) академічна стипендія, призначена згідно з пп. 26, 28, 29 Порядку № 882, виплачується у розмірі 100 % тим учням ЗПТО, які у цей період не забезпечуються харчуванням закладом освіти.

«Звичайні» ЗВО

Студенти «звичайних» ЗВО І — IV рівнів акредитації (тобто окрім індустріально-педагогічних та невійськових) з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні або яким призначено опікуна чи піклувальника, забезпечуються харчуванням згідно з нормами для дітей загальноосвітніх шкіл-інтернатів віком від 13 років і старше, затвердженими додатком 4 до постанови № 1591. Для них законодавство не передбачає зменшення стипендій. Тож як компенсувати їм відсутність харчування?

Відповідно до примітки 7 Додатка 4 до постанови № 1591, у разі відсутності можливості для організації повноцінного харчування зазначеним категоріям студентів може виплачуватися грошова компенсація у розмірі вартості харчування у школах-інтернатах відповідного регіону з урахуванням торговельних націнок.

Особам, яким в установленому законодавством порядку призначено опікуна чи піклувальника, виплачується вартість обіду.

При цьому фахівці МОН у листах від 14.08.2018 р. № 1/11-8602 і від 07.03.2019 р. № 1/11-2472 зазначають, що грошова компенсація у розмірі вартості харчування виплачується:

• за всі дні перебування у ЗВО (від зарахування на навчання до його закінчення/відрахування). Маються на увазі дні перебування у статусі студента, а не фізичного перебування у ЗВО;

• за весь період навчання у ЗВО, а також за дні, пропущені з поважних причин.

Таким чином, оскільки у період карантину студентам, які мають право на безкоштовне харчування, його надати неможливо, то їм необхідно виплатити відповідну компенсацію.

ВИСНОВКИ

• Учням ЗПТО, студентам та курсантам ЗВО, яким за надання безоплатного харчування передбачене зменшення академічної та соціальної стипендії, але таке харчування у період карантину не надається, стипендія виплачується у повному розмірі.

• Студентам ЗВО, які мають право на безоплатне харчування (без зменшення стипендії), та не отримують його через карантин, виплачується грошова компенсація.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Закон № 1768 — Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 р. № 1768-III.

Наказ № 406 — наказ МОН «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» від 16.03.2020 р. № 406.

Постанова № 211 — постанова «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11.03.2020 р. № 211.

Постанова № 226 — постанова КМУ «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 05.04.94 р. № 226.

Постанова № 116 — постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» від 02.02.2011 р. № 116.

Постанова № 1591 — постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 22.11.2004 р. № 1591.

Постанова № 627 — постанова КМУ «Деякі питання забезпечення осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» від 17.07.2019 р. № 627.

Порядок № 506 — Порядок надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових закладах фахової передвищої та вищої освіти, статусу курсанта, затверджений постановою КМУ від 17.07.2015 р. № 506.

Порядок № 882 — Порядок призначення і виплати стипендій, затверджений постановою КМУ від 12.07.2004 р. № 882.

ЗПТО — заклад професійно-технічної освіти.

ЗВО — заклад вищої освіти.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі