Подаємо оновлену ф. № 1ДФ: перше знайомство

В обраному У обране
Друк
Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці
Бухгалтерський тиждень Квітень, 2015/№ 14
Усе йде, усе змінюється… Ось і Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ знову змінився. Люди, як правило, без ентузіазму зустрічають новації, особливо коли вони змінюють звичний устрій життя. Але на цей оновлений звіт чекав багато хто. Які новації він приніс, а що залишив без змін? Відповіді на ці запитання знайдете у сьогоднішній статті.

Нова форма

Нова форма Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ і Порядок її заповнення (далі — Порядок № 4) затверджені наказом Мінфіну від 13.01.15 р. № 4, який набув чинності з 01.04.15 р. Основна новація цієї форми — розділ II, в якому тепер можна відображати дані:

• про доходи фізосіб і про загальну суму утриманого з них ВЗ;

• про ПДФО із загальної суми нарахованих доходів у вигляді процентів і виграшів (призів) у лотерею.

Податковий розрахунок за новою формою вперше подають за І квартал 2015 року. Що залишилося без змін, які кардинальні зміни відбулися, а що піддалося незначним правкам? Зараз з’ясуємо.

 

Визначаємося, хто та куди подає

Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ подають особи, які мають статус податкових агентів. Це юрособи (їх уповноважені відо­кремлені підрозділи), підприємці, незалежні професіонали, представництва нерезидента-юрособи, інвестори (оператори) за угодою про розподіл продукції.

В обов’язковому порядку Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ подають, якщо протягом звітного кварталу мали місце нарахування та/або виплата доходів фізособам та/або сплата податку.

Увага! Якщо у звітному кварталі ви не нараховували/не виплачували доходи фізособам, не нараховували/не перераховували до бюджету ПДФО (ВЗ), то Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ подавати не потрібно.

Як і раніше, юридичні особи або її уповноважені відокремлені підрозділи Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ подають до органу ДФСУ за своїм місцезнаходженням, фізичні особи — податкові агенти до органу ДФСУ за своєю податковою адресою, тобто за місцем проживання.

Окремий порядок подання Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ передбачений для неуповноважених відокремлених підрозділів юрособи. За них Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ у вигляді окремого витягу (порції) подає юрособа до податкового органу за своїм місцезнаходженням. А потім копію такого розрахунку надсилає до податкового органу за місцезнаходженням його неуповноваженого відокремленого підрозділу (п. 2.6 Порядку № 4).

Майте на увазі: у порції, яку подають за відокремлений підрозділ, вказують відомості про працівників цього підрозділу. Відомості про інших фізосіб, виплата доходів яким не пов’язана з роботою відокремленого підрозділу, тут не відображають.

 

Обираємо спосіб і форму подання (якщо можна)

Податковий розрахунок подають в електронній або паперовій формі.

Тут відбулися незначні зміни. Подати Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ на папері можна, лише якщо в його табличній частині в розділі І кількість заповнених рядків не перевищує десяти (п. 2.3 Порядку № 4). Раніше необхідна кількість рядків для подання звіту на папері дорівнювала п’яти.

Якщо кількість рядків у Податковому розрахунку — одинадцять і більше, то подати його доведеться одним з таких способів:

• засобами електронного зв’язку в електронній формі з накладенням цифрового підпису;

• на папері разом з електрон­ною формою на електронному носії інформації.

Важливо! Виправлення, помарки, закреслення та уточнення в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ не допускаються. Незаповнені поля прокреслюють.

 

Подаємо Податковий розрахунок своєчасно

У частині строків подання все залишилося без змін. Податковий агент формує та подає Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу (п.п. «б» п. 176.2 ПКУ, п. 2.1 Порядку № 4).

Зверніть увагу! Якщо останній день строку надання Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ припаде на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважатиметься операційний (банківський) день, наступний за вихідним або святковим днем.

З урахуванням перенесень граничний строк подання Податкового розрахунку за ф. № 1 ДФ за 1 квартал 2015 року — 12 травня 2015 року.

 

Заповнюємо правильно: згадуємо старе, запам’ятовуємо нове

Основна частина Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ залишилася без змін. Хіба що додали легку «косметику» у вигляді інформування про період, за який подається звіт (тепер ця інформація наводиться у спеціально відведених для цього комірках), а також прибрали зі звіту податковий номер контролюючого органу (тепер достатньо лише його найменування).

Тепер давайте пригадаємо (а для тих, хто заповнюватиме цю форму вперше, розповімо), як заповнити без помилок розділ І табличної частини ф. № 1ДФ. Крім того, розповімо, як заповнити рядки та графи нового розділу ІІ ф. № 1ДФ.

 

Таблиця 1. Порядок заповнення нової ф. № 1ДФ

Реквізит/графа

Що вказуєте

1

2

Розділ І

«(податковий номер юридичної особи (податковий номер або серія та номер паспорта самозайнятої фізичної особи))»

Якщо податковий агент:

• юрособа, то вказуєте його податковий номер;

• фізособа — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, якщо згідно з відміткою в паспорті така фізособа має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Важливо! Заповнювати комірки необхідно зліва направо. Якщо податковий номер юрособи містить менше 8 значимих цифр, його необхідно доповнити зліва нулями до 8 цифр

«Звітний/Звітний новий/Уточнюючий»

«Звітний» проставляєте, якщо формуєте документ за звітний період уперше, «Звітний новий» — якщо виправляєте допущені помилки до закінчення граничного строку подання Податкового розрахунку, «Уточнюючий» — якщо виправляєтеся після закінчення строку подання Податкового розрахунку

«Звітний період»

Вказуєте арабськими цифрами порядковий номер звітного кварталу та рік. Наприклад:

 

«Працювало за трудовими договорами (контрактами)»

Тут проставляйте кількість працівників, з якими укладений трудовий договір та яким нарахований дохід у звітному періоді. У тому числі до цієї графи можна сміливо включати зовнішніх сумісників

«Працювало за цивільно-правовими договорами»

У цій графі вказуєте кількість фізосіб, які у звітному кварталі виконували роботи (надавали послуги) за ЦПД та яким було нараховано дохід. При розрахунку показника орієнтуйтеся на п. 3.3 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.05 р. № 286. Заповнюєте лише для першої порції Податкового розрахунку

Гр. 1 «№ з/п»

Проставляєте порядковий номер заповнюваного рядка. У загальному випадку, на кожну фізособу заповнюєте стільки рядків, скільки видів доходів з різними ознаками їй нараховувалося/виплачувалося у звітному кварталі. Перелік можливих ознак доходів наведений у додатку до Порядку № 4.

Наявність декількох рядків з однією ознакою доходів допускається лише у двох випадках:

• якщо працівник у звітному кварталі неодноразово приймався на роботу та звільнявся з неї. На такого працівника заповнюєте стільки рядків з однією ознакою доходу, скільки разів інформація про зміну його місця роботи зустрічається у звітному кварталі;

• якщо до зарплати працівника в місяцях звітного кварталу застосовувалися ПСП, для яких передбачені різні ознаки пільг. У цьому випадку кількість рядків з ознакою доходу «101» (зарплата) дорівнюватиме кількості ПСП з різними ознаками

Гр. 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта»

Вказуєте реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізособи, про якого ви наводите інформацію в Податковому розрахунку. Якщо фізособа відмовилася від його отримання та має відмітку в паспорті про те, що має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, у цій графі вказуєте серію та номер її паспорта

Зверніть увагу: внести до Податкового розрахунку інформацію про фізособу, яка не має ні реєстраційного номера, ні відповідної відмітки в паспорті, неможливо!

Гр. 3а «Сума нарахованого доходу (грн., коп.)»

Вказуєте в розрізі ознак доходів (див. табл. 1 додатка до Порядку № 4) і ознак ПСП (див. табл. 2 додатка до Порядку № 4) усі доходи, які були нараховані конкретній фізособі у звітному кварталі

Нарахований у звітному кварталі дохід вказуєте незалежно від того, був він виплачений фізособі чи ні. Суму доходу проставляєте без вирахування сум ПДФО, ЄСВ і ПСП (за наявності).

Гр. 3 «Сума виплаченого доходу (грн., коп.)»

Вказуєте в розрізі ознак доходів (див. п. 1 додатка до Порядку № 4) і ознак ПСП (див. п. 2 додатка до Порядку № 4) суми доходів, які були фактично виплачені конкретній фізособі у звітному кварталі.

Особливе правило діє лише для зарплати. У разі повної та своєчасної (у встановлені строки) виплати зарплати значення граф 3а і 3 збігатимуться. Якщо зарплата виплачується несвоєчасно, інформацію про її нарахування (виплату) відображаєте за фактом

Гр. 4а «Сума утриманого податку (грн., коп.) нарахованого»

У розрізі ознак доходів і ознак ПСП проставляєте суму ПДФО, утриманого з доходу фізособи

Гр. 4 «Сума утриманого податку (грн., коп.) перерахованого»

Вказуєте фактичну суму перерахованого до бюджету ПДФО з конкретного виду доходу. У разі повної та своєчасної (у встановлені строки) виплати зарплати повинні збігатися значення граф 3а і 3 та значення граф 4а і 4 Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ

Гр. 5 «Ознака доходу»

Проставляєте ознаки доходів згідно з довідником, наведеним в п. 1 додатка до Порядку № 4. Для роботодавців все, як і раніше

Гр. 6 «Дата прийняття на роботу (дд/мм/рррр)»

Заповнюєте лише на тих фізосіб, які були працевлаштовані на роботу у звітному періоді та при цьому їм був нарахований дохід у цьому звітному періоді. Якщо працівник не змінював місце роботи у звітному періоді, графу 6 на нього не заповнюєте

Гр. 7 «Дата звільнення з роботи (дд/мм/рррр

Заповнюєте лише на тих працівників, які:

• були звільнені у звітному періоді за місцем роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної плати;

або

• звільнені до початку звітного періоду, але отримували зарплату у звітному періоді.

Якщо працівник не змінював місце роботи у звітному періоді, графу 7 на нього не заповнюєте

Гр. 8 «Ознака подат. соц. пільги»

Вказуєте ознаку ПСП згідно з довідником, наведеним у п. 2 додатка до Порядку № 4. Цю графу заповнюєте лише щодо працівників, до зарплати яких у звітному кварталі застосовувалася ПСП

Гр. 9 «Ознака (0, 1

Цю графу заповнюєте, лише якщо подаєте «Звітний новий» або «Уточнюючий» Податковий розрахунок. Для цього потрібно продублювати всі графи помилкового рядка і у гр. 9 вказати «1» — вилучення рядка. Потім вказати рядок з правильними або пропущеними даними і у гр. 9 вказати «0» — на введення рядка

Розділ ІІ

«Оподаткування процентів»

Цей рядок заповнюють податкові агенти, зокрема банки, кредитні спілки, які у звітному кварталі нараховували доходи у вигляді процентів. Тут вказують загальну суму доходів, нарахованих у звітному кварталі, і загальну суму утриманого (перерахованого) з них ПДФО. Графу «Загальна сума виплаченого доходу» не заповнюють

«Оподаткування процентів — виключення**»

Призначена для коригування раніше поданої звітності. У разі подання «Нового звітного» або «Уточнюючого» Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ потрібно в цьому рядку повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування процентів» відобразити правильну інформацію

«Оподаткування виграшів (призів) у лотерею»

Цей рядок заповнюють податкові агенти — оператори лотереї. У графах «Загальна сума нарахованого доходу» і «Загальна сума виплаченого доходу» відображають нараховані (виплачені) у звітному кварталі доходи у вигляді виграшів (призів). Суму утриманого (сплаченого) ПДФО з таких доходів показують у графах «Загальна сума утриманого податку, збору нарахованого» і «Загальна сума утриманого податку, збору перерахованого» відповідно

«Оподаткування виграшів (призів) у лотерею — виключення***»

При формуванні нової звітної або уточнюючої ф. № 1ДФ повторіть у цьому рядку всі графи помилкового рядка. Потім у рядку «Оподаткування виграшів (призів) в лотерею» відобразьте правильну інформацію

«Військовій збір»

Тут відображають лише загальні суми оподатковуваного доходу, нарахованого фізособам, і утриманого з нього ВЗ без персоніфікації. Якщо фізособі нараховували неоподатковуваний дохід, який в розділі I відображають окремим рядком з відповідною ознакою доходу, то в розділі II його не показують.

Зверніть увагу: з 13.03.15 р. об’єкти обкладання ПДФО та ВЗ не збігаються за низкою доходів, зокрема з реінвестованих дивідендів, валютообмінних операцій, доходів від здачі (продажу) вторсировини, побутових відходів, брухту кольорових металів та інших не справляють ПДФО, але утримують ВЗ. Детальніше про це читайте у «БТ», 2015, № 12, с. 4

Якщо працівнику нараховувався дохід у вигляді зарплати та зарплата була виплачена своєчасно, то графи «Загальна сума нарахованого доходу» і «Загальна сума виплаченого доходу», а також «Загальна сума утриманого податку, збору нарахованого» і «Загальна сума утриманого податку, збору перерахованого» будуть однакові відповідно. Якщо працівнику нараховувалися доходи, що відрізняються від зарплати, то графи «Загальна сума виплаченого доходу» і «Загальна сума утриманого податку, збору перерахованого» заповнюйте за фактом виплати доходу (сплати ВЗ).

«Військовій збір — виключення****»

Призначена для коригування неправильно відображеної інформації. Тому при формуванні нової звітної або уточнюючої ф. № 1ДФ повторіть в цьому рядку всі дані помилкового рядка, а в рядку «Військовій збір» відобразьте правильну інформацію

 

Важливо! Уточнюючі Податкові розрахунки за ф. № 1ДФ за III і IV квартали 2014 року для відображення утриманого у 2014 році ВЗ подавати не потрібно. Це підтверджують фахівці ДФСУ (див. «БТ», 2015, № 10, с. 47).

Тепер поєднаємо теорію з практикою та розглянемо порядок заповнення Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ на числовому прикладі. Дані для його заповнення наведемо в табл. 2. Зразок запов­нення розділів I і II Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ наведемо на рисунку (див. с. 40).

 

Таблиця 2. Дані для числового прикладу

Податковий номер

Сума нарахованого доходу (зарплати) за 1 квартал 2015 року, грн.

Сума утриманого ПДФО, грн.

Сума утриманого ВЗ, грн.

Дата прийняття на роботу в 1 кварталі 2015 року

Ознака ПСП

Фесенко В. П.

2828366314

4500,00 (зарплата)

376,65

67,50

01

1000,00 (нецільова благодійна допомога)

0,00

0,00

Світличний Н. А.

2933445566

7500,00

1084,50

112,50

Ізотова А. Ю.

3345566777

6000,00

867,60

90,00

02.02.2015

Разом

19000,00

2328,75

270,00

 

Рис. Фрагмент заповнення Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за 1 квартал 2015 року

 

Сподіваємося, ви знайшли відповіді на запитання щодо запов­нення та подання Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ, які цікавлять вас. Легкого та швидкого вам заповнення!

 

Висновки

  • Строки, форма, спосіб подання, порядок заповнення розділу I ф. № 1ДФ в цілому залишилися без змін.

  • Кількість допустимих рядків для паперової форми Податкового розрахунку збільшили до 10.

  • Графу «Працювало в штаті» замінили на графу «Працювало за трудовим договором», до якої можна включати зовнішніх сумісників.

  • До табличної частини ф. № 1ДФ додали новий розділ II. У ньому відображають загальні суми доходів у вигляді процентів, виграшів (призів) і утриманого з них ПДФО, а також загальні суми доходів фізосіб і утриманого з них ВЗ.

  • Зауважте, що головне підприємство в окремій порції Податкового розрахунку, яку воно подає за неуповноважена підрозділ, розділ II не заповнює. Всю суму нарахованого та перерахованого ВС, в тому числі за працівників відокремленого підрозділу відображайте в основному Податковому розрахунку.

Документи та скорочення статті

Порядок № 4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну від 13.01.15 р. № 4.

ВЗ — військовий збір.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

Теги 1ДФ
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд