Цивільно-правовий договір замість трудового: міф чи реальність

В обраному У обране
Друк
Хмелевська Оксана, експерт з питань оплати праці
Бухгалтерський тиждень Серпень, 2015/№ 34-35
Як би ми не прагнули затягнути пояси тугіше і змиритися з непростими часами, але вище своїх можливостей не стрибнути. Так, для багатьох суб’єктів підприємництва стала відчутним тягарем доплата ЄСВ до мінзарплати. Щоб його скинути, дехто додумався до шикарного варіанта — звільнити працівників і користуватися їх послугами за цивільно-правовими договорами. Але чи все буде «гладко» в цьому випадку? Про це читайте в нашій статті.

У чому відмінність ТД від ЦПД

Почнемо з невеликої характеристики договорів.

Трудовий договір (ТД) — це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець — виплачувати йому зарплату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання такої роботи (ст. 21 КЗпП). Відносини, що виникають у межах ТД, регулює КЗпП.

Водночас виконувати роботи та надавати послуги можна й за цивільно-правовими договорами підряду або надання послуг (ЦПД). ЦПД-взаємовідносини регулює інший кодекс, а саме ЦКУ.

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу (ст. 837 ЦКУ).

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцю зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (ст. 901 ЦКУ).

Однак мало назвати договір, укладений з фізособою, ТД або ЦПД. Назва договору не впливає на кваліфікацію відносин. Важливий його зміст.

Для наочності критерії, за якими можна відрізнити договір підряду від договору про надання послуг, а також у цілому ЦПД від ТД, наведемо в табл. 1.

Таблиця 1. Критерії, властиві ТД і ЦПД

Критерії

ЦПД

ТД

договір підряду

договір про надання послуг

I. Суть договору

Предмет договору

Результат праці, що передається замовнику

Послуга, яка споживається у процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності

Процес праці

Мета договору

Отримання матеріального результату

Отримання послуги

Організація та регулювання процесу трудової діяльності

II. Документальний супровід правовідносин

Вид договору

Договір підряду

Договір про надання послуг

Трудовий договір

Документування виконання обов’язків за договором

Акт виконаних робіт

Акт наданих послуг

Наряд, рапорт про виробіток, табель обліку використання робочого часу тощо

III. Регулювання процесу трудової діяльності та її організація

Законодавче регулювання

Регулюються положеннями ЦКУ

Регулюються трудовим законодавством, зокрема КЗпП

Приналежність особи, яка виконує роботи за договором, до штату підприємства

Не входить до штату підприємства;

трудова книжка не ведеться

Працівника приймають на посаду, передбачену штатним розписом;

ведеться трудова книжка (крім сумісників)

Взаємні права та обов’язки сторін

Зазначають у договорі підряду

Зазначають у договорі про надання послуг

Зазначають у трудовому договорі, колективному договорі та посадовій інструкції

Забезпечення умов праці, необхідних для виконання роботи

Підрядник (виконавець) самостійно забезпечує умови праці

Необхідні умови праці забезпечує роботодавець

( ст. 21 КЗпП)

Режим праці

Підрядник (виконавець) не підкоряється правилам внутрішнього трудового розпорядку і самостійно організовує свою роботу

Працівник зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку

Залучення третіх осіб до виконання зобов’язань за договором

Підрядник має право, якщо інше не передбачене договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їх роботи

Виконавець повинен надати послугу особисто. Водночас у випадках, установлених договором, виконавець має право доручити виконання договору іншій особі, залишаючись відповідальним у повному обсязі перед замовником за порушення договору

Працівник не може доручати виконання своїх посадових обов’язків іншій особі і несе особисту відповідальність за виконану ним роботу (за винятком випадків, передбачених законодавством)

Строк правовідносин

Установлюється за домовленістю сторін

ТД може бути безстроковим або укладеним на певний строк, установлений за згодою сторін, або укладеним на час виконання певної роботи

Припинення правовідносин

Припиняються на загальних підставах, передбачених ЦКУ

Можуть бути розірвані за підставами, передбаченими КЗпП

IV. Порядок та умови оплати праці

Вид і розмір виплат за договором

Винагорода за виконану роботу (надану послугу), розмір якої встановлюється за угодою сторін та закріплюється в договорі. Обмеження щодо розміру плати законодавством не передбачені

Заробітна плата та інші види трудових виплат. Не нижче законодавчо встановленого мінімального розміру ( ст. 95 КЗпП)

Строки виплат

У порядку та строки, закріплені в договорі. Підрядник (виконавець) може вимагати виплату авансу тільки у випадку та в розмірі, передбачених договором

Заробітна плата виплачується не рідше 2 разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, і не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата ( ст. 115 КЗпП)

V. Відповідальність

Відповідальність фізичної особи в разі завдання шкоди підприємству

Підрядник (виконавець) несе цивільно-правову відповідальність

Працівник підприємства несе матеріальну і дисциплінарну відповідальність за завдану шкоду

 

Зауважте, відносини між роботодавцем та працівником за ЦПД більш вільні. Зовсім інакша ситуація з трудовими відносинами. Тут іде чіткий контроль за розміром оплати праці, перш за все на законодавчому рівні.

Тонкощі оподаткування

Для наочності, їх ми згрупували в таблиці (див. табл. 2).

Таблиця 2. Оподаткування в ТД і ЦПД

Податок

ТД

ЦПД

База оподаткування/справляння

Ставки

База оподаткування/справляння

Ставки

ЄСВ

Нарахована:

• зарплата в межах максимальної величини бази справляння ЄСВ(1)

За працівниками звичайних підприємств: ЄСВ у частині нарахувань від 36,76 до 49,7 %(2), за працівниками-інвалідами — 8,41 %.

У частині утримань — 3,6 %.

Нарахована сума винагороди в межах максимальної величини бази справляння ЄСВ(1),(3)

У частині нарахувань — 34,7 %, у частині утримань — 2,6 %

• лікарняні та декретні в межах максимальної величини бази справляння ЄСВ1

Щодо працівників звичайних підприємств: у частині нарахувань — 33,2 %, а щодо працівників-інвалідів — 8,41 %. У частині утримань — 2 %.

ПДФО

Нарахована сума зарплати, зменшена на суму ЄСВ «знизу» і ПСП (за наявності права на неї)

15 і 20 %

Нарахована сума винагороди, зменшена на суму ЄСВ «знизу»

15 і 20 %

ВЗ

Нарахована сума зарплати

1,5 %

Нарахована сума винагороди

1,5 %

(1) У 2015 році максимальна величина бази справляння ЄСВ у січні — листопаді дорівнює 20706 грн., у грудні — 23426 грн. При визначенні максимальної величини бази справляння ЄСВ виплати враховуються в такій черговості: 1) сума нарахованої заробітної плати; 2) сума винагороди за ЦПД; 3) сума допомоги по тимчасовій непрацездатності; 4) сума допомоги по вагітності та пологах.
(2) Залежно від класів професійного ризику виробництва, до якого віднесено підприємство.
(3) Якщо строк виконання робіт (надання послуг) за ЦПД перевищує календарний місяць, для порівняння з максимальною величиною бази справляння ЄСВ, суму винагороди ділять на кількість місяців, за яку її нараховано.

 

Як бачимо, перевести працівника на ЦПД (з його згоди) — це економніший варіант. Але чи можливий він і в яких випадках? Розберемося далі!

Якщо замінити ТД на ЦПД

Звичайно, рішення про те, який договір укладати з фізособою (трудовий чи цивільно-правовий) приймає керівник підприємства (підприємець) самостійно. Тут усе залежить від завдань, що ставитимуться перед фізособою. Але в цьому питанні ми б настійно рекомендували скористатися нашою табл. 1 з критеріями.

Ось, наприклад, ви вже знаєте, що ЦПД укладають для виконання певної роботи (надання послуги), мета якої — досягнення її конкретного кінцевого результату (отримання матеріального результату (послуги)). Якщо результат досягнуто — договір припиняється. А ось трудова функція, як правило, не спрямована на досягнення будь-якого кінцевого результату.

Припустимо, у вас магазин. Продавці виконують свої функції незалежно від того, яку кількість товару продано. Отже, з ними необхідно укласти ТД. Водночас вантажника або слюсаря ви можете залучити за ЦПД для виконання робіт з розвантаження фури з товаром, ліквідації аварії тощо.

Але! Якщо умови, прописані в ЦПД, відповідатимуть трудовим, то з ініціативи контролюючих органів (податківців і Держпраці) стосунки між замовником і підрядником/виконавцем можуть бути визнані трудовими.

У цьому випадку вам загрожують штрафні санкції.

По-перше, за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) роботодавцеві «світить» драконівський штраф у тридцятикратному розмірі МЗП, установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого вчинено порушення ( ч. 2 ст. 265 КЗпП). Але тільки після появи відповідного порядку застосування цього штрафу.

По-друге, на посадових осіб підприємств і підприємців можуть накласти адмінштраф у розмірі від 510 до 1700 грн. ( ч. 1 ст. 41 КпАП).

А по-третє, враховуючи, що ставки ЄСВ, які застосовують до винагороди за ЦПД (34,7 % і 2,6 %), нижче зарплатних ставок, у вас «знайдуть» недоплату з ЄСВ (з урахуванням необхідних доплат ЄСВ виходячи з МЗП). А отже, можливий штраф у розмірі 10 % суми недоплати за кожен повний чи неповний звітний період, за який її донараховано, плюс пеня.

Але це ще не все. Якщо роботодавцю все ж таки удасться переконати податківців або інспекцію праці у своїй «непогрішимості», то не виключено, що вони вирішать уважніше придивитися до виконавця/підрядника.

Небезпека для виконавця/підрядника

При регулярному укладенні ЦПД є небажані моменти і для самого виконавця/підрядника. Так, систематичне виконання фізичною особою (не підприємцем) одних і тих самих робіт (надання послуг) за ЦПД може бути прирівняне до здійснення підприємницької діяльності без держреєстрації. При цьому систематичною є діяльність, що здійснюється не менше 3 разів протягом одного календарного року (п. 4 постанови № 3).

Якщо звичайний громадянин укладе з підприємством або підприємцем протягом року більше 3 ЦПД з аналогічним предметом договору, то йому доведеться реєструватися підприємцем. Інакше, як не сумно, за здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації загрожує адмінштраф у розмірі від 17000 грн. до 34000 грн. з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини та грошей, отриманих у результаті вчинення цього адміністративного правопорушення, або без неї ( ст. 164 КпАП).

Тож є над чим задуматися і замовнику, і виконавцю/підряднику.

Висновки

  • Звичайні фізособи можуть виконувати роботи (надавати послуги) суб’єктам підприємництва як на підставі ТД, так і ЦПД.

  • ТД і ЦПД потрібно чітко відокремлювати один від одного. Умови ЦПД повинні відповідати ЦКУ і не містити в собі ознак, характерних для трудових відносин.

  • Якщо ЦПД буде визнано трудовим, підприємству загрожуватимуть штрафні санкції, як за порушення трудового законодавства, так і за недоплату ЄСВ.

Документи і скорочення статті

Постанова № 3 — постанова Пленуму ВСУ «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності» від 25.04.03 р. № 3.

ЦПД — цивільно-правовий договір.

ТД — трудовий договір.

МЗП — мінімальна заробітна плата.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

ВЗ — військовий збір.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити