Ділимося прибутком з державою: платимо держдивіденди

В обраному У обране
Друк
Біляєва Олена, податковий експерт, e.belyaeva@id.factor.ua
Бухгалтерський тиждень Червень, 2015/№ 23
Не секрет, що держава може здійснювати господарську діяльність шляхом створення державних підприємств або участі у звичайних підприємствах (госптовариствах). Такі госпсуб’єкти в добровільно-примусовому порядку повинні ділитися отриманим прибутком з державою: платити так звані держдивіденди. У цій статті ми коротко нагадаємо основні правила сплати держдивідендів та відображення їх у звітності.

Закон № 185 виділяє три категорії підприємств, які зобов’язані сплачувати держдивіденди:

1) державні унітарні підприємства та їх об’єднання;

2) госптовариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться в статутних капіталах госптовариств, де частка держави складає 100 %;

3) госптовариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.

Окрему категорію складають комунальні підприємства. Вони керуються не Законом № 185, а рішеннями органів місцевого самоврядування.

Давайте розглянемо особливості сплати держдивідендів кожною групою суб’єктів господарювання.

Державні унітарні підприємства

Спершу нагадаємо, що не усі державні унітарні підприємства належать до платників держдивідендів. Виняток становлять:

• держпідприємство обслуговування повітряного руху України «Украерорух»;

• держпідприємство із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами;

• держпідприємства «Міжнародний державний центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія».

Вони держдивіденди не платять.

Усі інші державні унітарні підприємства зобов’язані перераховувати частину чистого прибутку до держбюджету.

Увага! У Порядку № 138, в якому прописаний механізм відрахування до бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами, сталися зміни. Згідно з цими змінами в розрахунок чистого прибутку, з якого сплачуються держдивіденди, слід приймати:

чистий фінансовий результат (прибуток) — показник ряд. 2350 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (ф. № 2);

суму капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню в нерозподілений прибуток;

• також може бути врахована частка нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, створених внаслідок розподілу прибутку в обсязі, визначеному рішенням органу управління, за наявності фінансових ресурсів у підприємства.

Держпідприємства енергетичної і електроенергетичної галузей, як і раніше, при розрахунку чистого прибутку враховують свої особливості (ч. 2 ст. 111 Закону № 185, абз. 5, 6 п. 1 Порядку № 138).

Розмір відрахувань, як і раніше, складає (ч. 1 ст. 111 Закону № 185, п. 1 Порядку № 138):

30 % — для держпідприємств, які є суб’єктами природних монополій, і держпідприємств, у яких плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку перевищує 50 млн грн.;

15 % — для інших державних унітарних підприємств.

Держпідприємства, які сплачують держдивіденди, зобов’язані подавати податківцям спеціальну звітністьРозрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за формою, затвердженою наказом ДПАУ від 16.05.11 р. № 285 (далі — Розрахунок).

Розрахунок подають разом з фінансовою звітністю щокварталу впродовж 40 календарних днів, що йдуть за останнім календарним днем звітного кварталу.

Упродовж 10 днів, що йдуть за граничним терміном подання Розрахунку, держдивіденди мають бути перераховані до бюджету.

На те, що нараховувати і сплачувати держдивіденди необхідно щокварталу наростаючим підсумком (за підсумками першого кварталу, півріччя, трьох кварталів і року), вказано, зокрема, в листі Міндоходів від 27.09.13 р. № 19559/7/99-99-19-03-02-17.

Не забудьте також, що за аналогією із звичайними дивідендами держдивіденди підлягають відображенню в декларації з податку на прибуток.

Крім того, інформацію про нарахування і сплату держдивідендів держпідприємства подають центральним і місцевим органам виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать (п. 5 Порядку № 138).

Як указували податківці в листі від 08.05.12 р. № 13074/7/15-1217, у разі неподання (несвоєчасного подання) Розрахунку платникові загрожує штраф за п. 120.1 ПКУ у розмірі 170 грн., а за повторне протягом року порушення — 1020 грн.

Але враховуючи неподатковий статус держдивідендних платежів, такий підхід контролерів можна оскаржити.

Госптовариства з державною часткою

Для госптовариств, 50 % і більше акцій (часток, паїв) яких належать госптовариствам зі 100 % часткою держави, і для інших госптовариств з держчасткою порядок сплати держдивідендів ідентичний.

Усі ці госптовариства зобов’язані щорічно направляти частину чистого прибутку на виплату дивідендів згідно з порядком, затвердженим КМУ (ч. 5 ст. 11 Закону № 185).

Так, постановою КМУ від 22.04.15 р. № 241 для госптовариств з держчасткою затверджений базовий норматив відрахування частини прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, у розмірі 50 %. Для суб’єктів господарювання електроенергетичної галузі, стосовно яких здійснюється держрегулювання цін і тарифів, і ПАТ «Ощадбанк» базовий норматив складає 30 %.

Таким чином, у 2015 році госптовариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, зобов’язані направити на виплату дивідендів частину чистого прибутку у розмірі 50 %. А з них вже пропорційно розміру держчастки в статутному капіталі сплатити держдивіденди.

Наприклад, підприємство за підсумками 2014 року отримало чистий прибуток у сумі 100 тис. грн. Держчастка складає 30 %. Тоді сума держдивідендів складе:

100000 грн. х 50 % (базовий норматив) х 30 % (держчастка) = 15000 грн.

Госптовариствва, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, повинні:

до 1 травня 2015 року прийняти рішення про відрахування 50 % чистого прибутку на виплату дивідендів;

до 1 липня 2015 року сплатити держдивіденди до держбюджету.

Якщо рішення про виплату дивідендів не буде прийнято та/або держдивіденди не будуть перераховані до держбюджету до 1 липня, госптовариству загрожує пеня (ч. 5 ст. 11 Закону № 185). Її нараховує Мінекономрозвитку з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від суми недоплати за кожен день прострочення платежу починаючи з наступного дня після настання терміну платежу і по день сплати включно (нагадаємо, що з 04.03.15 р. облікова ставка НБУ складає 30 %).

Механізм нарахування пені регламентований Порядком № 725. Він передбачає, що Мінекономрозвитку видає наказ про нарахування пені, після чого в 5-денний термін повідомляє про це госптовариство рекомендованим листом з повідомленням про вручення, а також суб’єкта управління.

Про сплату пені госптовариство повинно повідомити Мінекономрозвитку і суб’єкта управління. Для цього треба направити копію відповідного платіжного доручення.

На відміну від державних унітарних підприємств, які подають «держдивідендний» Розрахунок, для госптовариств з часткою держави в статутному капіталі спеціальної держдивідендної звітності немає.

Такі госптовариства показують виплату держдивідендів лише в декларації з податку на прибуток підприємства (у «старій» формі декларації — в додатку АВ).

Комунальні підприємства

Ця категорія сплачує держдивіденди до місцевого бюджету в порядку і у строки, встановлені місцевою радою. Якщо місцева рада не визначилася з процедурою виплати держдивідендів, то «комунальники» їх не платять (див. лист Міндоходів від 13.11.13 р. № 24082/7/99-99-19-03-02-17 // «БТ», 2014, № 5, с. 8).

Держдивіденди в «прибутковій» декларації

Державні унітарні підприємства, госптовариства, в статутному капіталі яких є корпоративні права держави, і комунальні підприємства — платники держдивідендів повинні сплачувати «дивідендний» авансовий внесок з податку на прибуток у звичайному порядку за ставкою 18 %. З 01.01.15 р. механізм розрахунку суми «дивідендного» авансу визначає п. 57.11 ПКУ.

Увага! За новими правилами «дивідендний» авансовий внесок розраховують не з суми виплачених дивідендів, а з суми перевищення суми дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування (прибутку) за звітний рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання по якому погашене.

Якщо річна декларація з податку на прибуток не подана та/або податок на прибуток не сплачений (грошове зобов’язання не погашене), то дивідендний аванс розраховується з усієї суми дивідендів, що виплачуються. Детальніше про новий порядок сплати «дивідендного» авансового внеску ви можете дізнатися зі статті «Виплачуємо дивіденди: податковоприбуткові наслідки» // «БТ», 2015, № 22, с. 22.

Як і раніше, нарахований податок на прибуток платники мають право зменшити на суму сплаченого «дивідендного» авансового внеску, але станеться це тільки за підсумками звітного року. Для цього необхідно буде заповнити додатки АВ і ЗП річної декларації з податку на прибуток.

Бухоблік

В обліку нарахування і виплату держдивідендів відображають за аналогією зі звичайними дивідендами.

Приклад. Госптовариство, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, за підсумками 2014 року отримало чистий прибуток у розмірі 200 тис. грн. Держчастка складає 25 %. Відповідно мінімальна сума держдивідендів складе:

200000 грн. х 50 % х 25 % = 25000 грн.

За рішенням засновників на виплату дивідендів учасникам спрямовується 120 тис. грн.

Оподатковуваний прибуток за 2014 рік склав 150 тис. грн.

Декларація з податку на прибуток за 2014 рік подана і податкове зобов’язання по ній сплачене повністю.

Оскільки сума дивідендів, які виплачуються (120 тис. грн.), не перевищує значення об’єкта оподаткування (150 тис. грн.), необхідність у сплаті «дивідендного» авансового внеску не виникає.

В обліку виплату держдивідендів відображають таким чином.

Зміст госпоперації

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1. Використано частину прибутку на виплату дивідендів

441

443

120000

2. Нараховано:

держдивіденди в сумі 30000 грн. (120000 х 25 %)

443

671/держ

30000

дивіденди звичайним учасникам у сумі 90000 грн. (12000 х 75 %)

443

671/ю

90000

3. Виплачено:

держдивіденди

671/держ

311

30000

звичайні дивіденди

671/ю

311

90000

 

Документи статті

Закон № 185 — Закон України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.06 р. № 185-V.

Порядок № 138 — Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затверджений постановою КМУ від 23.02.11 р. № 138.

Порядок № 725 — Порядок нарахування пені на суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого становить 100 відсотків, затверджений наказом Мінекономрозвитку від 02.07.13 р. № 725.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити