Додаток Д1 до ПДВ-декларації: особливості заповнення

В обраному У обране
Друк
Кравченко Дар’я, податковий експерт, d.kravchenko@id.factor.ua
Бухгалтерський тиждень Квітень, 2016/№ 16
Основна мета оновлення ПДВ-звітності у 2016 році — полегшити платникам ПДВ процес її заповнення. Для вирішення цього завдання мінфінівці обрали простий шлях — форму самої декларації і її додатків значно зменшили в обсягах. Здебільшого за рахунок згортання рядків або ж просто скорочення їх кількості. Не оминула ця доля і додаток Д1. Які тепер дані необхідно відображати в такому додатку, ви дізнаєтеся сьогодні.

Зв’язок із декларацією

Для чого потрібний додаток Д1? А для того, щоб розшифрувати дані про проведені коригування податкових зобов’язань (ПЗ) і податкового кредиту (ПК), які ви вказали у ПДВ-декларації. Така інформація потрапляє:

• щодо коригувань ПЗ — до ряд. 7 декларації;

• щодо коригувань ПК — до ряд. 12 декларації.

Рядок 7. З’явився він завдяки згортанню цілої низки «коригувальних» рядків «старої» декларації. Раніше дані ряд. 8 формували 12 підрядків з розподілом за ставками ПДВ і періодами складання податкової накладної (ПН). Після переробки звітності з них залишилося всього два:

ряд. 8 — для відображення коригувань ПЗ у зв’язку з нецільовим використанням імпортних товарів, ввезених без сплати ПДВ;

ряд. 7 — для решти випадків.

Виходить, що до ряд. 7 тепер потраплять і коригування «компенсуючих» ПЗ, нарахованих відповідно до вимог пп. 198.5 і  199.1 ПКУ (останній — у зв’язку з перерахунком показника антиЧВ за підсумками року).

Адже саме про це говорить п.п. 8 п. 3 розд. V Порядку № 21.

Рядок 12. З коригуванням ПК та сама проблема. У розділі II декларації передбачені 4 коригувальні рядки:

ряд. 15 — для коригувань ПК, проведених у зв’язку з перерозподілом ПК за «подвійними» необоротними активами, придбаними до 01.07.15 р. (згідно з  п. 42 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ);

ряд. 14 і 13 — для коригувань ПК, проведених сільгоспвиробниками;

ряд. 12 — для решти випадків.

Але! Тільки при заповненні ряд. 12 необхідно заповнювати додаток Д1.

Виникає враження, що усі дані, які не ввійшли до ряд. 8 і ряд. 13 — 15, доведеться внести до «коригувальних» рядків, а потім розшифрувати в додатку Д1. Однак це не зовсім так.

Які саме коригування підпадають під вимогу розшифровки, можна довідатися, лише детально вивчивши порядок заповнення кожної з його таблиць. І почнемо ми з першої таблиці.

Таблиця 1 — коригуємо ПЗ

Таблиця 1 додатка Д1 призначена для розшифровки коригувань ПЗ, які ви проводили протягом звітного періоду.

На жаль, порядок її заповнення не прописаний в Порядку № 21. Тому використовуватимемо табличні підказки. І тут є, на що звернути увагу.

1. Розшифровувати потрібно тільки ті дані, які потрапили до «коригувального» ряд. 7 декларації на підставі ст. 192 ПКУ.

Нагадаємо, що до таких випадків належать:

• зміна суми компенсації їх вартості, уключаючи перегляд цін, наступний за постачанням, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або повернення постачальником суми передоплати товарів/послуг;

• виправлення помилок, допущених при складанні ПН, у тому числі не пов’язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Тобто підставою для заповнення рядків цього додатка будуть розрахунки коригування (РК), складені відповідно до вимог ст. 192 ПКУ.

При цьому вид постачання (було це звичайне, пільгове, необ’єктне або «умовне постачання») тут не має значення.

Сюди не потраплять лише коригування «компенсуючих» ПЗ, нарахованих згідно з вимогами п. 199.1 ПКУ. Такі дані необхідно відображати в додатку Д7 до декларації за грудень або IV квартал. Хоча Мінфін і не вказав у графі «Код додатка» навпроти ряд. 7 декларації додаток Д7, вважаємо, що це просто недогляд, оскільки п.п. 8 п. 3 розд. V Порядку № 21 говорить про заповнення двох додатків при розшифровці ряд. 7 декларації — Д1 і Д7.

2. Необхідно враховувати період, в якому ви можете відкоригувати ПЗ.

Адже, якщо дотримуватись п. 192.1 ПКУ, постачальник зобов’язаний:

• збільшити ПЗ вже за результатами звітного періоду, в якому відбулася зміна суми компенсації вартості товарів,

• а ось право зменшити ПЗ він отримує тільки після реєстрації РК в ЄРПН покупцем.

Тобто «зменшуючі» РК, що не потрапили до ЄРПН у звітному періоді, до додатка Д1 вносити не можна.

Нюанс. Якщо «зменшуючий» РК зареєстрований в ЄРПН своєчасно (протягом 15 днів з дати його складання), постачальник має право відобразити його у ПДВ-декларації того звітного періоду, в якому був складений такий РК. Якщо РК зареєстрований в ЄРПН з порушенням строку реєстрації — у ПДВ-декларації того звітного періоду, в якому він зареєстрований в ЄРПН (лист ДФСУ від 22.01.16 р. № 2052/7/99-99-19-03-02-17).

3. Не враховуйте повернення в роздробі.

При поверненнях у роздробі РК до підсумкових ПН продавець не складає. Він просто зменшує виручку дня на суму повернень, здійснених покупцями, виписуючи підсумкову ПН уже на суму зменшеної виручки в день повернення (категорія 101.07 ЗІР ДФСУ, Узагальнююче податкове роз’яснення, затверджене наказом ДПАУ від 17.06.10 р. № 442).

4. «Нульові» РК краще відобразити.

Податківці вважають: якщо на підставі складеного РК обсяги поставок товарів/послуг і, відповідно, сума ПЗ або ПК не змінилися, то підстав для заповнення відповідних рядків декларації з ПДВ і додатка Д1 немає (категорія 101.20 ЗІР ДФСУ).

Зверніть увагу: це не стосується змін обсягів пільгових операцій і операцій, що обкладаються ПДВ за ставкою 0 %.

Однак ми з такою позицією тоді були не згодні (детальніше — у «БТ», 2015,  18-19, с. 44), не згодні з нею і сьогодні. Оскільки такі рекомендації насамперед йдуть урозріз з вимогами Порядку № 21.

Після того як ви виберете РК, які зможете відобразити в Д1, приступайте до заповнення таблиці 1 (див. далі). У ній вам доведеться розшифрувати дані в розрізі:

• індивідуальних податкових номерів (ІПН) покупців та/або умовних ІПН (гр. 2);

• періодів складання ПН, за якими проводилися коригування у звітному періоді (гр. 3);

• обсягів постачання (без ПДВ) (гр. 4);

• сум ПДВ з поділом за ставками ПДВ (гр. 5 і гр. 6);

• обсягів постачання, за якими не нараховувався ПДВ (гр. 7), — для коригувань пільгових і необ’єктних постачань.

Зверніть увагу : вказувати дату і номер ПН, що коригується, а також номер і дату отримання РК більше не доведеться, як і причину проведеного коригування. Таких граф у таблиці 1 уже немає.

Увага! Оскільки визначальними тут є дані про ІПН покупця і період складання ПН, що коригується, деякі РК з однаковими умовними ІПН доведеться вказувати в окремих рядках.

А тепер детальніше.

Таблиця 1. Нюанси заповнення таблиці 1 додатка Д1

Графа

Порядок заповнення

Графа 2  «Платник податку — покупець (індивідуальний податковий номер)»

Рядки 1, 2… До цієї графи переносимо ІПН покупця з РК. Для РК з умовними ІПН призначені окремі рядки (див. далі).

Нюанс. При коригуванні (на підставі документів бухобліку) «необ’єктних» постачань товарів/послуг, у тому числі здійснених за межами території України, цю графу не заповнюємо.

Рядок «100000000000». Тут відображаємо дані:

• РК до ПН, виписаних на неплатника (крім підсумкових ПН);

• РК до «ритмічних» зведених ПН на неплатників;

• РК до ПН на суму збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг, якщо на дату такого збільшення покупець втратив ПДВ-статус.

Рядок «200000000000». Переносимо дані РК до ПН:

• зі «старим» умовним ІПН (ПН на послуги від нерезидента, придбані не для госпдіяльності);

• з новим умовним ІПН (ПН на постачання диппредставництвам, а також постачання за рахунок міжнародної допомоги за операціями, переліченими в п. 10 Порядку № 1307).

Рядок «300000000000». Уносимо дані РК до експортних ПН.

Рядок «400000000000». Тут вказуємо інформацію з:

1. РК до ПН зі «старим» умовним ІПН. Це:

• ПН на пільгові постачання для власних потреб дипмісій, дипперсоналу і членів їх сімей;

• зведені ПН, складені згідно з вимогами пп. 198.5 і  199.1 ПКУ (до 01.04.16 р. — дати набуття чинності Порядком № 1307).

2. РК до ПН з новим умовним ІПН (перелічені в абз. четвертому п. 12 Порядку № 1307).Наприклад:

окремі «компенсуючі» ПН, складені згідно з  пп. 198.5 і  199.1 ПКУ;

• ПН на «умовні постачання» тощо.

Рядок «500000000000». Сюди ввійдуть РК до ПН, виписаних після 01.04.16 р. на послуги від нерезидента.

Рядок «600000000000». Уносимо дані РК до зведених ПН, складених після 01.04.16 р. згідно з вимогами пп. 198.5 ПКУ і  199.1 ПКУ

Графа 3 — «Період складання податкових накладних, за якими проводяться коригування»

Уносимо дату (місяць і рік) складання ПН, що коригується.

При коригуваннях за «необ’єктними» постачаннями вказуємо період складання відповідного документа бухобліку

Графа 4 — «Обсяг постачання (без податку на додану вартість)»

Відображаємо суми коригування обсягів поставок, які обкладалися за ставками 20 % і 7 % (зі знаком «+» або «-»).

Дані з РК до ПН на пільгові і «нульові» постачання до цієї графи не переносимо. Також при коригуваннях «необ’єктних» постачань ця графа залишається порожньою

Графи 5 і 6 — «Сума податку на додану вартість»

Вказуємо суму, на яку відкоригована сума ПДВ у відповідній ПН (зі знаком «+» або «-»). Причому окремо потрібно вказати дані про коригування ПЗ за постачаннями, що обкладаються ПДВ за ставкою 20 % і за ставкою 7 %

Графа 7 — «Обсяг постачання, за яким не нараховувався податок на додану вартість»

Відображаємо коригування обсягів постачання в РК до ПН, складених на пільгові і «нульові» постачання. Також уносимо дані про коригування обсягів «необ’єктних» поставок на підставі бухдовідки (зі знаком «+» або «-»)

Дані в рядках таблиці наводимо у гривнях з копійками. Але при заповненні підсумкового рядка «Усього за звітний період (рядок 7 декларації)» їх округляємо до цілих гривень (за загальними правилами).

При цьому значення ряд. 7 має збігатися зі значенням підсумкового рядка таблиці 1 додатка Д1. Винятком буде тільки ПДВ-декларація за грудень (IV квартал) — відмінності можуть бути за рахунок річного перерахунку показника антиЧВ згідно з  п. 199.4 ПКУ.

Таблиця 2 — коригуємо ПК

Таблиця 2 додатка Д1 призначена для розшифровки коригувань ПК, які були проведені протягом звітного періоду.

На жаль, порядок її заповнення (як і порядок заповнення таблиці 1) не прописаний у Порядку № 21. Тому знову використовуватимемо табличні підказки.

1. Відображаємо лише коригування, проведені на підставі ст. 192 ПКУ, тобто в разі зміни умов постачання або повернення товарів/послуг, авансів.

2. Враховуємо період, в якому ви можете відкоригувати ПК.

Адже, якщо дотримуватися п. 192.1 ПКУ, покупець може:

• зменшити ПК уже за результатами звітного періоду, в якому відбулася зміна суми компенсації вартості товарів,

• а ось збільшити ПК — тільки після реєстрації РК в ЄРПН постачальником.

Тобто «збільшуючі» РК, що не потрапили до ЄРПН у звітному періоді, до додатка Д1 не вносимо.

Нюанс. Якщо постачальник не поспішає із складанням РК на повернення товарів, покупець все одно зобов’язаний відкоригувати ПК незалежно від того, отримано РК чи ні, оскільки придбання фактично не відбулося. Роблять це в період повернення товарів/авансу від продавця на підставі бухдовідки (категорія 101.07 ЗІР ДФСУ).

3. До таблиці 2 потрапляють виключно ті покупки, які обкладалися ПДВ.

Тобто коригування «безПДВшних» покупок (пільгових, «необ’єктних» і оподатковуваних за ставкою 0 %) сюди не потрапляють. Це випливає із самої форми таблиці, в якій присутня фраза «Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 % (рядок 12 декларації)».

Відповідно, і в ряд. 12 їх показувати не потрібно.

4. «Нульові» РК тут також бажано відобразити.

Незважаючи на рекомендації податківців (див. вище), залишати поза увагою навіть «нульові» РК не варто (детальніше — у «БТ», 2015,  18-19, с. 44).

Тепер, після того, як ми з’ясували, які РК потраплять до додатка Д1 у звітному періоді, давайте заповнимо саму таблицю.

Таблиця 2. Порядок заповнення таблиці 2 додатка Д1

Графа

Порядок заповнення

Графа 2 — «Постачальник (індивідуальний податковий номер)»

Переносимо відомості про постачальника з РК. І хоча в цій таблиці немає виділення умовних ІПН при коригуванні ПК, сформованого при придбанні послуг у нерезидента, у гр. 2 таблиці 2 доведеться вказати «500000000000».

Коригування ПК за покупками без ПДВ і від неплатників не показуємо

Графа 3  «Період складання податкових накладних, за якими проводяться коригування»

Відображаємо період, в якому була складена ПН, що коригується

Графа 4 — «Обсяг постачання (без податку на додану вартість)»

Відображаємо суми коригування обсягів поставок (зі знаком «+» або «-»).

Графи 5 і 6 — «Сума податку на додану вартість»

Показуємо зміну суми ПК у результаті коригування (зі знаком «+» або «-»):

• у гр. 5 — сформованого за операціями, що обкладаються ПДВ за ставкою 20 %;

• у гр. 6 — за ставкою 7 %

Крім того, із підсумкових даних таблиці виділіть коригування ПК за:

• придбанням (будівництвом, спорудженням, створенням) необоротних активів (якщо ПН, до якої складено РК, раніше потрапила до аналогічного рядка таблиці 2 додатка Д5);

• іншими покупками, що обкладаються ПДВ за ставками 20 % і 7 %.

Дані в рядках таблиці вкажіть у гривнях з копійками і тільки в підсумковому рядку округліть їх до цілих гривень (за загальними правилами).

Висновки

  • При заповненні додатка Д1 вам необхідно буде розшифрувати тільки ті коригування ПЗ і ПК, які проводилися на підставі ст. 192 ПКУ.
  • При цьому враховуємо період, в якому постачальник і покупець отримують право відобразити коригування ПЗ і ПК у ПДВ-декларації.
  • У таблиці 1 додатка Д1 місце знайдеться для всіх коригувань ПЗ (у тому числі за «необ’єктними» і пільговими постачаннями).
  • У таблиці 2 потрібно показувати тільки коригування ПК за покупками, що обкладаються ПДВ за ставками 20 % і 7 %.

Документи та скорочення статті

Порядок № 21  Порядок заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну від 28.01.16 р. № 21.

Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.15 р. № 1307.

ПК — податковий кредит.

ПН — податкова накладна.

ПЗ — податкові зобов’язання.

ЄРПН  Єдиний реєстр податкових накладних.

РК — розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити