Фінзвітність за 9 місяців: основні моменти

В обраному У обране
Друк
Карпова Влада, податковий експерт, канд. екон. наук, сертифікований бухгалтер-практик (CAP)
Бухгалтерський тиждень Жовтень, 2015/№ 40
Закінчився III квартал, отже, термін подання фінзвітності за 9 місяців уже не за горами. Нещодавно Мінфін уніс зміни до порядку складання фінзвітності суб’єктами малого підприємництва, які призвели до деякої «плутанини». Як же відзвітувати без проблем? Про це ми розповімо у статті.

Хто подає фінзвітність за 9 місяців?

Розпочнемо з того, що від складання квартальної фінзвітності на сьогодні звільнено тільки платників податку на прибуток — «нульовиків» ( ч. 7 ст. 11 Закону про бухоблік)*.

* Хоча в цій нормі наведене посилання на застарілі положення ПКУ, виходячи з «історичного» тлумачення тут маються на увазі саме «нульовики».

Решта підприємств складати квартальну фінзвітність зобов’язані, але деякі юрособи просто не подають її до офіційних органів.

До яких же органів подають фінзвітність?

Основний «споживач» фінзвітності — статистика. Квартальну фінзвітність (у тому числі й за 9 місяців), до статистики не подають «нульовики» та суб’єкти мікропідприємництва ( п. 2 Порядку № 419). Інші особи до статистики її надають.

До податкового органу подають фінзвітність ті особи, які подають податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за три квартали ( п. 46.2 ПКУ). У 2015 році до таких осіб належать платники податків, які ( п. 57.1 ПКУ):

• за підсумками попереднього звітного (податкового) року (2014 рік) не отримали прибуток або отримали збиток, податкові зобов’язання не нараховували та не мали базового показника для визначення авансових внесків наступного року, а за підсумками I кварталу отримали прибуток — вони подають декларацію поквартально, починаючи з I півріччя 2015 року;

• за підсумками трьох кварталів 2015 року** не отримали прибуток або отримали збиток і прийняли рішення подати податкову декларацію та фінансову звітність за три квартали для того, щоб не сплачувати авансові внески з податку на прибуток за грудень 2015 року і січень — травень 2016 року.

** Нагадаємо, що нові норми п. 57.1 ПКУ набули чинності з 13.08.15 р.

Увага! У загальному випадку від подання квартальної фінзвітності до органу ДФС звільнено платників податку на прибуток, які належать до суб’єктів малого підприємництва (їх критерії наведені в таблиці на с. 15). Вони подають тільки річну фінзвітність ( п. 46.2 ПКУ, п. 2 Порядку № 419). Проте у спеціальній нормі ( п. 57.1 ПКУ), яка визначає порядок «відмови» від сплати прибуткових авансів, ідеться про обов’язкове подання разом із декларацією фінзвітності за I квартал, півріччя, три квартали (залежно від того, з якого періоду платник бажає «зіскочити» зі сплати авансів). При цьому жодних застережень стосовно того, що ці вимоги не поширюються на суб’єктів малого підприємництва або суб’єктів мікропідприємництва, п. 57.1 ПКУ не містить.

Очевидно, така фінзвітність потрібна, по-перше, для того, щоб підтвердити відсутність прибутку. По-друге, фінзвітність знадобиться податківцям у подальшому і для контролю за правильністю розрахунку об’єкта оподаткування. А саме: фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства на підставі НП(С)БО, який далі коригують на різниці з метою визначення оподатковуваного прибутку ( п.п. 134.1.1 ПКУ)*. Тому, на нашу думку, квартальну фінзвітність зобов’язані подавати і ті малі підприємства (у тому числі й суб’єкти мікропідприємництва), які «зіскакують» з авансів. У всякому разі тоді у контролерів не буде формальних підстав відмовити платнику податків у тому, щоб після подання декларації та фінзвітності за п. 57.1 ПКУ він уже не сплачував прибуткові аванси.

* Зауважимо, що в першому періоді подання квартальної фінзвітності згідно з  п. 57.1 ПКУ прибуток за визначенням відсутній, проте в подальших періодах підприємство може отримати прибуток і при цьому продовжувати не сплачувати авансові внески. Але це вже буде актуальним для 2016 року.

Фінзвітність за 9 місяців подають:

• до органів статистики — не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, тобто не пізніше 26.10.15 р.**;

** За загальними правилами фінзвітність має бути подана не пізніше 25.10.15 р., але оскільки ця дата припадає на неробочий день (неділю), то строк подання переноситься на перший після вихідного робочий день ( п. 10 Порядку № 419), тобто на 26.10.15 р.

• до органів ДФС — протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу ( п.п. 49.18.2 ПКУ), тобто не пізніше 09.11.15 р.

Склад фінзвітності за 9 місяців наведений у таблиці нижче.

Склад квартальної фінансової звітності

Суб’єкт

Критерії(1)

Склад звітності

1. Суб’єкти мікропідприємництва

Середньооблікова кількість працівників не перевищує 10 осіб(2)

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва:

1) ф. № 1-мс «Баланс»;

2) ф. № 2-мс «Звіт про фінансові результати»

Річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро, визначену за середньорічним курсом Нацбанку (31442032 грн.)(3)

2. Суб’єкти малого підприємництва (за винятком суб’єктів мікропідприємництва)

Середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб(2)

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва:

1) ф. № 1-м «Баланс»;

2) ф. № 2-м «Звіт про фінансові результати»(4)

Річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро, визначену за середньорічним курсом Нацбанку (157210160 грн.)(3)

3. Суб’єкти великого підприємництва

Середньооблікова кількість працівників перевищує 250 осіб(2)

1) ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

2) ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

Річний дохід перевищує суму, еквівалентну 50 млн євро, визначену за середньорічним курсом Нацбанку (786050800 грн.)(3)

4. Суб’єкти середнього підприємництва

Середньооблікова кількість працівників від 50 до 250 осіб(2)

Річний дохід більше суми, еквівалентної 10 млн євро, визначеної за середньорічним курсом Нацбанку (157210160 грн.), але менше суми, еквівалентної 50 млн євро, визначеної за середньорічним курсом Нацбанку (786050800 грн.)(3)

(1) Критерії віднесення суб’єктів підприємництва до певної категорії зазначені в  ч. 3 ст. 55 ГКУ. Детальніше про їх розрахунок читайте у статтях: «Річна фінзвітність і курсові різниці: як їх розраховувати суб’єктам мікропідприємництва» // «БТ», 2013, № 40, с. 15; «Фінзвітність за 2013 рік: «гладесенько, рівнесенько» // «БТ», 2014, № 3, с. 11.

Виходячи з  п. 3 розд. І П(С)БО 25 критерії розраховують на підставі показників за 2014 рік. Проте у разі їх перевищення за результатами 1, 2 або 3 кварталу 2015 року суб’єкт зобов’язаний перейти на «великий» формат і подавати фінзвітність відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Особливості такого переходу роз’яснювалися в листі МФУ від 19.09.14 р. № 31-11410-08-10/24149 // «БТ», 2015, № 3, с. 7.

(2) Відповідно до п. 3.1 Інструкції № 286 середню кількість працівників підприємства за період визначають як суму таких показників:

середньооблікової кількості штатних працівників;

середньої кількості зовнішніх сумісників;

середньої кількості працюючих за цивільно-правовими договорами.

(3) Показник річного доходу визначають за даними бухгалтерського обліку як суму оборотів за 2014 рік: Дт 70 — 74 — Кт 79.

Методика розрахунку показника середньорічного курсу Нацбанку наведена в листі НБУ від 22.03.04 р. № 13-410/1390. Середньорічний курс Нацбанку за 2014 рік дорівнює 15,721016 грн. за 1 євро.

Детальніше про розрахунок цих критеріїв читайте у статті: «Річна фінзвітність і курсові різниці: як їх розраховувати суб’єктам мікропідприємництва» // «БТ», 2013, № 40, с. 15.

(4) Деякі особливості має складання фінзвітності суб’єктами малого підприємництва, які не належать до суб’єктів мікропідприємництва та є платниками єдиного податку. Детально про це ми розповімо далі.

 

Яку фінзвітність складають єдиноподатники?

Питання з форматом складання квартальної фінзвітності виникли тільки стосовно тих єдиноподатників, які не належать до суб’єктів мікропідприємництва.

Нагадаємо, що такими вважають осіб, у яких:

середньооблікова кількість працівників не перевищує 10 осіб;

річний доход не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро, визначену за середньорічним курсом Нацбанку (31442032 грн.).

Усі суб’єкти мікропідприємництва давно вже складають Спрощений фінзвіт (ф. № 1-мс, 2-мс). Крім того, вони мають привілей подання фінзвітності до органів статистики і ДФС тільки за результатами звітного року ( п. 2 Порядку № 419).

А ось щодо єдиноподатників, які не належать до суб’єктів мікропідприємництва, склалася невизначена ситуація. Так, наказом Мінфіну від 18.06.15 р. № 573 були внесені зміни до П(С)БО 25, які набули чинності з 24.07.15 р.*

* Детальніше про ці зміни можна прочитати у статті «Бухоблікові зміни: Мінфін вирішив важливі проблеми» // «БТ», 2015, № 30, с. 13.

Серед іншого, ці нововведення передбачали, що СМП — юридичні особи, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат відповідно до податкового законодавства, складають Спрощений фінзвіт (ф. № 1-мс, 2-мс).

До них належать юридичні особи — платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним п.п. 3 п. 291.4 ПКУ, тобто юрособи — платники єдиного податку групи 3 ( п. 44.2 ПКУ). До цього зазначені особи подавали Фінансовий звіт СМП (ф. № 1-м, 2-м).

У зв’язку з цим виникло запитання: з якого періоду юрособи — єдиноподатники групи 3, які не належать до суб’єктів мікропідприємництва, повинні перейти на складання Спрощеного фінзвіту?

Це питання вирішив Мінфін у листі від 21.08.15 р. № 31-11410-08-25/26881 «Щодо деяких питань бухгалтерського обліку» (щоправда, тексту самого листа у відкритому доступі немає, тому його можна розцінювати тільки як деякий орієнтир).

У зазначеному листі Мінфін повідомив, що в поточному році юрособи — єдиноподатники групи 3 (які належать до суб’єктів малого підприємництва) самостійно вибирають, яку звітну форму складати — Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва чи Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва. Однак уже з наступного року ці суб’єкти господарювання повинні складати Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

Таку ліберальність Мінфіну можна пояснити тим, що ні П(С)БО 25, ні інші нормативні акти не містять процедуру переходу на складання «спрощеного» формату фінзвітності в середині року. Тому за відсутності чіткої регламентації Мінфін віддав ці питання «на відкуп» самим підприємствам.

Між тим ми рекомендуємо зазначеним особам усе ж перейти на складання Спрощеного фінзвіту з III кварталу 2015 року. На те є декілька причин.

По-перше, у цьому випадку змінилися вимоги органу, який затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку (Мінфіну). І оскільки наказ № 573 набув чинності з 24.07.15 р., то його норми поширюються вже на фінзвіт, що подається за III квартал 2015 року.

По-друге, умовно вважається, що форми № 1-мс, 2-мс «підлаштовані» під розрахунок єдиного податку. Так, у  п. 44.2 ПКУ із цього приводу зазначено, що «юридичні особи — платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об’єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».

Причому жодних інших регістрів для обліку єдиного податку юридичні особи — платники єдиного податку групи 3 не мають (Книги доходів і витрат вони не ведуть).

І хоча реально на основі показників бухобліку розрахувати єдиний податок ніяк не вдасться, прив’язка «єдиний податок — Спрощений фінзвіт» є. Відповідно можна зробити висновок, що єдиноподатники повинні складати саме цей звіт. Просто свого часу Мінфін упустив це з виду.

По-третє, для зазначених осіб з 24.07.15 р. змінилися вимоги щодо формування облікової політики, які підлаштовані під Спрощений фінзвіт (ф. № 1-мс, 2-мс). Зокрема, вони тепер можуть використати спрощену процедуру формування статей фінзвіту з  п. 8 розділу І П(С)БО 25. Тому якщо підприємство прийняло рішення внести зміни до облікової політики, йому краще подавати Спрощений фінзвіт.

Утім підприємству надано саме право застосовувати «спрощену» облікову політику, тому воно цілком може ним не скористатися, тобто продовжувати застосовувати «звичайну» облікову політику без «спрощень».

І нарешті, переформатувавши фінзвіт за 9 місяців, ви позбавите себе зайвої роботи за підсумками року. Адже навіть якщо підприємство перейде на Спрощений фінзвіт з 2016 року, йому доведеться переформатувати показники починаючи з 2015 року завдяки заповненню гр. 4 «На початок звітного року» ф. № 1-мс і гр. 4 «За попередній період» ф. № 2-мс.

Висновки

  • Не складати квартальну фінзвітність мають право тільки платники податку на прибуток — «нульовики». Інші підприємства квартальну фінзвітність складають, але не всі її подають до офіційних органів.

  • До органів статистики не подають фінзвітність за 9 місяців суб’єкти мікропідприємництва. Інші підприємства зобов’язані подати фінзвітність до органів статистики не пізніше 26.10.15 р.

  • До органів ДФС фінзвітність за 9 місяців подають тільки ті особи, які подають податкову декларацію з податку на прибуток за три квартали 2015 року. На нашу думку, подавати квартальну фінзвітність зобов’язані також суб’єкти малого підприємництва (у тому числі і мікропідприємництва). Цю фінзвітність подають не пізніше 09.11.15 р.

  • На думку Мінфіну, юрособи — єдиноподатники групи 3, які не належать до суб’єктів мікропідприємництва, можуть у 2015 році складати або Спрощений фінзвіт (ф. № 1-мс, 2-мс), або Фінзвіт суб’єкта малого підприємництва (ф. № 1-м, 2-м). З 2016 року такі особи зобов’язані перейти на складання Спрощеного фінзвіту. Ми ж вважаємо, що правильніше зробити такий перехід уже починаючи з фінзвіту за 9 місяців 2015 року.

Документи статті

Порядок № 419 — Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

Інструкція № 286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату України від 28.09.05 р. № 286.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток ifactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд