Звільнені ПДВ-операції: заповнюємо додаток Д5 правильно

Матвєєва Вікторія, експерт журналу «Бюджетна бухгалтерія»
Установи — платники ПДВ подають інформацію про операції, звільнені від ПДВ, в окремому додатку до декларації з ПДВ — додатку Д5. Які саме дані слід зазначати в цьому додатку? Як правильно розрахувати суму ПДВ-пільги? Про це — у нашому матеріалі.

Додаток Д5 та «звільнені» операції

Для відображення операцій, звільнених від оподаткування ПДВ, у декларації з ПДВ1 відведено окремий пільговий рядок 5. А ось для того щоб показники потрапили до цього рядка, бухгалтеру доведеться заповнити додаток 5 до декларації — Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д5). Цей додаток складається з трьох таблиць.

1 Податкова декларація з податку на додану вартість, затверджена наказом Мінфіну від 28.01.2016 № 21.

Пояснимо, які саме операції потрапляють до додатка Д5 та яку інформацію наводять у ньому бюджетні установи. Пояснення див. в таблиці нижче.

Структура додатка Д5

Склад додатка Д5

Які операції відображають

До якого рядка декларації з ПДВ включають

Таблиця 1

Операції, що не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України

• операції, що не є об’єктом оподаткування ПДВ (ст. 196 ПКУ);

• операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пп. 186.2, 186.3 ПКУ за межами митної території України

Ряд. 5

Таблиця 2

Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплаченого суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг

операції з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування ПДВ (ст. 197 ПКУ)

Ряд. 5, до якого включаємо показники з ряд. 5.1

Таблиця 3

Розрахунок показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю

Заповнюють підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю, у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, до яких застосовуються режими оподаткування, передбачені розд.V та/або підрозд.2 розд. XX ПКУ

Як бачимо, таблицю 1 додатка Д5 доведеться заповнювати тим установам, які здійснюють у звітному періоді операції, що не є об’єктом оподаткування ПДВ (ст. 196 ПКУ).

Разом з тим левова частка установ — платників ПДВ надає послуги, звільнені від оподаткування ПДВ. Тож такі установи будуть заповнювати саме таблицю 2 додатка Д5 та здійснювати необхідні розрахунки.

Увага: заповнюйте таблицю 2 додатка Д5 лише за наявності у звітному періоду (місяці) звільнених від ПДВ операцій.

Відповідно якщо у будь-якому звітному періоді (місяці) установа не здійснювала такі операції, додаток Д5 заповнювати не потрібно. До речі, у такому разі ряд. 5.1 декларації з ПДВ залишаємо порожнім. Нагадаємо: якщо той чи інший рядок декларації з ПДВ установа не заповнює через відсутність показників, які підлягають декларуванню, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляємо. Про це чітко зазначено в абз. 2 п. 6 розд. ІІІ Порядку № 212.

2 Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну від 28.01.2016 № 21.

Урешті-решт, показати в таблиці 2 додатка Д5 обсяг операцій, звільнених від оподаткування, — це лише половина справи. Найбільше клопоту завдасть розрахунок суми ПДВ, не сплаченого до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги при здійсненні таких операцій. Як провести розрахунок ПДВ-пільг правильно, пояснимо далі.

Як розраховувати ПДВ-пільги?

Правила розрахунку пільг з ПДВ визначено в розд. V1 Порядку № 21. І ось ключові моменти, на які варто звернути увагу:

1) під сумою пільг розуміють суму втрат бюджету, тобто податок, що недоплатив такий платник у зв’язку із застосуванням пільгової статті 197 ПКУ. Для обчислення ПДВ-пільг застосовуємо спеціальну формулу, наведену в п. 3 розд. V1 Порядку № 21. Для цього порівнюємо обсяги звільнених операцій та придбання товарів/послуг для таких операцій;

2) суму ПДВ-пільги розраховуємо щомісячно (тобто без наростаючого підсумку);

3) суму ПДВ-пільги розраховуємо у тому звітному місяці, у якому було здійснено операції з постачання товарів/послуг, звільнені від оподаткування ПДВ. А отже, якщо у звітному місяці бюджетна установа не здійснювала пільгові операції (у рядку 5.1 декларації з ПДВ відсутній показник), то ПДВ-пільги не розраховуємо. Відтак і таблицю 2 додатка Д5 не заповнюємо. Про це свідчать норми п. 2 розд. V1 Порядку № 21;

4) для розрахунку ПДВ-пільги відображаємо обсяги операцій з придбання (як у поточному, так і попередніх звітних періодах) товарів/послуг, які у поточному звітному місяці використані в пільгових операціях з постачання товарів/послуг. Тобто для розрахунку ПДВ-пільги доведеться брати не весь обсяг придбань товарів та послуг, а лише їх частину — на суму тих товарів (послуг), які пов’язані з пільговим постачанням товарів/послуг у звітному місяці.

Найбільше клопоту виникає, коли придбані товари/послуги використано у звітному місяці одночасно у декількох видах звільнених від оподаткування операціях. У такому разі бухгалтеру доведеться розподілити такі показники пропорційно використанню таких товарів/послуг у звільнених операціях.

Саме про такий підхід свідчать роз’яснення податківців в категорії 101.24 ЗІР. Звісно, це вимагає від бухгалтера більш детального розрахунку;

5) для обчислення ПДВ-пільги не враховуємо обсяги операцій з придбання товарів/послуг на митній території України в осіб — неплатників ПДВ(п. 3 розд. V1 Порядку № 21);

6) для розрахунку ПДВ-пільг беремо обсяги придбання товарів/послуг без ПДВ;

7) при правильному розрахунку сума пільг (втрат бюджету) не може мати від’ємне значення. Про це свідчить висновок податківців, наведений у ІПК від 11.09.2020 № 3827/ІПК/99-00-05-06-02-06 (ср. ). Як зазначали автори відповіді, сума пільги може мати від’ємне значення у разі, якщо додаток Д5 подають до уточненої декларації з ПДВ та здійснюють уточнення показників цього додатка;

8) розраховану суму ПДВ-пільги до декларації з ПДВ не переносимо. Таку суму зазначаємо лише в додатку Д5.

Як заповнювати додаток Д5?

Пояснимо, як бюджетним установам заповнювати таблицю 2 додатка Д5 та проводити розрахунок ПДВ-пільги.

Порядок заповнення таблиці 2 додатка Д5

Графа

Найменування граф та пояснення щодо їх заповнення

2

Найменування податкової пільги

3

Код податкової пільги (згідно з довідником пільг)

Заповнюємо на підставі Довідників пільг3, що діють на дату подання декларації (наводимо найменування пільги і код пільги з ПДВ). За відсутності коду пільги в Довіднику в гр. 3 проставляємо умовний код пільги «99999999».

Якщо установа користується у звітному періоді кількома ПДВ-пільгами, заносимо дані у розрізі пільг — окремим рядком щодо кожної ПДВ-пільги

4

Сума податку на додану вартість, не сплачена до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги

Наводимо загальну суму ПДВ-пільг (∑ПП).

Цю суму розраховуємо за формулою:

ПП = Vпост.зв. х 20 % - (Vприд. з ПДВ20 % + Vприд. з ПДВ7 % + Vприд. з ПДВ0 %/зв . + Vприд. з ПДВ14 %) х 20 %, де ∑ПП — сума ПДВ, не сплачена до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги;

Vпост.зв. — обсяги постачання на митній території України товарів/послуг, звільнених від ПДВ (з розд. I Декларації (або уточнюючого розрахунку)) — гр. 5;

Vприд. з ПДВ20 % — обсяги операцій з придбання товарів/послуг, необоротних активів без урахування вхідного ПДВ, нарахованого (сплаченого) за ставкою 20 %, які використані в операціях, звільнених від ПДВ (розд. V ПКУ, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародні договори (угоди)), та на які платником нараховано компенсуючі податкові зобов’язання за пп. 198.5 і 199.1 ПКУгр. 6;

Vприд. з ПДВ7 % — обсяги придбання товарів/послуг, необоротних активів без урахування вхідного ПДВ, нарахованого (сплаченого) за ставкою 7 %, які використані в операціях, звільнених від ПДВ (розд. V ПКУ, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародні договори (угоди)), та на які платник нарахував компенсуючі податкові зобов’язання за пп. 198.5 і 199.1 ПКУгр. 7;

Vприд. з ПДВ0 %/зв. — обсяги придбання товарів/послуг, необоротних активів, які звільнені від оподаткування та/або оподатковуються за ставкою 0 %, які використані в операціях, звільнених від ПДВ (р. V ПКУ, підр. 2 р. XX ПКУ, міжнародні договори (угоди)) — гр. 8

Vприд. з ПДВ14 % — обсяги операцій з придбання товарів без урахування вхідного ПДВ, нарахованого за ставкою 14 %, які використані в операціях, звільнених від ПДВ (розд.V ПКУ, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародні договори (угоди)), та на такі операції платником податку нараховано компенсуючі податкові зобов’язання за пп. 198.5 і 199.1 ПКУгр. 9.

Таким чином, для застосування цієї формули використовуємо дані граф таблиці 2 додатка Д5. Відповідно розрахунок ПДВ-пільги виглядає так:

ПП = гр. 5 х 20 % - (гр.6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9) х 20 %.

Отримане значення до декларації не переносимо! Це інформація про суму ПДВ-пільг (загальну та у розрізі пільг), що виникли в платника. Якщо при розрахунку суми пільги отримали від’ємне значення, зазначайте суму пільги в розмірі, що дорівнює «0»

5

Обсяг звільнених від оподаткування операцій з постачання товарів/послуг

Розшифровуємо за видами ПДВ-пільг обсяги звільнених від ПДВ операцій з постачання товарів/послуг. Тобто гр. 5 ряд. «Усього» таблиці 2 Д5 = ряд. 5.1 декларації. Також це значення потрапить до ряд. 5 декларації.

Стосовно інших показників таблиці 2 додатка Д5 Порядком № 21 не передбачено обов’язкової відповідності показникам певних рядків декларації

Обсяги операцій з придбання товарів/послуг

6

20 %

У гр. 6 — 9 відображаємо обсяги операцій з придбання товарів/послуг за відповідними ставками (20, 14, 7 та 0 %), а також операції, звільнені від ПДВ. Причому до цих рядків заносимо обсяги придбання, здійсненні як у поточному, так і попередніх звітних періодів, які були використані для пільгових операцій поточного (!) періоду

7

7 %

8

0 %

9

14 %

При заповненні гр. 6 — 9 врахуйте таке:

• у гр. 6, 7 та 9 відображаємо обсяги операції без ПДВ;

• операції з придбання товарів/послуг на митній території України в неплатників ПДВ, що використані у звільнених від ПДВ операціях, не заносимо (п. 3 розд. V1 Порядку № 21);

• якщо у звітному місяці було здійснено придбання товарів/послуг для пільгових операцій, але безпосередньо звільнених операцій не було (тобто ряд. 5.1 декларації порожній), то відображати такі операції в гр. 6 — 9 таблиці 2 додатка Д5 не потрібно. Але такі операції з придбання необхідно врахувати при розрахунку ПДВ-пільг у майбутніх періодах (а саме, у тому періоді, в якому буде здійснено звільнені ПДВ постачання і в ряд. 5.1 декларації з’явиться певний показник);

• у разі отримання попередньої оплати за постачання товарів/послуг, звільнених від ПДВ, така сума потрапить до гр. 5. А ось гр. 6 — 9 таблиці 2 додатка Д5 можуть бути порожніми (наприклад, якщо у цьому звітному періоді не було операцій з придбання товарів/послуг для звільнених операцій)

3 Довідник № 105/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету станом на 01.10.2021.

Здійснити розрахунок ПДВ-пільги та заповнити таблицю 2 додатка Д5 допоможе приклад нижче.

Помилки при розрахунку ПДВ-пільг: чи є штраф?

Відповідь на це запитання однозначна — ні. Тож якщо ви помилились при розрахунку ПДВ-пільг у таблиці 2 додатка Д5, штраф чи інші санкції вам не загрожують. Адже на суму задекларованих податкових зобов’язань з ПДВ розрахунок ПДВ-пільг жодним чином не впливає.

Як виправити помилки в сумі пільг у Д5?

Помилки при розрахунку пільг у таблиці 2 Д5 можна виправити через уточнюючий розрахунок з уточнюючим додатком Д5.

Податківці у своєму роз’ясненні в категорії 101.25 ЗІР пропонують виправляти такі помилки таким чином. Для цього в уточнюючому розрахунку до декларації з ПДВ у відповідних рядках:

• до гр. 4 — переносимо показники декларації з ПДВ, додаток Д5 до якої уточнюємо;

• до гр. 5 — заносимо всі відповідні показники декларації з ПДВ з урахуванням виправлених помилок;

• у гр. 6 = гр. 5 — гр. 4 («+»/«-»). У разі якщо значення графи 5 відповідає значенню графи 4, графу 6 не заповнюємо.

А ось таблицю 2 уточнюючого розрахунку додатка Д5 заповнюємо так:

• у першому рядку повторюємо помилковий запис. При цьому вартісні показники наводимо зі знаком «-» (тобто сторнуємо);

• у другому рядку робимо правильний запис.

При цьому якщо така помилка, допущена у таблиці 2 додатка Д5, не вплинула на числові показники декларації з ПДВ, тоді підсумковий рядок «Усього» не заповнюємо. Інша річ, якщо така помилка все ж таки викривила числові показники декларації з ПДВ. У такому разі в таблиці 2 додатка Д5 відображаємо суму уточнення обсяг (збільшення або зменшення) з відповідним знаком («+»/«-»). І перевірте: така сума повинна відповідати даним гр. 6 уточнюючого розрахунку до декларації з ПДВ.

Приклад. ЗВО у звітному періоді (вересні) 2021 року отримав попередню плату за навчання від студентів на суму 140 тис. грн. Операції з надання послуги із здобуття вищої освіти звільнені від ПДВ на підставі п.п. 197.1.2 ПКУ. Код Довідника пільг № 105/1-14060404.

Для надання зазначених послуг у вересні 2021 року установа придбала такі товари та послуги:

обладнання вартістю 420000 грн (у т. ч. ПДВ — 7000 грн);

комунальні та інші послуги на загальну суму 30000 грн (у т. ч. ПДВ — 5000 грн).

Розрахунок ПДВ-пільги:

140000 грн х 20 % - (35000 грн + 25000 грн) х 20 % = 28000 грн - 12000 грн = 16000 грн.

<…>

Таблиця 2. Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплаченого суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг

(грн)

№ з/п

Найменування податкової пільги3

Код податкової пільги (згідно з довідником пільг)4

Сума податку на додану вартість, не сплачена до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги

Обсяг звільнених від оподаткування операцій з постачання товарів/послуг

Обсяги операцій з придбання товарів/послуг**

20 %

7 %

0 % / звільнені

14 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами <…>

14060404

16000

140000

60000

Усього

16000

140000

60000

<…>

Фрагмент додатка Д5 до декларації з ПДВ

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі