ДФСУ роз’яснює

В обраному У обране
Друк
Жиленко Катерина, Шпакович Микола
Бухгалтерський тиждень Жовтень, 2015/№ 41
З 01.09.15 р. набули чинності зміни до ст. 54 ПКУ, згідно з якими консультації ДФС (окрім узагальнюючих), надані в письмовій та електронній формі, потрібно обов’язково розміщувати на сайті консультуючого органу.

ДФСУ слухняно виконала цю вказівку і викладає на своєму офіційному сайті листи з консультаціями для юридичних і фізичних осіб. Вони розміщені в рубриці «Головна — БАНЕР — Податкові консультації» (чи за прямим посиланням http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/).

Ми не можемо залишити без уваги таку щедрість. Тому починаючи з цього номера, у межах Калейдоскопа документів публікуватимемо добірку найбільш актуальних для вас, шановні читачі, консультацій зі стислими коментарями у зручному табличному форматі (див. с. 11 і 12).

Номер і тема листа

Позиція ДФСУ / наш коментар

Екоподаток

Лист ДФСУ від 01.10.15 р. № 36262/7/99-99-15-04-01-17

«Щодо подання податкової декларації з екоподатку»

Податкова декларація з екоподатку за III квартал 2015 року подається за формою, затвердженою наказом ДПАУ від 24.12.10 р. № 1010, а за IV квартал 2015 року і наступні податкові періоди — за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 17.08.15 р. № 715

Податківці здивували: вони дотримуються букви закону ( п. 46.6 ПКУ). Нову форму декларації з екоподатку потрібно використовувати для звітності за IV квартал 2015 року, а за III квартал — звітувати ще за старою (див. «БТ», 2015, № 39, с. 3)

Повідомлення про прийняття на роботу

Лист ДФСУ МГУ ДФС — Центральний офіс ОВП від 03.09.15 р. № 21446/10/28-10-06-11

«Щодо повідомлення про прийняття на роботу за ЦП-договором»

Повідомлення про прийняття на роботу (далі — повідомлення) за укладеними договорами цивільно-правового характеру з фізособами не потрібно подавати до органів ДФС

Дійсно, повідомлення потрібно подавати тільки щодо трудових договорів. А ЦП-договорів це не стосується. Це випливає зі ст. 24 КЗпП і розробленої «під неї» постанови № 413*

Лист ДФСУ від 02.10.15 р. № 20929/6/99-99-17-03-03-15

«Щодо повідомлення про прийняття на роботу нового керівника, якщо такі відомості спрямовані в ДФС держреєстратором»

Подання органам ДФС повідомлення та порядок унесення інформації про зміну керівника в облікових даних платників податків регулюються різними правовими актами (постанова № 413 і  Закон № 755**). Тому при зміні керівника повідомлення подається незалежно від подання інформації про зміну керівника

При зміні керівника зміни вносяться до ЄДР згідно із Законом № 755. А далі орган ДФС отримує інформацію про нового керівника від держреєстратора. Якщо змінюється керівник підприємства, дані про якого не вносяться до ЄДР, то до податкової подаються уточнюючі документи та заяви за ф. № 1-ОПП. Але подавати повідомлення на нового працівника, нехай і керівника, все одно потрібно

Листи ДФСУ від 01.09.15 р. № 8286/К/99-99-17-03-03-14, від 25.09.15 р. № 20367/6/99-99-10-03-01-15

«Щодо надання консультацій з питань трудового законодавства»

Для надання роз’яснень щодо законодавства про працю доцільно звернутися до Мінсоцполітики, яке регулює питання трудових відносин, установлених ст. 24 КЗпП.

Згідно з постановою № 413 ДФС лише приймає від госпсуб’єктів господарювання повідомлення. При цьому контролює дотримання законодавства про працю, у тому числі й штрафує за неподання повідомлення за ст. 265 КЗпП, Держслужба з питань праці ( ст. 259 КЗпП)

Не витрачайте час даремно: за роз’ясненнями звертайтеся відразу до Мінсоцполітики, а не до ДФСУ

ПДВ

Лист ДФС від 24.09.15 р. № 22508/5/99-99-19-03-02-16

«Щодо порядку заповнення рядків 11.2 та 14.2 розділу ІІ податкової декларації з ПДВ»

Починаючи з 01.07.15 р. усі суми ПДВ, нараховані (сплачені) при придбанні товарів/послуг, відображаються в розділі ІІ податкової декларації з ПДВ:

у рядку 10.1.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 20 %;

у рядку 10.1.2, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 7 %;

у рядку 11.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 0 % або придбані без ПДВ.

Оскільки застосування пільгового режиму оподаткування (звільнення від ПДВ) до операцій із ввезення товарів на митну територію України не змінилося, порядок відображення операцій із ввезення товарів на митну територію України в рядку 12 не змінюється.

Рядки 10.2, 11.2, 13, 14 та 15 розділу ІІ декларації не заповнюються

Лист ДФС від 02.10.15 р. № 20952/6/99-95-42-01-16-01

«Щодо визначення бази оподаткування податком на додану вартість імпортних товарів»

Для операцій з постачання товарів, ввезених платником ПДВ на митну територію України, база оподаткування визначається за загальним правилом — виходячи з їх договірної вартості, без урахування величини митної вартості

При цьому база оподаткування не може бути нижчою за ціну придбання ( п. 188.1 ПКУ). Її беремо з бухобліку (первинна вартість запасів, визначена відповідно до П(С)БО 9 «Запаси»)

Лист ДФС від 29.09.15 р. № 20616/6/99-99-19-03-02-15

«Щодо порядку відображення

у податковій звітності з ПДВ зменшення суми податку, яка до 01.01.15 р. підлягала перерахуванню на спеціальний рахунок переробного підприємства і спеціальний фонд державного бюджету та була задекларована у податковій декларації з ПДВ із позначкою «0140»

Якщо в результаті виправлення помилки у податковій декларації з ПДВ із позначкою «0140» зменшується сума ПДВ, яка до 01.01.15 р. підлягала перерахуванню на спеціальний рахунок переробного підприємства і спецфонд держбюджету та була задекларована у рядках 25.1 і 25.2 такої декларації, то в уточнюючому розрахунку такі суми вказуються у рядках 25.1 і 25.2 графи 6 із знаком «-» та враховуються в інтегрованій картці платника податку

Спецрежим оподаткування м’ясо-молочної продукції переробними підприємствами не застосовується з 01.01.15 р. Тож цілком логічно, що суми ПДВ, які були переплачені до цієї дати через помилки, переробник має право отримати. Після того як вони будуть відображені у картці платника, потрібно подати заяву про їх повернення чи зарахування на інший бюджетний рахунок в порядку, передбаченому ст. 43 ПКУ. Детальніше про одержання переплати з ПДВ ви можете прочитати у «БТ», 2015, № 29, с. 11

Лист ДФС від 28.09.15 р. № 20537/6/99-99-19-03-02-15

«Щодо збільшення суми РЛ на суму від’ємного значення, що зараховується до складу ПК наступного звітного (податкового) періоду, зазначену в уточнюючому розрахунку за червень 2015 року»

Результати уточнення показників звітності за червень 2015 року в частині збільшення рядка 24 декларації з ПДВ підлягають відображенню в податковій декларації того звітного періоду, в якому було подано уточнюючий розрахунок (тобто в декларації за липень 2015 року).

Також повідомляємо, що надміру сплачені грошові зобов’язання з податку на додану вартість, що утворилися в ІКПП платника податку після 01.07.15 р. в результаті подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з ПДВ за червень 2015 року, не включаються до рядка 20.2 податкової декларації з ПДВ за липень 2015 року чи наступні звітні періоди та можуть бути повернуті платнику податку на його поточний рахунок відповідно до ст. 43 ПКУ

Лист ДФС від 25.09.15 р. № 20377/6/99-99-19-03-02-15

«Щодо можливості складання протягом звітного місяця декількох зведених податкових накладних на одного контрагента-покупця»

Періодичність складання зведених ПН протягом звітного (податкового) періоду на одного контрагента-покупця може бути передбачена у цивільно-правовому договорі з таким покупцем.

Отже, протягом звітного (податкового) періоду платник податку має право на складання однієї зведеної ПН, яка складається не пізніше останнього дня такого періоду, або двух та більше ПН виходячи з умов, передбачених у ЦП-договорі

Як бачите, контролери дозволяють сторонам договору самостійно визначити періодичність складання зведених ПН. Однак порушення такої періодичності не можна розглядати як порушення податкового законодавства. За таке порушення можуть бути лише «господарські» штрафи, якщо вони передбачені у договорі

Лист ДФС від 24.09.15 р. № 20292/6/99-99-19-03-02-15

«Щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання житла»

Операція з постачання послуг із спорудження житла (об’єкта житлового фонду) для будівельної організації (надавача послуг — підрядника) є першою поставкою житла відповідно до п.п. 197.1.14 ПКУ. Такі операції є об’єктом обкладення ПДВ за ставкою 20 % незалежно від того, матеріали замовника чи підрядника використані для будівництва такого житла.

Операції з подальшої передачі готового новозбудованого житла інвесторам — членам кооперативу звільняються від обкладення ПДВ згідно з  п.п. 197.1.14 ПКУ

Це дуже лояльне роз’яснення, адже постачання будівельних послуг і постачання житла це, як кажуть в Одесі, «дві великі різниці». Такі послуги і без винятків із п.п. 197.1.4 ПКУ обкладаються ПДВ

* Постанова КМУ «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17.06.15 р. № 413.

** Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.03 р. № 755-IV.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити