Усе буде інакше: приклади розрахунку лікарняних

В обраному У обране
Друк
Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці
Бухгалтерський тиждень Липень, 2015/№ 28
А тепер закріпимо теорію нового порядку розрахунку лікарняних на практичних прикладах.

Приклад 1. Працівник хворів з 20 по 31 липня 2015 року, що підтверджено листком непрацездатності. Страховий стаж — 6 років і 3 місяці.

Розрахунковим періодом будуть 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому настала хвороба (липень 2014 року — червень 2015 року). Дані для розрахунку наведемо в табл. 1.

Таблиця 1. Розрахунковий період — 12 календарних місяців

Місяці розрахункового періоду

Кількість календарних днів

Нарахована сума зарплати, грн.

Липень 2014 року

31

3500,00

Серпень 2014 року

31

3500,00

Вересень 2014 року

30

3500,00

Жовтень 2014 року

31

3500,00

Листопад 2014 року

30

3500,00

Грудень 2014 року

31

3500,00

Січень 2015 року

31

3500,00

Лютий 2015 року

28

6616,11
(1750,00 — зарплата за відпрацьований час; 656,25 — лікарняні з 16 по 20 лютого; 709,86 — відпускні з 23 по 28 лютого; 3500,00 — допомога на оздоровлення)

Березень 2015 року

31

3500,00

Квітень 2015 року

30

3500,00

Травень 2015 року

31

3500,00

Червень 2015 року

30

3500,00

Разом

365

45116,11

 

Період тимчасової непрацездатності з 16 по 20 лютого 2015 року виключаємо з розрахункового періоду. Тому в розрахунку братимуть участь 360 календарних днів (365 - 5). Відповідно, суму лікарняних за лютий (656,25 грн.) до розрахунку не беремо.

А ось суми відпускних і матеріальної допомоги на оздоровлення включаємо до розрахунку. Причому матеріальну допомогу враховуємо в повному розмірі, незважаючи на те, що частина місяця не відпрацьована з поважної причини (тимчасова непрацездатність). Таким чином, у розрахунку бере участь заробіток у розмірі 44459,86 грн. (45116,11 - 656,25).

Середньоденна зарплата дорівнює:

44459,86 грн. : 360 к. дн. = 123,50 грн.

Сума денної виплати з урахуванням страхового стажу становитиме:

123,50 грн. х 70 % = 86,45 грн.,

де 70 % — відсоток оплати періоду тимчасової непрацездатності як за рахунок роботодавця (перші п’ять днів хвороби), так і за рахунок Фонду (допомога по тимчасовій непрацездатності).

Сума оплати днів хвороби:

• за рахунок роботодавця — 86,45 грн. х 5 к. дн.* = 432,25 грн.;

* Припустимо, що на момент настання страхового випадку (20 липня) Порядок № 440 буде опублікований.

• за рахунок Фонду — 86,45 грн. х 7 к. дн. = 605,15 грн.

Приклад 2. Працівника було прийнято на роботу 19.01.15 р. з посадовим окладом 3000 грн. Інші виплати, крім окладу, йому не нараховувалися. Він хворів з 22.07.15 р. по 28.07.15 р. Страховий стаж — 11 років, у тому числі за останні 12 місяців перед настанням хвороби — 10 місяців.

У зв’язку з тим що працівник не відпрацював повністю 12 місяців, що передують місяцю настання хвороби, розрахунковим періодом будуть місяці, відпрацьовані з 1-го до 1-го числа, тобто лютий — червень 2015 року.

Визначимо середньоденну зарплату:

(3000 грн. х 5 міс.) : 150 к. дн. = 100,00 грн.,

де 5 — кількість місяців у розрахунковому періоді;

150 — кількість календарних днів у лютому — червні 2015 року.

Страховий стаж працівника становить 11 років, тому лікарняні виплачуємо у розмірі 100 % середньої зарплати.

Сума оплати перших днів хвороби за рахунок роботодавця складатиме:

100 грн. х 5 к. дн. = 500 грн.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок Фонду:

100 грн. х 2 к. дн. = 200 грн.

Приклад 3. Працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною з 11.09.12 р. по 16.07.15 р. З 17 по 31 липня 2015 року вона перебувала у відпустці без збереження зарплати згідно зі ст. 26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР, а 03.08.15 р. стала до роботи (1 і 2 серпня — вихідні дні). Посадовий оклад — 3800 грн. З 10 по 14 серпня 2015 року вона хворіла. Страховий стаж — 12 років.

У наведеному прикладі працівниця в розрахунковому періоді не мала заробітку з поважних причин: відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років і відпустка без збереження зарплати за угодою сторін. Тому середню зарплату слід обчислювати шляхом ділення посадового окладу, установленого на день настання хвороби, на середньомісячне число днів — 30,44 (пп. 5 і 28 Порядку № 1266*).

* Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266.

Визначимо середньоденну зарплату:

3800 : 30,44 = 124,84 (грн.).

Страховий стаж працівниці становить 12 років, тому лікарняні виплачуємо в розмірі 100 % середньої зарплати.

Сума оплати лікарняного дорівнюватиме:

124,84 грн. х 5 к. дн. = 624,20 грн.

Приклад 4. Працівник — зовнішній сумісник хворів з 20 по 24 липня 2015 року. У квітні за основним місцем роботи він перебував у відпустці без збереження зарплати згідно зі ст. 26 Закону про відпустки (з 01.04.15 р. по 15.04.15 р.), а за сумісництвом відпрацював місяць повністю. Страховий стаж — 15 років.

З 04.07.15 р. (дата набуття чинності Порядком № 1266 в оновленій редакції) розрахунок середньої зарплати проводимо окремо за основним місцем роботи та на роботі за сумісництвом. При цьому розрахунковий період визначаємо окремо за кожним місцем роботи (п. 30 Порядку № 1266). Наведемо далі в табл. 2 дані для розрахунку.

Таблиця 2. Розрахунок лікарняних сумісника

Місяці розрахункового періоду

За основним місцем роботи

На роботі за сумісництвом

кількість календарних днів

нарахована зарплата, грн.

кількість календарних днів

нарахована зарплата, грн.

Липень 2014 року

31

3000

31

1400

Серпень 2014 року

31

3000

31

1400

Вересень 2014 року

30

3000

30

1400

Жовтень 2014 року

31

3000

31

1400

Листопад 2014 року

30

3000

30

1400

Грудень 2014 року

31

3000

31

1400

Січень 2015 року

31

3000

31

1400

Лютий 2015 року

28

3000

28

1400

Березень 2015 року

31

3000

31

1400

Квітень 2015 року

15

1571,43

30

1400

Травень 2015 року

31

3000

31

1400

Червень 2015 року

30

3000

30

1400

Разом

350

34571,43

365

16800

 

Визначимо середньоденну зарплату:

• за основним місцем роботи  — 34571,43 грн. : 350 к. дн. = 98,78 грн.;

• на роботі за сумісництвом — 16800 грн. : 365 к. дн. = 46,03 грн.

Сума оплати періоду хвороби за рахунок коштів роботодавця становитиме:

• за основним місцем роботи — 98,78 грн. х 5 к. дн. = 493,90 грн.;

• на роботі за сумісництвом — 46,03 грн. х 5 к. дн. = 230,15 грн.,

де 5 — кількість календарних днів хвороби (з 20 по 24 липня 2015 року).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити