Теми статей
Обрати теми

Подаємо фінзвітність за 2016 рік: головні акценти

Карпова Влада, податковий експерт, канд. екон. наук, сертифікований бухгалтер-практик (CAP)
Бухгалтерський тиждень Січень, 2017/№ 4
Друк
Ось і наблизився строк подання річної фінзвітності. У 2016 році у сфері бухобліку нововведень не було, тому ви сміливо можете скористатися нашими детальними рекомендаціями щодо складання фінзвітності, які ми давали у 2016 році («БТ», 2016, № 3, с. 10 і № 4, с. 11). А сьогодні ми нагадаємо вам загальні моменти, пов’язані з поданням річної фінзвітності.

Порядок подання фінзвітності

Фінзвітність за 2016 рік подають:

1) до органів статистикине пізніше 28.02.17 р. При цьому всі юрособи можуть надіслати фінзвітність до органу статистики одним із таких способів (п. 4 Порядку № 419):

• особисто;

• поштою;

• в електронному вигляді*.

* Інформацію щодо надання фінзвітності в електронному вигляді розміщено на сайті Держслужби статистики (http://www.ukrstat.gov.ua/).

Датою подання фінзвітності є день фактичної передачі фінзвітності за призначенням, у разі надсилання її поштою — дата отримання адресатом, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, яке обслуговує адресата (п. 4 Порядку № 419). Факт отримання фінзвітності в електронному вигляді підтверджує отримання квитанції № 2;

2) до органів ДФС — разом із податковою декларацією з податку на прибуток підприємств, а саме:

«високодохідні» платники податку на прибуток, які звітували у 2016 році щокварталу, — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п.п. 49.18.2 ПКУ), тобто не пізніше 09.02.17 р.;

«малодоходні» платники, які звітують тільки за результатами року, — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п.п. 49.18.3 ПКУ), тобто не пізніше 01.03.17 р.

Платники податків, які належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації і, відповідно, фінзвітність до органів ДФСУ обов’язково в електронній формі (п. 49.4 ПКУ).

Інші платники податку на прибуток можуть обрати один із таких способів (п. 49.3 ПКУ):

• особисто;

• поштою;

• в електронній формі.

Нюанс: для новоствореного підприємства звітний період відлічують від дати створення (дати держреєстрації) по 31 грудня. Перший звітний період такого підприємства може бути менше 12 місяців, але не може бути більше 15 місяців (ч. 2 ст. 13 Закону про бухоблік). Тому підприємства, які були створені в період з 01.10.16 р. по 31.12.16 р., річну фінансову звітність за 2016 рік можуть не складати. Перший річний звітний період для них буде з дати реєстрації по 31.12.17 р.

Обнародування річної фінзвітності

Публічні акціонерні товариства, підприємства — емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.

Державні і комунальні унітарні підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій (часток) належать державі або територіальній громаді, а також господарські товариства, 50 % і більше акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави чи територіальної громади в яких становить 100 %, зобов’язані оприлюднити інформацію про свою діяльність (квартальну, річну фінзвітність, у тому числі консолідовану, за останні три роки) шляхом розміщення її на власній веб-сторінці (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті відповідного суб’єкта управління об’єктами державної чи комунальної власності. Доступ до таких веб-сторінок та веб-сайтів має бути цілодобовим і безоплатним (ч. 4 ст. 14 Закону про бухоблік).

Річна фінзвітність (у тому числі консолідована) цих суб’єктів господарювання оприлюднюється до 30 квітня року, що настає за звітним періодом. Якщо річна фінзвітність (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковому аудиту, аудиторський висновок публікується разом із звітністю.

Склад річної фінзвітності

Склад фінзвітності за 2016 рік ми навели в табл. 1.

Таблиця 1. Склад фінансової звітності за 2016 рік

Суб’єкт

Критерії

Склад звітності

1. Суб’єкти мікропідприємництва(1) та платники єдиного податку групи 3

Середньооблікова кількість працівників не перевищує 10 осіб(2)

Спрощений фінансовий звіт СМП:

1) ф. № 1-мс «Баланс»;

2) ф. № 2-мс «Звіт про фінансові результати»

Річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро, визначену за середньорічним курсом Нацбанку (56583864 грн.)(3)

2. Суб’єкти малого підприємництва (за винятком суб’єктів мікропідприємництва та платників єдиного податку групи 3)

Середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб

Фінансовий звіт СМП:

1) ф. № 1-м «Баланс»;

2) ф. № 2-м «Звіт про фінансові результати»

Річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро (282919320 грн.)

3. Суб’єкти великого підприємництва

Середньооблікова кількість працівників перевищує 250 осіб

1) ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

2) ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

3) ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або ф. № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»(4);

4) ф. № 4 «Звіт про власний капітал»;

5) ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»;

6) ф. № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності»(5)

Річний дохід перевищує суму, еквівалентну 50 млн євро (1414596600 грн.)

4. Суб’єкти середнього підприємництва

Середньооблікова кількість працівників від 50 до 250 осіб

Річний дохід перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро (282919320 грн.), але є меншим за суму, еквівалентну 50 млн євро (1414596600 грн.)

(1) Критерії віднесення суб’єктів підприємництва до певної категорії зазначено в ч. 3 ст. 55 ГКУ.

(2) Відповідно до п. 3.1 Інструкції № 286 (з урахуванням штатних працівників, зовнішніх сумісників та тих, хто працює за цивільно-правовими договорами).

(3) Показник річного доходу визначають за даними бухгалтерського обліку як суму оборотів за 2016 рік: Дт 70 — 74 — Кт 79. Середньорічний курс Нацбанку за 2016 рік дорівнює 2829,1932 грн. за 100 євро.

(4) Підприємства самостійно обирають спосіб складання цього Звіту — прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми (п. 9 розд. II НП(С)БО 1). Метод, що використовується, має бути зазначено в положенні про облікову політику.

(5) Відповідно до п. 2 П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами» ф. № 6 заповнюють тільки підприємства, які:

зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність (див. про це вище);

займають монопольне (домінуюче) положення на ринку продукції (товарів, робіт, послуг);

поставляють продукцію (товари, роботи, послуги), щодо якої до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін;

здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

На думку Мінфіну, якщо юрособа за результатами діяльності протягом року втратила ознаки СМП, що дозволяють складати Спрощений фінзвіт, але відповідає ознакам СМП, якому дозволено складати Фінзвіт СМП, вона складає Фінзвіт СМП (ф. № 1-м і № 2-м) за звітний період, у якому це відбулося, та наступні періоди поточного (звітного) року (лист від 19.09.14 р. № 31-11410-08-10/24149).

Якщо ж юрособа за результатами діяльності протягом року втратила усі ознаки відповідності критеріям, наведеним у п. 2 розд. I П(С)БО 25, за звітний період, у якому це відбулося, та наступні періоди поточного (звітного) року, вона складає фінзвіт відповідно до вимог НП(С)БО 1 (п. 3 розд. І П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»).

«Велику» фінзвітність можуть подавати і суб’єкти малого підприємництва, якщо вони застосовують МСФЗ (п. 11 розд. ІІ НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»).

Подання фінзвітності з МСФЗ

Згідно з п. 2 Порядку № 419 в обов’язковому порядку МСФЗ-звітність складають такі особи (див. табл. 2):

Таблиця 2. Суб’єкти, що складають фінансову звітність за МСФЗ

Суб’єкти, що складають фінзвітність за МСФЗ

Дата переходу на МСФЗ

1. Публічні акціонерні товариства, банки, страховики

з 01.01.12 р.

2. Підприємства, які здійснюють господарську діяльність за такими видами:

• надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розділ 64 КВЕД ДК 009:2010), за винятком діяльності з управління активами (група 64.3 КВЕД ДК 009:2010);

• недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010)

з 01.01.13 р.

3. Підприємства, які здійснюють допоміжну діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розділ 66 КВЕД ДК 009:2010)

з 01.01.14 р.

4. Підприємства, які здійснюють діяльність з управління активами (група 64.3 КВЕД ДК 009:2010)

з 01.01.15 р.

5. Кредитні спілки

з 01.01.15 р.

Інші підприємства можуть самостійно прийняти рішення про перехід на застосування МСФЗ, що має бути закріплено в положенні про облікову політику (п. 3 ст. 121 Закону про бухоблік, п. 1 розд. IV НП(С)БО 1).

У разі застосування МСФЗ (в обов’язковому порядку чи за самостійним рішенням) підприємства не зобов’язані складати фінзвітність відповідно до національних П(С)БО (див. лист МФУ від 06.03.12 р. № 31-08410-07-29/5792).

Основні вимоги до заповнення фінзвітності

«Велику» фінзвітність заповнюють у тисячах гривень без десяткових знаків. Виняток — розділ IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (Форма № 2), грошові показники якого наводять у гривнях з копійками. Ці правила поширюються і на підприємства, які використовують МСФЗ (лист МФУ від 17.12.13 р. № 31-08410-07-10/36519).

«Малу» фінзвітність складають у тисячах гривень з одним десятковим знаком (п. 1 розд. I П(С)БО 25).

Від’ємні значення (значення, що підлягають вирахуванню) наводять у формах звітності в дужках (п. 5 розд. ІІ НП(С)БО 1).

Згортання статей активів і зобов’язань, доходів і витрат (крім випадків, передбачених відповідними НП(С)БО) не допускається (п. 3 розд. IV НП(С)БО 1).

Згідно з п. 4 розд. ІІ НП(С)БО 1 підприємства можуть не наводити статті, які передбачені у формах фінансової звітності, затверджених НП(С)БО, у разі, якщо за ними відсутня інформація до розкриття (крім випадків, коли така інформація була в попередньому звітному періоді).

Підприємства можуть включати до фінзвітності додаткові статті у порядку, визначеному НП(С)БО 1, у разі, якщо стаття відповідає таким критеріям:

• інформація є суттєвою та

• оцінка статті може бути достовірно визначена.

Склад статей фінзвітності, зокрема, що зазначається в додатково вписуваних рядках, визначає підприємство у своїй обліковій політиці**. Критерії суттєвості інформації наведено в п. 2.20 розд. II Методрекомендацій № 635.

** Див. «БТ», 2017, № 3, с. 9.

У загальному випадку фінзвітність підписують керівник та бухгалтер підприємства (ч. 1 ст. 11 Закону про бухоблік). За бухгалтера підпис можуть поставити інші особи***.

*** Детальніше читайте про це в статті «Ой, чий це підпис стоїть… на документі» // «БТ», 2014, № 14, с. 36.

Особливість: Мінфін ще в 2015 році виключив із п. 8 розд. І П(С)БО 25 застарілу норму про те, що «нульовики» повинні визнавати витрати і доходи з урахуванням вимог ПКУ та відносити суми, які не визнаються ПКУ витратами або доходами, безпосередньо на фінрезультат після оподаткування.

У зв’язку з цим у ф. № 2-мс ряд. 2310 «Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування» не заповнюють. Відповідно, у Спрощеному фінзвіті СМП за 2016 рік показник ряд. 2350 «Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)» слід визначати як різницю між ряд. 2290 «Фінансовий результат до оподаткування (2280 — 2285)» та ряд. 2300 «Податок на прибуток».

Штрафи за неподання фінзвітності

Одразу звернемо вашу увагу на те, що для платників податку з 01.01.17 р. фінансова звітність вважається додатком до податкової декларації з податку на прибуток та її невід’ємною частиною. З цього випливає, що фінансова звітність повинна в обов’язковому порядку подаватися разом із податковою декларацією з податку на прибуток підприємств.

За неподання (несвоєчасне подання) платниками податку на прибуток фінансової звітності до податкового органу тепер можуть накласти штрафи, передбачені п. 120.1 ПКУ.

Крім того, за неподання фінзвітності до податкових органів на винних осіб можуть накласти адмінштраф за ст. 1631 КпАП. Розмір штрафу за цією статтею становить від 85 до 170 грн., при цьому скласти протокол щодо цього правопорушення можуть і податківці (ч. 1 ст. 255 КпАП).

За зазначене порушення на винних осіб може бути також накладено адміністративний штраф у розмірі від 136 до 255 грн. за ст. 1642 КпАП. Це свого часу підтверджували й податківці (див. відповідь на запитання 3 в Узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом ДПСУ від 22.11.12 р. № 1046).

Водночас складати протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 1642 КпАП можуть тільки органи Державної аудиторської служби України (ст. 2341 КпАП) і тільки щодо підконтрольних установ (ч. 9 ст. 10 Закону № 2939). Тобто до звичайних госпрозрахункових підприємств ця санкція незастосовна, що підтверджують і самі податківці.

За неподання фінзвітності до органів статистики на посадових осіб підприємства можуть накласти адміністративний штраф за ст. 1863 КпАП у розмірі від 170 до 255 грн. Штрафують за цією статтею органи статистики (ст. 2443 КпАП), на що звернув увагу Держкомстат ще у листі від 01.11.01 р. № 16-1-67.

Висновки

  • «Велику» фінзвітність складають суб’єкти великого та середнього підприємництва, а також СМП, якщо вони застосовують МСФЗ.
  • Суб’єкти мікропідприємництва та платники єдиного податку групи 3 складають Спрощений фінансовий звіт СМП, решта СМП — Фінансовий звіт СМП.
  • Фінзвітність подають до органів статистики не пізніше 28.02.17 р. одним із таких способів: особисто, поштою, в електронному вигляді.
  • До органів ДФСУ фінзвітність подають платники податку на прибуток разом із податковою декларацією з податку на прибуток: «квартальники» — не пізніше 09.02.17 р., «річники» — не пізніше 01.03.17 р.
  • З 01.01.17 р. фінзвітність уважається додатком до податкової декларації з податку на прибуток та її невід’ємною частиною, тому тепер за її неподання до податкового органу можуть, серед іншого, накласти штраф згідно з п. 120.1 ПКУ та за ст. 1631 КпАП.

Документи та скорочення статті

Закон № 2939 Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.93 р. № 2939-XII.

Інструкція № 286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату України від 28.09.05 р. № 286.

Порядок № 419 — Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

Методрекомендації № 635 — Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом МФУ від 27.06.13 р. № 635.

СМП — суб’єкт малого підприємництва.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі