Теми статей
Обрати теми

Новий розмір закордондобових: як рахувати й оподатковувати?

Біляєва Олена, податковий експерт
З 1 січня 2017 року законодавці збільшили неоподатковуваний розмір добових для закордонвідряджень до 80 євро. Причому перераховувати цю суму в гривні потрібно з використанням курсів НБУ, встановлених за кожен день відрядження. Порядок такого перерахунку викликає в бухгалтерів багато запитань. У цій статті ми на конкретних прикладах розглянемо, за яких умов у працівника, направленого у відрядження за кордон, може виникнути оподатковуваний дохід у зв’язку з коливаннями курсу валюти. Також ви дізнаєтеся, як порахувати граничний розмір добових за ситуації, коли працівникові видається аванс на відрядження в іншій валюті, ніж євро, і як можна звести до мінімуму ризик потрапити під ПДФО і ВЗ.

Бухоблік закордондобових

Перед відрядженням підприємство видає працівникові грошовий аванс. Право на його отримання працівникові гарантує ст. 121 КЗпП. Про те, що роботодавець зобов’язаний забезпечити працівника, який відряджається, авансом, зазначено в п. 4 розд. I, п. 11 розд. II, п. 5 розд. III Інструкції № 59.

Виданий аванс повинен покривати добові витрати, витрати на оплату проїзду і наймання житла працівником, що відряджається.

Працівникові, що направляється у відрядження за кордон, аванс видають у національній валюті держави, до якої відряджається працівник, або у вільно конвертованій валюті.

Витрати, понесені в інвалюті, підприємство відображає на рахунках бухобліку як у валюті розрахунків, так і у валюті звітності, тобто в гривнях. Вірний помічник у цьому — П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів».

Для відображення витрат суму в інвалюті перераховують у гривні за курсом НБУ на початок дня дати здійснення операції ( п. 5 П(С)БО 21). Тобто суму добових у межах виданого авансу перераховують у гривні за курсом НБУ, що діяв на день видачі авансу. Саме ця сума потрапить у витрати і вплине на суму податку на прибуток. Незалежно від подальших коливань валютних курсів сума добових, видана у межах авансу на закордонвідрядження, перерахунку не підлягає.

Щоденний перерахунок суми добових відповідно до п.п. 170.9.1 ПКУ проводять виключно з метою визначити, чи виник у працівника дохід, що підлягає обкладенню ПДФО і ВЗ.

Запам’ятайте це важливе правило. Воно знадобиться нам далі.

А тепер давайте подивимося, за яких умов у працівника може виникнути оподатковуваний дохід за ситуації, коли на підприємстві розмір добових на закордонвідрядження встановлений у граничному розмірі — 80 євро.

Добові встановлені в розмірі 80 євро

Приклад 1. Менеджер відділу збуту направлений у відрядження до Бельгії. Термін відрядження відповідно до наказу — 5 днів (з 16.02.17 р. по 20.02.17 р.). Згідно з наказом і положенням про відрядження за кордон на добові витрати працівникові виділено €400 (€80 х 5 днів). Аванс на відрядження виданий 09.02.17 р.

Курс НБУ склав:

09.02.17 р. — 28,702180 грн./€;

16.02.17 р. — 28,491748 грн./€;

17.02.17 р. — 19.02.17 р. — 28,748346 грн./€;

20.02.17 р. — 28,782837 грн./€.

Після повернення з відрядження працівник надав авансовий звіт і оригінали підтверджуючих документів.

В обліку підприємства операції із закордондобовими відображають так, як показано в табл. 1.

Таблиця 1. Облік закордондобових

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

€/грн.

дебет

кредит

1. Виданий працівникові аванс на відрядження

(у сумі добових)

(€400 х 28,702180 грн./€)

372

302

€400

11480,87

2. На підставі затвердженого авансового звіту добові включені до складу витрат на збут (за курсом НБУ на дату видачі авансу)

93

372

€400

11480,87

Тепер розрахуємо граничну суму добових, яка не підлягає обкладенню ПДФО і ВЗ. Для цього використовуємо курси НБУ за кожен день відрядження, як це пропонує п.п. 170.9.1 ПКУ: €80 х 28,491748 грн./€ + €80 х 28,748346 грн./€ х 3 дні х €80 х 28,782837 грн./€ = 11481,57 грн.

Як бачимо, неоподатковувана сума добових, розрахована відповідно до п.п. 170.9.1 ПКУ (11481,57 грн.), більше суми добових, виданої в межах авансу за даними бухобліку (11480,87 грн.). Тому дохід у працівника не виникає.

Виходячи з умов цього прикладу, доходимо висновку: якщо в період відрядження євро дорожчає (курс євро збільшується), то дохід у працівника не виникає. Не буде доходу і в разі, коли курс євро в період відрядження не змінюється.

Тепер давайте розглянемо зворотну ситуацію зі здешевленням євро.

Приклад 2. Менеджер відділу збуту направлений у відрядження до Франції. Термін відрядження відповідно до наказу — 3 дні (з 07.02.17 р. по 09.02.17 р.). Згідно з наказом і положенням про відрядження за кордон на добові витрати працівникові виділено €240 (€80 х 3 дні). Аванс на відрядження виданий 03.02.17 р.

Курс НБУ склав:

03.02.17 р. — 29,167527 грн./€;

07.02.17 р. — 29,203840 грн./€;

08.02.17 р. — 28,856547 грн./€;

09.02.17 р. — 28,702180 грн./€.

Після повернення з відрядження працівник надав авансовий звіт і оригінали підтверджуючих документів.

У витрати підприємства добові потраплять у сумі, перерахованій у гривні за курсом НБУ на день видачі авансу: €240 х 29,167527 грн./€ = 7000,21 грн.

Розмір добових, неоподатковуваний ПДФО і ВЗ, складе: €80 х 29,203840 грн./€ + €80 х 28,856547 грн./€ + €80 х 28,702180 грн./€ = 6941,00 грн.

Ця сума менше тієї, що зафіксована в бухобліку. А це означає, що в працівника виник дохід у розмірі 59,21 грн. (7000,21 - 6941,00).

Далі можливі два варіанти дій.

1. Працівник повертає в касу віртуальну перевитрату добових (59,21 грн.), що утворилася.

Чому віртуальну? Та тому, що працівник у складі авансу на відрядження отримав свої законні 80 євро добових, які й витратив. Дохід у нього виник не через те, що він витратив на особисті потреби гроші понад установлені норми, а виключно через коливання валютних курсів. Тобто виходить, що законодавець карає працівника за цілком природні зміни валютного курсу, що виглядає, щонайменше, несправедливо.

2. Якщо віртуальну перевитрату, що утворилася, в касу не повернути, тоді ПДФО і ВЗ не уникнути. Причому базу обкладення ПДФО слід визначати із застосуванням «натурального» коефіцієнта, передбаченого п. 164.5 ПКУ. При ставці податку 18 % «натуральний» коефіцієнт дорівнює 1,219512195. Відповідно база обкладення ПДФО складе 72,21 грн. (59,21 грн. х 1,219512195), а сума податку — 13,00 грн. (72,21 грн. х 18 %).

Не забудьте також утримати ВЗ. У цій ситуації його сума дорівнюватиме 0,89 грн. (59,21 грн. х 1,5 %).

Зверніть увагу! На відміну від ПДФО, при визначенні бази обкладення ВЗ «натуральний» коефіцієнт застосовувати не потрібно.

Мовою бухгалтерських проводок усе вищесказане виглядатиме таким чином (див. табл. 2).

Таблиця 2. У результаті перерахунку закордондобових у працівника виник дохід

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

€/грн.

дебет

кредит

1. Виданий працівникові аванс на відрядження (у сумі добових)

(€240 х 29,167527 грн./€)

372

302

€240

7000,21

2. На підставі затвердженого авансового звіту добові включені до складу витрат на збут (за курсом НБУ на дату видачі авансу)

93

372

€240

7000,21

3. Утриманий ПДФО з працівника за рахунок нарахованої зарплати

661

641/ПДФО

13,00

4. Утриманий ВЗ

661

642/ВЗ

0,89

5. Сплачений ПДФО

641/ПДФО

311

13,00

6. Сплачений ВЗ

642/ВЗ

311

0,89

Відрядний аванс виданий не в євро

Направляючи працівника в закордонвідрядження, роботодавець зобов’язаний забезпечити його грошовими коштами на поточні витрати (авансом) у національній валюті держави, куди відряджається працівник, або у вільно конвертованій валюті (п. 5 розд. III Інструкції № 59).

Зрозуміло, що для працівника зручніше отримати аванс у валюті країни відряджання, щоб після прибуття у відрядження не турбуватися про обмін вільно конвертованої валюти на місцеву.

Якщо на підприємстві норми добових для закордонвідряджень установлені в іншій валюті, ніж євро (наприклад, у доларах США), то для розрахунку граничного неоподатковуваного доходу використовують крос-курс валют. Його визначають як відношення встановленого курсу гривні до валюти, у якій установлений розмір добових (наприклад, до доларів США), до курсу гривні до євро.

Наведемо приклад.

Приклад 3. Працівник підприємства направлений у відрядження до США строком на 3 дні (з 15.02.17 р. по 17.02.17 р.). Наказом керівника по підприємству встановлена виплата добових при відрядженнях за кордон у розмірі 85 доларів США. Аванс виданий 09.02.17 р.

Офіційно встановлений НБУ курс гривні до долара США на дату видачі авансу складає 26,912499 грн./$.

Розрахуємо суму добових, яка підлягає виплаті в складі авансу і буде відображена в бухобліку: $85 х 26,912499 грн./$ х 3 дні = 6862,69 грн.

Порядок щоденного розрахунку граничної суми добових, не оподатковуваної ПДФО, з використанням крос-курсу валют представимо в табл. 3.

Таблиця 3. Розрахунок крос-курсу валют і визначення суми доходу для цілей п.п. 170.9.1 ПКУ

Дата

Курс НБУ гривні

до долара США

Курс НБУ

гривні до євро

Крос-курс євро

і долара (гр. 2 : гр. 3)

Сума добових у євро

($85 х гр. 4)

Сума доходу для цілей

п.п. 170.9.1 ПКУ

((гр. 5 - €80) х гр. 3)

1

2

3

4

5

6

15.02.17

27,230462 грн./$

28,926920 грн./€

0,941354 €/$

€80,02

0,58 грн.

16.02.17

26,993603 грн./$

28,491748 грн./€

0,947418 €/$

€80,53

15,10 грн.

17.02.17

26,988684 грн./$

28,748346 грн./€

0,938791 €/$

€79,80

- 5,75 грн.

Разом

9,93 грн.

Дохід, що виник, у сумі 9,93 грн. підлягає обкладенню ПДФО і ВЗ.

Новорічне закордонвідрядження на межі «2016/2017»

Припустимо, що працівник убув у відрядження за кордон у грудні 2016 року, а повернувся в січні 2017 року. Чи потрібно йому перераховувати суму добових за період після 01.01.17 р.?

На наш погляд, потрібно. Адже всім працівникам повинні виплачуватися добові за час перебування у відрядженні в порядку і розмірах, установлених законодавством ( ст. 121 КЗпП). А законодавство з 01.01.17 р. передбачає граничний розмір неоподатковуваних добових 80 євро за курсом НБУ за кожен день відрядження.

Тому якщо в положенні про відрядження або в іншому внутрішньому документі підприємства сказано, що добові встановлюються в максимальному розмірі, визначеному законодавством, необхідно перерахувати добові, виплачені за старими нормами в грудні 2016 року за період відрядження, що припадає на 2017 рік.

Порядок такого перерахунку розглянемо на прикладі.

Приклад 4. Працівник адміністрації з метою налагодження ділових стосунків із зарубіжним партнером направлений у відрядження до Австрії. Термін відрядження відповідно до наказу — 9 днів (з 28.12.16 р. по 05.01.17 р.). Згідно з наказом і положенням про відрядження за кордон добові встановлені в розмірі 1033,50 грн./день (75 % від мінзарплати, встановленої на 01.01.16 р., — 1378 грн.).

Аванс виданий 23.12.16 р. в євро. Офіційно встановлений НБУ курс гривні до євро на день видачі авансу склав 26,286013 грн./€.

Визначимо суму добових, що підлягає виплаті в складі авансу:

• з розрахунку на один календарний день: 1033,50 грн.: 26,286013 грн./€ = €39,32;

• з розрахунку на весь період відрядження: €39,32 х 9 дн. = €353,88.

Після 01.01.17 р. сума добових складає €80. У зв’язку із цим працівникові необхідно доплатити добові за 5 календарних днів (з 01.01.17 р. по 05.01.17 р.). Для того, щоб визначити суму доплати, звернемося до норм п. 5 П(С)БО 21. Згідно з цим пунктом відображати в бухобліку заборгованість перед працівником слід на дату затвердження авансового звіту з використанням курсу НБУ, що діє на цю дату.

На дату затвердження авансового звіту (10.01.17 р.) сума добових з розрахунку на 1 календарний день склала: €80 х 28,612462 грн./€ = 2289,00 грн.

Сума доплати за 5 календарних днів дорівнює: (2289,00 грн. - 1033,50 грн.) х 5 дн. = 6277,50 грн.

Тепер перерахуємо суму добових відповідно до вимог п.п. 170.9.1 ПКУ (див. табл. 4).

Таблиця 4. Граничний розмір добових за період відрядження з 01.01.17 р. по 05.01.17 р.

Дата

Курс НБУ гривні до євро

Розмір добових відповідно до п.п. 170.9.1

ПКУ (€80 х гр. 2)

1

2

3

01.01.17

28,422604 грн./€

2273,81 грн.

02.01.17

28,422604 грн./€

2273,81 грн.

03.01.17

28,422604 грн./€

2273,81 грн.

04.01.17

28,422604 грн./€

2273,81 грн.

05.01.17

27,603684 грн./€

2208,29 грн.

Разом

11303,53 грн.

Сума добових, виплачених працівникові за період з 1 по 5 січня 2017 року з урахуванням доплати, за даними бухобліку, складає 11445,00 грн. (2289,00 грн. х 5 дн.).

Тут можливі два варіанти дій:

1) або обкласти дохід працівника, що утворився, в сумі 141,47 грн. (11445,00 грн. - 11303,53 грн.) ПДФО і ВЗ;

2) або зробити працівникові доплату добових у розмірі, що не перевищує граничний, тобто 6136,03 грн. (6277,50 грн. - 141,47 грн.).

Розглянемо ще одну ситуацію.

Підприємство, розуміючи, що на суму добових, установлених п.п. 170.9.1 ПКУ в редакції до 01.01.17 р., працівникові в закордонвідрядженні прожити проблематично, встановило у 2016 році за узгодженням з працівниками норму добових у розмірі, що перевищує неоподатковувану межу.

Приклад 5. Працівник направлений у відрядження до Австрії. Термін відрядження — 9 днів (з 28.12.16 р. по 05.01.17 р.). Згідно з наказом і положенням про відрядження за кордон добові встановлені в розмірі €65 з розрахунку на кожен календарний день відрядження.

Аванс виданий 23.12.16 р. в євро.

Офіційно встановлений НБУ курс гривні до євро на день видачі авансу склав 26,286013 грн./€.

Визначимо суму добових, що підлягає виплаті в складі авансу: €65 х 26,286013 грн./€ х 9 дн. = 15377,32 грн.

Оскільки розмір добових, установлений на підприємстві (€65), менше граничного розміру добових за п.п. 170.9.1 ПКУ в редакції, що чинна з 01.01.17 р. (€80), то за період відрядження з 01.01.17 р. по 05.01.17 р. дохід у працівника не виникне, навіть з урахуванням коливань валютних курсів.

Ну, а за період відрядження з 28.12.16 р. по 31.12.16 р. оподатковуваний дохід працівника складе: (€65 х 26,286013 грн./€ - 1033,50 грн.) х 4 дн. = (1708,59 грн.- 1033,50 грн.) х 4 дн. = 2700,36 грн.

Визначимо базу обкладення ПДФО з урахуванням «натурального» коефіцієнта: 2700,36 грн. х 1,219512195 = 3293,12 грн.

Розрахуємо суму ПДФО: 3293,12 грн. х 18 % = 592,76 грн.

Обчислимо суму ВЗ: 2700,36 грн. х 1,5 % = 40,51 грн.

Як мінімізувати ризик потрапити під ПДФО і ВЗ?

На закінчення декілька слів скажемо про можливість понизити ймовірність виникнення доходу в працівників, що відряджаються. Зробити це можна, встановивши норму добових на підприємстві нижче граничних 80 євро, наприклад, на рівні 70 євро. Адже ПКУ регламентує максимальний розмір неоподатковуваного доходу для ПДФО-цілей. Ніхто не забороняє підприємству встановити свою норму добових, яка буде нижча граничної неоподатковуваної суми з п.п. 170.9.1 ПКУ.

Більше того, ми вважаємо цілком виправданою диференціацію розмірів добових для різних країн відряджання, оскільки витрати на харчування і фінансування інших власних потреб особи, що відряджається, відрізняються залежно від держави відряджання.

Установлення норми добових нижче максимальної межі створює певний запас, у межах якого коливання валютних курсів не призводять до виникнення доходу в працівників, що відряджаються. Причому встановлювати норму добових ви можете не лише в євро, але і в гривнях.

Висновки

  • Підприємство, на якому норма добових установлена в граничному розмірі (€80), повинно стежити за змінами валютного курсу. Так, якщо в період відрядження курс євро росте, то дохід у працівника не виникає. У зворотній ситуації (якщо курс євро знижується), висока ймовірність появи оподатковуваного доходу.
  • За ситуації, коли добові видаються в іншій валюті (не в євро), для визначення граничного неоподатковуваного доходу використовують крос-курс валют, розрахований за кожен день відрядження.
  • Щоб звести до мінімуму ризик потрапити під ПДФО і ВЗ, слід установити норму добових нижче граничної.

Документи і скорочення статті

Інструкція № 59 — Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Мінфіну від 13.03.98 р. № 59.

Правила № 200 — Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджені постановою Правління НБУ від 30.05.07 р. № 200.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

ВЗ — військовий збір.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі