Теми статей
Обрати теми

«Дитячі» лікарняні: стисло про головне

Будз Володимир, експерт з оплати праці та трудових відносин
У разі захворювання дитини листок непрацездатності отримує один із працюючих батьків. Порядок оплати такого лікарняного має свої особливості. Розібратися з усіма тонкощами допоможе наша стаття.

Загальні моменти

Необхідність догляду за хворою дитиною є одним із видів страхових випадків, коли у застрахованої особи виникає право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів ФСС. Наразі є два документи, які засвідчують тимчасову непрацездатність працівника у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною. Зокрема, це:

1) листок непрацездатності (ЛН);

2) довідка про догляд за хворою дитиною за формою № 138/о.

УВАГА!

Підставою для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності є виключно лікарняний лист (ч. 1 ст. 31 Закону про соцстрахування1)

1 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

А ось довідка тільки засвідчує поважну причину відсутності працівника на роботі у зв’язку з хворобою дитини. Оплаті вона не підлягає.

При роботі за сумісництвом допомогу призначають на підставі:

• копії ЛН, засвідченої підписом і печаткою основного роботодавця, та

• довідки про середню зарплату з основного місця роботи.

До речі, сьогодні усе активніше обговорюється тема впровадження електронних лікарняних листів. Нещодавно Кабмін оновив Порядок № 3282. Однак, аби е-лікарняні запрацювали на повну, треба дочекатись появи Порядку формування та видачі медичних висновків. А він поки що перебуває лише на стадії проєкту. Докладніше про це читайте у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2021, № 15, с. 2.

2 Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затверджений постановою КМУ від 17.04.2019 р. № 328.

Тож наразі складно сказати, як буде функціонувати увесь цикл процесів, пов’язаних з електронними лікарняними. А станом на сьогодні ЛН продовжують оформлювати за старими правилами.

Заборона на призначення допомоги

Призначають допомогу по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною в загальному порядку. Але тут є один нюанс, який має ретельно контролювати комісія (уповноважений) із соцстрахування. Так, п. 3.11 Інструкції № 4553 передбачено заборону на видачу ЛН по догляду за хворою дитиною на період:

3 Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455.

• щорічної (основної і додаткової) відпустки;

• додаткової відпустки у зв’язку з навчанням або творчої відпустки;

• відпустки без збереження заробітної плати.

Якщо всупереч цій забороні працівникові все ж таки було видано лікарняний по догляду, то його оплачувати не потрібно (п. 6 ч. 1 ст. 23 Закону про соцстрахування). Це повинно бути зазначено у протоколі комісії (уповноваженого) із соцстрахування. Якщо ж відпустка закінчилася, а тимчасова непрацездатність по догляду згідно з лікарняним листом триває, то допомогу призначаємо з дня, наступного за днем завершення відпустки.

Також майте на увазі: щорічна відпустка не подовжується і не переноситься у зв’язку з хворобою дитини працівника. Це випливає з норм ст. 11 Закону про відпустки.

Розглянемо приклад.

Приклад 1. Працівниця оформила відпустку без збереження зарплати з 26 квітня по 5 травня 2021 року. У цей період у неї захворіла дитина (7 років). Лікар на період хвороби оформив ЛН із 30 квітня по 10 травня 2021 року.

У зазначеному випадку «дитячий» лікарняний зачепив і період відпустки за свій рахунок, і дні, коли працівниці вже потрібно було вийти на роботу. Відповідно дні тимчасової непрацездатності, які припали на таку відпустку, не оплачують. Лікарняний підлягає оплаті з дня, коли працівниця мала стати до роботи після закінчення неоплачуваної відпустки. Тобто оплатити слід 5 календарних днів: із 6 по 10 травня 2021 року.

При призначенні допомоги враховуйте: розрахунковий період дорівнює 12 місяців, що передують місяцю настання страхового випадку. У нашій ситуацій страховий випадок настав із того дня, коли захворіла дитина згідно з ЛН, а не з дня, коли лікарняний підлягає оплаті.

Тож місяцем настання страхового випадку є квітень 2021 року. Відповідно розрахунковим періодом буде квітень 2020 року — березень 2021 року.

Оплата лікарняного

Механізм оплати лікарняного по догляду за хворою дитиною практично аналогічний порядку оплаті звичайного лікарняного у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Але є дві особливості:

1) лікарняний лист по догляду за хворою дитиною оплачується за рахунок ФСС із першого дня непрацездатності. Тобто перших п’яти днів за рахунок роботодавця у «дитячому» лікарняному немає. Увесь період непрацездатності оплачує Фонд;

2) на нормативному рівні встановлено максимальну кількість днів, яка підлягає оплаті залежно від віку дитини та особливостей лікування (ч. 3 ст. 22 Закону про соцстрахування).

Так, лікарняний по догляду за хворою дитиною віком до 14 років оплачують із першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів. Якщо ж така дитина потребує стаціонарного лікування, тоді застрахована особа може розраховувати на виплату допомоги з першого дня і за весь час перебування в стаціонарі разом із хворою дитиною.

«Середня». Розрахунок середньоденної зарплати для оплати «дитячого» лікарняного слід проводити відповідно до норм Порядку № 12664. Зокрема, «середню» обчислюємо шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період зарплати, яка увійшла до бази справляння ЄСВ, на кількість календарних днів у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих із поважних причин.

4 Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Нагадаємо: до таких поважних причин належать:

1) тимчасова непрацездатність;

2) відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

3) відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком;

4) відпустка без збереження заробітної плати.

ВАЖЛИВО!

Дні, коли працівник не працював згідно з довідкою за формою № 138/о, також виключаються із загальної кількості календарних днів за розрахунковий період

Річ у тому, що такі дні також вважаються днями тимчасової непрацездатності навіть попри те, що вони не оплачуються. Такого висновку дійшли фахівці ФСС з ТВП у своєму листі від 25.05.2016 р. № 5.2-32-81.

Страховий стаж. Розмір допомоги для догляду за хворою дитиною, як і при визначенні суми звичайних лікарняних, залежить від страхового стажу працівника. Так, допомога по тимчасовій непрацездатності оплачується у розмірі 50, 60, 70 і 100 % залежно від наявності загального страхового стажу у відповідної особи.

А от для застосування спецобмежень, установлених ч. 4 ст. 19 Закону про соцстрахування, вирішальну роль відіграє страховий стаж за останні 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку. Зокрема, якщо перед настанням страхового випадку працівник має страховий стаж менше шести місяців, то допомогу йому слід розраховувати виходячи з нарахованої зарплати. При цьому максимально допустимий розмір допомоги дорівнює її сумі, обчисленій із МЗП.

Розглянемо приклад.

Приклад 2. Працівниця після відпустки для догляду за дитиною до 6 років вийшла на роботу з 5 травня 2021 року. Із 6 по 12 травня 2021 року їй був оформлений лікарняний для догляду за хворою дитиною. Загальний страховий стаж працівниці — 7 років і 6 місяців. Посадовий оклад працівниці — 6461 грн.

У цій ситуації у працівниці немає страхового стажу в розмірі 6 місяців протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку. Адже період перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною до 6 років не зараховується до страхового стажу (ні до загального, ні до спеціального). Тому при розрахунку лікарняних потрібно додатково враховувати спецобмеження.

Для цього спочатку розрахуємо суму фактичної середньоденної зарплати.

Майте на увазі: якщо в розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку працівник із поважної причини не мав заробітку, «середню» визначаємо виходячи з посадового окладу. Відпустка для догляду за дитиною до 6 років є такою поважною причиною.

Тож у наведеній ситуації середньоденну зарплату слід обчислювати виходячи з посадового окладу працівниці. Вона дорівнює:

6461 грн : 30,44 к. дн. = 212,25 грн.

Денну виплату розраховуємо так:

212,25 грн x 70 % = 148,58 грн.

Тепер проконтролюємо виконання вимоги щодо застосування спецобмеження.

Для цього розрахуємо середньоденну зарплату виходячи з МЗП, установленої на момент настання страхового випадку:

6000 грн : 30,44 к. дн. = 197,11 грн.

Порівнюємо денну виплату (148,58 грн) із граничним розміром середньоденної зарплати (197,11 грн). Денна виплата — менша граничного розміру середньоденної зарплати. Тому суму лікарняних треба розрахувати виходячи з денної виплати (148,58 грн).

Сума лікарняних становить:

148,58 грн x 7 к. дн. = 1040,06 грн.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі