Важливі цифри 2017 року для роботодавця: оподаткування доходів фізосіб, соцстрахування, робочий час

В обраному У обране
Друк
Соломіна Марія, експерт з питань оплати праці
Бухгалтерський тиждень Січень, 2017/№ 1-2

Прожитковий мінімум у 2017 році

Соціальні та демографічні групи населення

Прожитковий мінімум, грн.

З 1 січня

З 1 травня

З 1 грудня

Діти віком до 6 років

1355,00

1426,00

1492,00

Діти віком від 6 до 18 років

1689,00

1777,00

1860,00

Працездатні особи

1600,00

1684,00

1762,00

Особи, які втратили працездатність

1247,00

1312,00

1373,00

Загальний показник

1544,00

1624,00

1700,00

Мінімальна зарплата у 2017 році

Період

Мінімальна заробітна плата, грн.

у місячному розмірі

у погодинному розмірі

01.01.2017 р. — 31.12.2017 р.

3200,00

19,34

Ставки ПДФО та ВЗ, що застосовуються податковими агентами у 2017 році до окремих видів доходів

Вид доходу

Розмір ставки

ПДФО

ВЗ

1. Зарплата, винагорода за цивільно-правовими договорами та ін. доходи (крім випадків, визначених у пп. 167.2 — 167.5 ПКУ)

18 %

1,5 %

2. «Звичайні» дивіденди:

• від платника податку на прибуток

5 %

• неплатника податку на прибуток, нерезидента, інституту спільного інвестування

18 % 9 %(1)

3. Пасивні доходи, крім зазначених у п. 2

18 %

4. Дохід від продажу (обміну) протягом звітного податкового року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда

5. Дохід від продажу протягом звітного податкового року об’єкта рухомого майна, крім випадку, зазначеного в п. 4 цієї таблиці

5 %

1,5 %

6. Дохід від продажу не частіше 1 разу протягом звітного податкового року нерухомого майна, переліченого в п. 172.1 ПКУ, яке перебувало у власності понад 3 років або було отримане у спадщину

7. Дохід від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п. 6 цієї таблиці, або від продажу іншого об’єкта нерухомості, у тому числі об’єкта незавершеного будівництва

5 %

1,5 %

(1) Ставку 9 % застосовуємо з дня набрання чинності законом, який визначає правові основи організації та діяльності центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов'язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об'єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, та інших осіб, з якими цей орган взаємодіє.

Розміри ПСП у 2017 році

Вид ПСП (норма ПКУ)

Розмір ПСП, грн.

Граничний розмір ЗП для ПСП, грн.

Звичайна ( п.п. 169.1.1)

800,00

2240,00

Звичайна «на дітей» ( п.п. 169.1.2)

800,00 х к-ть дітей віком до 18 років

Для одного з батьків: 2240,00 х к-ть дітей віком до 18 років.

Для другого: 2240,00

Підвищена «на дітей» ( пп. «а» та «б» п.п. 169.1.3)

1200,00 х к-ть дітей віком до 18 років

Підвищена ( п.п. «в» — «е» п.п. 169.1.3)

1200,00

2240,00

Максимальна ( п.п. 169.1.4)

1600,00

2240,00

«Натуральний» коефіцієнт з ПДФО

Показник

Ставка ПДФО, що застосовується

5 %

18 %

«Натуральний» коефіцієнт

1,052632

1,219512

Ставки ЄСВ у 2017 році

Категорія платників

Вид доходу

зарплата, лікарняні, декретні(1)

винагорода за цивільно-правовим договором

1. Підприємства (крім зазначених у пп. 3 і 4 цієї таблиці), самозайняті особи на доходи звичайних працівників

22 %

22 %

2. Підприємства (крім зазначених у пп. 3 і 4 цієї таблиці) на доходи працівників-інвалідів

8,41 %

22 %

3. Підприємства всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ і УТОС(2)

5,3 %

5,3 %

4. Підприємства та організації громадських організацій інвалідів(2)

5,5 % — на доходи працівників-інвалідів;

22 % — на доходи інших працівників

22 %

(1) Тут і далі під декретними розуміємо допомогу по вагітності та пологах.

(2) Якщо у них кількість працівників-інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих та за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів дорівнює не менше 25 % суми витрат на оплату праці.

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ у 2017 році

Період 2017 року

Максимальний розмір доходу, з якого справляють ЄСВ, грн.

З 1 січня

40000,00

З 1 травня

42100,00

З 1 грудня

44050,00

Мінімальний страховий внесок у 2017 році

Категорія

Розмір мінімального страхового внеску у розрахунку на місяць, грн.

Роботодавці на базу нарахування ЄСВ, визначену щодо основного працівника, з якої справляється внесок за ставкою 22 %

704,00

Незалежні професіонали, підприємці, крім єдиноподатників 1 групи

704,00

Єдиноподатники 1 групи

352,00

Ставки ПДФО, ВЗ і ЄСВ, що застосовуються до доходів у вигляді зарплати, лікарняних, допомоги по вагітності та пологах

Вид виплати

Звичайні працівники

Працівники-інваліди юросіб(1)

Нарахування

Утримання

Нарахування

Утримання

ЄСВ

ПДФО

ВЗ

ЄСВ

ПДФО

ВЗ

Зарплата

22 %

18 %

1,5 %

8,41 %

18 %

1,5 %

Лікарняні

Декретні

22 %

x

x

8,41 %

x

x

(1) Роботодавці-підприємці ЄСВ на зарплату, лікарняні та допомогу по вагітності та пологах працівників-інвалідів нараховують за загальною ставкою 22 %.

Винагорода за роботи/послуги за цивільно-правовими договорами у 2017 році

Податковий агент/платник ЄСВ

Утримання

Нарахування

ПДФО

ВЗ

ЄСВ

1. Підприємства (крім зазначених у п. 2 цієї таблиці), самозайняті особи

18 %

1,5 %

22 %

2. Підприємства всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ і УТОС(1)

18 %

1,5 %

5,3 %

(1) Якщо у них кількість працівників-інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих та за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів дорівнює не менше 25 % суми витрат на оплату праці.

Добові у 2017 році

Територія відрядження

Максимальний неоподатковуваний розмір добових ( п.п. 170.9.1 ПКУ)

У межах території України

320,00 грн.

Для відряджень за кордон

80 євро(1)

(1) За кожний календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, встановленим НБУ, у розрахунку за кожний такий день.

Строки сплати ПДФО, ВЗ та ЄСВ у 2017 році

Варіант виплати

Строк сплати ПДФО, ВЗ

Строк сплати ЄСВ

Виплата заробітної плати за першу (аванс) та другу половину місяця

Гроші отримано з банківського рахунку

Одночасно з отриманням грошей у банку

У день виплати заробітної плати, на яку нараховано ЄСВ

Гроші перераховано у безготівковій формі на рахунок працівника

Одночасно з перерахуванням грошей на рахунок

Виплата готівкою з каси(1)

Протягом трьох банківських днів з дня, що настає за днем виплати

Виплата в натуральній формі

Несвоєчасна виплата заробітної плати

Зарплату нараховано, але не виплачено

Протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем місяця, в якому нараховано заробітну плату

Не пізніше 20-го числа наступного місяця (для гірничих підприємств — не пізніше 28-го числа наступного місяця)

(1) За рахунок грошових коштів, які не були отримані у банку на зазначені цілі, а надійшли у касу підприємства, наприклад, як виручка.

Відсоток оплати днів тимчасової непрацездатності залежно від страхового стажу у 2017 році

Страховий стаж

% середньої зарплати

до 3 років

50

від 3 до 5 років

60

від 5 до 8 років

70

понад 8 років

100

Пільгові(1) категорії працівників незалежно від страхового стажу

(1) Особи, віднесені до 1 — 3 категорій осіб, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно зі ст. 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XIІ; один з батьків або особа, яка їх замінює і доглядає за хворою дитиною віком до 14 років, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи; ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII; особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань згідно із Законом України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 р. № 1584-III; донори, які мають право на пільгу, на підставі ст. 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.95 р. № 239/95-ВР.

«Межі» лікарняних та декретних для основних працівників

Вид обмеження

Початок тимчасової непрацездатності

Мінімальний розмір у розрахунку на місяць

Максимальний розмір у розрахунку на місяць

Лікарняні

Спеціальне(1)

Січень — грудень 2017 року

3200,00

Загальне(1)

Січень — травень 2017 року

40000,00(2)

Червень — грудень 2017 року

42100,00(3)

Допомога по вагітності та пологах

Спеціальне(1)

Січень — грудень 2017 року

3200,00

6400,00

Загальне(1)

Січень — травень 2017 року

3200,00

40000,00(2)

Червень — грудень 2017 року

3200,00

42100,00(3)

(1) Спеціальні обмеження передбачені для застрахованих осіб, страховий стаж яких протягом останніх 12 місяців становить менше 6 місяців. Для інших застрахованих осіб — загальні обмеження.

(2) Крім того, середньоденна заробітна плата не може перевищувати 1314,06 грн.

(3) Також врахуйте, що середньоденна зарплата не може перевищувати 1383,05 грн. (42100,00 грн. : 30,44).

Тривалість робочого часу у 2017 році

Календар робочого часу (виробничий календар) — це перший друг і помічник будь-якого бухгалтера! У ньому міститься інформація про кількість календарних, робочих, вихідних і святкових днів, а також про норму робочого часу в поточному календарному році. Його складає кожен роботодавець, дотримуючись вимог ст. 50 — 53, 67 та 73 КЗпП.

Але! Якщо у вас на підприємстві встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю з однаковою тривалістю робочого часу на день протягом робочого тижня та з відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових і неробочих днів, то вважайте, що ви зірвали джекпот!

Ви можете не гаяти час на обчислення норми тривалості робочого часу на 2017 рік, а скористатися даними з листа Мінсоцполітики від 05.08.16 р. № 11535/0/14-16/13. Їх ми навели нижче.

Зверніть увагу на один важливий момент. Стосується він перенесень робочих днів.

У розпорядженні від 16.11.16 р. № 850-р КМУ рекомендував перенести робочі дні:

• з понеділка 8 травня на суботу 13 травня;

• з п’ятниці 25 серпня на суботу 19 серпня.

Роботодавець, який застосовуватиме рекомендації КМУ, повинен: по-перше, узгоджувати перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), по-друге, видати наказ (розпорядження) про перенесення робочих днів не пізніше ніж за два місяці до перенесення.

Ваше підприємство скористається рекомендаціями КМУ? Тоді врахуйте, що тривалість робочого дня в суботу 13 травня має дорівнювати тривалості робочого дня, за який здійснюється відробіток (тобто 8 травня).

Перенесення робочих днів обов’язково візьміть до уваги, коли надаватимете працівникам відпустки.

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2017 рік при п’ятиденному робочому тижні

з/п

Показники

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2017 рік

1

Кількість календарних днів

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

365

2

Кількість святкових днів та днів релігійних свят

2

1

1

3

2

1

1

11

Число місяця, на яке припадає свято

1, 7

8

16

1, 2, 9

4, 28

24

14

х

3

Кількість вихідних днів

9

8

8

10

8

8

10

8

9

9

8

10

105

4

Кількість днів, робота в які не проводиться

11

8

9

11

11

10

10

9

9

10

8

10

116

5

Кількість робочих днів

20

20

22

19

20

20

21

22

21

21

22

21

249

6

Кількість днів, що передують святковим/неробочим, у які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому тижні зменшується на 1 годину

1

1

1

1

1

1

6

Число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня

6

7

8(1)

27

23

13

х

Норма тривалості робочого часу в годинах при:

7

40-годинному робочому тижні

159,0

160,0

175,0

152,0

159,0

159,0

168,0

175,0

168,0

167,0

176,0

168,0

1986,0

8

39-годинному робочому тижні

156,0

156,0

171,6

148,2

156,0

156,0

163,8

171,6

163,8

163,8

171,6

163,8

1942,2

9

38,5-годинному робочому тижні

154,0

154,0

169,4

146,3

154,0

154,0

161,7

169,4

161,7

161,7

169,4

161,7

1917,3

10

36-годинному робочому тижні

144,0

144,0

158,4

136,8

144,0

144,0

151,2

158,4

151,2

151,2

158,4

151,2

1792,8

11

33-годинному робочому тижні

132,0

132,0

145,2

125,4

132,0

132,0

138,6

145,2

138,6

138,6

145,2

138,6

1643,4

12

30-годинному робочому тижні

120,0

120,0

132,0

114,0

120,0

120,0

126,0

132,0

126,0

126,0

132,0

126,0

1494,0

13

25-годинному робочому тижні

100,0

100,0

110,0

95,0

100,0

100,0

105,0

110,0

105,0

105,0

110,0

105,0

1245,0

14

24-годинному робочому тижні

96,0

96,0

105,6

91,2

96,0

96,0

100,8

105,6

100,8

100,8

105,6

100,8

1195,2

15

20-годинному робочому тижні

80,0

80,0

88,0

76,0

80,0

80,0

84,0

88,0

84,0

84,0

88,0

84,0

996,0

16

18-годинному робочому тижні

72,0

72,0

79,2

68,4

72,0

72,0

75,6

79,2

75,6

75,6

79,2

75,6

896,4

(1) 13 — у разі перенесення робочого дня з понеділка 8 травня на суботу 13 травня.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити