Теми статей
Обрати теми

Отримуємо майно: який критерій застосовуємо

Матвєєва Вікторія, експерт журналу «Бюджетна бухгалтерія»
Селищна рада безоплатно отримала майно від ліквідованої районної ради як її правонаступник. Передачу майна оформлено Актом приймання-передачі. Майно перебувало на обліку як ОЗ та МНМА. За якими правилами селищна рада повинна зарахувати таке майно на баланс? Який вартісний критерій застосовувати? Як оприбутковувати таке майно: як ОЗ чи МНМА? (запитання учасника групи «Спільнота бухгалтерів бюджетних установ»)

Головне питання, яке цікавить бухгалтера, — який вартісний критерій застосовувати при зарахуванні на баланс безоплатно отриманого майна. Але щоб на нього відповісти, пояснимо ключові моменти передачі-отримання майна від ліквідованої райради її правонаступнику.

Так, у нашій ситуації установа, на балансі якої знаходилось таке майно, обліковувала його у складі ОЗ та МНМА. При передачі цього майна правонаступнику такі операції було відображено за загальними правилами обліку вибуття активів. Для цього установа списала з балансу їх первісну вартість та суму накопиченого зносу.

Тепер щодо установи, яка отримала майно. У нашому випадку — це селищна рада — правонаступник майна, прав та обов’язків ліквідованої райради. Тому передачу-отримання майна між ними слід розглядати як переміщення майна в межах відповідного бюджету без визнання доходу.

ВАЖЛИВО!

Установа-правонаступник при отриманні майна на його вартість не відображає збільшення доходів за субрахунком 7511

Саме такий підхід до обліку безоплатно отриманого майна від бюджетних установ у межах одного бюджету пропонує Мінфін. І щоб остаточно розставити крапки над «і» з цього приводу, головний фінорган нещодавно розробив проєкт наказу «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі». Зокрема, у цьому документі передбачено відповідні зміни до Типової кореспонденції.

Докладніше про ці майбутні облікові новації ми розповідали в публікації «Оновлення плану рахунків і Типової кореспонденції не за горами» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2021, № 11, с. 3). Звісно, поки що цей документ має статус лише проєкту1. Утім, ознайомитись із ним не завадить.

1 Проєкт змін див. за посиланням: buhgalter.com.ua/news/buhgalterskiy-oblik/zmini-do-planu-rahunkiv-ta-tipovoyi-korespondentsiyi-plani-minfinu/.

Отже, установа-правонаступник при надходженні майна від ліквідованої установи робить «дзеркальні» облікові записи. При цьому отримані об’єкти слід обліковувати на тих самих субрахунках, на які вони бути оприбутковані при введенні в експлуатацію. Тобто порядок їх обліку лишається незмінним. Тож якщо райрада обліковувала ОЗ, наприклад, на субрахунку 1014, то й селищна рада має його зарахувати на цей субрахунок.

З огляду на це, селищна рада відображає такі операції в бухобліку відповідно до п. 1.12 Типової кореспонденції. До речі, отримані об’єкти ОЗ та МНМА селищна рада продовжує обліковувати у складі ОЗ та МНМА, поки вони не втратять свою первісну якість, стануть непридатними для подальшого використання з тієї чи іншої причини.

Узагальнимо правила обліку таких операції обома установами.

Установа, що передає майно

1. При передачі об’єкта ОЗ, МНМА необхідно нарахувати амортизацію в місяці його вибуття. Амортизацію нараховуємо за повну кількість календарних місяців перебування активу в експлуатації протягом звітного періоду (кварталу).

При передачі МНМА установа нараховує другу половину зносу.

Нарахування амортизації ОЗ та МНМА відображаємо таким чином: Дт 8014, 8114 — Кт 1411,1412.

2. Сума накопиченого (нарахованого) зносу на ОЗ, МНМА — об’єкти передачі — підлягає списанню.

Зверніть увагу: окремо списуємо суму зносу, накопиченого за Кт субрахунків 1411 та 1412 за поточний рік, і окремо — за минулі роки (п. 1.13 Типової кореспонденції). При цьому робимо такі записи:

• Дт 1411, 1412 — Кт 5511 — за поточний рік;

• Дт 1411, 1412 — Кт 5512 — за минулі роки.

Але в нашій ситуації списання нарахованого зносу буде відображено тільки одним записом: Дт 1411, 1412 Кт 5512.

Це пояснюється тим, що райрада у 2021 році була ліквідована, а тому фінрезультат поточного року така установа «закрила» на субрахунок 5512. Тобто залишку на субрахунку 5511 при передачі майна у райради вже не буде.

3. Списує з балансу первісну (переоцінену) вартість переданих об’єктів ОЗ та МНМА. Для цього складаємо таку кореспонденцію: Дт 5111 — Кт 10, 11.

Установа, що отримує майно

1. Визначаємо вартість отриманих ОЗ, МНМА на підставі первинних документів (актів приймання-передачі), облікових регістрів або інших документів, в яких зазначено вартість придбання (створення) ОЗ, МНМА.

Первісна вартість безоплатно отриманих від іншої бюджетної установи ОЗ, МНМА дорівнює первісній (переоціненій) вартості цих активів згідно з обліковими даними установи, що їх передала. Цю вартість відображаємо в бухобліку так: Дт 10, 11 — Кт 5111.

2. У загальному випадку установа-отримувач має показати в обліку суму зносу безоплатно отриманих об’єктів за поточний та минулі роки окремо, двома записами.

Зокрема, як цього вимагає п. 1.12 Типової кореспонденції:

• Дт 5511 — Дт 1411, 1412— за поточний рік;

• Дт 5512 — Дт 1411, 1412 — за минулі роки.

Але в нашій ситуації робимо один запис на загальну суму зносу: Дт 5512 — Кт 1411, 1412.

3. Отримання майна від ліквідованої райради не є доходом для селищної ради. Тобто передача-отримання майна між такими бюджетними установами не прирівнюються до операцій з відчуження — придбання майна. Відтак рахунки доходів і витрат не беруть участі при відображенні цих операцій.

4. Надалі установа — отримувач ОЗ нараховує амортизацію на такі об’єкти у загальному порядку. Тож рахуємо й показуємо амортизацію починаючи з місяця, наступного за місяцем надходження таких об’єктів.

5. Й останній момент. За загальними правилами, до первісної вартості мають потрапити всі інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням ОЗ, МНМА до придатного для використання стану. Такі правила формування первісної вартості визначено п. 5 розд. ІІ П(С)БО 121.

Тож якщо такі витрати мали місце, селищна рада повинна збільшити на ці суми первісну вартість отриманих ОЗ, МНМА.

При цьому накопичуємо їх у складі незавершених капінвестицій, тобто на субрахунках 1311 та 1312. А вже після введення відповідних об’єктів в експлуатацію зменшуємо суму капінвестицій. Для цього списуємо відповідні суми з Кт субрахунку 1311, 1312 у Дт рахунка 10 або 11.

Тепер розглянемо приклади.

Приклад 1. Селищна рада у квітні 2021 року безоплатно отримала майно від ліквідованої районної ради. Згідно з даними обліку на момент передачі:

первісна вартість об’єкта ОЗ (комп’ютера) — 8520 грн;

сума нарахованого зносу — 3408 грн. Ця сума складається із зносу, нарахованого за поточний рік (січень — квітень 2021 року — 284 грн), та зносу, нарахованого у минулих роках, — 3124 грн.

Передачу майна оформлено Актом приймання-передачі.

Отриманому комп’ютеру присвоєно новий інвентарний номер та відкрито Інвентарну картку обліку об’єкта ОЗ. Інформацію про первісну вартість та суму нарахованого зносу внесено до Інвентарної картки.

У бухгалтерському обліку ці операції слід відображати так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

Установа, що передає ОЗ

1

Списано первісну вартість переданого комп’ютера

5111

1014

8520

9

2

Списано суму нарахованого зносу

1411

5512

3408

9

Установа, що отримує ОЗ

1

Оприбутковано комп’ютер

1014

5111

8520

17

2

Відображено нарахований знос

5512

1411

3408

17

Приклад 2. Селищна рада у квітні 2021 року безоплатно отримала МНМА від ліквідованої районної ради. Згідно з даними обліку на момент передачі:

первісна вартість об’єкта МНМА (шафа) — 2520 грн;

сума нарахованого зносу — 1260 грн.

Передачу майна оформлено Актом приймання-передачі.

Також установа присвоїла шафі новий номенклатурний номер та відкрила Інвентарну картку обліку об’єкта ОЗ. Інформацію про первісну вартість та суму нарахованого зносу внесено до Інвентарної картки.

У бухгалтерському обліку ці операції слід відображати так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

Установа, що передає МНМА

1

Списано первісну вартість переданої шафи

5111

1113

2520

9

2

Списано суму нарахованого зносу

1412

5512

1260

9

Установа, що отримує МНМА

1

Оприбутковано МНМА

1113

5111

2520

17

2

Відображено суму нарахованого зносу

5512

1412

1260

17

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі