На межі, або Як січень 2016-го з груднем 2015-го виплатами мінялися

В обраному У обране
Друк
Соломіна Марія, експерт з питань оплати праці
Бухгалтерський тиждень Січень, 2016/№ 3
Зміна з 01.01.16 р. ставок ПДФО і ЄСВ, а також зникнення утримань з ЄСВ закономірно призвели до появи запитань щодо оподаткування так званих «перехідних» виплат. За якою ставкою ПДФО оподатковувати лікарняні, нараховані в січні 2016 року за дні хвороби у грудні минулого року? Як бути з відпускними, нарахованими у грудні 2015 року за дні відпустки в січні? Що робити, якщо у працівниці відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами почалася у грудні, а вона принесла листок непрацездатності тільки в січні 2016 року? Про те, як діяти бухгалтеру в тих чи інших «перехідних» ситуаціях, ми поговоримо в цій статті.

Перш ніж робити висновки, як оподатковувати «перехідний» дохід, давайте з вами поглянемо, що з цього приводу говорить нам літера закону, наприклад, щодо…

…заробітної плати

ПДФО. Ставки ПДФО, установлені у  ст. 167 ПКУ, застосовують до бази оподаткування доходів.

При нарахуванні доходів у формі зарплати базу оподаткування визначають як нараховану зарплату, зменшену на суму ЄСВ (якщо йдеться про виплату 2015 року) і ПСП (за наявності права на неї). Від нарахованої (а не виплаченої) суми зарплати за місяць залежить право працівника на ПСП.

Проте якщо платник податків отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або хвороби, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на ПСП, і в інших випадках їх оподаткування такі доходи (їх частину) відносять до відповідних податкових періодів їх нарахування. Це прямо зазначено в  п.п. 169.4.1 ПКУ.

При цьому для визначення правильності оподаткування податковий агент проводить перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого ПДФО за будь-який період і в будь-яких випадках незалежно від того, має платник податків право на застосування ПСП чи ні ( п.п. 169.4.3 ПКУ).

Із наведеного вище робимо такі висновки.

За загальним правилом, до заробітної плати, нарахованої у грудні 2015 року, слід застосовувати ставки ПДФО 15 % і 20 % незалежно від того, коли вона фактично буде виплачена. Заробітна плата, нарахована починаючи з 1 січня 2016 року, має оподатковуватися за єдиною ставкою 18 %.

Виняток із цього правила — суми відпускних і лікарняних, для яких установлено особливий порядок уключення їх до місячного оподатковуваного доходу.

Якщо ви в січні 2016 року нараховували лікарняні за місяці 2015 року або у грудні 2015 року нараховували відпускні за період відпустки, що припадає на січень 2016 року, то ваші дії можна представити у вигляді алгоритму, наведеного на рисунку на с. 39.

Перерахунок «перехідних» виплат на рубежі 2015/2016 років

Зауважимо, що наші висновки підтверджує ДФСУ у роз’ясненні в підкатегорії 103.03.04 ЗІР ДФСУ (ср. 025069200). Крім того, такого ж підходу податківці дотримувалися і раніше (див. роз’яснення в підкатегорії 103.03 ЗІР ДФСУ) при переході у 2015 році зі ставок 15 % і 17 % на ставки 15 % і 20 % бази оподаткування доходів, перелічених у  п167.1 ПКУ.

ЄСВ. Тут усе чітко і просто. Незалежно від того, за який період нараховано дохід, що входить до бази нарахування ЄСВ, до нього застосовуються ставки, які діють на момент нарахування такого доходу. Цей висновок випливає з положень п.п. 4 п. 1 розд. IV Інструкції про порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.15 р. № 449.

ВЗ. Оскільки ставка та порядок утримання ВЗ не змінилися, то і проблем з ним не виникає.

Закріпимо зазначене на прикладі.

Приклад 1. Згідно з наданим листком непрацездатності працівник хворів з 14 грудня 2015 року по 6 січня 2016 року. Загальна сума лікарняних — 1341,36 грн., з них за дні непрацездатності у грудні — 1006,02 грн., у січні — 335,34 грн. Сума зарплати, нарахована за фактично відпрацьовані дні у грудні 2015 року, — 665,22 грн., у січні 2016 року — 1360,00 грн. Із зарплати, нарахованої у грудні, були утримані ЄСВ — 23,95 грн., ВЗ — 9,98 грн., ПДФО — 96,19 грн. (цього місяця пільгу не застосовували, оскільки не був відомий загальний дохід грудня).

Працівник користується правом на застосування до його зарплати ПСП у мінімальному розмірі згідно з  п.п. 169.1.1 ПКУ (заяву про застосування ПСП подано у 2014 році).

Проводимо перерахунок. «Розкидаємо» лікарняні та визначимо загальний оподатковуваний дохід грудня 2015 року:

665,22 + 1006,02 = 1671,24 (грн.).

Його сума не перевищує граничного розміру доходу, що дає право на ПСП у 2015 році, а саме 1710,00 грн. Отже, до доходу працівника за грудень можна застосовувати ПСП. У 2015 році ПСП у мінімальному розмірі дорівнювала 609,00 грн.

Визначимо суму ПДФО, яку підприємство повинне буде утримати з грудневого доходу працівника:

(1671,24 - 23,95 - 609,00) х 15 : 100 = 155,74 (грн.),

де 23,95 — сума ЄСВ у частині утримань із зарплати, нарахованої у грудні 2015 року. А ось із лікарняних, нарахованих у січні 2016 року, і тих, що припадають на грудень 2015 року, ЄСВ не утримуємо! З виплат, нарахованих працівникам у 2016 році, ЄСВ сплачують тільки роботодавці в частині нарахувань на базу справляння ЄСВ. Утримань немає!

Тепер визначимо загальний оподатковуваний дохід січня 2016 року:

1360,00 + 335,34 = 1695,34 (грн.).

У 2016 році граничний розмір доходу, що дає право на ПСП, дорівнює 1930,00 грн., а ПСП у мінімальному розмірі — 689,00 грн.

Загальний оподатковуваний дохід січня (1695,34 грн.) не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на ПСП у 2016 році (1930,00 грн.). Отже, до зарплати працівника можна застосовувати пільгу.

Розрахуємо суму ПДФО, яку підприємство повинне буде утримати з січневого доходу працівника:

(1695,34 - 689,00) х 18 : 100 = 181,14 (грн.).

Визначимо суму ПДФО, яку підприємство повинне буде утримати з доходу працівника і перерахувати до бюджету за результатами перерахунку:

155,74 - 96,19 + 181,14 = 240,69 (грн.),

де 96,19 — сума ПДФО, сплаченого із зарплати, нарахованої працівнику за фактично відпрацьовані дні у грудні 2015 року.

Приклад 2. Працівниця пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 26 грудня 2015 року. Допомогу по вагітності та пологах нараховано у грудні 2015 року. З нарахованої допомоги ЄСВ утримали за ставкою 2 %. На його загальну суму нарахували ЄСВ за ставкою 33,2 %. Допомога виплачується в січні 2016 року.

Із суми допомоги по вагітності та пологах справляємо ЄСВ за правилами та ставками, що діють у місяці його нарахування. Перерахунок сум ЄСВ, утриманого (нарахованого) з допомоги, що припадає на дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами в 2016 році, не здійснюємо.

…винагород і виплат за ЦПД

ПДФО. За винагородами за виконані роботи (надані послуги) в  п. 164.5 ПКУ є така сама прив’язка до моменту нарахування доходу, як і щодо заробітної плати. Ураховуючи це, незалежно від того, за який період нараховано доходи і коли відбувається їх виплата, обкладайте їх суми ПДФО за ставкою, що діє на момент нарахування.

Крім того, якщо не встановлено окремі правила оподаткування, на нашу думку, слід обкладати ПДФО за ставкою, що діє на момент нарахування, інші виплати за ЦПД, наприклад виплати за договорами оренди.

ЄСВ. Застосовуйте до доходу ставки ЄСВ і правила його нарахування, що діють на момент нарахування такого доходу. Обґрунтування — у попередньому розділі.

Приклад 3. Підприємство нарахувало фізичній особі у травні 2015 року винагороду за виконані роботи в сумі 100000,00 грн. З винагороди було утримано ПДФО за ставками 15 % і 20 % (19283,33 грн.) та ВЗ 1,5 % (1500,00 грн.). З частини винагороди, що увійшла до бази справляння ЄСВ (20706,00 грн.), було утримано ЄСВ за ставкою 2,6 % (538,36 грн.), на неї нараховано внесок за ставкою 34,7 % (7184,98 грн.). Податки/збори/внески сплачено своєчасно. Дохід виплачують у січні 2016 року.

Незважаючи на те що в місяці виплати доходу діють інші ставки ПДФО і ЄСВ, більше того, з 2016 року вже немає утримань ЄСВ, перерахунок утриманого податку та внеску проводити не потрібно! Виплачуємо працівнику ту суму, що йому належить після сплати ПДФО, ВЗ і ЄСВ у 2015 році, а саме:

100000,00 - 19283,33 - 1500,00 - 538,36 = 78678,31 (грн.).

…дивідендів, роялті, відсотків, виграшів, призів

Такі доходи остаточно оподатковуються податковим агентом при їх нарахуванні. Це прямо зазначено в  пп. 170.3.1, 170.4.1, 170.5.4, 170.6.3 ПКУ. Тобто незалежно від того, за який період вони нараховані і коли вони будуть виплачені, для цілей оподаткування застосовуємо ставки ПДФО, що діють на момент нарахування.

Приклад 3. Підприємство — неплатник податку на прибуток нарахувало* в січні 2016 року засновнику підприємства — фізичній особі дивіденди за підсумками 2014 — 2015 рр. Сума дивідендів — 200000,00 грн.

* Про те як, визначити момент нарахування дивідендів, ви можете прочитати в «БТ», 2016, № 1-2, с. 28.

Оскільки дивіденди нараховано неплатником податку на прибуток у січні 2016 року, то їх суму обкладаємо ПДФО за ставкою 18 % ( п.п. 167.5.1 ПКУ):

200000,00 х 18 : 100 = 36000,00 (грн.).

Також не забуваємо про ВЗ:

200000,00 х 1,5 : 100 = 3000,00 (грн.).

Ну що, підіб’ємо підсумки?

Висновки

  • Заробітну плату, нараховану починаючи з 1 січня 2016 року, оподатковуйте за єдиною ставкою 18 %. Виняток із цього правила — суми «перехідних» лікарняних і відпускних 2015 — 2016 рр.

  • Суми лікарняних, нарахованих у січні 2016 року за місяці 2015 року, включайте до оподатковуваного доходу відповідних місяців 2015 року і обкладайте ПДФО за ставками 15 % і 20 %.

  • Суми відпускних, нарахованих у грудні 2015 року за січень 2016-го, уключайте до оподатковуваного доходу січня 2016 року і оподатковуйте за ставкою 18 %.

  • Дивіденди оподатковуйте за ставкою ПДФО, що діє на момент їх нарахування.

  • ЄСВ справляйте за ставками та правилами, які діють на момент нарахування доходу, що включається до бази нарахування ЄСВ.

Теги ПДФО ЄСВ
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток ifactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд