Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Структурні підрозділи держорганів: особливості формування

Носіков Олександр, завідувач відділу моніторингу соціальних процесів НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України, канд. соц. наук
Бюджетна бухгалтерія Травень, 2020/№ 19
Друк
Запитання щодо найменування посад органів виконавчої влади, які постійно надходять від користувачів КП, узагальнюючи за тематикою, можна звести до двох: «Як правильно назвати посаду державного службовця, який виконує певний перелік функцій?» та «Як правильно обрати посаду керівника новоствореного підрозділу з наявних у КП?». Відповіді на них — у сьогоднішньому матеріалі.

Дійсно, за останні роки у КП з’явилися низка нових посад працівників органів виконавчої влади. Це пов’язано перш за все з удосконаленням процесів державного управління. Серед таких посад:

«Державний уповноважений (органи державної влади)» (код КП 1229.1);

• «Державний адміністратор» (код КП 1229.3);

• «Державний реєстратор» (код КП 2419.3);

• «Інспектор фінансовий» (код КП 2419.3);

• «Державний кадастровий реєстратор» (код КП 2419.3);

• «Інспектор державний» (код КП 2419.3);

• «Кар’єрний радник» (код КП 2412.2);

• «Державний виконавець» (код КП 2429) тощо.

В органах виконавчої влади постійно створюються нові підрозділи, що потребує їхнього штатного наповнення. А це, у свою чергу, викликає запитання у кадровиків. Утім, доречно звернути увагу на чинну сьогодні постанову № 179. Відповідно до її положень у складі апарату центральних органів виконавчої влади (крім міністерств) утворюються структурні підрозділи (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу).

Розглянемо ці структурні підрозділи детальніше.

Департамент

Департамент — це структурний підрозділ, що утворюється для виконання окремих завдань з реалізації державної політики за певними напрямами діяльності центрального органу виконавчої влади, за умови, що в його складі буде не менш як чотири відділи. У разі коли штатна чисельність департаменту перевищує 32 одиниці, до його складу можуть входити управління (не менше двох).

Інформація про директорів та заступників — у таблиці.

Штатна чисельність

Хто очолює,

код посади згідно з КП

Чисельність заступників

Не перевищує 32 одиниці

Директор

(код КП 1229.1)

Не більше двох заступників — начальників відділів

Перевищує 32 одиниці

Директор

(код КП 1229.1)

Не більше трьох заступників, у тому числі одного заступника, який не очолює відділ (управління)

У складі департаменту Національної поліції та департаменту Державної фіскальної служби з штатною чисельністю понад 150 одиниць можуть утворюватися головні управління з штатною чисельністю не менш як 70 одиниць. Головне управління департаменту очолює начальник, який може мати не більше трьох заступників. Код посади «Начальник головного управління» у КП — 1229.1. У головному управлінні департаменту можуть утворюватися управління, відділи, сектори, відділення.

Управління

Управління (самостійний відділ) — структурний підрозділ одногалузевого або однофункціонального спрямування. До складу управління входять не менш як два відділи. Самостійний відділ утворюється з штатною чисельністю не менш як 5 одиниць. Управління (самостійний відділ) очолює керівник (начальник).

Коди КП: «Начальник відділу (самостійного)» — 1229.1, «Начальник відділу (у складі управління)» — 1229.1.

Потрібно також зважити на таке.

Штатна чисельність управління

(самостійного відділу)

Чисельність заступників начальника

Не перевищує 13 одиниць

Може мати одного заступника — начальника відділу

Понад 13 одиниць

Не більше двох заступників — начальників відділів

Управління може бути самостійним або входити до складу департаменту.

Начальники головних управлінь (управлінь) податкової міліції Державної фіскальної служби, штатна чисельність яких перевищує 40 одиниць, можуть мати не більше трьох заступників.

Начальники органів досудового розслідування головних управлінь Національної поліції в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, штатна чисельність яких перевищує 40 одиниць, можуть мати не більше трьох заступників.

Керівники управлінь Державного бюро розслідувань, штатна чисельність яких перевищує 40 одиниць, можуть мати не більше трьох заступників.

Самостійний сектор

Самостійний сектор — структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за окремим напрямом діяльності органу виконавчої влади, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів, з штатною чисельністю не менш як 2 одиниці. Сектор очолює завідувач. Код КП «Завідувач сектору (самостійного)» — 1229.1.

Відділ у складі департаменту

Відділ у складі департаменту (управління) — структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом (функцією) діяльності органу виконавчої влади, з штатною чисельністю не менш як 4 одиниці. Відділ очолює начальник (код КП посади «Начальник відділу (у складі управління)» — 1229.1). Такий самий код має й посада «Начальника відділу (самостійного)».

У постанові № 179 зазначається, що начальник відділу (як самостійного, так і у складі управління чи департаменту) може мати не більш як одного заступника. Така посада може вводитися в разі, коли штатна чисельність відділу становить не менш як 5 одиниць.

Начальники відділів у складі органів досудового розслідування Національної поліції, Державного бюро розслідувань, штатна чисельність яких перевищує 14 одиниць, можуть мати не більше двох заступників.

У разі потреби у складі департаменту, управління та самостійного відділу може утворюватися сектор з штатною чисельністю не менш як 2 одиниці. Такі сектори у складі департаменту та управління утворюються понад нормативну кількість відділів, а в складі самостійного відділу — понад мінімальну штатну чисельність самостійного відділу.

У складі департаментів, головних управлінь, управлінь, відділів Національної поліції можуть утворюватися відділення штатною чисельністю не менш як 3 працівники. Відділення очолює начальник. КП передбачає таку узагальнену назву посади, як «Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту (центру, відділення, дирекції, комплексу та ін.) (банківська діяльність)» із кодом КП 1231 (підклас «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники»).

У структурі апарату центрального органу виконавчої влади може утворюватися структурний підрозділ із забезпечення діяльності керівника. Перелік та штатна чисельність структурних підрозділів, які можуть утворюватися у складі апарату центрального органу виконавчої влади, встановлюється керівником відповідного органу з урахуванням граничної чисельності працівників апарату, складності та обсягу покладених на орган завдань.

Директорат

Директорат — самостійний структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики в одній або декількох сферах компетенції міністерства, координацією та моніторингом її реалізації, проведення аналізу та оцінки впливу її реалізації на заінтересовані сторони, а також інших завдань, крім тих, що пов’язані з виконанням функцій з надання адміністративних послуг, управління об’єктами державної власності або здійснення державного нагляду (контролю). До складу директорату входять не менш як дві експертні групи та у разі потреби — відділ (відділи), головне (головні) управління.

Директорат очолює генеральний директор, посада якого належить до посад фахівців з питань реформ, або директор. Генеральний директор (директор) директорату, штатна чисельність якого не перевищує 32 одиниці, може мати одного заступника. У разі коли штатна чисельність директорату становить понад 32 одиниці, генеральний директор (директор) директорату може мати не більше двох заступників. Генеральний директор (директор) директорату не може мати заступників, які не очолюють експертні групи (головні управління). Код КП посади «Генеральний директор директорату» — 1210.1.

Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції. Це — самостійний структурний підрозділ, що може утворюватися для виконання завдань, пов’язаних із стратегічним плануванням діяльності та плануванням бюджету міністерства, європейською інтеграцією, координацією виконання міністерством міжнародних зобов’язань, а також координацією роботи із забезпечення формування державної політики у сферах компетенції міністерства

Директорат може містити наступні структурні підрозділи.

Експертна група. Це — структурний підрозділ, що входить до складу директорату та утворюється для виконання завдань за визначеними напрямами (функціями) діяльності директорату. Експертну групу очолює керівник. До складу експертних груп входять державні експерти, можуть входити провідні, головні спеціалісти, а також працівники, які виконують функції з обслуговування, робота яких пов’язана з документальним забезпеченням та діловодством. До складу експертних груп Міністерства закордонних справ також можуть входити посади послів з особливих доручень, радників, перших, других, третіх секретарів та аташе. Приклад однієї із посад, із зазначених вище, — «Державний експерт» із кодом КП 2419.3.

Головне управління у складі директорату. Це — структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом (функцією) діяльності директорату. До складу головного управління входить не менш як два відділи. Головне управління очолює начальник. Начальник головного управління може мати одного заступника, який очолює відділ. У КП є така посада, як «Начальник головного управління» із кодом КП 1210.1. Зауважимо, що у КП міститься посада у вигляді «Керівник головного управління» із кодом КП 1210.1.

Відділ у складі директорату (головного управління). Це — структурний підрозділ із штатною чисельністю не менш як три одиниці, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом (функцією) діяльності директорату або головного управління. До складу відділу входять провідні, головні спеціалісти. Відділ очолює начальник.

Секретаріат

У міністерствах також утворюється секретаріат. Це сукупність самостійних структурних підрозділів і посад, що здійснюють організаційне, правове, фінансово-економічне, матеріально-технічне забезпечення діяльності міністерства. До завдань секретаріату належать:

• забезпечення функціонування документообігу, здійснення контролю за дотриманням строків виконання завдань і заходів, відповідальним за виконання яких є міністерство;

• управління персоналом, ведення бухгалтерського обліку і звітності;

• протокольне забезпечення міжнародного співробітництва;

• реалізація законодавства щодо доступу до публічної інформації, організації розгляду звернень громадян;

• забезпечення ІТ-підтримки та захисту інформації;

• забезпечення здійснення державних закупівель;

• забезпечення взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю;

• матеріально-технічне та господарське забезпечення;

• взаємодія з органами державної влади;

• дотримання вимог щодо охорони праці та цивільного захисту.

Звертаємо увагу щодо наявності у КП посади «Керівник секретаріату» із кодом КП 1229.2. У міністерствах можуть утворюватися департаменти, управління, відділи та сектори відповідно до вимог, установлених п. 1 постанови № 179, для департаментів, управлінь, відділів та секторів центральних органів виконавчої влади.

У разі коли виконання завдань за окремим напрямом діяльності директорату, департаменту за обсягом може бути покладено на одного державного експерта, головного спеціаліста, у складі директорату, департаменту вводяться посади державних експертів, головних спеціалістів, що не входять до експертних груп, відділів.

Перелік структурних підрозділів, які можуть утворюватися у складі апарату міністерства, встановлюється міністром з урахуванням граничної чисельності працівників апарату, складності та обсягу покладених на орган завдань.

До складу генеральних департаментів входять експертні групи, які утворюються для виконання завдань за окремими напрямами діяльності. До складу експертних груп входять державні експерти, можуть входити провідні, головні спеціалісти. Переведення державних службовців на посади провідних, головних спеціалістів генерального департаменту здійснюється (за їх згодою) в установленому порядку за рішенням керівника державної служби.

У разі коли виконання завдань за окремим напрямом діяльності генерального департаменту за обсягом може бути покладено на одного державного експерта, у складі генерального департаменту вводяться посади державних експертів, що не входять до експертних груп.

Нагадаємо, що КП містить посаду у вигляді «Спеціаліст державної служби» із кодом КП 2419.3, від якої можна утворювати похідні назви посад, про що ми розповімо нижче.

Генеральний департамент очолює директор. У разі відсутності директора його повноваження виконує один із керівників експертних груп або державних експертів відповідно до наказу керівника центрального органу виконавчої влади.

Штатна чисельність генерального департаменту та експертних груп у його складі встановлюється керівником центрального органу виконавчої влади з урахуванням складності та обсягу покладених на зазначені структурні підрозділи завдань.

У складі апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій може утворюватися як самостійний (департамент, директорат, управління, відділ, сектор) структурний підрозділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації для виконання завдань високого ступеня складності, пов’язаних із цифровим розвитком органу виконавчої влади, а також координацією, розробленням і виконанням програм, проєктів, завдань і заходів у відповідній сфері. Так, КП містить, серед іншого, таку посаду, як-от: «Завідувач секретаріату заступника Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим» (код КП 1229.1).

Місцеві держадміністрації

Щодо місцевих державних адміністрацій, то у їх складі утворюються такі структурні підрозділи (якщо інше не передбачено законодавчими актами):

департамент — структурний підрозділ обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (крім їх апаратів), що утворюється для виконання основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність), координації роботи, пов’язаної з виконанням таких завдань, за умови, що в його складі буде не менш як два управління;

управління — структурний підрозділ місцевої державної адміністрації одногалузевого або однофункціонального спрямування, до складу якого входить не менш як два самостійних відділи;

відділ — структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом діяльності місцевої державної адміністрації з штатною чисельністю не менше ніж п’ять одиниць в обласній державній адміністрації та не менше ніж три одиниці у районній державній адміністрації;

сектор — структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом діяльності місцевої державної адміністрації, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів, з штатною чисельністю не менше ніж дві одиниці.

У КП міститься низка посад, у назві яких зазначається відомча приналежність (її у штатних розкладах та трудових книжках зазначати не треба) із кодом КП 1229.3, а саме: «Керівник прес-служби (місцеві органи державної влади)», «Завідувач сектору апарату (місцева державна адміністрація)», «Начальник відділу (місцеві органи державної влади)», «Начальник головного управління (місцеві органи державної влади)», «Головний інженер (місцеві органи державної влади)». Кількість заступників керівників зазначених структурних підрозділів визначається за критеріями, установленими для апарату центрального органу виконавчої влади.

Постановою № 179 установлено, що у складі апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, міжрегіональних територіальних органів, повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць, можуть утворюватися (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) відповідно управління, самостійні відділи, відділи та самостійні сектори, сектори у складі управлінь і самостійних відділів з урахуванням критеріїв, установлених для апарату центральних органів виконавчої влади, за винятком відділів адміністрування Державного реєстру виборців у складі апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, штатна чисельність яких може становити не менш як три одиниці.

У складі апарату районних державних адміністрацій, їх самостійних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в районах та містах обласного значення можуть утворюватися (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) відділи із штатною чисельністю не менш як три одиниці, за винятком відділів ведення Державного реєстру виборців у складі апарату районних державних адміністрацій та архівних відділів районних державних адміністрацій, чисельність працівників яких може становити не менш як дві одиниці, та сектори із штатною чисельністю не менш як дві одиниці.

У постанові № 179 також розглянуто питання діяльності підрозділів у Міністерстві юстиції, Міністерстві оборони, Міністерстві закордонних справ, Державному бюро розслідувань тощо.

Як шукати конкретні посади у КП?

Більшість посад, які розглянуто у цій статті, належать до таких підкласів КП: 1229.1 («Керівні працівники апарату центральних органів державної влади»), 1229.3 («Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування»), 2419‑.3 («Професіонали державної служби»), 1210.1 («Керівники підприємств, установ та організацій»).

Насамкінець важливо зазначити, що КП передбачає можливість утворення професійних назв робіт (професій, посад) за допомогою похідних та уточнюючих слів. Про таке йдеться у матеріалах додатка В (обов’язкового) до КП. Так, примітка 1 цього додатка встановлює, що похідні слова (віце-, головний, заступник, провідний, районний та ін.) до посад можна використати для утворення нових найменувань, але за умови збереження галузевої та функціональної приналежності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду таких професій. Так, посади «заступників» за підходами КП завжди мають той самий код, що й код першого керівника (генерального директора, директора, начальника, іншого керівника). Відповідно до норм примітки 2 до додатка В можна розширити назви посад термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладу, якщо інше не передбачено в КП чи інших нормативно-правових актах.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Постанова № 179 — постанова КМУ «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» від 12.03.2005 р. № 179.

КП — Національний класифікатор ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі