Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Купуємо майно через майнові сертифікати

Сергій ДЕЦЮРА, податковий експерт
Бухгалтерський тиждень Липень, 2017/№ 29
Друк
Кожне підприємство самостійно вирішує, яким саме способом придбавати основні засоби. Хтось робить це за свої власні кошти, хтось купує в кредит, інші беруть основні засоби в лізинг, а деякі навіть умудряються виміняти їх на інші активи. А у сільській місцевості зустрічаються об’єкти, які можна придбати лише через купівлю майнових сертифікатів у фізичних осіб. Останній варіант надходження основних засобів хоч і зустрічається нечасто, але викликає багато запитань. Про те, як ці питання вирішити, поговоримо далі.

Що таке майновий сертифікат?

Розпочнемо з того, що майновий пай — це частка майна члена підприємства у пайовому фонді, виражена у грошовій формі та у відсотках розміру пайового фонду (п. 2 Методики № 177). Ця частка документально підтверджується Свідоцтвом про право власності на майновий пай члена підприємства (майновим сертифікатом), яке видається сільською, селищною або міською радою.

Таке Свідоцтво (майновий сертифікат) не є цінним папером згідно з чинним на сьогодні законодавством. Адже воно не включене до переліку видів цінних паперів, що функціонують в Україні (ст. 3 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.06 р. № 3480-IV).

Його слід розглядати як документ, що засвідчує право на частку в спільному володінні, користуванні і розпорядженні майном, яке передано в оренду, перебуває на зберіганні тощо.

На це, зокрема, вказує Мінагрополітики в листі № 3923. У ньому Мінагрополітики стверджує, що Свідоцтво (майновий сертифікат) видається, якщо особа, яка має право на майновий пай, не отримала його в натурі грошима або цінними паперами. З цього робимо висновок, що майновий сертифікат мають на руках тільки ті фізособи, хто в натурі свій пай не отримав і використовує його спільно з іншими.

Отже, вважаємо, що майновий сертифікат — це документ, який лише підтверджує право особи на володіння часткою у майні, яке використовується у спільній власності декількох осіб. А тому купивши такий майновий сертифікат, підприємство придбає лише право на володіння часткою майна у спільній власності. Щоб це Свідоцтво (майновий сертифікат) перетворити у майно (основний засіб), необхідно отримати майновий пай у натурі.

Але перед тим, як це робити, потрібно правильно оформити придбання майнового сертифіката.

Придбання майнового сертифіката

Про те, що фізична особа, яка володіє майновим сертифікатом, має право його продати не співвласнику майна, частка у якому підтверджується майновим сертифікатом, вказує ст. 369 ЦКУ.

Отже, юрособа має повне право придбати майновий сертифікат у його власника. Але це має відбутися, лише коли всі інші співвласники майна погоджуються з цим рішенням. Якщо такої згоди немає, то краще утриматися від придбання таких сертифікатів.

Справа в тому, що згідно зі ст. 362 ЦКУ у разі продажу частки у праві спільної часткової власності співвласник має переважне право перед іншими особами на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу, та на інших рівних умовах, крім випадку продажу з публічних торгів.

Таким чином, перед тим, як придбати майновий сертифікат, юрособа має впевнитися, що особа (зазвичай, фізособа), власник майнового сертифіката, виконала вимогу щодо повідомлення інших власників про продаж свого майнового сертифіката і ті не бажають викупити її частку.

Для цього юрособі слід поцікавитися у продавця майнового сертифіката, чи повідомив той письмово інших співвласників про намір продати свою частку, вказавши ціну та інші умови, на яких він її продає (ст. 362 ЦКУ).

Якщо таке повідомлення він направив співвласникам, а ті відмовилися від першочергового права на викуп майнового сертифіката чи протягом одного місяця з дати отримання повідомлення (коли мова йде про майновий пай на рухоме майно — протягом 10 днів) ніяк не відреагували на нього, то можете без перешкод купувати майновий сертифікат.

Увага! Якщо юрособа придбає майновий сертифікат, а продавець не узгодив свої дії із іншими особами, у яких є право спільної власності на майно, покупець такого майнового сертифіката може про це сильно пошкодувати. А саме він може втратити право власності на такий сертифікат.

Пояснюється це тим, що зберігаючи у таємниці продаж майнового сертифіката, продавець порушує права інших співвласників майна. Він позбавляє їх права першочергового викупу частки у спільному майні.

І якщо співвласники довідаються про такий продаж, то вони можуть забрати у нового власника продану йому частку. Для цього всього-на-всього слід звернутися до суду з позовом про переведення прав та обов’язків покупця на одного із співвласників (ч. 4 ст. 362 ЦКУ).

Подати такий позов «протестуючий» співвласник має право протягом року з дати продажу такого майнового сертифіката.

Після цього за рішенням суду покупець буде зобов’язаний передати майновий сертифікат такому співвласнику. Повертаючи майновий сертифікат, покупець не втратить кошти, витрачені на його придбання. Річ у тім, що співвласник, який вирішив «забрати» у покупця з під носу майновий сертифікат, зобов’язаний компенсувати тому витрачені кошти на придбання майнового сертифіката. Але все одно, це радості покупцю не принесе.

Тому якщо ви не хочете таких проблем, то перед тим як укладати договір купівлі-продажу майнового сертифіката, потурбуйтеся про те, щоб всі організаційні проблеми із повідомленням співвласників майна про таке придбання були узгоджені.

Оформляється купівля-продаж майнових сертифікатів Договором купівлі-продажу майнового паю, форма якого затверджена наказом Мінагрополітики від 09.04.01 р. № 97. Після укладання такого договору, щоб набути право власності на майновий сертифікат, покупець повинен обміняти старе Свідоцтво (майновий сертифікат), що оформлене на ім’я продавця, на нове, що видане на його ім’я. Для цього зверніться до органу місцевого самоврядування, який видав і зареєстрував таке Свідоцтво (майновий сертифікат) (лист № 3923).

Тільки після цього можна переходити до наступного кроку − перетворення сертифіката на основний засіб, а саме до обміну майнового сертифіката на майно.

Виділення паю в натурі

Для перетворення придбаного майнового сертифіката в основний засіб необхідно, щоб майно, право на яке підтверджує майновий сертифікат, було виділено вам в натурі. Для цього загальні збори співвласників майна повинні прийняти відповідне рішення про виділення майна в натурі.

Отримавши таке рішення, можна звертатись до компанії, що управляє майном співвласників (підприємства — правонаступника реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства). Для видачі майна у натурі подайте придбаний майновий сертифікат та заяву про виділення майна в натурі.

Після цього частка з майна, що підтверджена майновим сертифікатом, виділяється новому власнику майна в натурі в розмірі, еквівалентному вартості частки, визначеної в майновому сертифікаті.

Увага! При виділенні спільної частки в натурі співвласник може об’єднати свою частку із частками інших співвласників, які виявили бажання отримати їх у натурі, або придбати всі майнові сертифікати певного об’єкта майна і всі їх «обнатурити». Так доволі часто роблять на практиці, якщо хочуть отримати у власність не частку відповідного майна (частину певної будівлі), а все майно (всю будівлю чи споруду).

Оформляється видача майна в натурі шляхом складання акта приймання-передачі майна. Під час підписання такого акта особа, яка передає майно (підприємство — правонаступник реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства), має зробити на майновому сертифікаті відмітку про виділення майна в натурі, засвідчити її підписом керівника такого підприємства.

Отримавши майно в натурі, його новий власник має зареєструвати право власності на такий об’єкт (п. 51 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабміну від 25.12.15 р. № 1127). Для цього він подає Держреєстратору або нотаріусу

1) Свідоцтво (майновий сертифікат) з відміткою про виділення майна в натурі;

2) акт приймання-передачі нерухомого майна.

Після отримання Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно можна вважати, що процедура надходження основного засобу в обмін на майновий сертифікат закінчена. Залишається лише ввести придбаний основний засіб в експлуатацію.

Продемонструємо порядок придбання майна через майнові сертифікати на рисунку.

img 1

Схема перетворення майнового сертифіката в основний засіб

Бухгалтерський облік

Майновий сертифікат. Розібравшись із процедурою надходження основних засобів в обмін на майновий сертифікат, перейдемо до оформлення такої операції в обліку.

Придбання підприємством у фізособи майнового сертифіката слід розглядати як передачу грошових коштів від однієї особи іншій з метою отримання певної економічної вигоди. А тому придбання майнового сертифіката в бухобліку слід визнати активом.

Водночас постає запитання: на який рахунок слід оприбутковувати придбання таких активів. Відповідь на це запитання можна відшукати у п. 19 Методрекомендацій з обліку паїв. У ньому прямо вказано, що придбані майнові сертифікати до виділення майна в натурі слід відображати за дебетоа рахунка 12 «Нематеріальні активи» і кредитом рахунка 55 «Інші довгострокові зобов’язання» (якщо термін розрахунку підприємства за придбані активи за договором перевищує 1 рік або операційний цикл) або кредитом субрахунка 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» (якщо термін розрахунку підприємства за придбані активи за договором менше ніж 1 рік або операційний цикл). Оприбутковувати такі активи на баланс слід за ціною придбання.

На наш погляд, висновки Мінагрополітики доволі спірні. Це підтверджують і податківці у консультації, наведеній у «ВПСУ», 2015, № 16, с. 26. Вони звертають увагу, що застосування рахунка 12 для обліку викуплених майнових сертифікатів має суттєвий недолік. На рахунку 12 відображаються нематеріальні активи, в тому числі права користування майном. Тобто підприємство, що придбало майновий сертифікат, повинно фактично користуватися майном на підставі відповідного права. Але в нас інша ситуація. Придбавши сертифікат, підприємство не обов’язково користуватиметься майном. Воно лише матиме право отримувати платежі за користування іншого підприємства цим майном і на отримання власне такого майна та погашення Свідоцтва.

Тому податківці наголошують, що майнові сертифікати слід обліковувати не як нематеріальний актив, а як фінансову інвестицію. Тобто вони пропонують обліковувати такий актив на субрахунку 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» або 352 «Інші поточні фінансові інвестиції» (залежно від строку перетворення майнового сертифіката в основний засіб).

Цей варіант повніше відображає суть майнового сертифіката. Адже маючи майновий пай, підтверджений Свідоцтвом, підприємство отримує доходи на такий пай — періодичні виплати або може отримати в рахунок паю майно в натурі — одноразово, з погашенням Свідоцтва. Таким чином, Свідоцтво (майновий пай) має всі ознаки саме інвестиції, а не об’єкта нематеріальних активів.

Водночас податківці не проти того, щоб майнові сертифікати відображали і як нематеріальний актив. Тобто все віддається на розсуд підприємства.

На наш погляд, облік майнових сертифікатів, придбаних для перетворення у основний засіб, доцільніше обліковувати все ж як фінансову інвестицію.

Тобто якщо ви придбали майновий сертифікат, то в обліку можете його оприбуткувати на дебет субрахунку 143 або 352 (залежно від строку перетворення майнового сертифіката в основний засіб) у кореспонденції з кредитом субрахунку 685 (55).

Увага! Оцінювати майновий сертифікат, придбаний за грошові кошти, слід за собівартістю, яка складається з ціни придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов’язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фінансової інвестиції (п. 4 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»).

Основні засоби. Після того як буде оформлено всі необхідні операції по виділенню в натурі майнового паю, підприємство має визнати в обліку новий об’єкт основних засобів. При цьому якщо об’єкт основних засобів відразу буде готовий до використання, то оприбутковувати його можна відразу на відповідний субрахунок рахунка 10 «Основні засоби». Водночас якщо його ще доведеться приводити до експлуатаційних кондицій, то спочатку вам потрібно оприбуткувати його на дебет субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів». І лише після того, як цей об’єкт буде готовий до експлуатації, оприбуткуйте його на відповідний субрахунок рахунка 10. Всі витрати по доведенню цього активу до експлуатаційних кондицій включаються до його первісної вартості і збираються на дебеті субрахунку 152.

Увага! Коли підприємство отримає в обмін на майновий сертифікат основний засіб, реальна вартість основного засобу може відрізнятися від вартості сертифіката (сертифікатів). Якщо так станеться, то різниця відображається за кредитом субрахунку 746 «Інші доходи» (якщо вартість майна більше вартості паю) чи дебетом субрахунку 977 «Інші витрати діяльності» (вартість майна менше вартості паю). Розглянемо це на прикладі нижче.

Податковий облік

Податок на прибуток. На сьогодні правила податкового обліку наближені до бухгалтерських. А тому в податковому обліку відображати надходження основного засобу в обмін на майновий сертифікат слід за тими правилами, що і в бухгалтерському. Тобто витрати в платника податку на прибуток виникнуть тільки в тому випадку, коли він почне нараховувати амортизацію на отриманий в обмін на майновий сертифікат основний засіб.

При цьому амортизаційні різниці при нарахуванні амортизації на такий об’єкт основних засобів виникатимуть у загальному порядку. Тобто так само, як і щодо активів, придбаних за готівку.

ПДВ. Зазвичай майнові сертифікати належать звичайним фізособам, які не є платниками ПДВ. А тому на етапі придбання майнового сертифіката про нарахування ПДВ взагалі мова не йде. А от при обміні таких сертифікатів на основні засоби підприємство може розраховувати на податковий кредит. Якщо управляюча компанія (правонаступник реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства) зареєстрована платником ПДВ, то при передачі майна власнику сертифіката ця операція буде розглядатись як постачання (п.п. «б» п.п. 14.1.191 ПКУ). Відповідно на такі операції потрібно складати податкові накладні в загальному порядку.

ПДФО і ВЗ. Придбання майнових сертифікатів у фізособи відразу ставить перед юрособами запитання: чи потрібно в цьому випадку утримувати з таких сум ПДФО та ВЗ?

Відповідь на це запитання міститься у п.п. 165.1.40 ПКУ. У ньому сказано, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації.

Отже, дохід від продажу майнових сертифікатів ПДФО і ВЗ не обкладається. Водночас це звільнення стосується тільки осіб, які продають майновий сертифікат, що отримали саме вони під час приватизації. На цьому наголошують і контролери у діючій на сьогодні консультації, яка наведена у категорії 103.10 ЗІР ДФСУ.

Водночас доволі часто майновий сертифікат продають не їх першоотримувачі, а спадкоємці. Тому виникає запитання: чи слід у такому випадку оподатковувати дохід, що їм виплачується. На наш погляд, потрібно. Звільнення, надане п.п. 165.1.40 ПКУ, на таких осіб не поширюється.

Тобто якщо юрособа придбає майновий сертифікат у спадкоємця, а не у особи, що його отримала, то виплачений йому дохід підлягає оподаткуванню за загальними правилами. Подібний висновок раніше також робили головні податківці у категорії 103.02 ЗІР ДФСУ (нечинна з 01.01.16 р.), а зараз висувають місцеві фіскали на своїх офіційних веб-сайтах.

Щодо того, хто має утримувати ПДФО і ВЗ, то ніяких особливостей у ПКУ для цього випадку не міститься. Тому вважаємо, що податковим агентом виступає особа, яка виплачує такі доходи. Саме вона має утримати з таких осіб ПДФО і ВЗ та показати нарахування (виплату) таких доходів і утримання з них податків у ф. № 1ДФ.

Приклад. Підприємство придбало у фізособи майновий сертифікат за 30000 грн. Цей сертифікат фізособа отримала у спадок. Згодом підприємство вирішило обміняти майновий сертифікат на майно (будівлю складу). Отримане майно (основний засіб) підприємство оцінило за фактичною вартістю.

Щоб склад можна було використовувати у господарській діяльності, довелося провести його ремонт. Вартість ремонту склала 6000 грн. (у тому числі 1000 грн. ПДВ).

Облік придбання майнового сертифіката

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,

грн.

дебет

кредит

1. Придбано майновий сертифікат у фізособи, яка його успадкувала

352

685

30000,00

2. Утримано з вартості майнового сертифіката ПДФО (30000,00 х 18 %)

685

641/ПДФО

5400,00

3. Утримано з вартості майнового сертифіката ВЗ (30000,00 х 1,5 %)

685

641/ВЗ

450,00

4. Видано кошти фізособі за майновий сертифікат

685

301

24150,00

5. Отримано майно (склад) відповідно до акта приймання-передачі в обмін на майновий сертифікат

152

377

25000,00

6. Нараховано податковий кредит з ПДВ (за наявності податкової накладної, зареєстрованої у ЄРПН)

641

377

5000,00

7. Проведено ремонт складу

152

631

5000,00

8. Нараховано податковий кредит з ПДВ (за наявності податкової накладної, зареєстрованої у ЄРПН)

641

631

1000,00

9. Проведено взаємозалік вартості майнового сертифіката з вартістю отриманого майна

377

352

30000,00

10. Введено в експлуатацію склад

103

152

30000,00

Документи та скорочення статті

Методика № 177Методика уточнення складу і вартості пайових фондів майна членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих, затверджена постановою КМУ від 28.02.01 р. № 177.

Методрекомендації з обліку паїв — Методичні рекомендації про бухгалтерський облік розрахунків з власниками земельних та майнових паїв сільськогосподарських підприємств, наведені у додатку до листа Мінагрополітики від 04.12.03 р. № 37-27-12/14024.

Лист № 3923 — лист Мінагрополітики «Щодо порядку видачі, обліку та погашення Свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат)» від 05.05.01 р. № 37-25-3-11/3923.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

ВЗ — військовий збір.

ЄДРПН — Єдиний державний реєстр податкових накладних.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі