Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

«Шинний» облік: усе, що повинен знати бухгалтер

Біляєва Олена, податковий експерт
Бухгалтерський тиждень Грудень, 2016/№ 50
Друк
Нині більшість суб’єктів господарювання використовують у своїй діяльності автотранспорт. Шини, здається, належать до тих комплектуючих частин транспортних засобів, що зношуються найбільше. Необхідність у заміні шин виникає не лише у разі їх зношування або пошкодження, а й тоді, коли змінюються зимовий та літній сезони. У цій статті ми розглянемо особливості експлуатації шин, а також обліку операцій, пов’язаних з надходженням, заміною та списанням автошин.

Загальні відомості про шини

Бухгалтеру підприємства для правильного обліку важливо знати загальні відомості про пневматичні шини.

Різноманітні «шинні» визначення ви можете знайти у п. 5 розд. I Правил № 549.

Правила експлуатації та списання шин регламентовані Нормами № 488. Їх зобов’язані застосовувати усі підприємства, які експлуатують, утримують КТЗ, спеціальні машини, виконані на колісних шасі, що пересуваються вулично-дорожньою мережею загального користування та в особливих умовах експлуатації.

На деякі види КТЗ, зазначені в розд. 1 Норм № 488, дія цих норм не поширюється. Це, зокрема:

• перегонові та спортивні КТЗ;

• КТЗ, які виготовлені понад 30 років тому і мають колекційну цінність;

• КТЗ та спецмашини, виконані на колісних шасі, які виконують лише агротехнічні, лісотехнічні та інші технологічні операції, не визначені Нормами № 488, і не пересуваються вулично-дорожньою мережею загального користування;

• великогабаритні й надвеликогабаритні шини;

• шини, які застосовують у транспортних засобах не за прямим призначенням або з порушенням вимог правил експлуатації чи нормативних документів.

Увага! На кожну шину, встановлену на КТЗ, заводиться картка обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини, форму якої наведено у додатку 5 до Норм № 488 (далі — картка обліку). Це наказує п. 2 розд. XII Правил № 549.

Картка обліку ведеться до списання шини та зберігається не менше 3 років після такого списання.

У картці обов’язково зазначають інвентарний номер шини. Його наносять у плечовій зоні (на бічній поверхні) шини за допомогою пристрою для таврування (п. 4 розд. XII Правил № 549).

Дату виготовлення шини до картки обліку записують так, як вона замаркована виробником на бічній поверхні шини у вигляді крайніх праворуч чотирьох цифр у ланцюжку (як правило, правіше літер «DOT»): дві перші з них позначають номер тижня, а решта — дві останні цифри року виготовлення конкретної шини (п. 18 розд. II додатка 4 до Правил № 549).

У кінці кожного місяця в картку обліку записують фактичний пробіг (наробіток) шини — обсяг роботи шини, виміряний, зокрема, у кілометрах пробігу КТЗ (абз. 18 п. 5 розд. I Правил № 549).

Облік фактичного пробігу шини ведуть на підставі подорожніх листів або інших документів.

Запам’ятайте! Підприємство повинне обліковувати пробіг (наробіток) кожної шини, поставленої на баланс, з урахуванням установлених норм.

Базові значення норм середнього ресурсу для різних видів шин наведено в додатках до Норм № 488.

Зверніть увагу! Середній ресурс шини — це умовна величина, що визначається розрахунковим шляхом як математичне очікування ресурсу шини (абз. 25 п. 2.1 Норм № 488). Використовується ця величина тільки для того, щоб планувати та прогнозувати, коли вичерпається реальний ресурс шини, тобто реальний пробіг шини від початку її експлуатації до переходу в граничний стан.

Показники середнього ресурсу для певних видів і марок шин та для певних марок транспортних засобів зведено в кілька величезних таблиць (додатки до Норм № 488).

Врахуйте! Кожен показник середнього ресурсу правомірний виключно для певного виду шини, встановленої на певну марку транспортного засобу (або версію марки з такими ж максимальними потужністю двигуна та швидкістю — п. 3.9 Норм № 488).

З урахуванням специфічних умов експлуатації шини величина середнього ресурсу може бути додатково відкоригована за методикою з розд. 6 Норм № 488 (п. 3.5 Норм № 488).

Якщо потрібного рядка в таблицях Норм № 488 немає, то можна замовити конкретно для вашої унікальної шини (зрозуміло, за плату) тимчасові норми у порядку, встановленому розд. 5 Норм № 488. Наприклад, у ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (див. за посиланням www.insat.org.ua/phpfiles/services/vdipzste dtz/5/).

Термін дії тимчасових норм установлюється на період до 24 календарних місяців і може бути потім безоплатно продовжений, якщо підтверджено відповідність тимчасових норм фактичним ресурсам шин і немає потреби в додаткових дослідженнях (п. 5.2 Норм № 488).

Тимчасові норми середнього ресурсу пневматичних шин вводять у дію наказом керівника підприємства на визначений розробником термін і застосовують тільки для шин транспортних засобів цього підприємства.

Якщо виробник пневматичних шин установив (наприклад, у договорі купівлі-продажу або в експлуатаційній документації) інші норми середнього ресурсу або відповідні гарантії для конкретних конструкцій пневматичних шин та КТЗ у певних умовах їх експлуатації, то Норми № 488 не застосовують, а орієнтуються на норми (гарантії) виробника (п. 3.8 Норм № 488).

Підстави для списання шин наведемо в табл. 1.

Таблиця 1. Списання шин

Підстава для списання шини

Пояснення

Величина фактичного пробігу шини досягла відповідного середнього ресурсу

Ця не обов’язкова і не єдина умова для списання шини (п. 3.2 Норм № 488). Якщо шина збереглася в нормальному стані, п. 7.2 Норм № 488 дозволяє продовжити її експлуатацію аж до досягнення залишковою висотою рисунка протектора мінімального граничного значення або до вичерпання призначеного ресурсу.

Отже, у разі досягнення величиною фактичного пробігу шини показника її середнього ресурсу необхідно провести її огляд та прийняти рішення щодо можливості (або неможливості) продовження її експлуатації

Вичерпався призначений ресурс шини

Призначений ресурс шини (колеса) — це наробіток шини (колеса), виміряний у календарних роках, у разі досягнення якого вона (воно) вилучається з експлуатації незалежно від технічного стану (п. 5 розд. I Правил № 549). Призначений ресурс для різних категорій шин установлено в п. 44 розд. V Правил № 549: для нових шин — 7, 8 або 10 років, для відновлених шляхом накладання протектора — відповідно 5, 6 і 7 років з дати виготовлення шини.

Згідно з п. 45 розд. V Правил № 549 шини з вичерпаним призначеним ресурсом у КТЗ не застосовують

Залишкова висота рисунка протектора досягла встановленої граничної величини

Згідно з п.п. «а» п.п. 31.4.5 Правил дорожнього руху, затверджених постановою КМУ від 10.10.01 р. № 1306, граничну (тобто мінімальну) залишкову висоту рисунка протектора встановлено для:

• легкових та вантажних авто масою до 3,5 т — 1,6 мм;

• вантажівок масою понад 3,5 т — 1,0 мм;

• автобусів — 2,0 мм.

Звертаємо увагу міжнародних перевізників! За кордоном установлено свої мінімальні значення залишкової висоти рисунка протектора (вони наведені в додатку 6 до Норм № 488).

Вимірювати залишкову висоту рисунка протектора потрібно щоразу у разі сезонної установки/зняття шини, а якщо шина наблизилася до граничного стану(1) — щомісяця (п. 7.10 Норм № 488). Кожне таке вимірювання записуйте до картки обліку.

І ще один нюанс. Є шини з так званими індикаторами зносу. Щойно почне зношуватися хоча б один з таких індикаторів, шину виводять з експлуатації (п. 25 розд. XI Правил № 549)

Під час експлуатації шини виникли пошкодження з експлуатаційних або виробничих причин, з якими подальша експлуатація та ремонт неможливі

Складають відповідні акти списання відповідно до вимог правил експлуатації шин.

До актів списання пошкоджених пневматичних шин додають картки обліку пробігу (наробітку) пневматичних шин (п. 7.5 Норм № 488)

(1) Граничний стан шини — це стан шини, за якого середнє значення висоти рисунка протектора є не більшим мінімально допустимої висоти згідно із законодавством або призначений ресурс шини, визначений виробником шини або виробником КТЗ, або Правилами № 549, вичерпано (п. 5 розд. I Правил № 549).

«Шинні» відходи

Згідно з абз. 2 ст. 1 Закону про відходи шини, що відпрацювали, — це відходи. Тож щоб не ризикувати «попасти» на сплату екоподатку за розміщення відходів (п.п. 240.1.3 ПКУ), підприємству слід укласти договір зі спеціалізованою організацією на утилізацію шин. Здавати шини на утилізацію потрібно не пізніше 6 місяців з дати їх списання (п. 6 розд. XVI Правил № 549).

Оскільки йдеться про утворення відходів, підприємству потрібно розрахувати показник загального утворення відходів Пзув за минулий календарний рік за формулою з абз. 33 ст. 1 Закону про відходи. Шини традиційно відносять до найменш небезпечного — IV класу відходів. Якщо відходів інших класів у вас немає, то формула виглядатиме так:

Пзув = 1 х М4,

де М4 — маса списаних шин у тоннах.

Якщо показник загального утворення відходів за рік виявився менше 50 тонн, то отримувати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами не потрібно. Декларація про відходи так само не подається.

Якщо цей показник перевищив 50 тонн, але не досяг 1000 тонн, щорічно слід подавати декларацію про відходи.

Нагадаємо також, що всі підприємства та ФОП зобов’язані вести первинний облік відходів за типовою формою № 1-ВТ, затвердженою наказом Мінприроди від 07.07.08 р. № 342 (ср. 025069200). За відсутність такого обліку до посадових осіб підприємства може бути застосовано адмінштраф за ст. 821 КпАП у розмірі від 51 до 85 грн.

Бухгалтерський облік

У деяких бухгалтерів виникають утруднення з класифікацією шини як об’єкта обліку через її тривалий (значно більше року) строк корисного використання та високу вартість. Нехай вас це не бентежить. Просто дотримуйтесь вказівок Інструкції № 291.

Виходячи з характеристики субрахунку 207 «Запасні частини», наведеної в Інструкції № 291, шини обліковують так.

Шини, які є на автомобілі під час його купівлі, в обліку окремо не відображають. Те ж стосується і «запаски». Це пов’язано з тим, що вони входять до вартості автомобіля і обліковуються разом з ним у складі об’єкта основних засобів на субрахунку 105 «Транспортні засоби». Такі шини амортизують у загальному порядку в процесі експлуатації автомобіля.

Операції з сезонної заміни шин, придбаних разом з автомобілем, а також фактичне їх списання показують тільки в аналітичному обліку.

Тим часом окремо куплені шини в обліку підприємства відображають. Для цього призначений той самий субрахунок 207 «Запасні частини». При цьому можливі два варіанти обліку витрат на купівлю шин.

Варіант 1. У разі передання шин зі складу для встановлення на автомобіль їх вартість списують на витрати звітного періоду як витрати, пов’язані з підтриманням об’єкта основних засобів (автомобіля) в робочому стані (п. 15 П(С)БО 7 «Основні засоби»). Для цього здійснюють такий запис: Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 207 (відповідно до напряму використання автомобіля, на якому шина ходить).

Надалі ведуть аналітичний облік шин за місцями їх зберігання та у розрізі матеріально відповідальних осіб.

Варіант 2. Вартість шин відносять до складу витрат у момент їх списання через непридатність, а не у момент установки на автомобіль. До цього часу їх продовжують обліковувати у складі запасів. Цей варіант випливає з опису субрахунку 207. Так, згідно з Інструкцією № 291 на ньому ведуть облік, зокрема, автомобільних шин у запасі та обороті. Враховуючи, що нині бухоблік відіграє «першу скрипку» для розрахунку податку на прибуток, цей варіант є більш безпечним.

Для обліку шин у запасі та обороті (на автомобілі в експлуатації) до субрахунку 2071 «Автомобільні шини» відкривають окремі субрахунки, наприклад:

20711 «Шини на складі»;

20712 «Шини в експлуатації».

При передачі шин в експлуатацію роблять проводку: Дт 20712 — Кт 20711, а при поверненні на склад унаслідок сезонної заміни — зворотну: Дт 20711 — Кт 20712.

Якщо після виведення шини з експлуатації ви плануєте отримати за неї компенсацію, робіть запис: Дт 209 «Інші матеріали» — Кт 20712. У разі вибуття шини за компенсацію віднесіть її вартість із кредиту субрахунку 209 до дебету субрахунку 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів».

У разі, коли жодної економічної вигоди не передбачається (шина придатна тільки для утилізації), списуйте вартість шини просто у витрати: Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 20712.

Який варіант обліку вибрати, підприємство вирішує самостійно й закріплює його в наказі про облікову політику.

Заміну шини (навіть придбаної у складі автомобіля на «окрему») заведено класифікувати як техобслуговування автомобіля (п. 3.19 Положення про техобслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автотранспорту, затвердженого наказом Мінтрансу від 30.03.98 р. № 102). Тому витрати на таку заміну обліковують у складі витрат звітного періоду залежно від напряму використання авто.

Те саме стосується і робіт з ремонту (відновлення) шин.

Нарешті, витрати на утилізацію списаних шин згідно з абз. 3 п. 2.13 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.07 р. № 2, можна включати до інших операційних витрат періоду (субрахунок 949).

Податок на прибуток

Високодохідники та малодохідники, які добровільно коригують бухгалтерський фінрезультат на різниці з розд. III ПКУ, повинні звертати увагу на використання в госпдіяльності автомобіля, на якому «бігають» шини. Вартість шин, оприбуткованих на субрахунок 105 у складі вартості автомобіля невиробничого призначення, не підлягає амортизації в податковому обліку. Тому на суму амортизації невиробничого авто потрібно буде збільшити фінрезультат до оподаткування.

Що стосується витрат, пов’язаних з використанням (заміною) шин, придбаних окремо від автомобіля, то у бухобліку вони є витратами звітного періоду. Усі платники податку на прибуток (високо- та малодохідні) обліковують такі витрати так само, як і у бухобліку. Причому незалежно від того, чи використовується автомобіль у госпдіяльності підприємства.

Будь-яких коригувань фінрезультату у разі списання шин, що не вичерпали свій ресурс, ПКУ не передбачає.

ПДВ

Тут жодних особливостей немає. При купівлі шин підприємство відображає податковий кредит (за наявності зареєстрованої податкової накладної).

У разі списання шини унаслідок фатального пошкодження, що виключає ремонт (відновлення), раніше строку, встановленого Нормами № 488, може виникнути питання щодо нарахування «компенсуючих» ПДВ-зобов’язань за п.п. «г» п. 198.5 ПКУ.

На наш погляд, підстав для нарахування податкових зобов’язань немає, якщо автомобіль, на якому ходила шина, використовувався в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності підприємства.

А от при негосподарському (необ’єктному, пільговому) використанні автомобіля нарахувати «компенсуючі» податкові зобов’язання з ПДВ доведеться (п. 198.5 ПКУ).

На завершення розглянемо на умовному числовому прикладі, як відобразити в обліку придбання нових шин, заміну та списання шин на утилізацію.

Приклад. Щоб підготувати автомобіль до зими, підприємство купило комплект зимових шин вартістю 3456,00 грн. (у тому числі ПДВ — 576,00 грн.). Цей автомобіль використовує адміністрація підприємства.

Для відображення у бухобліку придбаних шин підприємство застосовує безпечний підхід (варіант 2).

Для заміни шин залучено станцію техобслуговування, яка не є платником ПДВ. Вартість її послуг — 300,00 грн.

Літні шини вирішено списати, оскільки до цього моменту вони виробили встановлений ресурс і більше не придатні для використання. Ці шини раніше підприємство придбало окремо. Їх балансова вартість — 1540,00 грн.

Вартість послуг спецорганізації з утилізації списаних шин — 180,00 грн. (у тому числі ПДВ — 30,00 грн.).

У бухобліку зазначені операції відображають так, як показано в табл. 2.

Таблиця 2. Облік операцій з придбання, заміни та утилізації шин

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

дебет

кредит

1. Перераховано постачальнику передоплату за комплект зимових шин

371

311

3456,00

2. Відображено «вхідний» ПДВ (до отримання зареєстрованої податкової накладної)

644/1

644

576,00

3. «Вхідний» ПДВ включено до податкового кредиту (отримано зареєстровану податкову накладну)

641/ПДВ

644/1

576,00

4. Зимові шини оприбутковано на склад

20711

631

2880,00

5. Списано суму податкового кредиту з ПДВ

644

631

576,00

6. Зараховано заборгованість

631

371

3456,00

7. Відображено передачу шин зі складу в експлуатацію

20712

20711

2880,00

8. Здійснено шиномонтаж станцією техобслуговування (підписано акт)

92

631

300,00

9. Оплачено послуги шиномонтажу

631

311

300,00

10. Повернено на склад літні шини

20711

20712

1540,00

11. Літні шини списано з балансу і передано на утилізацію спеціалізованій організації (на підставі акта приймання-передачі)

92

20711

1540,00

12. Отримано послуги з утилізації відпрацьованих шин (на підставі відповідного акта)

949

631

150,00

13. Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності зареєстрованої податкової накладної)

641/ПДВ

631

30,00

14. Оплачено послуги з утилізації відпрацьованих шин

631

311

180,00

Висновки

  • Кожна шина має бути ідентифікована і на кожну заводять картку обліку, яка є первинним документом для списання шини.
  • Шину виводять з експлуатації та списують, якщо залишкова висота рисунка протектора менше мінімально допустимої, вичерпався призначений ресурс шини або шина пошкоджена так, що її відновлення (ремонт) неможливе.
  • Якщо за рік підприємство списує менше 50 тонн шин, то йому не потрібно ані подавати декларацію про відходи, ані отримувати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.
  • Шини, придбані разом з автомобілем, обліковують у складі його первісної вартості на субрахунку 105 «Транспортні засоби».
  • Для бухобліку окремо придбаних шин є два варіанти: 1) оприбутковувати на субрахунок 207 «Запасні частини» і при передачі в експлуатацію списувати на витрати періоду; 2) завести окремі субрахунки до субрахунку 2071 «Автомобільні шини» та списувати на витрати тільки у момент фактичного списання шини через її непридатність для подальшої експлуатації.
  • Якщо автомобіль, на якому «бігатиме» придбана з ПДВ шина, використовується в негосподарських (необ’єктних, пільгових) операціях, потрібно нарахувати «компенсуючі» ПДВ-зобов’язання.

Документи та скорочення статті

Закон про відходи — Закон України «Про відходи» від 05.03.98 р. № 187/98-ВР.

Норми № 488 — Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджені наказом Мінтрансзв’язку від 20.05.06 р. № 488.

Правила № 549 — Правила технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їх шасі, затверджені наказом Мінінфраструктури від 26.07.13 р. № 549.

Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291.

КТЗ — колісні транспортні засоби.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі