Новий порядок бюджетного відшкодування ПДВ: знайомимося ближче

Кравченко Дар’я, податковий експерт, d.kravchenko@id.factor.ua
01.02.16 р. — знакова дата поточного року для всіх платників ПДВ. Адже саме з цієї миті стартували зміни, що стосуються порядку бюджетного відшкодування ПДВ (БВ). Причому найважливішою з них стало запровадження двох окремих реєстрів, потрапляння до яких або дає платнику ПДВ реальний шанс отримати БВ, або відтерміновує його на невизначений строк. І хоча в новому порядку ще багато недоробок, давайте підготуємося до його введення вже сьогодні. То що ж, поїхали!

Відправна точка

Усе розпочинається з того, що за підсумками поточного звітного періоду у платника ПДВ виникає від’ємне значення (ВЗ) суми ПДВ (ряд. 19 ПДВ-декларації), тобто сума ПДВ, сплачена постачальникам товарів/послуг у звітному періоді, перевищує суму ПДВ, нараховану при здійсненні постачань у такому звітному періоді.

Зазвичай, таку суму ВЗ платник ПДВ має право використати на власний розсуд. Але! У суворо визначеній послідовності ( п. 200.4 ПКУ).

У першу чергу, сума поточного ВЗ у межах наявної суми реєстраційного ліміту (РЛ), визначеного на дату складання ПДВ-декларації, має піти на зменшення суми податкового боргу з ПДВ, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ) (ряд. 20.1 ПДВ-декларації). Якщо, звичайно, у вас такий є.

І тільки після цього суму ВЗ, що залишилася (також у межах РЛ), ви можете заявити до БВ (ряд. 20.2 ПДВ-декларації).

Таким чином, заявити суми ПДВ до БВ платник ПДВ може вже за підсумками звітного періоду, в якому виникло ВЗ.

Однак майте на увазі! Для цього потрібно, щоб така сума була сплачена заявником у попередніх та/або звітному періодах постачальникам товарів/послуг або до держбюджету ( п.п. «б» п. 200.4 ПКУ).

Сума ВЗ, що перевищує РЛ, переходить до ряд. 21 ПДВ-декларації та включається до ПК наступного звітного періоду. І вже тоді ця сума може:

• набути статусу БВ (за умови дотримання критеріїв, передбачених ст. 200 ПКУ);

• зменшити поточні податкові зобов’язання (ПЗ) перед бюджетом (у складі ряд. 17 ПДВ-декларації).

Увага! Платник ПДВ має право заявити БВ, але не зобов’язаний це робити. Якщо він не хоче зв’язуватися з цим «клопітким» процесом, то просто переносить суму ВЗ із ряд. 20 до ряд. 20.3 ПДВ-декларації.

Зверніть увагу: починаючи з 01.01.16 р. виключений п. 200.5 ПКУ, який раніше обмежував право на БВ деяких категорій платників ПДВ. Тому сьогодні таким правом може скористатися будь-який платник ПДВ, навіть ПДВ-початківець.

Тільки не забудьте про один нюанс. Якщо платник ПДВ експортує товари, отримані від іншого платника ПДВ на умовах комісії, консигнації, доручення або інших видів договорів, що не передбачають перехід права власності на такі товари до експортера, то право на отримання БВ має власник товарів, а не посередник ( п. 200.16 ПКУ).

Способи отримання БВ. Переплачені суми ПДВ з бюджету ви можете:

• або отримати на свій поточний рахунок (ряд. 20.2.1 декларації);

• або направити в рахунок сплати грошових зобов’язань чи погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до держбюджету (ряд. 20.2.2 декларації).

Зверніть увагу: не обов’язково обирати тільки один із запропонованих варіантів. Суми БВ ви можете частково отримати на поточний рахунок, а частково використати для оплати зобов’язань.

Важливо! Більше того, дозволяється змінювати обраний раніше напрямок БВ за допомогою УР ( п. 5 розд. IV Порядку № 21).

Порядок формування БВ у ПДВ-декларації продемонструємо на схемі (див. на с. 12).

img 1

Рис. 1. Схема формування сум БВ за рядками ПДВ-декларації

А поки своє рішення ви повинні відобразити в ПДВ-декларації, що подається за результатами звітного (податкового) періоду, в якому виникло право на подання заяви про отримання БВ.

При цьому не забудьте до такої ПДВ-декларації додати:

• розрахунок суми БВ (додаток Д3) і оригінали митних декларацій (МД)* ( п. 200.8 ПКУ);

* Якщо експортна МД була оформлена в електронному вигляді, то її не потрібно подавати разом із ПДВ-декларацією. Таку МД в електронній формі податківцям направлять митники.

• заяву на повернення суми БВ (додаток Д4) ( п. 200.7 ПКУ).

Як їх заповнити, читайте далі.

Заповнюємо необхідні додатки

Додаток Д3. Він призначений для розрахунку суми БВ і складається з однієї таблиці. У ній усього три рядки:

ряд. 1 — сюди ви внесете суму «поточного» ВЗ (у межах РЛ), яку ви маєте право заявити до БВ після сплати податкового боргу з ПДВ (ряд. 20 - ряд. 20.1 декларації);

ряд. 2 — тут ви покажете суму ВЗ (із ряд. 1), яка фактично сплачена постачальникам товарів/послуг або до держбюджету;

• і ряд. 3 — це найголовніший рядок — до нього впишете значення ряд. 1, але в межах значення ряд. 2 цього додатка. А потім продублюйте його в ряд. 20.2 декларації.

Додаток Д4. Цей документ потрібний для того, щоб:

• заявити про вашу відповідність або невідповідність критеріям, визначеним у  п. 200.19 ПКУ (це допоможе вашій заяві на БВ потрапити до відповідного Реєстру);

• обрати спосіб отримання БВ.

Для цього вам необхідно заповнити лише першу частину додатка Д4. Так:

у таблиці 1 вкажіть відомості про залишкову балансову вартість необоротних активів, питому вагу експортних операцій, а також поставте позначки («+») у разі відповідності критеріям, установленим пп. 200.19.1 і 200.19.2 ПКУ (див. рис. 2 на с. 14);

у таблиці 2 — інформацію про фінансову гарантію (якщо така є);

у таблиці 3  зробіть загальний висновок на підставі наведених вище даних про те, відповідаєте ви критеріям, прописаним у  п. 200.19 ПКУ чи ні (поставте позначку в необхідному полі).

Далі залишиться тільки обрати спосіб отримання БВ. Так, у разі:

1) отримання БВ на поточний рахунок заповніть дані в пункті «а» (суму ПДВ, номер поточного рахунка, реквізити банку);

2) погашення грошових зобо­в’язань або податкового боргу за іншими платежами, що сплачуються до державного бюджету, — у пункті «б» (код бюджетної класифікації, рахунок платежу в Казначействі та необхідну суму).

Тепер черга за контролерами.

Дії контролерів

Отримавши від вас усі необхідні документи у складі ПДВ-звітності, податківці починають реалізовувати ваші бажання. Однак попереджаємо: доведеться почекати, оскільки цей процес достатньо повільний. Складається він із 4 етапів.

Етап 1. Реєстрація.

Контролери реєструють вашу заяву протягом операційного дня ( п.п. 200.7.1 ПКУ):

• або в Реєстрі заяв платників ПДВ, які відповідають критеріям, визначеним п. 200.19 ПКУ (таким критеріям потрібно відповідати одночасно);

• або в Реєстрі заяв платників ПДВ, які НЕ відповідають критеріям, визначеним п. 200.19 ПКУ.

До речі, Порядок ведення реєстрів заяв про повернення суми БВ Кабмін уже затвердив своєю постановою від 22.02.16 р. № 68 (ср. ). Зауважимо, що в ньому не лише наведена форма таких Реєстрів, а й конкретизовані дати внесення заяв на БВ (детальніше читайте на  с. 5 цього номера).

Роблять це вони в хронологічному порядку надходження таких заяв.

Попри те, що ПКУ ніяк не поділяє два зазначені Реєстри, цілком можливо, що ті платники ПДВ, які потраплять до першого з них, матимуть пріоритет в отриманні БВ. На зразок автоматичного відшкодування, що діяло до 01.01.16 р. (однак у цьому випадку мається на увазі не прискорена процедура, а більш висока ймовірність отримати БВ).

Після цього контролери обов’яз­ково перевірять, відповідаєте ви зазначеним критеріям чи ні. На це їм надано 15 календарних днів після граничного строку подання звітності ( п. 200.20 ПКУ).

Якщо ж, на їх думку, ви не підпадаєте під установлені критерії (а ви заявили зворотне), тоді протягом 17 календарних днів після граничного строку подання звітності вони зобов’язані направити вам рішення про невідповідність і надати детальні пояснення та розрахунки за критеріями, значення яких не дотримано ( п. 200.21 ПКУ).

Як виглядатиме таке рішення, ще не відомо. Можливо, що це ми дізнаємося, коли Мінфін розробить порядок визначення відповідності платника ПДВ зазначеним вище критеріям ( п. 200.20 ПКУ).

До речі, таке рішення платник ПДВ надалі може оскаржити до суду.

Ну а якщо такого рішення ви не отримали — ви вважаєтеся таким платником ПДВ, який відповідає встановленим критеріям. Хоча, як не дивно, при цьому ви можете взагалі не мати необоротних активів або частка ваших експортних операцій може не дотягувати до 40 %. Очевидно, щоб цього не відбулося, контролери суворо стежитимуть за дотриманням строку направлення своїх рішень.

До речі, результат таких дій обов’язково відобразиться в Реєстрах. Перевірити, до якого з них ви все ж таки потрапили і яким за рахунком ви є, можна буде на офіційному веб-сайті ДФСУ. Тут обіцяють щодня публікувати необхідну інформацію ( п.п. 200.7.3 ПКУ).

Етап 2. Перевірка заявлених сум БВ.

Усе розпочинається з камеральної перевірки. Вона проводиться протягом 30 календарних днів, наступних за граничним строком отримання ПДВ-декларації ( п. 200.10 ПКУ). І тільки після того, як заявлена сума буде узгоджена контролерами, ви зможете отримати БВ.

У загальному випадку сума БВ вважається узгодженою з дня, наступного за днем закінчення строку проведення камеральної перевірки ( п. 200.10 ПКУ). Зверніть увагу, що дату узгодження вноситимуть і до відповідного Реєстру.

Після камеральної перевірки може бути проведена документальна.

Однак попереджаємо: до 01.01.16 р. документальна позапланова перевірка могла бути проведена за наявності достатніх підстав (їх перелік затверджений постановою КМУ від 27.12.10 р. № 1238), а також у разі декларування ВЗ на суму понад 100 тис. грн. Тепер же її можуть провести тільки у двох випадках — якщо суми БВ були сформовані за рахунок ВЗ, що склалося за операціями ( п. 200.11 ПКУ):

• за періоди до 01.07.15 р. і не підтверджені документальними перевірками;

• з придбання товарів/послуг у платників ПДВ — спецрежимників за період до 01.01.16 р.

Зауважимо. Заборона на проведення документальних позапланових виїзних перевірок БВ, встановлена в  п. 37 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, не поширюється на згадані вище перевірки за  п. 200.11 ПКУ.

Етап 3. Прийняття рішення про повернення.

Після закінчення перевірки податківці ( п. 200.12 ПКУ):

• або подають Казначейству висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету.

Але! Якщо платник ПДВ має податковий борг, БВ підлягає заявлена сума ПДВ, зменшена на суму такого боргу;

• або за заявою платника ПДВ відносять таку суму в рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника ПДВ з інших платежів, що сплачуються до держбюджету.

Увага! Якщо платник ПДВ вирішить змінити напрямок узгодженого БВ за допомогою УР, податківці повинні задовольнити його протягом 5 робочих днів з дня отримання такої заяви.

Етап 4. Повернення.

На підставі отриманого висновку від контролерів Казначейство перераховує вказану в ньому суму БВ на поточний банківський рахунок платника ПДВ протягом 5 операційних днів після отримання такого висновку ( п. 200.13 ПКУ).

До речі: повернення сум БВ проводитимуть також у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення заяви платника ПДВ до відповідного Реєстру ( п.п. 200.7.2 ПКУ).

Попереджаємо! Дотримуватимуться нового порядку відшкодування ПДВ податківці тільки починаючи з ПДВ-звітності за лютий 2016 року. А ось суми ПДВ, задекларовані до відшкодування до 01.07.15 р., відшкодовуються за правилами, що діяли станом на 01.07.15 р. ( п. 37 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ).

img 2

Рис. 2. Критерії відповідності за  п. 200.19 ПКУ

* У разі якщо за результатами перевірки встановлені порушення норм податкового законодавства в частині надміру заявлених сум податку до БВ, така фінансова гарантія має бути продовжена додатково на строк до двох років.

** Для платників податку з квартальним звітним періодом — протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів.

А що як…

…виявлена невідповідність? Якщо за результатами перевірки (камеральної або документальної позапланової виїзної) конт­ролери виявлять невідповідність сум БВ сумі, заявленій вами у ПДВ-декларації, то вони ( п. 200.14 ПКУ):

у разі заниження заявленої суми БВ зобов’язані направити вам податкове повідомлення-рішення (ППР), в якому вкажуть суму такого заниження та підстави для її збільшення.

Увага! У цьому випадку вважається, що ви добровільно відмовилися від отримання такої суми заниження, як БВ у звітному (податковому) періоді. Тому вам доведеться віднести таку суму до складу ПК наступного звітного (податкового) періоду;

у разі завищення суми БВ — ППР за формою «В1», в якому вкажуть суму такого завищення і підстави для її розрахунку, а також суму штрафних санкцій;

• у разі з’ясування факту, за яким платник ПДВ не має права на БВ, — знову ж таки ППР (форма «В3»), в якому вкажуть підстави для відмови.

Зверніть увагу: 16.02.16 р. набув чинності новий Порядок направлення контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затверджений наказом Мінфіну від 28.12.15 р. № 1204 // «БТ», 2016,  7, с. 4. Однак ППР за формою «В2», яке виписувалося в разі заниження БВ, уже немає. На підставі чого платники ПДВ повинні будуть коригувати ряд. 16.3 декларації, залишається незрозумілим. Найімовірніше, для цього достатньо буде акта перевірки.

…буде оскарження? Якщо після перевірки починається процедура адміністративного чи судового оскарження (ініціатором можуть бути як платник ПДВ, так і податкова), контролери не пізніше наступного робочого дня після отримання ППР від платника або постанови суду про порушення провадження у справі зобов’язані повідомити про це Казначейство.

У такому разі останнє тимчасово припиняє процедуру відшкодування в частині суми, що підлягає оскарженню, до набуття законної сили судовим рішенням ( п. 200.15 ПКУ). Тоді:

у разі винесення позитивного рішення — після закінчення процедури оскарження податківці протягом 5 робочих днів, наступних за днем отримання відповідного рішення, подають до Казначейства висновок із зазначенням суми ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету;

у разі неузгодження частини суми ПДВ, заявленої до БВ, — відшкодувати погоджені суми податківці повинні починаючи з дня закінчення процедури адміністративного або судового оскарження, за результатами якої прийнято рішення на користь платника ПДВ.

Висновки

  • Отримати БВ може будь-який платник ПДВ. Для цього не потрібно чекати 12 місяців з моменту реєстрації.
  • Для цього слід заповнити ряд. 20.2 ПДВ-декларації і подати додатки Д3 і Д4 разом з декларацією.
  • Податківці ведуть два Реєстри заяв платників ПДВ, які відповідають та які не відповідають критеріям, визначеним п. 200.19 ПКУ.
  • Очевидно, що потрапивши до «хорошого» першого Реєстру, платник ПДВ може сподіватися раніше отримати суму БВ.

Документи та скорочення статті

Порядок № 21 — Порядок заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну від 28.01.16 р. № 21.

БВ — бюджетне відшкодування.

ПК  податковий кредит.

ППР — податкове повідомлення-рішення.

ВЗ — від’ємне значення.

РЛ — реєстраційний ліміт.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі