Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Додаток 5 до декларації з рентної плати: звітуємо за використану воду

Децюра Сергій, податковий експерт, s.detsyura@id.factor.ua
Бухгалтерський тиждень Лютий, 2016/№ 5
Друк
Сьогодні продовжимо розгляд (початок див. у «БТ», 2016, № 4, с. 31 та 35) правил заповнення звітності з рентної плати за IV квартал 2015 року. І зупинимося на тій частині звітності, яка відповідає за нарахування податкових зобов’язань за спеціальне використання води.

Платники

Розпочнемо з визначення кола осіб, які мають подавати звітність з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 5 до декларації з рентної плати).

Зауважимо: в цій статті ми розглянемо лише одну, найбільш популярну, частину рентної плати за спеціальне водокористування, а саме за спеціальне використання води з вилучанням води з водних об’єктів (далі — спецводокористування). Інші частини цього виду рентної плати (за спеціальне використання води без її вилучення з водних об’єктів: для потреб гідроенергетики, водного транспорту та рибництва) розглядати не будемо.

Платниками рентної плати за спецводокористування є водокористувачі — суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юрособи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юрособи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також ФОП, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних чи інших водокористувачів (вторинні водокористувачі) ( п. 255.1 ПКУ).

Увага! Платниками рентної плати за спецводокористування є, зокрема, єдиноподатники, як юридичні особи (група 3), так і підприємці. Річ у тім, що від плати за спецводокористування звільнені лише єдиноподатники групи 4 — сільгосппідприємства ( п. 297.1 ПКУ).

При цьому слід пам’ятати: якщо ви є вторинним водокористувачем, то сам факт використання води не змушує вас сплачувати рентну плату. Річ у тім, що вторинний водокористувач стає платником рентної плати лише у випадку, коли отримує воду від первинних водокористувачів на підставі договору на поставку води ( абз. 2 п.п. 255.11.2 ПКУ). Тому якщо воду отримуєте без такого договору, наприклад, це передбачено у договорі оренди, то платником рентної плати є постачальник води, а не водокористувач (категорія 121.01 ЗІР ДФСУ).

Водночас навіть наявність договору на постачання води не гарантує, що ви маєте сплачувати рентну плату за спецводокористування. Справа в тому, що юрособи та ФОП, у тому числі платники-єдиноподатники, які використовують воду виключно для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб*, звільняються від сплати рентної плати за спецводокористування ( п.п. 255.4.1 ПКУ).

* Під терміном «санітарно-гігієнічні потреби» слід розуміти використання води в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та використання води для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані.

Таким чином, якщо ви уклали договір про постачання води, але використовуєте воду виключно для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, то сплачувати рентну плату не потрібно. Цей висновок цілком справедливий і для орендних операцій.

Отже, підсумовуючи вищесказане, можемо стверджувати, що суб’єкти господарювання сплачують рентну плату за воду, якщо виконуються дві умови:

• є дозвіл на спецводокористування чи договір на постачання води;

• воду використовують не тільки для санітарно-гігієнічних потреб, а й для господарських цілей.

Порядок розрахунку

Рентна плата за спецводокористування розраховується за фактично використаний обсяг води з урахуванням обсягу втрат води в системах водопостачання ( п. 255.3 ПКУ). Визначають такий обсяг або за даними лічильників, або за технологічними даними (якщо лічильники не встановлені). Водночас якщо можливість установити лічильники є, але за фактом їх немає, то рентна плата сплачується у двократному розмірі ( п.п. 255.11.10 ПКУ).

Крім того, варто пам’ятати, що при розрахунку плати за спецводокористування важливе значення мають ліміти на використання води, які встановлені для кожного водокористувача, що сплачує рентну плату. В межах ліміту плата розраховується у звичайному розмірі, а за понадлімітний обсяг води — у 5-кратному розмірі ( п.п. 255.11.13 ПКУ).

До відома! Первинні водокористувачі (забирають воду безпосередньо з водних об’єктів) персональні ліміти отримують із дозволів на спецводокористування. Вторинні водокористувачі, яким такі дозволи не видаються, ліміти отримують із договорів на постачання води. Для вторинного водокористувача розмір ліміту визначений первинним водокористувачем на основі його ліміту на використання води (лист Мінприроди від 15.03.11 р. № 5515/16/10-11-МП).

У разі відсутності такого дозволу або відсутності вказаного розміру ліміту у договорі на поставку води у платника відсутній і ліміт, а тому плата за весь обсяг використаної води справляється як за понадлімітне використання.

Щоб розрахувати розмір рентної плати, водокористувач має фактичний обсяг використаної води помножити на ставку плати. Розмір ставок залежить від водного об’єкта, з якого забирається вода, і наведений у  п. 255.5 ПКУ.

Увага! Для розрахунку рентної плати за IV квартал 2015 року потрібно брати ставки, що діяли у 2015 році (старі ставки). Зараз у ПКУ вказані вже нові, збільшені з 01.01.16 р. ставки, але їх слід використовувати тільки при звітуванні за І квартал 2016 року.

Якщо вода, що надходить водокористувачу, формується із змішаних джерел (із різних водних об’єктів), то для розрахунку рентної плати використовують ставки, встановлені для обох джерел, з яких утворюються (наповнюються) змішані джерела ( п. 255.10 ПКУ), спираючись на співвідношення, у якому формується змішане джерело.

Крім того, деякі водокористувачі мають врахувати коригуючі коефіцієнти. Наприклад, житлово-комунальні підприємства застосовують коефіцієнт 0,3 ( п. 255.7 ПКУ).

Подаємо звітність

Про нову форму декларації з рентної плати, форма якої затверджена наказом Мінфіну України від 17.08.15 р. № 719, ви можете прочитати в «БТ», 2016, № 4, с. 31. Виходячи з правил заповнення цієї форми вам потрібно заповнити саму декларацію з рентної плати і додаток 5 до неї. У табличній частині декларації ви маєте заповнити ряд. 4.4 розділу 4. До нього переносите показники ряд. 13 додатка 5. Якщо у вас є декілька дозволів на спеціальне використання води або договорів на поставку води, то на кожний такий документ заповнюєте окремий додаток 5. Кількість таких додатків потрібно вказати у розділі 5 декларації.

Безпосередній розрахунок податкових зобов’язань, як ви зрозуміли, проходить у додатку 5. Правила заповнення цього додатка відрізняють від порядку заповнення декларації зі збору за спецводокористування, яку використовували у 2015 році. Тому нижче у таблиці наведемо порядковий алгоритм заповнення додатка 5.

Зауважимо: звітність з рентної плати за 2015 рік потрібно подати за місцем податкової реєстрації платника не пізніше 09.02.16 р.

Одночасно з декларацією необхідно подати також і паперові копії дозволу на спецводокористування або договору на поставку води (у разі внесення змін до дозволу на спецводокористування або до договору на поставку води подається їх копія). А ті водокористувачі, що складають звітність про використання води за ф. № 2-ТП (водгосп), подають і її копію.

Перерахувати до бюджету плату за спецводокористування потрібно не пізніше 19.02.16 р. ( п. 257.5 ПКУ).

Алгоритм заповнення додатка 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води» до декларації з рентної плати

Назва показника

Код рядка

Правила заповнення

«Порядковий № Податкової декларації»

Зазначаєте номер декларації з рентної плати, до якої додається цей Розрахунок. Переносите номер декларації із форми самої декларації, до якої подається Розрахунок. Оскільки така декларація подається вперше, то в цій комірці вкажіть «1»

«тип Розрахунку»

Проставляєте позначку «Х» в одній із граф: «звітний», «звітний новий», «уточнюючий». При поданні Розрахунку за IV квартал 2015 року позначку «Х» поставте у графі «звітний»

«податковий період»

1

Вказуєте звітний період (квартал), за який подається Розрахунок. В нашому випадку у графі 1.1 слід вказати IV квартал 2015 року

податковий номер платника податку або серія та номер паспорта

2

Вказуєте код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоєний контролюючим органом, або реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізособи (ідентифікаційний номер)

«код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ»

3

Зазначаєте код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, зазначений у ряд. 2 декларації, до якої додається цей Розрахунок

«спеціальний дозвіл»

4.1 і 4.2

Заповнюєте ці рядки відповідно до документа на спеціальне водокористування, тобто згідно з дозволом на спеціальне використання води або договором на поставку води

«код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням водного об’єкта»

5

Зазначаєте код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням водного об’єкта. Він може відрізнятися від коду за КОАТУУ, що вказаний у декларації і характеризує ваше місцезнаходження. Річ у тому, що декларація подається за місцем реєстрації водокористувача платником податків

«код водного об’єкта»

6

Вказуєте код водного об’єкта, який берете із додатка 16 до декларації з рентної плати. У цьому додатку водні об’єкті розмежовані за напрямом використання води. Останній розряд коду повинен бути відмінним від «0».

Наприклад, якщо ви підземну воду використовуєте в господарській діяльності, а не для виробництва напоїв з об’єктів державного значення, то код буде «1.1.1»

«установлений річний ліміт використання води»

7

Записуєте річний ліміт використання води, встановлений у дозволі чи договорі на постачання води (у м3). Якщо дозвіл не отримано або він не вказаний у договорі, то цю колонку не заповнюєте

«об’єкт оподаткування з початку року»

8

Зазначаєте фактичний обсяг використаної води (у м3) з водного об’єкта за кодом типу водного об’єкта (ряд. 6), визначений самостійно на підставі даних первинного обліку згідно з показниками вимірювальних приладів (лічильників). Якщо лічильників немає — орієнтуємося на технологічні дані (пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу тощо). Цей рядок обчислюється як сума ряд. 8.1 та 8.2

«в межах установленого річного ліміту»

8.1

Вказуєте обсяг використаної води в межах установленого річного ліміту, визначеного в дозвільному документі (дозвіл чи договір на поставку води) з початку року (в м3). Розраховується як підсумок ряд. 8.1.1 та 8.1.2

«з поверхневих водних об’єктів»

8.1.1

Вказуєте, яка частина використаної води в межах ліміту використана з поверхневих, а яка — з підземних джерел. Якщо ви використовуєте воду зі змішаного джерела, то для розподілу потоку використовуєте відсоткове співвідношення поверхневої та підземної води, встановлене органом, який здійснює централізоване водопостачання в поточному році

«з підземних водних об’єктів»

8.1.2

«понад установлений річний ліміт»

8.2

Ця колонка заповнюється лише у випадку перевищення встановлених лімітів, указаних у ряд. 7, або у випадку, коли вся вода для вас є понадлімітною (ви не маєте дозволу на використання води або річний ліміт не визначений у договорі на поставку води).

Розраховується як сума ряд. 8.2.1 та 8.2.2

«з поверхневих водних об’єктів»

8.2.1

Вказуєте, яку частину використаної води понад ліміт використано з поверхневих, а яку — з підземних джерел. Якщо ви використовуєте воду зі змішаного джерела, то для розподілу потоку використовуєте відсоткове співвідношення поверхневої та підземної води, встановлене органом, який здійснює централізоване водопостачання в поточному році

«з підземних водних об’єктів»

8.2.2

«ставки рентної плати»

9

Вказуєте ставку рентної плати для відповідного виду використаної води. Для води, яка використана з поверхневих водних об’єктів, ставку вказуєте у ряд. 9.1, а для води, яка використана з підземних джерел, — у ряд. 9.2. Розмір ставки шукаєте у  пп. 255.5.1, 255.5.2, 255.5.6, 255.5.7, 255.8 — 255.10 ПКУ. Оскільки податок розраховуємо за IV квартал 2015 року, то беремо ставки, що діяли у 2015 році (берете значення із старої редакції вищенаведених підпунктів).

Указувати ставки потрібно у гривнях з копійками за 1, 100 та 10000 м3, тобто так, як вони вказані у ПКУ

«коефіцієнти, що застосовуються до ставок рентної плати»

10

Зазначаєте коригуючі коефіцієнти до ставок рентної плати у відповідному рядку до цього узагальнюючого рядка

«відповідно до пункту 255.6 статті 255 розділу IX Кодексу»

10.1

У цьому рядку теплоелектростанції з прямоточною системою водопостачання вказують коефіцієнт 0,005 ( п. 255.6 ПКУ). Якщо ви не належите до такої категорії суб’єктів, то просто вкажіть коефіцієнт 1

«відповідно до пункту 255.7 статті 255 розділу IX Кодексу»

10.2

У цьому рядку житлово-комунальні підприємства вказують коефіцієнт 0,3 ( п. 255.7 ПКУ).

Якщо ви не належите до такої категорії суб’єктів, то просто вкажіть коефіцієнт 1

«відповідно до підпункту 255.11.10 пункту 255.11 статті 255 розділу IX Кодексу»

10.3

У цьому рядку ті платники рентної плати, у яких є встановлений вимірювальний прилад або немає можливості його встановити, вказують коефіцієнт 1. Ті ж, у кого вимірювальних приладів немає і є можливість їх встановлення, зазначають коефіцієнт 2 ( п.п. 255.11.10 ПКУ)

«відповідно до підпункту 255.11.13 пункту 255.11 статті 255 розділу IX Кодексу»

10.4

У цьому рядку ті платники рентної плати, у яких перевищено річний ліміт використання води (тобто у цьому Розрахунку заповнений ряд. 8.2), вказують коефіцієнт 5 ( п.п. 255.11.13 ПКУ). Ті ж, у кого ліміт не перевищено, зазначають коефіцієнт 1

«податкове зобов’язання з початку року»

11

У цьому рядку вказують розраховані податкові зобов’язання за використану воду з початку року (у нашому випадку — за 2015 рік).

Для того щоб розрахувати розмір податкових зобов’язань, потрібно скористатися формулою:

((ряд. 8.1.1 х ряд. 9.1 + ряд. 8.1.2 х ряд. 9.2) + (ряд. 8.2.1 х ряд. 9.1 + ряд. 8.2.2 + ряд. 9.2) х ряд. 10.4) х (ряд. 10.1 або ряд. 10.2) х ряд. 10.3 / V,

де V — показник, який застосовується до ставок рентної плати та становить:

• для водних ресурсів, що входять виключно до складу напоїв, — 1;

• для водних ресурсів для потреб рибництва — 10000;

• за спеціальне використання поверхневих та підземних вод, шахтної, кар’єрної та дренажної води — 100.

Застосування цього коефіцієнта в ПКУ не передбачено. Але все рівно його застосовувати потрібно. Річ у тім, що обсяг використаної води ми зазначаємо у Розрахунку у м3, а ставки встановлені як за 1 м3, так і за 100 м3, і за 10000 м3, тому, щоб можна було привести всі показники до спільного знаменника і адекватно визначити розмір податку, доводиться застосовувати ці коригуючи коефіцієнти.

Усі інші дані вже містяться у Розрахунку. Тому вирахувати розмір податку буде нескладно

«податкове зобов’язання з початку року за попередній звітний період»

12

Вказуєте розмір податкового зобов’язання, розрахованого за попередній звітний період поточного року. Для цього слід до цього рядка перенести значення ряд. 11 додатка 5 за попередній період. Якщо подається декларація за І квартал, то цей рядок залишається порожнім.

Увага! У нашому випадку ви будете розраховувати розмір податку за IV квартал 2015 року за новою формою вперше. Тому дані до цього рядка потрібно переносити з декларації зі збору за спецводокористування за три квартали (стара форма) із гр. 9 розд. 1 декларації.

Якщо у вас один водний об’єкт, то дані просто переносите з гр. 9 розд. 1 декларації зі збору за спецводокористування. Якщо декілька, то вам потрібно буде вибрати дані щодо вашого об’єкта із гр. 9 ряд. 1 — 6 розд. 1 (залежно від того, про який саме водний об’єкт ідеться)

«податкове зобов’язання за податковий (звітний) квартал»

13

Вказуєте розмір податкового зобов’язання, яке слід сплатити за звітний квартал. У нашому випадку — IV квартал 2015 року. Для цього слід від загального розміру розрахованого податку за рік (ряд. 11) відняти розмір плати, розрахований за попередній період (ряд. 12).

Дані з цього рядка переносите до ряд. 4.4 декларації

Виправлення помилок

14 — 17

Ці рядки заповнюють тільки у випадку виправлення помилок

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі