Теми статей
Обрати теми

Дрова як благодійні внески ОМС

Крот Юлія, головний редактор журналу «Бюджетна бухгалтерія», Станкус Тетяна, експерт журналу «Бюджетна бухгалтерія»
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2021/№ 37
Друк
У селищній раді є місцева програма видалення аварійних дерев. Виконавець програми — КП, яке займається благоустроєм та є балансоутримувачем зелених насаджень на території громади. Деревину, отриману у результаті видалення дерев, передано селищній раді для опалення приміщень. Селищна рада оприбутковувала дрова та надавала до Казначейства Довідку про надходження у натуральній формі за кодом доходів 25010400 (КПКВК 0110150). Однак у Казначействі нам вказали на помилку при виборі коду класифікації доходів. На їх думку, зазначені надходження слід розглядати як благодійні внески. Натомість ОМС не можуть бути отримувачами благодійної допомоги. Як бути?

Благодійна допомога для ОМС: чи правомірно?

Передусім зазначимо: ОМС мають право отримувати благодійні внески.

Але про все по порядку.

Правові засади здійснення благодійної діяльності в Україні визначено Законом № 50731. Зазначений нормативний документ тлумачить благодійну діяльність як добровільну особисту та/або майнову допомогу, котра не передбачає отримання прибутку, сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

1 Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. № 5073-VI.

При цьому бенефіціаром вважається набувач благодійної допомоги. Ним може бути як фізична особа, так і будь-яка юридична особа, неприбуткова організація чи територіальна громада. При цьому бенефіціар має повне право отримувати допомогу від кількох благодійників одночасно (п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону № 5073). Головне — це спрямування такої допомоги для досягнення цілей, визначених Законом № 5073.

До речі, цілями благодійної діяльності згідно з ч. 1 ст. 3 Закону № 5073 є сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності (освіта, охорона здоров’я, екологія, соціальний захист, культура, мистецтво тощо), а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Повний перелік сфер благодійної діяльності наведено у ч. 2 ст. 3 Закону № 5073.

ВАЖЛИВО!

Благодійником є дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності

Пряму вказівку на це містить п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону № 5073.

Таким чином, як бенефіціар благодійної допомоги може виступати будь-яка бюджетна установа, у тому числі й ОМС.

А от благодійниками бюджетні установи бути не можуть. Звісно, це обмеження стосується і ОМС та їх виконавчих органів. Адже останні, як і бюджетні установи загалом, не є суб’єктами приватного права. Це напряму випливає з визначення, наведеного в п. 12 ч. 1 ст. 2 БКУ.

Також майте на увазі: безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав бенефіціару для досягнення наперед обумовлених цілей вважається благодійною пожертвою (ч. 1 ст. 6 Закону № 5073).

Тобто цільове призначення благодійної допомоги має бути чітко прописано у договорі про пожертву. Безпосередньо поняття такого договору визначено у ст. 729 ЦКУ.

Зауважимо: до договору про пожертву застосовуються положення про договір дарування (ч. 3 ст. 729 ЦКУ). Відтак якщо предметом такої угоди є передача предметів особистого користування та побутового призначення, допускається укладення договору в усній формі. Натомість у разі передачі нерухомого майна та рухомих речей особливої цінності необхідно дотримуватись письмової форми договору.

Договір про пожертву нерухомої речі підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Такі вимоги продиктовано ст. 719 ЦКУ.

Загалом же укладення будь-якої угоди у письмовій формі є більш надійним для всіх її сторін. Тож незалежно від предмета пожертви договір варто укласти саме у письмовій формі.

Отримання ОМС грантів, подарунків і благодійної допомоги є можливим, що підтверджують Мін’юст у листі від 15.02.2018 р. № 5512/100-2-18/7.3.1 і НАДС у листі від 04.04.2018 р. № 2624/13-18.

Водночас така допомога не підпадатиме під дію ст. 54 Закону № 17002, лише якщо будуть дотримані певні умови.

2 Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII.

На думку Мін’юсту, висловлену в згаданому вище листі, це можливо в межах Закону № 5073. Зокрема, набувачем благодійної допомоги може бути неприбуткова організація або територіальна громада, що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених Законом № 5073. Тому Мін’юст підкреслює: заборона, передбачена ст. 54 Закону № 1700, не діє, якщо гранти, подарунки і благодійна допомога характеризуються:

безкорисливістю з боку надавача й отримувача, що свідчить про надання допомоги на благо інших без будь-якої вигоди;

добровільністю — діяльність, яку провадять за вільним волевиявленням благодійника, без будь-якого примусу та втручання з боку суб’єктів владних повноважень;

цільовою спрямованістю — наявністю конкретної мети, в межах напрямів і порядку, встановлених Законом № 5073.

Отже, якщо благодійна допомога відповідає усім вищепереліченим критеріям, вона становить виняток з норм ст. 54 Закону № 1700.

ЦІННА ПОРАДА!

Щоб контролюючі органи не розгледіли у ваших діях корупційної складової:

• оформіть відносини з благодійником письмовим договором, де набувачем благодійної допомоги визначте територіальну громаду;

• використовуйте благодійну допомогу виключно за цільовим призначенням, визначеним благодійником

Отже, селищна рада може отримати дрова як благодійну допомогу за КПКВК 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» для опалення своїх приміщень.

Якщо ж ці дрова передбачені для опалення приміщень інших бюджетних організацій комунальної власності, тоді КП має передати таку благодійну допомогу напряму цим бюджетним установам. Далі розглянемо коротко про відображення в обліку отримання селищною радою від КП дров як благодійної допомоги.

Як показати в обліку?

Класифікація доходів

Благодійні внески, гранти та дарунки належать до першої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ.

Зокрема, такі надходження слід відображати за кодом класифікації доходів бюджету 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки».

Майте на увазі: усі надходження та витрати бюджету мають знайти своє відображення на рахунках у хронологічному порядку (ч. 5 ст. 56 БКУ). Причому всі бухгалтерські записи повинні бути підтверджені документально.

З огляду на це, у разі отримання благодійної допомоги у натуральній формі (у вигляді дров) необхідно скласти і подати до Держказначейської служби Довідку про надходження у натуральній формі.

Зробити це слід не пізніше останнього робочого дня місяця. Форму довідки наведено у додатку 25 до Порядку № 9383.

3 Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Мінфіну від 23.08.2012 р. № 938.

Окрім того, факт отримання благодійної допомоги вимагає внесення зміни до кошторису в частині спецфонду за власними надходженнями. Адже установа — отримувач благодійної допомоги не планує такі надходження у кошторисі заздалегідь.

Документальне оформлення

Факт приймання благодійної допомоги у вигляді дров слід оформити Актом про приймання матеріалів.

Типової форми цього акта наразі не існує. Тому доцільно застосовувати форму самостійно розробленого і затвердженого акта.

До речі, порядок документування таких операцій варто прописати у наказі про організацію бухгалтерського обліку вашої установи. І саме в додатку до цього розпорядчого документа необхідно навести самостійно розроблену форму Акта приймання матеріалів.

Однак перш ніж показати в обліку оприбуткування дров, безоплатно наданих комунальним підприємством, потрібно визначити їх вартість.

Нагадаємо: оцінку запасів, безоплатно отриманих від фізичних та юридичних осіб, слід здійснювати за справедливою вартістю на дату отримання з урахуванням витрат на доставку, навантаження-розвантаження тощо (абз. 1 п. 5 розд. ІІ НП(С)БО 123).

Водночас первісною вартістю безоплатно отриманих запасів може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема згідно з відповідними первинними документами.

Однак комунальне підприємство навряд чи надасть будь-які підтвердні документи стосовно вартості переданих дров. Тому їх оцінку має провести комісія, утворена за наказом керівника установи-отримувача з числа її працівників.

При цьому слід орієнтуватися на середні ціни на деревину (дрова) по регіону. Водночас обов’язково потрібно враховувати якість отриманої деревини як палива для опалення будівель.

Так, насамперед зверніть увагу на цільність (залежно від породи деревини) та вологість таких дров. Саме ці показники визначають теплотворну здатність дров. Водночас не слід оминати увагою й такі параметри, як довжина та товщина дров. Слід з’ясувати, чи відповідають вони цільовому призначенню та лінійним розмірам твердопаливних котлів, печей, у яких вони будуть спалені. Цілком можливо, що безоплатно отримані дрова потребують додаткового розпилювання.

За результатами оцінки комісія складає Акт оцінки матеріальних цінностей довільної форми.

Бухоблік

Надходження благодійної допомоги завжди передбачає збільшення доходів від безоплатно отриманих активів, послуг (робіт). Для узагальнення інформації про такі доходи слід застосовувати субрахунок 7511 «Доходи за необмінними операціями».

Безоплатно отримані дрова підлягають зарахуванню на субрахунок 1514 «Пально-мастильні матеріали». При цьому бажано відобразити такі матеріали на окремому аналітичному рахунку, відкритому в межах субрахунку 1514. Це допоможе відокремити в обліку пальне та мастильні матеріали від твердого палива, яке використовується для опалення будівель. Загальний порядок відображення на рахунках бухобліку операцій з оприбуткування безоплатно отриманих запасів визначено п. 3.9 Типової кореспонденції. Далі для наочності розглянемо умовний приклад.

Приклад. КП безоплатно передало селищній раді деревину, отриману у результаті видалення аварійних дерев на території громади. Приймання деревини оформлено Актом про приймання матеріалів.

Первинних документів, які б підтверджували вартість матеріалів, КП не надало. Тому комісія з числа працівників селищної ради провела їх оцінку виходячи з ринкових цін на деревину на дату отримання. Згідно з Актом оцінки матеріалів (довільної форми) вартість одержаних матеріалів становить 3000 грн. Отриману деревину оприбутковано як дрова для опалення будівель.

За послуги доставки дров до місця їх зберігання, а також їх навантаження-розвантаження, було сплачено окремо. Зазначені витрати у сумі 600 грн зараховано до складу первісної вартості дров.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

1

Оприбутковано безоплатно отримані дрова

1514

2117

3000

4

Водночас відображено:

• дохід від безоплатно отриманого палива

2313

7511

3000

3, 14

• касові видатки

2117

2313

3000

3, 4

2

Зараховано до складу первісної вартості дров витрати на оплату їх транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт

1514

6211

600

6

3

Перераховано оплату за послуги доставки та вантажно-розвантажувальні роботи

6211

2313

600

2, 6

А що у звітності?

Бюджетна звітність

Доходи від безоплатно отриманих запасів мають знайти своє відображення у Звіті про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м). Зокрема, зазначені надходження мають знайти своє відображення за кодом рядка 020 «Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків». Форму цього Звіту наведено у додатку 3 до Порядку № 44.

Фінансова звітність

Такі надходження потрібно відобразити й у фінансовій звітності селищної ради. Зокрема, доходи від безоплатно отриманих матеріальних цінностей слід показати у статті «Інші доходи від необмінних операцій». Це рядок 2130 Звіту про фінансовий результат (форма № 2-дс).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі