Щорічна грошова винагорода педагогам: умови та порядок виплати

Меренкова Світлана, головний бухгалтер і начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення Головного управління Держпраці у Харківській області
З початком жовтня всі педагоги нашої країни відзначають своє професійне свято — День працівника освіти. Звісно, що отримувати вітання від підопічних, колег та керівництва дуже приємно. Але ще приємніше отримати грошову винагороду за свою сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків. Саме про такий вид матеріального заохочення педпрацівників ми поговоримо у сьогоднішній статті.

Надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків (далі — грошова винагорода) в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) передбачено для педагогічних працівників ч. 1 ст. 57 Закону про освіту1.

1 Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

А умови надання такої стимулюючої виплати врегульовані Порядком № 8982.

2 Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, затверджений постановою КМУ від 05.06.2000 р. № 898.

Далі детальніше розповімо про грошову винагороду, відповівши на найактуальніші запитання, які стосуються порядку її виплати.

Кому надається?

Згідно з п. 1 Порядку № 898 грошова винагорода виплачується педагогічним працівникам:

• дошкільних навчальних закладів;

• загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти;

• позашкільних навчальних закладів;

• професійно-технічних навчальних закладів;

• вищих навчальних закладів;

• закладів післядипломної освіти чи методичних установ.

Стосовно педагогічних працівників інших закладів, то дія Порядку № 898 на них не поширюється. Тому права на отримання грошової винагороди вони не мають. Не передбачене надання цієї винагороди й тим педагогічним працівникам, які працюють у закладі освіти за сумісництвом.

УВАГА!

Дія Порядку № 898 поширюється виключно на педпрацівників, які займають посади згідно з Переліком № 9633 і на яких поширюються умови оплати праці працівників закладів та установ освіти.

3 Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963.

Тобто для того, щоб здобути право на отримання грошової винагороди, працівник повинен працювати у вищеперелічених закладах освіти за основним місцем роботи та обіймати педагогічну посаду.

У свою чергу, педагогічні працівники, які працюють у закладі освіти на умовах неповного робочого часу (мають неповне тижневе навантаження), отримують грошову винагороду на загальних підставах.

Окремо зауважимо, що науково-педагогічні працівники та працівники закладів освіти, які не обіймають педагогічних посад, але ведуть педагогічну діяльність, не мають права на отримання грошової винагороди (див. листи МОН від 27.03.2018 р. № 1/11-3259 та Мінсоцполітики від 14.05.2019 р. № 711/0/206-19).

У якому розмірі?

Згідно із п. 5 Порядку № 898 розмір грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень.

Нагадаємо, що підвищення посадових окладів педпрацівникам проводиться за наявності умов, визначених у пп. 24 — 30 Інструкції № 1024.

4 Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102.

Крім того, у 2020 році при формуванні посадових окладів працівників діють законодавчо встановленні підвищення для:

• педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 10 % згідно з постановою № 225;

5 Постанова КМУ «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» від 11.01.2018 р. № 22.

• педагогічних працівників, які отримують зарплату за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів на 10 % згідно з постановою № 6956.

6 Постанова КМУ «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22» від 10.07.2019 р. № 695.

Ці підвищення формують новий посадовий оклад педпрацівника. Тому при визначенні граничного розміру грошової винагороди потрібно орієнтуватись на підвищений посадовий оклад працівника. При цьому слід враховувати, що округлення у випадах, коли посадові оклади (тарифні ставки) визначаються з урахуванням їх підвищень, нормативними актами не передбачено.

Отже, розмір щорічної грошової винагороди для педпрацівника визначається у гривнях з копійками. Наприклад, вихователю закладу дошкільної освіти (вища кваліфікаційна категорія) встановлений оклад у розмірі 5385 грн. З 01.09.2019 р. він підвищується згідно з постановою № 695 на 10 %. Відповідно оклад з урахуванням підвищення становить: 5385 грн + 5385 грн х 10 % = 5923,50 грн.

Який порядок виплати?

Відповідно до п. 4 Порядку № 898 грошова винагорода педагогам надається на підставі наказу керівника закладу освіти, а керівникам — за наказом вищої за рівнем організації.

Виплачується вона в межах загальних коштів, передбачених кошторисом закладу освіти на оплату праці.

Грошова винагорода надається відповідно до Положення, яке затверджується керівником закладу освіти за погодженням з профспілковим комітетом (далі — Положення).

У цьому Положенні визначаються критерії, відповідно до яких провадиться виплата грошової винагороди.

Згідно з п. 2 Порядку № 898 зазначена виплата надається за:

• сумлінну працю;

• зразкове виконання службових обов’язків;

• високі досягнення у вихованні, навчанні дітей;

• професійну підготовку і методичне забезпечення учнівської та студентської молоді;

• відсутність порушень виконавчої і трудової дисципліни.

Отже, керівнику закладу освіти при формуванні Положення, а згодом і прийнятті рішення про виплату грошової винагороди, слід звернути увагу на виконання педпрацівниками зазначених критеріїв. Але, окрім наведених критеріїв, Положення може містити й додаткові, які з урахуванням специфіки заклад освіти визначає самостійно на свій розсуд.

Також зауважимо, що Порядком № 898 не передбачені конкретні строки виплати грошової винагороди. Тому, як правило, вона виплачується педагогічним працівникам у жовтні до Дня працівника освіти (Дня вчителя) або напередодні у вересні.

Чи можна надавати частинами?

Одночасна виплата повної суми винагорода всім педпрацівникам закладу — це значне навантаження на фонд оплати праці. Тому перед керівниками освітніх закладів доволі часто постає запитання: чи можна виплачувати винагороду частинами протягом року?

Наприклад, враховуючи фінансові можливості закладу, один раз виплатити в розмірі меншому, ніж посадовий оклад, а згодом, за наявності коштів, провести другу виплату — до повного окладу.

Зауважимо, що у Порядку № 898 не зазначено, що грошову винагороду можна надавати частинами протягом року. Але й прямої заборони цьому немає.

Тому таку можливість можна передбачити у Положенні про виплату грошової винагороди (див. лист Мінсоцполітики від 26.06.2015 р. № 7748/0-14-16/16).

Але при цьому слід пам’ятати, що винагорода виплачується в межах загальних коштів, передбачених кошторисом закладу освіти на оплату праці на відповідний календарний рік. Таким чином, слід ретельно підрахувати суму, яка може бути спрямована на виплату винагороди, після виплати всіх обов’язкових виплат.

Чи виплачувати новоприйнятим/звільненим працівникам?

Усі нюанси виплати грошової винагороди обумовлюють у Положенні. Тому, формуючи таке Положення, доцільним буде передбачити у ньому порядок виплати винагороди звільненим/новоприйнятим працівникам.

Звільнені працівники

Працівник — фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, в установі чи організації. Після звільнення відбувається припинення трудового договору і, відповідно, така особа вже не є працівником закладу освіти та не може бути включена до наказу на виплату винагороди. Нагадаємо, що відповідно до вимог ст. 116 КЗпП при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.

Отже, Положенням можна передбачити, що у разі звільнення працівника до моменту виплати грошової винагороди (наприклад у серпні або вересні) йому нараховується та виплачується грошова винагорода у день звільнення. При цьому обов’язково слід буде видати наказ.

Працівники-новачки

У тексті Положення можна зазначити, скільки педпрацівнику необхідно відпрацювати у закладі, щоб здобути право на виплату грошової винагороди (пів року, 9 місяців тощо). Або ж зазначити, що грошова винагорода педпрацівникам, які відпрацювали неповний календарний рік, виплачується, наприклад, з розрахунку 1/12 річного розміру винагороди за кожен повний календарний місяць перебування на педагогічній посаді.

Що стосується педагогів, які прийняті на роботу протягом року за переведенням, то для них у Положенні можна прописати, що до стажу, який дає право на грошову винагороду, включається попередня педагогічна робота в іншому закладі освіти.

Чи включати до розрахунку відпускних та лікарняних?

Відпускні (відпускна компенсація)

Грошова винагорода належить до одноразових виплат (виплачується один раз на рік). А згідно з п.п. «б» п. 4 Порядку № 1007 одноразові виплати не враховуються при обчисленні середнього заробітку в усіх випадках його збереження.

7 Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 05.02.95 р. № 100.

Відповідно сума щорічної винагороди не включається до «середньої» для розрахунку відпускних (компенсації за невикористану відпустку).

Лікарняні

При розрахунку лікарняних грошову винагороду слід враховувати.

Про це говорить п. 3 Порядку № 12668.

8 Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Згідно із зазначеною нормою до розрахунку середнього заробітку для оплати періоду непрацездатності включаються всі виплати, які увійшли до бази справляння ЄСВ. А до такої бази належать й одноразові виплати, зокрема щорічна грошова винагорода.

Винятком у цій ситуації буде лише той випадок, коли місяць, у якому нараховано грошову винагороду, повністю не відпрацьований з поважної причини (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати). При цьому якщо місяць не відпрацьований з поважних причин частково, винагорода включається до розрахунку середнього заробітку в повному розмірі.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі