Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Декларація про валютні цінності: хто, коли та як подає?

Біляєва Олена, податковий експерт, e.belyaeva@id.factor.ua
Бухгалтерський тиждень Квітень, 2015/№ 16
В обраному У обране
Друк
Суб’єкти ЗЕД уже давно стикаються з необхідністю декларування валютних цінностей і майна, які знаходяться за межами України. Однак запитання щодо подання валютної декларації продовжують регулярно надходити до нашої редакції. Оскільки наближається черговий строк декларування, сьогодні ми детально розберемося з «валютно-деклараційними» нюансами.

Хто?

Валютні цінності та інше майно резидентів, яке знаходиться за межами України, потрібно обов’язково декларувати. Про це говорить ч. 1 ст. 9 Декрету № 15-93, а також ст. 1 Указу № 319/94.

Декларування здійснюється шляхом подання Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами (далі — Декларація). Її форму затверджено наказом № 207.

Декрет № 15-93 і Указ № 319/94 зобов’язують подавати Декларацію в разі дотримання таких умов:

1) особа має бути резидентом України та бути зареєстрованою як суб’єкт підприємницької діяльності.

Тут відразу можемо сказати, що звичайні фізособи — НЕпідприємці Декларацію не подають, навіть якщо вони мають за кордоном валютні цінності та майно, які їм належать.

Не подають Декларацію і незалежні професіонали, оскільки вони не є суб’єктами підприємницької діяльності ( п.п. 14.1.226 ПКУ);

2) валютні цінності та майно повинні знаходитися за межами України;

3) валютні цінності та майно повинні належати резидентам. Наприклад, постійні представництва нерезидентів з місцезнаходженням на території України, які провадять свою діяльність за українськими законами, належать до резидентів (п. 5 ст. 1 Декрету № 15-93). Однак їх майно належить нерезиденту. Тому подавати Декларацію вони не зобов’язані (див. лист ГДПІУ від 15.03.95 р. № 22-112/10-1773).

Далі в табл. 1 наведемо відповіді податківців на найбільш поширені запитання, пов’язані з визначенням кола осіб, зобов’язаних подавати Декларацію.

 

Таблиця 1. Хто зобов’язаний подавати Декларацію

Ситуація

Роз’яснення з категорії 114.04 ЗІР ДФСУ

1

2

Кошти та товари знаходяться за межами України, але строки ЗЕД-розрахунків не порушені

Якщо ЗЕД-розрахунки здійснюються в установлені строки і при цьому заповнюється лише розділ V Декларації, то Декларацію можна не подавати

Боржника-нерезидента визнано банкрутом

Валютні цінності та майно, що знаходяться за кордоном, зокрема ті, щодо яких не проведені розрахунки при здійсненні експортних/імпортних операцій через визнання нерезидента банкрутом, підлягають обов’язковому декларуванню

Експорт товару здійснений за договором комісії

Оскільки валютні цінності належать комітенту, то саме він повинен відображати їх у Декларації. Комісіонер Декларацію подавати не зобов’язаний

ЗЕД не провадилася

Якщо за межами України немає валютних цінностей (майна), то Декларацію подавати не потрібно

Автотранспорт, що належить резиденту, станом на звітну дату знаходиться за кордоном з метою здійснення міжнародних транспортних перевезень

Вартість автотранспорту, яким здійснюється переміщення товарів за межі України, не підлягає декларуванню, у тому числі в розділі III Декларації

Резидент перераховує нерезиденту проценти за користування кредитом (позикою), у тому числі поворотною фіндопомогою

Декларування таких процентів не передбачене. Однак пам’ятайте: договори, які передбачають виконання боргових зобов’язань перед нерезидентами за отриманими у них кредитами, позиками в інвалюті, підлягають реєстрації в НБУ

З дати виникнення дебіторської заборгованості за ЗЕД-контрактом минуло більше 1095 днів

Указ № 319/94 не звільняє від декларування коштів і товарів, які знаходяться за межами України з порушенням установлених строків ЗЕД-розрахунків за експортно-імпортними, бартерними операціями та операціями з давальницькою сировиною, незалежно від строку давності такої дебіторської заборгованості

Строк надходження валютної виручки/товару продовжено висновком Мінекономрозвитку

Якщо ЗЕД-розрахунки здійснюються в установлені законодавством строки, які продовжені висновком Мінекономрозвитку, то Декларацію можна не подавати. У разі подання заповнюють лише розділи I і V Декларації

Обладнання вивозиться за кордон для ремонту в режимі переробки, а також тимчасово вивозиться для надання послуг нерезиденту

Зазначене обладнання підлягає декларуванню в ряд. 8 розділу III Декларації з наданням відповідних пояснень про підстави перебування майна за межами України

 

Куди?

Досить заплутаний порядок подання Декларації прописаний у спільному листі НБУ та ДПАУ від 17.04.03 р. № 28-311/1929-2823, 3368/5/23-5316. Для більшої наочності наведемо його на рисунку далі.

 

 img 1

1. Суб’єкт ЗЕД подає Декларацію у двох примірниках до органу ДФСУ за своїм місцезнаходженням.

2. Податковий орган повертає один примірник Декларації зі штампом і підписом відповідальної особи.

3. Цей примірник Декларації резидент подає до територіального управління НБУ за своїм місцезнаходженням.

4. НБУ видає Довідку про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами (далі — Довідка про декларування) (її форма наведена в додатку до наказу № 207). Довідка має бути посвідчена підписом начальника (заступника начальника) і відбитком печатки відповідного територіального управління НБУ.

5. Отриману Довідку суб’єкт ЗЕД подає до податкового органу, до якого раніше була подана Декларація.

6. Податківці посвідчують Довідку про декларування підписом і печаткою та повертають її назад суб’єкту ЗЕД.

Довідка про декларування, посвідчена та скріплена печаткою податкової та НБУ, є підставою для прий­няття до митного оформлення експортно-імпортних вантажів, проведення госпсуб’єктами розрахунків за ЗЕД-договорами через українські банки, а також здійснення інших видів ЗЕД.

Етапи подання Декларації

 

Коли?

Декларацію подають щокварталу у строки, установлені для подання квартальної та річної бухгалтерської звітності. Цього вимагає п. 3 наказу № 207.

Фінзвітність, як відомо, подають:

• до податкових органів — у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток;

• до інших органів (зокрема, до статистики) — не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, а річну звітність — не пізніше 28 лютого наступного за звітним року*.

* Детальну інформацію про подання фінзвітності за I квартал 2015 року ви знайдете у «БТ», 2015, № 15, с. 22.

Як бачите, строки подання фін­звітності податківцям та іншим одержувачам не збігаються. Тому податківці вирішили, що Декларацію слід подавати у строки, визначені ПКУ для «прибуткової» декларації (лист ДПСУ від 12.03.12 р. № 6994/7/22-3317, консультація з категорії 114.04 ЗІР ДФСУ, що діяла до 01.01.15 р.).

Але ж сьогодні встановлений лише один вид звітного періоду для платників податку на прибуток — рік ( п. 137.4 ПКУ). Тому переважна більшість платників подають «прибуткову» декларацію лише раз на рік у 60-денний строк, і лише деякі «щасливчики» — щокварталу в 40-денний строк ( п. 57 ПКУ). Про подання «прибуткової» декларації за I квартал 2015 року читайте на с. 18 цього номера.

За таких умов орієнтуватися на колишні строки подання Декларації небезпечно. На нашу думку, краще орієнтуватися на загальні строки подання фінзвітності, тобто Декларацію за I квартал 2015 року потрібно подати не пізніше 27.04.15 р.

Важливо! Як указують податківці, для Декларації діє «святково-вихідне» перенесення ( п. 49.20 ПКУ).

Зверніть увагу! Примірник Декларації з підписом і штампом податківців має потрапити до НБУ в цей самий строк. Тому радимо не відкладати її подання на останній день.

 

Як?

Декларація відображає стан суб’єкта ЗЕД з двох боків. З одного боку, вона містить дані про ЗЕД-операції, здійснені за звітний квартал. З іншого — інформацію про знаходження валютних цінностей, доходів і майна за кордоном на звітну дату незалежно від того, коли здійснені операції з перерахування інвалюти, нарахування доходів, унесення майна.

Суми фінансових вкладень, вартість майна і товарів за кордоном відображають у Декларації в нацвалюті (гривні) шляхом перерахунку за курсом НБУ на 0 годин 1-го числа кварталу. На думку ДФСУ, Декларацію можна заповнювати як з копійками, так і без них (категорія 114.04 ЗІР ДФСУ). Порядок запов­нення Декларації див. у табл. 2.

 

Таблиця 2. Порядок заповнення Декларації

Рядок Декларації

Порядок заповнення

1

2

Розділ I «Загальні відомості»

У цьому розділі вказують довідкову інформацію про суб’єкта ЗЕД, а також про його банківські рахунки в національній та іноземній валютах на території України і за кордоном

Рядки 5, 6

У цих рядках, крім реквізитів вітчизняного та іноземних банків, необхідно вказати цифрові коди валют згідно з  Класифікатором іноземних валют, в яких відкриті рахунки в банках. Наприклад, доларам США відповідає цифровий код 840, євро — 978.

Дані рядка 6 цього розділу заповнюють двома мовами: англійською та українською

Розділ II «Фінансові вкладення»

У цьому розділі вказують інформацію про фінансові вкладення в інвалюті. У зв’язку з цим нагадуємо, що право розміщувати валютні цінності на рахунках за кордоном мають лише ті резиденти, які отримали індивідуальну ліцензію НБУ. Строк дії такої ліцензії не може перевищувати одного календарного року (п. 1.10 Положення № 485).

До Декларації додають копії платіжних документів, що підтверджують здійснення операцій, зазначених у цьому розділі

Рядок 1 (фінансові вкладення на рахунках, відкритих в іноземних банках)

Тут показують залишки інвалюти в розрізі банківських рахунків. Дані для заповнення беруть з регістру бухобліку за субрахунком 314 «Інші рахунки в банку в інвалюті», зрозуміло, вибравши з нього рахунки лише в іноземних банках без урахування депозитів

Рядок 2 (депозити та вклади до іноземних банків)

Дані для заповнення цього рядка беремо з регістрів бухобліку за субрахунками: 314 «Інші рахунки в банку в інвалюті», 352 «Інші поточні фінансові інвестиції».

Проценти за депозитами в цьому розділі не відображають. Їх показують у розділі IV Декларації в повній сумі нарахованих та отриманих доходів і в рядку 1 розділу II у розмірі їх залишку на банківському рахунку 

Рядки 7, 8 і 9 (придбання іноземних державних цінних паперів, цінних паперів іноземних банків і підприємств)

У цих рядках показують портфельні фінансові інвестиції — придбання цінних паперів на фондовому ринку. Для заповнення використовують дані рахунків 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 35 «Поточні фінансові інвестиції»

Рядок 13 (сума коштів, перерахованих за кордон, і виставлених векселів за імпортними контрактами, за якими на звітну дату перевищені законодавчо встановлені строки)

У цьому рядку відображають валютні кошти, що знаходяться за межами України з порушенням строків розрахунків за імпортними операціями.

Нагадуємо, що імпортні операції мають бути завершені протягом 90 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу, виставляння векселя або проведення банком платежу за акредитивом на користь нерезидента. Ці строки можуть бути продовжені в порядку, затвердженому постановою КМУ від 29.12.07 р. № 1409 (ср. 025069200).

Для заповнення рядка 13 використовують дані в інвалюті таких субрахунків: 371 «Розрахунки за виданими авансами», 512 «Довгострокові векселі, видані в інвалюті», 622 «Короткострокові векселі, видані в інвалюті»

Розділ III «Майно та товари за кордоном»

Рядки 1, 2, 4 (внесено до статутних фондів іноземних підприємств і банків, дочірніх підприємств за кордоном)

Ці рядки заповнюють резиденти, які мають індивідуальну ліцензію НБУ на здійснення інвестиції, оформлену відповідно до Інструкції № 122.

Копії ВМД, які підтверджують внесення майна до статутних фондів іноземних компаній і банків, а також власних дочірніх підприємств за кордоном, додають до Декларації

Рядок 3 (внесено до філій (представництв) за кордоном)

У цьому рядку відображають товари та майно, які передані філіям (представництвам) за кордоном. Як вказують податківці, сюди у тому числі потрапляють відомості про майно, яке придбане як імпорт без ввезення на територію України та використовується філією (представництвом) резидента за кордоном для виробництва товарів або надання послуг (категорія 114.04 ЗІР ДФСУ)

Рядки 5 — 7

Ці рядки заповнюють у випадках, коли в установлені строки не отримана оплата за експортовані товар, роботи або послуги (не надійшли товари, роботи, послуги за бартерним контрактом або не здійснено зворотне постачання за контрактом на переробку давальницької сировини)

Розділ IV «Доходи (дивіденди) в іноземній валюті, одержані за межами України»

Заповнення цього розділу не становить труднощів. Зауважимо лише, що в ньому необхідно відобразити не лише доходи, отримані у вигляді дивідендів, а й інші доходи, отримані за межами України (наприклад, дохід за облігаціями, емітованими нерезидентом, — див. категорію 114.04 ЗІР ДФСУ).

Якщо доходи (дивіденди) отримані від інвестиційної діяльності за межами України, то до Декларації потрібно додати легалізовані та перекладені українською мовою (з нотаріальним посвідченням) копії документів, перелік яких зазначений у примітці до розділу IV Декларації

Розділ V «Інформаційні відомості»

Дані цього розділу мають інформативний характер. Якщо у вас відсутні дані для заповнення перших чотирьох розділів Декларації, то санкції за її неподання не застосовують.

Важливо! Податківці наполягають на тому, що вартісні показники цього розділу слід вказувати у валюті, в якій мають здійснюватися розрахунки відповідно до контракту, а також в національній валюті за курсом НБУ на звітну дату.

Показники розділу V Декларації наводять наростаючим підсумком з початку року

 

А що буде, якщо…

Не подали Декларацію. За невиконання вимог щодо декларування валютних цінностей та іншого майна накладається штраф. Його розмір передбачений п. 2.7 Положення про валютний конт­роль і становить:

• за порушення строків декларування — 170 грн. за кожний звітний період;

• за порушення порядку декларування (надання недостовірної інформації або перекручення даних у Декларації, якщо такі дії свідчать про приховування резидентом валютних цінностей і майна, що знаходяться за межами України) — 340 грн.

Допущена помилка в Декларації. Механізм самостійного виправлення помилок у Декларації законодавством не передбачений. Тому якщо вже ви подали Декларацію з помилкою, то має місце порушення порядку декларування валютних цінностей. Воно тягне за собою штраф у 340 грн. (лист НБУ від 28.07.05 р. № 13-122/3484, категорія 114.04 ЗІР ДФСУ).

 

Висновки

  • З 01.01.15 р. при поданні Декларації за I квартал 2015 року безпечніше орієнтуватися на строки подання фінзвітності до органів статистики — не пізніше 27.04.15 р.

  • Якщо валютних цінностей, майна за кордоном немає, то Декларацію подавати не потрібно.

  • Суми фінансових вкладень, вартість майна та товарів за кордоном відображають у Декларації в нацвалюті шляхом перерахунку за курсом НБУ на 0 годин 1-го числа кварталу.

  • Неподання Декларації та помилки в ній караються штрафом у 170 грн. і 340 грн. відповідно.

Документи та скорочення статті

Указ № 319/94 — Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами» від 18.06.94 р. № 319/94.

Декрет № 15-93 — Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.93 р. № 15-93.

Наказ № 207 — наказ Мінфіну «Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами» від 25.12.95 р. № 207.

Положення про валютний контроль — Положення про валютний контроль, затверджене постановою Правління НБУ від 08.02.2000 р. № 49.

Положення № 485 — Положення про порядок видачі НБУ індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затверджене постановою Правління НБУ від 14.10.04 р. № 485.

Інструкція № 122 — Інструкція про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затверджена постановою Правління НБУ від 16.03.99 р. № 122.

Класифікатор іноземних валют — Класифікатор іноземних валют і банківських металів, затверджений постановою Правління НБУ від 04.02.98 р. № 34.

ЗЕД — зовнішньоекономічна діяльність.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно