Теми статей
Обрати теми

Організація бухобліку в закладах освіти

Вежичаніна Світлана, експерт з фінансових питань, Пеклуха Юлія, головний редактор журналу «Бюджетна бухгалтерія»
Друк
Фінансова автономія закладів освіти — звучить перспективно. Але для отримання усіх переваг цієї автономії передусім слід подбати про раціональну організацію бухобліку в цих закладах. На що варто звернути увагу в першу чергу та як уникнути типових помилок, розповімо у цій статті. Стисло про головне.

Одразу зазначимо: на практиці здебільшого ви-никають запитання з приводу правильності організації облікового процесу в закладах ЗСО1, засновниками яких є ОМС. Адже кожен засновник вирішує це питання на власний розсуд. Але «зверху» не завжди помітні і зрозумілі насущні проблеми і потреби таких закладів. Отже, далі поговоримо про ключові моменти організації бухобліку саме в таких освітніх закладах.

1 ЗСО — загальна середня освіта.

Фінавтономія закладу освіти: про що це?

Передусім слід розуміти: заклад освіти є окремою юридичною особою. І це чорним по білому прописано у п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону про освіту2. У свою чергу, як юрособа заклад освіти має бути зареєстрований відповідно до законодавства (внесений до ЄДРПОУ) та взятий на облік в податкових органах і органах статистики.

2 Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

До речі, заклади освіти, які досі не набули статусу окремої юрособи, ще мають у запасі трохи часу.

ВАЖЛИВО!

Заклади освіти повинні привести свої установчі документи у відповідність із чинним законодавством до 28 вересня 2022 року

Вказівку на це містить п.п. 13 п. 3 розд. ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про освіту. Зі свого боку, ОМС — засновники закладів освіти повинні сприяти вчасному завершенню цього процесу.

При цьому держава гарантує закладам освіти академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію (ч. 1 ст. 23 Закону про освіту).

Безпосередньо тлумачення фінансової автономії закладів ЗСО можна знайти в абз. 2 ч. 1 ст. 59 Закону про ЗСО3.

3 Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 р. № 463-IX.

Зокрема, така автономія закладів у частині використання бюджетних коштів передбачає самостійне здійснення витрат у межах затверджених кошторисами обсягів, у тому числі на:

• формування структури закладу ЗСО та його штатного розпису;

• оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагород, виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання працівників;

• оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладів ЗСО;

• оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників;

• укладення відповідно до законодавства договорів для забезпечення діяльності закладу освіти.

Але щоб скористатися можливостями фінансової автономії, заклад освіти повинен:

по-перше, бути розпорядником бюджетних коштів;

по-друге, мати реєстраційні рахунки в органах Казначейства;

по-третє, самостійно складати кошториси.

Підпорядкованість закладів освіти

Засновником закладу освіти може бути орган державної влади від імені держави, відповідна місцева рада від імені територіальної громади (громад), фізична та/або юридична особа (п. 7 ст. 1 Закону про освіту).

Саме засновник закладу освіти затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт відповідного закладу (ч. 2 ст. 25 Закону про освіту). Також він контролює фінансово-господарську діяльність відповідного закладу.

Аналогічні повноваження мають головні розпорядники бюджетних коштів згідно з ч. 5 ст. 22 БКУ щодо розпорядників нижчого рівня. Водночас з метою якіснішого управління освітою на рівні відповідної територіальної громади ОМС, здебільшого, створюють відокремлені виконавчі органи — органи управління освітою (далі — ОУО). Саме такі органи зі статусом юрособи виконують функції головного розпорядника для комунальних закладів освіти.

При цьому заклади ЗСО, засновані відповідними ОМС, є розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня. Вони використовують бюджетні кошти відповідно до затвердженого кошторису (абз. 6 ч. 2 ст. 59 Закону про ЗСО).

До речі, розробляти проєкт кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження повинен керівник закладу освіти. Цього вимагає абз. 4 п. 4 ст. 38 Закону про ЗСО.

Повноваження керівників закладів освіти

Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління ним та несе відповідальність за його фінансово-господарську діяльність (абз. 1 ч. 1 ст. 26 Закону про освіту).

Серед основних повноважень керівника закладу ЗСО (ч. 3 ст. 26 Закону про освіту):

1) організація діяльності закладу освіти;

2) вирішення питань фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

3) призначення на посаду та звільнення з посади працівників, визначення їх функціональних обов’язків.

При цьому саме очільник закладу має право:

підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу (абз. 3 ч. 3 ст. 38 Закону про ЗСО);

розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами (абз. 4 ч. 3 ст. 38 Закону про ЗСО);

затверджувати штатні розписи на підставі типових штатних нормативів закладів ЗСО (ч. 1 ст. 60 Закону про ЗСО).

ВАЖЛИВО!

Керівник закладу ЗСО зобов’язаний організовувати документообіг, ведення бухгалтерського обліку та подання звітності відповідно до законодавства (абз. 26 ч. 4 ст. 38 Закону про ЗСО)

Бухоблік у закладах ЗСО

Заклад освіти як юридична особа зобов’язаний вести бухгалтерський облік, подавати фінансову та бюджетну звітність (ч. 1 ст. 2 Закону про бухоблік4).

4 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Для забезпечення ведення бухобліку кожен заклад освіти має самостійно з дотриманням вимог законодавства обирати форму його організації (ч. 4 ст. 8 Закону про бухоблік).

Зокрема, існують такі три варіанти організації бухобліку в установі.

img 1Уведення до штату закладу посади бухгалтера.

Це найбільш очевидний і, на перший погляд, досить простий варіант. Але по кишені він далеко не кожному закладу (а точніше, не кожній громаді). Так, доведеться знайти кошти не лише на оплату праці бухгалтера, але й на закупівлю відповідної оргтехніки та програмного забезпечення.

Також пам’ятайте про необхідність дотримання Типових штатів5. Так, для закладів ЗСО, які ведуть самостійний бухоблік, передбачено одну штатну одиницю за посадою бухгалтера.

5 Типові штатні нормативи закладів загальної середньої освіти, затверджені наказом МОН від 06.12.2010 р. № 1205.

img 2Ведення бухобліку на договірних засадах централізованою бухгалтерією або підприємством, суб’єктом підприємницької діяльності, самозайнятою особою, що провадять діяльність у сфері бухобліку та/або аудиторської діяльності.

Цей варіант досить «економний» і зручний, але потребує правильної реалізації.

Типова помилка. Централізовану бухгалтерію переважно створюють ОУО. Відповідно, заклади освіти не мають власних рахунків в органах Казначейства.

При цьому керівники закладів фактично не беруть участі у складанні кошторисів і плануванні закупівель товарів, робіт та послуг.

Відтак про фінансову автономії закладу освіти годі й говорити.

До того ж застосування такої моделі організації бухобліку тягне за собою порушення вимог Закону № 24646. Адже роботодавцем для працівників закладу освіти є відповідний заклад, а платником ЄСВ — ОУО, при якому створено централізовану бухгалтерію.

6 Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

img 3Користування послугами спеціаліста з бухобліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.

Це більше теоретичний, ніж практичний варіант. Адже, щоб скористатися послугами приватного підприємця, штатним розписом бюджетної установи все одно має бути передбачена посада бухгалтера. І, звісно, вона має бути вакантною.

Причому обирати надавача таких послуг потрібно обов’язково на конкурсній основі і з дотриманням вимог закупівельного законодавства.

У будь-якому разі видатки на оплату послуг спеціаліста з бухобліку неодмінно повинні бути передбачені кошторисом відповідного закладу освіти. Інакше нічого не вийде.

Кожен з цих варіантів є цілком законним і правомірним. Утім, як бачите, всі вони мають низку свої недоліків з погляду практичного застосування.

img 4Створення окремої юридичної особи — комунальної установи (закладу) — Центру фінансово-господарського обслуговування закладів освіти (далі — КУ).

Головне — не перетворювати таку КУ на звичайну централізовану бухгалтерію з новою назвою.

Реалізувати правильно такий підхід до організації ведення бухобліку в закладах освіти допоможе наша покрокова інструкція (див. таблицю).

Алгоритм дій з організації бухобліку в закладах освіти КУ

Послідовність дій

Виконавець

Дії (заходи, які треба провести)

Крок 1

ОУО

Включає заклади освіти до своєї мережі підпорядкованих установ. Передає цю мережу до органу Казначейства

Готує інформацію та вносить на розгляд ОМС питання щодо створення КУ для бухгалтерського обслуговування закладів освіти відповідної територіальної громади

Крок 2

ОМС

Створює своїм рішенням КУ. Цим же рішенням затверджує Положення* про КУ, його структуру та закріплює майно на праві оперативного управління

* Слід чітко прописати, що керівник КУ не представляє інтереси закладів освіти, обслуговування яких здійснює КУ, та не має права першого підпису на документах з виконання кошторисів закладів освіти. Керівник КУ разом з головним бухгалтером відповідають лише за ведення бухобліку та консолідацію фінансової звітності розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Крок 3

Заклад освіти

(керівник)

Укладає з КУ договір про ведення бухгалтерського обліку

Крок 4

КУ

(керівник)

Готує проєкт наказу про закріплення за кожним закладом освіти відповідальної за ведення бухобліку особи

Подає проєкт наказу про закріпення відповідальної за ведення бухобліку на затвердження керівнику ОУО

Надає витяг із наказу про закріплення відповідальної за ведення бухобліку особи** (після затвердження керівником ОУО) кожному керівнику закладу освіти

** Бухгалтер, відповідальний за ведення бухобліку у закладі освіти, виконує обов’язки бухгалтерської служби і має повноваження головного бухгалтера відповідної бюджетної установи — закладу освіти. Тому він одночасно підпорядковується і керівнику такого закладу освіти, і керівництву КУ. Це випливає з п. 9 Типового положення № 597.

Крок 5

Заклад освіти (керівник)

На підставі отриманого витягу оформляє наказ про надання права другого підпису бухгалтеру, відповідальному за ведення бухобліку

Крок 6

Бухгалтер КУ (відповідальний за ведення бухобліку)

Складає кошторис для закріпленого за ним закладу освіти

Надає кошторис:

• керівнику закладу на підпис;

• керівнику ОУО на затвердження

Готує пакет документів для відкриття рахунків в Казначействв на ім’я закладу освіти та підписує їх

7 Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затверджене постановою КМУ від 26.01.2011 р. № 59.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі