Теми статей
Обрати теми

Важливі цифри 2015 року: оподаткування доходів фізосіб

МЗП І ПМ У 2015 РОЦІ ТА ПОКАЗНИКИ, ЯКІ ВІД НИХ ЗАЛЕЖАТЬ

Показник

З 1 січня

З 1 грудня

МЗП

МЗП у місячному розмірі

1218,00

1378,00

МЗП у погодинному розмірі

7,29

8,25

ПМ для відповідних соціальних і демографічних груп населення:

Діти віком до 6 років

1032,00

1167,00

Діти віком від 6 до 18 років

1286,00

1455,00

Працездатні особи

1218,00

1378,00

Особи, які втратили працездатність

949,00

1074,00

Загальний показник

1176,00

1330,00

Показники 2015 року, що розраховуються виходячи з МЗП та ПМПО, які змінюються протягом року

Максимальний місячний дохід для індексації зарплати (в межах ПМПО)

1218,00

1378,00

«Прибутковики» за ставкою 0 % на підставі п. 16 підрозд. 4 розд. XX ПКУ повинні виплачувати працівникам зарплату не менше 2 МЗП

2436,00

2756,00

Для отримання права на 50 % компенсацію зі сплати ЄСВ згідно з ч. 3 ст. 24 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.12 р. № 5067-VI роботодавець повинен виплачувати зарплату працівникам, працевлаштованим на нові робочі місця, у розмірі не менше 3 МЗП

3654,00

4134,00

Мінімальний розмір статутного капіталу для акціонерного товариства встановлюється у розмірі 1250 МЗП (ст. 14 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 р. № 514-VI)

1522500,00

1722500,00

Показники 2015 року, що розраховуються виходячи з ПМПО і МЗП, встановлених на початок року (протягом 2015 року не змінюється)

Розмір звичайної ПСП (50 % ПМПО)

609,00 грн.

Гранична вартість негрошового подарунка, вартість якого не включається до оподатковуваного доходу, п.п. 165.1.39 ПКУ (50 % МЗП)

609,00 грн.

Граничні розміри фіксованих ставок єдиного податку в розрахунку за кожен місяць 2015 року для групи 1 (не вище 10 % МЗП) та групи 2 (не вище 20 % МЗП)

Для групи 1 — не вище 121,80 грн. Для групи 2 — не вище 243,60 грн.

Граничні розміри ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2015 рік для об’єктів нежитлової нерухомості (не більше 1 % МЗП за 1 кв. м) (п. 33 підрозд. 10 розділу XX ПКУ)

12,18 грн.

Граничні розміри ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2015 рік для об’єктів житлової нерухомості (не більше 2 % МЗП за 1 кв. м) (ст. 266.5.1 ПКУ)

24,36 грн.

 

РОЗМІРИ ПСП В 2015 РОЦІ

Вид ПСП (норма ПКУ)

Розмір ПСП, грн.

Граничний розмір ЗП для ПСП, грн

Звичайна (п. п. 169.1.1)

609,00(1)

1710,00

Звичайна «на дітей» (п.п. 169.1.2)

609,00 х к-ть дітей до 18 років

Для одного з батьків: 1710,00 х к-ть дітей. Для другого: 1710,00

Підвищена «на дітей» (пп. «а» і «б» п.п. 169.1.3)

913,50 х к-ть дітей до 18 років

Підвищена (пп. «в» — «е» п.п. 169.1.3)

913,50

1710,00

Максимальна (п.п. 169.1.4)

1218,00

(1) Набрання чинності п. п. 169.1.1 ПКУ з 1 січня 2015 року відкладається ще на 1 рік. А це означає, що до 01.01.16 р. розмір звичайної ПСП усе ще дорівнюватиме 50 % розміру ПМПО (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року

 

ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ОБЧИСЛЕННІ ПДФО ТА ЄСВ У 2015 РОЦІ

Період 2015 року

Місячний дохід у вигляді зарплати та винагород за ЦПД(1), з якого ПДФО утримують за ставкою, грн.

Мінімальний розмір зарплати (доходу) для нарахування ЄСВ (1 МЗП), грн.(3)

Максимальний розмір доходу, з якого справляють ЄСВ (17 ПМТО), грн.(4)

15 %(2)

20 %

З 1 січня

в межах 12180,00 грн./міс.

До суми перевищення доходу понад 12180,00 грн./міс.

1218,00

20706,00

З 1 грудня

1378,00

23426,00

(1) Поширюється і на підприємців, і на незалежних професіоналів. (2)Ставка 15 % застосовується до місячного доходу, який не перевищує 10 МЗП на 01.01.15 р.

(3) З 01.01.15 р. роботодавці базу нарахування для ЄСВ визначають окремо по кожній застрахованій особі. При цьому, якщо база нарахування ЄСВ (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує МЗП, то суму ЄСВ слід обчислювати як добуток розміру МЗП на діючу ставку ЄСВ. Детальніше на с. 28 номера.
Увага!
При нарахуванні зарплати (доходів) не за місцем основної роботи (тобто в тому числі сумісникам) базу оподаткування ЄСВ визначаємо, виходячи з розміру нарахованої їм зарплати (доходів), тобто без застосування мінімального обмеження. (4) При справлянні ЄСВ за місяць, у якому дохід перевищив максимальну величину, слід ураховувати таку черговість виплат (черговість справляння ЄСВ): (1) зарплата, (2) винагорода за ЦП-договорами, (3) допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності та пологах.

 

СТАВКИ ПДФО І ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ В 2015 РОЦІ

Вид доходу

Розмір ставки

ПДФО

Військовий збір (1)

1. Нараховані (виплачені, надані) доходи (2) (крім випадків, визначених у пп. 167.2 — 167.6 ПКУ), а також доходи підприємців і незалежних професіоналів

15 % (20 %)

1,5 %

2. Доходи, нараховані як виграш або приз (крім виграшів, призів у лотерею) на користь резидентів або нерезидентів (п. 167.3 ПКУ)

30 %

3. Грошові виграші в спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам — чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у п. п. «б» п. п. 165.1.1 ПКУ). Доходи у вигляді дивідендів, нарахованих нерезидентами

15 % (20 %)

4. Доходи у вигляді дивідендів за акціями та корпоративними правами, нарахованими резидентами платниками податку на прибуток (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування) (п. п. 167.5.2 ПКУ)

5 %

5. Пасивні доходи (інвестиційний прибуток, роялті, відсотки, дивіденди тощо), що виплачуються НЕплатниками податку на прибуток у тому числі платниками єдиного податку), доходи у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування (п. п. 167.5.1 ПКУ)

20 %

(1) Закон № 71 значно розширив об’єкт обкладення ВЗ. З 01.01.15 р. до нього включають усі оподатковувані доходи резидентів і нерезидентів, визначені в ст. 163 ПКУ. Тобто об’єкти обкладення військовим збором і ПДФО тепер збігаються. (2) У тому числі, але не виключно доходи у формі зарплати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, що нараховуються (що виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами і за ЦПД.

 

«НАТУРАЛЬНИЙ» КОЕФІЦІЄНТ З ПДФО

Показник

Ставка ПДФО, що застосовується

5 %

15 %

20 %

30 %

«Натуральний» коефіцієнт

1,052632

1,176471

1,25

1,428571

 

ВИПЛАТИ ЗА РОБОТИ (ПОСЛУГИ) ЗА ЦП-ДОГОВОРАМИ

Категорія працівників

ПДФО

ЄСВ

Військовий збір

нарахування

утримання

Всі працівники підприємств УТОГ і УТОС(1)

15 % (20 %)(2)

5,3 %

2,6 %

1,5 %(3)

Підприємства суднобудівельної промисловості

33,2 %

Інші особи

34,7 %

(1) За умови, що кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих, а фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці. (2) При утриманні ПДФО з винагороди за ЦП-договорами за виконання робіт (надання послуг) база оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди, зменшена на суму ЄСВ за ставкою 2,6 %. Наприклад, при нарахуванні винагороди в сумі 2000 грн. утримання становитимуть: ЄСВ за ставкою 2,6 % — 52 грн. (2000 грн. х 2,6 %);ПДФО за ставкою 15 % — 292,2 грн. ((2000 грн. - 52 грн.) х 15 %). (3) Увага! При визначенні бази обкладення ВЗ доходи, які є об’єктом оподаткування ВЗ, не зменшують на суми утриманих з них ПДФО, ЄСВ, інших платежів. Наприклад, при нарахуванні винагороди в сумі 3000 грн. ВЗ утримуємо у розмірі 45 грн. (3000 грн. х 1,5 : 100). У такому разі розмір утриманого ЄСВ складе 78 грн.(3000 грн. х 2,6 %), а утриманого ПДФО — 438,3 грн. ((3000 грн. — 78 грн.) х 15 : 100)

 

СТАВКИ ЄСВ ДЛЯ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Категорія працівників

Ставка ЄСВ до доходу у вигляді

ЗП

лікарняних

винагороди за ЦП-договору

Допомога по вагітності та пологах

нарахування(1)

утримання

нарахування

утримання

нарахування(1)

утримання

нарахування

утримання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Працівники підприємця (всі)

від 36,76 % до 49,7 %(2)

3,6 %

33,2 %

2 %

34,7 %

2,6 %

33,2 %

2 %

Працівник підприємства (не інвалід)

Працівник підприємства (інвалід)

8,41 %

3,6%

8,41 %

2%

34,7%

2,6%

8,41 %

2%

Працівники-інваліди в громадських організаціях інвалідів(3)

5,5 %

5,5 %

5,5 %

Працівники-інваліди підприємств УТОГ і УТОС(3)

5,3 %

2,85 %

5,3 %

5,3 %

5,3 %

Інші працівники (не інваліди) підприємств УТОГ і УТОС(3)

3,6 %

Співробітники льотних екіпажів (4)

45,96 %

6,1 %(5)

33,2 %

34,7 %

33,2 %

Підприємства суднобудівельної промисловості (клас 30.11, група 30.1, розділ 30; клас 33.15, група 33.1, розділ 33 КВЕД ДК 009:2010)

33,2 % (для інвалідів — 8,41 %)

3,6 %

Не сплачують

33,2 %

33,2 % (для інвалідів — 8,41 %)(6)

(1) З 01.01.15 р. до ставки ЄСВ у частині нарахувань підприємство (підприємець) має право застосувати понижуючий коефіцієнт. Для цього необхідно виконати низку умов:

1. Середня зарплата по підприємству збільшилася мінімум на 30 % порівняно із середньою зарплатою за 2014 рік;

2. Середній платіж за ЄСВ на одну застраховану особу після застосування коефіцієнта становитиме не менше 700 грн.;

3. Середня зарплата по підприємству становитиме не менше 3 МЗП (3654 грн.).

При цьому розмір коефіцієнта, що застосовуватиметься, залежатиме від загальної бази нарахування ЄСВ за місяць, за який нараховується зарплата (дохід):

— якщо вона в 2,5 раза або більше перевищує загальну середньомісячну базу нарахування ЄСВ за 2014 рік, застосовуємо коефіцієнт 0,4;

— якщо не перевищує — за коефіцієнт приймаємо результат ділення загальної середньомісячної бази нарахування ЄСВ за 2014 рік на загальну базу нарахування ЄСВ за місяць, за який нараховується зарплата (дохід) (але не менше 0,4). Детальніше - на с. 28.

(2) Залежить від класу професійного ризику.

(3) За умови, що кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих, а фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці.

(4) Для льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-спостерігачі), а також бортоператори, які виконують спеціальні роботи в польотах.

(5) Крім того, ставку 6,1 % утримують з доходів платників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на отримання пенсії відповідно до законів України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII, «Про прокуратуру» від 05.11.91 р. № 1789-XII, «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.97 р. № 540/97-ВР, «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.91 р. № 1977-XII, «Про статус народного депутата України» від 17.11.92 р. № 2790-XII, «Про Національний банк України» від 20.05.99 р. № 679-XIV, «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.01 р. № 2493-III, Митним кодексом України, Положенням про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженим постановою Верховної Ради України від 13.10.95 р. № 379/95-ВР.

(6) Нюанс. Підприємств суднобудівельної промисловості ЄСВ на звичайні лікарняні не нараховують. А от під час нарахування допомоги по вагітності та пологах ЄСВ нараховувати потрібно («БТ», 2014, № 3, с. 7).

 

РОЗМІР ДОПОМОГИ ПО ТИМЧАСОВІЙ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ В 2015 РОЦІ

Стаж застрахованої особи

Розмір оплати, % від середньої зарплати

До 3 років(1)

50 %

Від 3 до 5 років

60 %

Від 5 до 8 років

70 %

Від 8 років

100 %

Пільгові категорії незалежно від стажу (2)

(1) Для застрахованої особи, страховий стаж якої протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку буде менше 6 місяців, лікарняні розраховуємо виходячи з нарахованої їй зарплати, але у розрахунку на місяць не вище розміру МЗП, встановленої для цього місяця. (2) Перелік пільгових категорій наведено в ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 28.12.14 р. № 77-VIII

 

ДОБОВІ В 2015 РОЦІ

Територія відрядження

Максимальний розмір добових (п.п. 170.9.1 ПКУ)

У межах території України (20 % МЗП на 01.01.15 р.)

243,60 грн.

За кордон (75 % МЗП на 01.01.15 р.)

913,50 грн.

Увага! Зазначені розміри добових використовуватимуться лише в цілях необкладення ПДФО. Ця норма більше не визначає межу, яка раніше давала можливість госпрозрахунковим підприємствам віднести такі витрати до складу податкових. Витрати на відрядження в податковому обліку слід відображати за правилами бухгалтерського обліку.

 

СТРОКИ СПЛАТИ ПДФО, ЄСВ ТА ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ

Строки виплати

ПДФО ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР

ЄСВ

у частині нарахування

у частині утримання

Виплата заробітної плати за першу половину місяця (аванс)

Аванс (грошові кошти, отримані з банку до каси або перераховані на картковий рахунок фізичної особи)

Одночасно з отриманням (перерахуванням) грошових коштів на виплату авансу

Одночасно з отриманням (перерахуванням) грошових коштів

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем нарахування(1)

Аванс (виплата з виручки або в натуральній формі)

Протягом банківського дня, наступного за днем нарахування (виплати, надання)

У день виплати

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем нарахування(1)

Виплата нарахованої заробітної плати (за другу половину місяця) та інших оподатковуваних доходів

Грошові кошти отримані з банку до каси або перераховані на картковий рахунок фізичної особи

Одночасно з отриманням (перерахуванням) грошових коштів

Одночасно з отриманням (перерахуванням) грошових коштів

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем нарахування(1)

Виплата з виручки або в натуральній формі

Протягом банківського дня, наступного за днем нарахування (виплати, надання)

У день виплати

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем нарахування(1)

Несвоєчасна виплата заробітної плати та іншого нарахованого оподатковуваного доходу

Зарплата не виплачена своєчасно, інший дохід виплачується пізніше, ніж через 20 (30) календарних днів, наступних за останнім днем місяця нарахування такого доходу

Протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем місяця, в якому нараховано, але не виплачено дохід

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який нараховано, але не виплачено дохід(1)

(1) Гірничі підприємства сплачують ЄСВ, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця. Зверніть увагу! Працює «вихідне» перенесення строку сплати, якщо 20 число припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день (п. 4.10 Інструкції № 455).

 

СТРОКИ СПЛАТИ ПДФО, ЄСВ ТА ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ ІЗ СУМ ВІДПУСКНИХ

Вид виплати

ПДФО ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР

ЄСВ

у частині нарахування

у частині утримання

Грошові кошти на виплату відпускних отримані з банківського рахунку (перераховані на рахунок працівника)

За дні відпустки, що припадають на звітний місяць

Одночасно з отриманням (перерахуванням) грошових коштів(1)

Одночасно з отриманням (перерахуванням) грошових коштів

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним місяцем(2)

За дні відпустки, що припадають на наступний місяць

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем нарахування відпускних(2)

При виплаті відпускних з виручки в негрошовій формі

За дні відпустки, що припадають на звітний місяць

Протягом банківського дня, наступного за днем виплати(1)

У день виплати відпускних

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним місяцем(2)

За дні відпустки, що припадають на наступний місяць

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем нарахування відпускних(2)

(1) При несвоєчасній виплаті відпускних згідно з п.п. 168.1.5 ПКУ ПДФО необхідно сплатити протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем місяця, в якому нараховано але не виплачено дохід. (2) Гірничі підприємства сплачують ЄСВ, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця.

 

Документи і скорочення

Закон про держбюджет-2015 Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.14 р. № 80-VIII.

Закон № 71 — Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.14 р. № 71-VIII.

Інструкція № 455 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Міндоходів від 09.09.13 р. № 455.

КВЕД ДК 009:2010 — Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010, затверджена наказом Держспоживполітики від 11.10.10 р. № 457.

ПМ — прожитковий мінімум.

ПМПО — прожитковий мінімум для працездатних осіб.

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

МЗП — мінімальна заробітна плата.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

ПСП — податкова соціальна пільга.

ЦП-договор — договір цивільно-правового характеру.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі