«Кожен раз під Новий рік…», або Проект податкової реформи — 2017

В обраному У обране
Друк
Дар’я КРАВЧЕНКО, податковий експерт
Бухгалтерський тиждень Листопад, 2016/№ 47
Стає вже доброю традицією кожен календарний рік починати з податкової реформи. Ось і цього разу Кабмін уніс на розгляд Парламенту довгоочікуваний законопроект від 07.11.16 р. № 5368, про який уже давно говорили. Судячи з усього, основне призначення цього документа полягає в тому, щоб максимально згладити усі неточності та розбіжності, які містяться в ПКУ. Та є й інші, цікавіші, нововведення. Що ж, давайте з ними познайомимося.

Адміністрування

Тут змін безліч. Отже, згідно із законопроектом № 5368 планується:

1. Передати функцію з адміністрування усіх баз даних Мінфіну.

2. Забезпечити повноцінне функціонування електронного кабінету платника податків.

3. Змінити критерії великих платників податків. Так, платник податків вважатиметься великим, якщо:

• загальна сума платежів, сплачених ним до Держбюджету за 12 послідовних календарних місяців, перевищить 20 млн грн.;

• або загальний обсяг операцій з постачання товарів/послуг від усіх видів діяльності за такий самий період перевищить 1 млрд грн.

4. Створити єдину базу ІПК на сайті ДФСУ. При цьому всі ІПК, виписані письмово, проходитимуть перевірку ДФСУ.

5. Встановити пріоритет узагальнюючих податкових роз’яснень над ІПК. Причому право на видачу таких консультацій належатиме виключно Мінфіну.

6. Передати функції з проведення перевірок (документальних і фактичних) обласним органам ДФСУ. За місцевими ДПІ залишиться тільки надання адміністративних послуг.

7. Установити замість 120 % облікової ставки НБУ 100 % для пені, що нараховується в результаті самостійного виправлення помилок. Причому така пеня нараховуватиметься після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання.

8. Ліквідувати податкову міліцію.

9. Установити штрафи за неподання/несвоєчасне подання не лише податкової, а й іншої звітності, обов’язок подання якої передбачено ПКУ.

Трансфертне ціноутворення

Тут змін дещо менше, але несуттєвими їх назвати важко. Посудіть самі, адже Кабмін пропонує:

1. Змінити критерії визнання правочинів контрольованими. Так, госпоперації визнаватимуться контрольованими, якщо одночасно виконуються умови:

• річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 млн грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний звітний рік;

• обсяг таких госпоперацій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухобліку, перевищує 10 млн грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний звітний рік.

2. Визнати контрольованими усі госпоперації з нерезидентами, які не сплачують ПНП (корпоративний податок) або звільнені від сплати такого податку.

3. Використовувати інформацію про форвардні або ф’ючерсні ціни при застосуванні методу порівняльної неконтрольованої ціни (у разі здійснення контрольованої операції на підставі форвардного або ф’ючерсного контракту).

4. Орієнтуватися на показник валової рентабельності при встановленні відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки».

5. Деталізувати, які конкретно дані мають бути зазначені у Звіті про контрольовані операції та в документації з трансфертного ціноутворення.

6. Заборонити проведення повторної перевірки з питань дотримання принципу «витягнутої руки» операцій, які вже були перевірені.

7. Виключити невідповідність умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», виявлену за результатами моніторингу контрольованих операцій, як підставу для проведення перевірки.

8. Встановити штрафні санкції за несвоєчасне подання Звіту про контрольовані операції та документацію з трансфертного ціноутворення.

А також додаткову відповідальність — якщо такі документи не подано протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу.

Податок на прибуток

Ну а тут уже цікавіше. Оскільки зміни, які передбачає законопроект № 5368, стосуються:

…звичайних платників ПНП. Для них планується:

1. Дозволити зараховувати переплату за авансовими внесками у зменшення ПЗ наступних звітних періодів до повного її погашення.

2. Встановити, що для розрахунку амортизації потрібно буде відштовхуватися від вартості основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухобліку.

3. Передбачити:

• коригування фінрезультату до оподаткування на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів та нематеріальних активів;

• зменшення фінрезультату до оподаткування на суму первісної вартості об’єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів у разі продажу такого об’єкта.

4. Зменшити мінімально допустимі строки амортизації, що проводиться за прямолінійним методом, для основних засобів групи 4 (машини та обладнання) до 2 років.

5. Уточнити положення щодо уникнення подвійного обліку при визначенні фінрезультату до оподаткування прибутків або витрат, виникнення яких для цілей оподаткування відбувається після 01.01.15 р.

6. Ввести ПНП-пільгу. Так, тимчасово (до 31.12.21 р.) платники ПНП зможуть застосовувати ставку 0 %. Але для цього вони повинні:

• мати річний дохід, що не перевищує 3 млн грн., і розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду зарплати (доходу) для кожного з працівників не менше 2 мінзарплат,

• а також відповідати критеріям:

а) або бути утвореними після 01.01.17 р.;

б) або бути діючими, але за умови, що протягом 3 послідовних попередніх років щорічний обсяг доходів було задекларовано у сумі, що не перевищує 3 млн грн., а середньооблікова чисельність працівників становила весь цей період від 5 до 20 осіб;

в) або бути платниками ЄП у період до 01.01.17 р. За умови, що за останній календарний рік у них обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до 3 млн грн., а середньооблікова чисельність працівників — від 5 до 50 осіб.

7. Унеможливити зменшення ПНП на суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

…неприбутківців. Для таких платників податків планується прописати в ПКУ окремі норми, які передбачатимуть:

1. Річний звітний період.

2. Обов’язок подавати «неприбутковий» звіт разом з річною фінзвітністю.

3. Отримання неприбутківцем-порушником статусу платника ПНП з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено порушення.

…сільгоспвиробників, які обрали річний звітний період. Такі платники повинні будуть:

1. Подавати фінзвітність за:

• перше півріччя минулого звітного року;

• минулий звітний рік;

• перше півріччя поточного звітного року.

2. Розраховувати фінрезультат до оподаткування (Фр) таким чином:

Фр = фінрезультат за минулий звітний рік - фінрезультат за перше півріччя такого року + фінрезультат за перше півріччя поточного звітного року.

3. Обирати річний звітний період з 1 липня минулого року.

ПДВ

Згідно із законопроектом для платників ПДВ планується:

1. Установити, що ПН та/або РК, складені та зареєстровані в ЄРПН після 01.07.17 р., будуть для покупця достатньою підставою для формування ПК та не потребуватимуть будь-якого іншого додаткового підтвердження.

2. На противагу вищесказаному буде впроваджено механізм зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, які підпадуть під критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для такого зупинення (критерії визначатимуться Мінфіном).

Реєстрація затриманих ПН/РК відновлюватиметься тільки у разі припинення процедури зупинення їх реєстрації.

3. Змінити термін реєстрації ПН/РК в ЄРПН:

• для ПН/РК, складених з 1-го по 15-й день (включно) календарного місяця, — до останнього дня (включно) місяця, в якому вони були складені;

• для ПН/РК, складених з 16-го по останній день (включно) календарного місяця — до 15-го числа (включно) місяця, що йде за місяцем, в якому вони були складені.

4. Удосконалити СЕА. Для цього передбачається:

• повертати переплати з ПДВ з бюджетного рахунка виключно на ПДВ-рахунок;

• збільшити граничний строк реєстрації ПН/РК в ЄРПН до 365 календарних днів. У разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН зазначений строк зупинятиметься, а штрафні санкції за затримку не застосовуватимуться;

• встановити штрафи за затримку реєстрації ПН/РК в ЄРПН за ст. 1201 ПКУ тільки для тих ПН, які не підлягають видачі покупцю, складені на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від ПДВ; які оподатковуються за нульовою ставкою;

• збільшити платникам ПДВ розмір РЛ на суму коштів, які були повернені ними відповідно до п. 43.4 ПКУ на ПДВ-рахунок у період з 01.01.16 р. по 01.01.17 р.

5. Створити єдиний Реєстр заяв на БВ. Дані реєстрів, які існують на сьогодні, об’єднають і занесуть у хронологічному порядку надходження заяв.

6. Сформувати публічний Тимчасовий Реєстр заяв на БВ, поданих до 01.02.16 р. та за якими станом на 01.01.17 р. суми ПДВ ще не відшкодовано.

7. Дозволити відмовитися платникам ПДВ від використання «вугільної» пільги починаючи з першого числа звітного періоду, зазначеного у заяві.

8. Зобов’язати зазначати у ПН (щодо всіх товарів/послуг без винятку):

• код товару згідно з УКТ ЗЕД;

• код послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг.

Якщо товар не імпортний і не підакцизний, достатньо буде зазначити перші 4 цифри коду.

За помилки при зазначенні коду товарів/послуги штрафів не буде до 31.12.17 р.

9. Надати право переносити ПК, підтверджений документальною перевіркою, у разі реорганізації шляхом приєднання або злиття з іншим платником ПДВ до складу ПК правонаступника.

10. Заборонити штрафувати сільгосппідприємства за заниження ПЗ з ПДВ або завищення БВ унаслідок порушення порядку розподілу ПК, за звітні (податкові) періоди з 01.01.16 р. по 01.01.17 р.

До речі, норму, яка обмежує використання спецрежиму з ПДВ 01.01.17 р., залишили без змін. Чи буде такий режим продовжений і на 2017 рік, поки сказати складно.

11. Продовжити «металобрухтну» пільгу до 01.01.19 р.

12. Виключити норму, що дозволяє включати до ПК ПН з помилками в обов’язкових реквізитах, якщо такі помилки дозволяють ідентифікувати операцію.

ПДФО

У цьому розділі ПКУ планується:

1. Збільшити розмір добових під час відряджень за кордон з 0,75 розміру мінімальної заробітної плати до 40 євро на день.

2. Розширити перелік витрат ФОП від здійснення госпдіяльності на:

• суми податків, зборів, пов’язаних з госпдіяльністю такої ФОП (крім ПДВ для ФОП-платника ПДВ, акцизного податку, ПДФО з доходу від госпдіяльності, податку на майно);

• платежі, сплачені за отримання ліцензій на здійснення певних видів госпдіяльності ФОП;

• отримання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, пов’язані з госпдіяльністю ФОП.

3. Надати ФОП право на амортизацію основних засобів, що використовуються у діяльності (крім житлової нерухомості та автомобілів).

4. Встановити мінімально допустимий строк корисного використання об’єктів основних засобів і нематеріальних активів для ФОП.

5. Розширити перелік осіб — набувачів благодійної допомоги на лікування і медобслуговування платника, які є членами сім’ї фізособи першого ступеня споріднення, законними представниками дитини, за умови документального підтвердження витрат, пов’язаних з наданням зазначеної допомоги.

6. Не включати до оподатковуваного доходу суми, сплачені будь-якою юридичною або фізичною особою (а не тільки роботодавцем) на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів на здобуття освіти.

7. Виключити умови про те, щоб такий член сім’ї не отримував зарплату, а також скасувати обмеження щодо розміру доходу, у розрахунку на кожного студента/учня.

8. Дозволити включати до податкової знижки платника податків або членів його сім’ї першого ступеня споріднення суми, отримані ними за навчання (у 2016 році така сума не повинна перевищувати 1930 грн. на місяць).

Єдиний податок

Головне — єдиний податок залишається в колишньому вигляді. Зміни здебільшого «косметичні». Суттєва всього одна — при розрахунку загальної кількості найманих осіб у ФОП-ЄП вже не потрібно буде враховувати працівників, призваних на військову службу за мобілізацією, на особливий період.

Акциз

Ну, звичайно ж, і цей розділ ПКУ не залишився непоміченим. У ньому планується:

1. Скасувати необхідність реєстрації платниками АП осіб, які реалізують пальне в тарі ємністю до 2 літрів (крім операцій з реалізації такого пального його виробниками).

За те, що суб’єкти господарювання до цього не реєструвалися платниками АП і не реєстрували акцизні накладні, штрафні санкції застосовуватися не будуть (з дати виникнення зобов’язання щодо такої реєстрації).

2. Ввести звільнення від оподаткування АП для:

• імпорту тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами;

• реалізації тютюнової сировини тютюново-ферментаційним заводам особами, які виробляють тютюнову сировину на митній території України;

• реалізації ферментованої (переробленого) тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами виробникам тютюнових виробів.

3. Установити для всіх мотоциклів і велосипедів з електричним двигуном (код УКТ ЗЕД 871190) ставку акцизу на рівні 22 євро за 1 шт.

4. Для отримання марок акцизного податку імпортерові достатньо буде подати продавцю таких марок заявку-розрахунок (у 1 примірнику) за формою, затвердженою Мінфіном, платіжні документи, що підтверджують внесення плати за марки та сплату податку до відповідного бюджету.

5. Установити для бутану, ізобутану (код УКТ ЗЕД 2901100000) ставку акцизу у розмірі 31 євро за 1000 л.

Місцеві податки

Орендна плата за землю. Тут передбачається змінити всього 2 моменти:

1. Межа, нижче якої не може бути річна сума платежу, має бути не меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території.

2. Індекс споживчих цін, який використовується для розрахунку коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, буде збільшено до 115 %.

«Водна» рента. Згідно із законопроектом:

1. Платниками рентної плати за спеціальне використання води залишаться первинні водокористувачі та суб’єкти господарювання, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

2. Об’єктом обкладення рентною платою буде фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі без урахування обсягу втрат води в їх системах водопостачання.

Рентна плата за користування надрами.

1. До переліку платників рентної плати за користування надрами увійдуть також суб’єкти господарювання, які виконують роботи, для проведення яких потрібне отримання узгодження Держгеонадр.

2. Доповнено перелік витрат, що не враховуються при обчисленні вартості видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за фактичною і розрахунковою вартістю, — на суму витрат, пов’язаних з операціями перепродажної підготовки, у тому числі пакуванням, фасуванням (бутилюванням).

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Передбачена можливість надання пільг з податку для об’єктів нежитлової нерухомості. Вони будуть установлюватися залежно від виду майна, яке є об’єктом оподаткування.

Транспортний податок. Мінекономрозвитку ставиться в обов’язок щорічно до 1 лютого звітного року розміщувати на своєму офіційному сайті перелік легкових автомобілів, які є об’єктом обкладення транспортним податком.

Скорочення статті

БВ бюджетне відшкодування.

ЄРПН — Єдиний реєстр податкових накладних.

ІПК — індивідуальна податкова консультація.

ПК — податковий кредит.

ПН — податкова накладна.

ПНП — податок на прибуток.

ПЗ — податкові зобов’язання.

РК — розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

ФОП — фізична особа — підприємець.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток ifactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд