Теми статей
Обрати теми

Податкова реформа — 2015. Єдиний податок для юросіб

Шпакович Микола, Децюра Сергій, Кравченко Дар’я, Бєляєва Олена, Жиленко Катерина, Скрипкіна Катерина, Савченко Олена

Єдиний податок для юросіб

Групи ЮРЄПів

Переформатовано групи єдиного податку для юридичних осіб. Із двох груп ЄП (4 та 6), які застосовували юрособи, законодавці зліпили одну універсальну групу 3 ЄП.

«Перехід» до групи 3 автоматичний — ніяких додаткових заяв про перехід писати не потрібно.

Правила роботи у новій групі 3 подібні до тих правил, які застосовували єдиноподатники 4 та 6 групи у 2014 році.

Крім цього, було створено також окрему 4 групу ЄП, яку можуть застосовувати лише сільськогосподарські підприємства. Ця група є реінкарнацією ФСП. Справа в тім, що правила роботи в цій групі перекочували із ФСП (який зник із податкового небосхилу), а тому кардинально відрізняються від правил роботи у 3 групі ЄП

Правила роботи у 3 групі для ЮРЄПів

Правила роботи в новій 3 групі ЄП дуже схожі на правила роботи у 4 та 6 групах ЄП, що діяли у 2014 році, хоча і мають свої відмінності. Тому наведемо ці правила у порівняльній таблиці на с. 40.

Порівняння груп ЄП

Критерії

Платники ЄП у 2014 році

Платники ЄП у 2015 році

група 4

група 6

група 3

1

2

3

4

Обсяг доходу протягом календарного року не перевищує

5 млн грн.

20 млн грн.

20 млн грн

Чисельність працівників

Середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб

Не обмежується

Не обмежується

Дозволені види діяльності

Усі, окрім заборонених для всіх спрощенців (названі в п. 291.5 ПКУ)

Розмір ЄП

Платник ПДВ

Платник ПДВ

3 % доходу

5 % доходу

2 % доходу

Неплатник ПДВ

Неплатник ПДВ

5 % доходу

7 % доходу

4 % доходу

Підвищена ставка ЄП

Платник ПДВ

Платник ПДВ

6 % до суми

10 % до суми

4 % доходу

Неплатник ПДВ

Неплатник ПДВ

10 % до суми

14 % до суми

8 % доходу

Застосування РРО

За необхідності застосовують РРО

Строк подання декларації

Декларація подається у строки, передбачені для квартального звітного періоду — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

Строки сплати ЄП

Протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал

Сплата ЄП за підвищеною ставкою за перевищення обсягу доходу

Протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал

Облік доходів і витрат

Ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат з урахуванням положень пп. 44.2 та 44.3 ПКУ

 

Як бачимо, крім зниження ставки ЄП, загальні правила роботи на ЄП у 3 групі для юросіб практично не змінилися. Хоча деякі відмінності є — про них та про нову групу ЮРЄПів поговоримо нижче

Визначення доходу ЮРЄПами 3 групи

Загалом правила визначення доходів платниками оновленої 3 групи ЄП залишилися практично не змінними. Тобто, як і раніше, оподатковуваним доходом вважається будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень юрособи, що обрала ЄП, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі.

Водночас при визначенні оподатковуваних доходів від окремих операцій правила дещо змінилися. Так, відтепер:

1) при продажу ОЗ ЮРЄПи визначатимуть дохід (п. 292.2 ПКУ, ср. ):

• щодо продажу ОЗ, які взагалі не працювали на підприємстві (придбавалися для перепродажу) або працювали менше 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, як суму коштів, отриманих від продажу таких ОЗ, тобто без зменшення розміру отриманої виручки на залишкову вартість такого об’єкта;

• щодо продажу ОЗ, які до продажу використовувалися протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, — як різницю між сумою коштів, отриманою від продажу таких ОЗ, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу;

2) до оподатковуваних доходів уключатимуть суму кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, лише ті ЮРЄПи 3 групи, які є платниками ПДВ (п. 292.3 ПКУ);

3) у п. 292.4 ПКУ чітко вказано, що у разі надання послуг, виконання робіт за договорами комісії, доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

В усіх інших випадках оподатковуваний дохід визначається за тими ж правилами, що діяли і раніше, зокрема у 2014 році

Реєстрація новостворених ЮРЄПів 3 групи

Зареєструватися єдиноподатником 3 групи новостворені суб’єкти господарювання можуть тільки у випадку, якщо протягом 10 календарних днів з дня держреєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки ЄП, встановленої для 3 групи (п. 294.4 ПКУ). При цьому перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

Раніше, щоб стати ЮРЄПом, новостворений суб’єкт мав подати заяву на реєстрацію до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація. Тобто, як бачимо, відтепер, зареєструвавшись останнім днем місяця, ви все одно маєте 10 днів для того, щоб стати платником ЄП

ЮРЄПи 4 групи

Платниками ЄП 4 групи, як ми говорили раніше, стали сільськогосподарські підприємства. Право обрати ЄП їм надане у зв’язку зі скасуванням дії ФСП як окремого податку і реінкарнації його у 4 групі ЄП.

Тобто виходить, з початку нового року ФСП не існує, але фактично оподатковувати діяльність сільгосппідприємств так і будуть за старими правилами. Тобто обгортка змінилася, а суть залишилася та сама. Детально розписувати правила стягнення цього податку не будемо, бо з ними сільгосппідприємства знайомі давно. Наведемо лише основні відмінності нових (група 4 ЄП) і старих (ФСП) правил оподаткування діяльності сільгосппідприємств

Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування для ЮРЄПів 4 групи, як і для ФСП, буде площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди (п. 2921.1 ПКУ).

При цьому щоб такі землі брали участь у розрахунку права перебування на ЄП (продукція, вирощена на них, уключалася до розрахунку сільгоспчастки) та для включення до розрахунку податку, потрібно, щоб право власності/користування земельними ділянками було оформлене та зареєстроване відповідно до законодавства.

Як бачимо, законодавці потурбувалися про те, щоб сільгосппідприємства використовували у своїй діяльності лише офіційно оформлені землі. А тому сільгосппідприємства, які використовують землі, що не оформлені або оформлені з порушенням (наприклад, орендовані землі не внесені до реєстру майнових прав), не зможуть поборотися із контролерами за право вважати продукцію, вироблену на таких землях, власновирощеною, що може позбавити сільгосппідприємство не тільки права перебувати на ЄП, а й обирати спецрежим з ПДВ.

Проблема з оформленням права власності або користування на землі сільгосппризначення за часів існування ФСП стояла доволі жорстко. Податківці частенько перевіряли саме правильність оформлення договорів оренди земельних ділянок і карали сільгосппідприємства у випадку неналежного оформлення таких відносин.

Та все ж через відсутність у ПКУ згадки про обов’язковість належного оформлення права власності/користування земельними ділянками для застосування ФСП сільгосптоваровиробникам вдавалося відстояти право перебувати на ФСП (деталі у «БТ», 2013, № 13, с. 9). Тепер же все зміниться. Тому радимо сільгосппідприємствам попіклуватися про належне оформлення земельних відносин

База оподаткування для ЮРЄПів 4 групи

Базою оподаткування для ЮРЄПів 4 групи стане:

• для сільгоспугідь — НГО одного гектара сільгоспугідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового (звітного) року;

• для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) — НГО одного гектара ріллі в АР Крим або в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового (звітного) року.

Раніше коефіцієнт індексації при розрахунку податкових зобов’язань не брався в розрахунок. Крім того, методика розрахунку коефіцієнта індексації запозичується із порядку розрахунку податку на майно (п. 289.2 ПКУ). Тобто такий коефіцієнт визначатиметься кумулятивно залежно від дати проведення НГО земель.

Таким чином, починаючи з цього року, розраховувати розмір ФСП доведеться вже з урахуванням коефіцієнта індексації.

Увага! НГО одного гектара для розрахунку ЄП була проведена ще станом на 01.07.95 р., а тому коефіцієнт індексації слід розраховувати від цієї дати до року розрахунку податкових зобов’язань.

До 2015 року розмір кумулятивного коефіцієнта індексації (за період з 01.05.95 р. до 2014 року) вже становив 3,2. Цей коефіцієнт розрахований виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за: 1996 рік — 1,703, 1997 рік — 1,059, 1998 рік — 1,006, 1999 рік — 1,127, 2000 рік — 1,182, 2001 рік — 1,02, 2005 рік — 1,035, 2007 рік — 1,028, 2008 рік — 1,152, 2009 рік — 1,059, 2010 рік — 1,0, 2011 рік — 1,0, 2012 рік — 1,0, 2013 рік — 1,0. Індексація НГО земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не відбувалася (індекс інфляції не перевищував 110 %). На цьому, зокрема, наголошує Держземагентство (лист від 10.01.14 р. № 12-28-0.22-95/2-14). За 2014 рік розмір індексу інфляції перевищить межу, яка зобов’язує проводити індексацію, а тому до розрахунку слід буде залучити і його.

До відома. Змінилася і сама формула визначення коефіцієнта. У зв’язку з цим відтепер коефіцієнт індексації буде більшим 1 навіть у випадку, коли за рік індекс інфляції не перевищив 110 %. Раніше, коли інфляція не перевищувала 110 %, індексація не проводилася, оскільки коефіцієнт індексації дорівнював 1.

Як вплинуть такі зміни на розмір кумулятивного коефіцієнта індексації, не зрозуміло. Рішення прийматиме Держземагенство і податківці. І якщо воно буде негативним (буде вирішено перерахувати за новою формулою коефіцієнт індексації з 1996 року), то розмір НГО зросте набагато більше, ніж це можна було уявити.

Нюанс. У зв’язку зі змінами правил визначення бази оподаткування з 2015 року сільгосптоваровиробникам напевно доведеться також індексувати показник НГО ріллі на коефіцієнт 1,756 (п. 5 та п. 191 Методики № 213).

Нагадуємо: у 2014 році такий коефіцієнт застосовували лише при розрахунку плати за землю (зараз податку за майно). На розрахунок ФСП (як першооснову ЄП 4 групи) він не впливав. Аргументували це тим, що базою обкладення ФСП є НГО земель сільгосппризначення, яка проведена саме станом на 01.07.95 р. (це було передбачено у п. 303.1 ПКУ). Тому використання з 01.01.12 р. і в наступні два роки коефіцієнта 1,756 (п. 5 та п. 191 Методики № 213) при розрахунку НГО не відповідало вимогам чинного законодавства. З цим погоджувалися і податківці у листі від 16.02.12 р. № 4790/7/15-2217ф (див. «БТ», 2012, № 11, с. 9) та консультації, наведеній у категорії 113.06 ЗІР ДФСУ, а також Держземагентство у листах від 03.02.12 р. № 1370/22/4-12 та від 13.02.12 р. № 1979/22/4-12.

Але після того, як з 01.01.15 р. правила визначення бази оподаткування змінилися і слід буде для розрахунку брати НГО на 1 січня базового податкового (звітного) року, то скористатися вищезгаданими аргументами, щоб не застосовувати коефіцієнт 1,756, навряд чи вдасться. Тому при розрахунку ЄП сільгосппідприємствам у 2015 році вже доведеться використовувати НГО ріллі, збільшену ще й на коефіцієнт 1,756

Ставки податку

Збільшиться у 3 рази розмір ставок податку до ЄП 4 групи порівняно зі ставками, що використовували при розрахунку ФСП. Детально дивіться у таблиці.

Ставки для 4 групи ЄП

Вид сільгоспугідь

Ставка у 2014 р., %

Ставка у 2015 р., %

загальна

у гірських зонах та на поліських територіях(1)

для деяких угідь рослинництва (2)

загальна

у гірських зонах та на поліських територіях(1)

для деяких угідь рослинництва (2)

Рілля, сіножаті та пасовища

0,15

0,09

1,0

0,45

0,27

3,0

Багаторічні насадження

0,09

0,03

0,27

0,09

Землі водного фонду (внутрішні водойми, озера, ставки, водосховища)

0,45

1,35

(1) Перелік гірських зон та поліських територій визначено постановами КМУ від 11.08.95 р. № 647 та від 25.12.98 р. № 2068 (п.п. 293.9.6 ПКУ). (2) Для деяких угідь, які перебувають у власності сільгосптоваровиробників, що спеціалізуються на виробництві та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди. Під спеціалізацією на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті слід розуміти перевищення частки доходу, отриманого від реалізації такої продукції та продукції її переробки двох третин доходу (66 %) від реалізації усієї власновиробленої сільгосппродукції та продуктів її переробки (п.п. 293.9.6 ПКУ).

 

Усі інші правила стягнення податку залишилися незмінними. Про них поговоримо у окремій статті.

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі