На допомогу благодійникам: оформляємо виплати правильно

В обраному У обране
Друк
Карпова Влада, податковий експерт, канд. екон. наук, сертифікований бухгалтер-практик (CAP)
Бухгалтерський тиждень Травень, 2017/№ 21
Підставою для написання цієї статті стало таке запитання читача: у підприємства був прибуток за минулий рік. Керівництво вирішило витратити 4 % на доброчинність цього року. Як це оформити документально і відобразити в обліку? Пропонуємо розібратися із цим разом.

Розбираємося з визначеннями

Порядок надання благодійної допомоги регламентується Законом № 5073.

Благодійник — дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один або декілька видів благодійної діяльності (п.п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону № 5073).

Благодійна діяльність — добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених Законом № 5073 цілей, яка не передбачає отримання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійникові від імені або за дорученням бенефіціара (п.п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону № 5073).

Бенефіціар — набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), який отримує допомогу від одного або декількох благодійників для досягнення цілей, визначених Законом № 5073 (п.п. 1 ч. 1 ст. 1 цього Закону).

Ключовий момент полягає в тому, що особа надає допомогу саме добровільно і не отримує від цього будь-якого прибутку.

Документи на надання БД

Для благодійника бажано, щоб допомога, яка надається, потрапляла під визначення благодійного пожертвування. Таким згідно з ч. 1 ст. 6 Закону № 5073 є безкоштовна передача благодійником засобів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певної, заздалегідь обумовленої мети благодійної діяльності. Пов’язано це з таким.

По-перше, за загальним правилом ст. 719 ЦКУ при даруванні деяких речей договір дарування укладається в письмовій формі і підлягає нотаріальному засвідченню. Зокрема, йдеться про дарування:

• нерухомих речей;

• валютних цінностей на суму, яка перевищує 50-кратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (850 грн.). А під валютними цінностями в числі іншого розуміється гривня (п. 1 ст. 1 Декрету № 15-93).

До договору про пожертвування застосовуються положення про договір дарування, якщо інше не встановлене законом ( ч. 3 ст. 729 ЦКУ). А в ч. 1 ст. 6 Закону № 5073 прямо вказано, що договір про благодійне пожертвування валютних цінностей не підлягає обов’язковому нотаріальному засвідченню.

Виходить, що якщо ви даруєте гроші на суму більше 850 грн., то при укладенні договору дарування доведеться його нотаріально засвідчити (інакше він може бути визнаний нікчемним за нормами ст. 219 ЦКУ). А ось при укладенні договору благодійного пожертвування можна обійтися без нотаріального засвідчення.

По-друге, згідно з ч. 3 ст. 720 ЦКУ підприємницькі товариства* можуть укладати договір дарування між собою, якщо право здійснювати дарування прямо встановлене засновницьким документом дарувальника. Проте це положення не поширюється на право юридичної особи укладати договір пожертвування.

* Згідно зі ст. 84 ЦКУ підприємницькими товариствами вважаються ТОВ, ТДВ, АТ, повні товариства, командитні товариства і виробничі кооперативи.

Тобто при укладенні договору дарування доведеться перевірити, чи передбачені такі операції статутом, а ось договір пожертвування можна укладати незалежно від того, чи є в статуті відповідний вид діяльності.

Для уникнення непорозумінь договір пожертвування має сенс скласти у письмовій формі.

Що стосується інших документів, то окремої форми саме для благодійних цілей не передбачено. Зазвичай БД надається за заявою або листом від особи, яка її потребує (юридичної або фізичної особи).

На підставі цього документа керівник видає відповідне розпорядження про надання допомоги.

Далі все залежить від виду допомоги: на «безготівкову» грошову БД оформляють платіжне доручення з відповідним призначенням платежу, на готівкову БД — витратний касовий ордер. Якщо готівка передається в благодійну організацію, вона оформляє факт отримання грошей прибутковим касовим ордером (див. лист ГУ ДФСУ в м. Київ від 16.01.16 р. № 99/10/10-36-22-07-22, роз’яснення в категорії 109.15 ЗІР ДФСУ). Корінець до цього ордера разом з авансовим звітом підзвітна особа надає підприємству.

Передачу ТМЦ зазвичай оформляють витратною накладною або актом приймання-передачі. Платники ПДВ також оформляють у цьому випадку податкову накладну (див. консультацію з категорії 101.16 ЗІР ДФСУ).

У деяких випадках від бенефіціара для цілей оподаткування доведеться отримати окремі документи, зокрема:

• від неприбуткової організації — копію рішення про включення організації до Реєстру неприбуткових організацій;

• від волонтера — виписку про внесення до реєстру волонтерів АТО.

При оформленні договору пожертвування від одержувача допомоги бажано отримати документи, які б підтверджували факт її витрачання на цілі, зазначені в договорі.

БД у податковому обліку

Податок на прибуток. «Малодохідні» платники податку на прибуток відображають у «прибутковому» обліку операції надання БД виключно за бухгалтерськими правилами.

«Високодохідним» платникам, які проводять коригування фінрезультату згідно з п.п. 134.1.1 ПКУ щодо благодійних операцій, збільшують фінрезультат до оподаткування на суму:

• грошових коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, унесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, у розмірі, який перевищує 4 % оподатковуваної податком прибутку попереднього звітного року ( п.п. 140.5.9 ПКУ);

• перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, які не є платниками податку (окрім фізичних осіб), і платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 % відповідно до п. 44 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ, окрім безповоротної фіндопомоги неприбутковим організаціям ( п.п. 140.5.10 ПКУ).

Таким чином, коригування не поширюються на операції безкоштовного надання фіндопомоги, товарів, робіт, послуг таким особам:

1) платникам податку на прибуток (окрім «нульовиків»);

2) фізичним особам;

3) неприбутковим організаціям (якщо фіндопомога надається в межах 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року).

Те, що стосовно вказаних осіб коригування не проводяться, підтверджують і податківці (див. лист ДФСУ від 02.03.17 р. № 4348/6/99-99-15-02-02-15).

Як же розрахувати 4 % показник?

Це просто: він визначається на підставі даних ряд. 04 декларації з податку на прибуток за попередній рік.

ПДВ. Надання БД грошовими коштами не вважається постачанням і відповідно не обкладається ПДВ.

Щодо операцій надання товарів, робіт, послуг, то вони за загальним правилом обкладаються ПДВ.

Проте відповідно до п.п. 197.1.15 ПКУ звільняються від обкладення ПДВ операції надання БД, зокрема безкоштовного постачання товарів/послуг благодійним організаціям. На наявність цієї пільги звертають увагу і податківці (див. лист ДФСУ від 28.10.15 р. № 22782/6/99-99-19-02-02-15, консультації в категоріях 101.12, 101.14.03 ЗІР ДФСУ).

Однією з умов звільнення від ПДВ означених операцій є нанесення на товари маркування у вигляді напису «Благодійна допомога. Продаж заборонено» на етикетку, ярлик або безпосередньо на зовнішню або внутрішню упаковку товару. Під час маркування товарів може використовуватися символіка благодійної організації і благодійника.

Не підлягають звільненню від обкладення ПДВ операції з надання БД у вигляді підакцизних товарів, цінних паперів, нематеріальних активів і товарів/послуг, призначених для використання в господарській діяльності.

Є ще пільги в частині обкладення ПДВ, які поширюються на всіх осіб. Так, згідно з п. 32 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ тимчасово, на період проведення антитерористичної операції та/або введення воєнного стану відповідно до законодавства, звільняються від обкладення ПДВ операції ввезення на митну територію України і постачання на митній території України товарів, які зазначені в цій нормі.

Увага! Якщо при придбанні товарів/послуг, які використані в пільгових благодійних операціях, був «вхідний» ПДВ (постачальник зареєстрував ПН у ЄРПН), то благодійникові доведеться нарахувати «компенсуючі» ПЗ згідно з п.п. «б» п. 198.5 ПКУ.

Якщо ж «вхідного» ПДВ не було (благодійник не мав пава на ПК), то «компенсуючі» ПЗ нараховувати не потрібно.

При постачанні товарів, робіт послуг бенефіціарам, які не є благодійними організаціями, доведеться нарахувати ПЗ згідно з п. 188.1 ПКУ (із суми перевищення мінімальної бази обкладення ПДВ) (див. с. 6 цього номера).

ПДФО. Якщо БД надається фізичній особі, виникає питання з обкладенням ПДФО. У ПКУ передбачений ряд пільг, що дозволяють не обкладати БД. Зокрема, відповідно до п.п. 170.7.3 ПКУ не включається в оподатковуваний дохід сума нецільової БД, у тому числі матеріальної, яка надається, зокрема, резидентами — юридичними особами (у тому числі благодійними організаціями) на користь платника податків протягом звітного податкового року сукупно в розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абз. 1 п.п. 169.4.1 ПКУ, установленого на 1 січня такого року (у 2017 році — 2240 грн.). Причому така БД звільняється незалежно від того, кому вона надається. Наприклад, податківці підтвердили факт звільнення цієї БД при наданні її колишнім працівникам (ветеранам, пенсіонерам), а також своєму керівникові (категорії 103.02 і 103.15 ЗІР ДФСУ).

Благодійник указує відомості про надані суми нецільової БД, звільненої від ПДФО, у ф. № 1ДФ з ознакою доходу «169» (категорія 103.25 ЗІР ДФСУ).

Сума перевищення нецільової БД над «пільговим» розміром обкладається ПДФО на загальних підставах і відображається у ф. № 1ДФ з ознакою доходу «127» (листи ДФСУ від 28.10.15 р. № 22789/6/99-99-17-03-03-15, від 24.06.16 р. № 14009/6/99-99-13-02-03-15, ГУ ДФСУ в м. Київ від 02.09.16 р. № 19643/10/26-15-13-01-12).

При отриманні такої БД фізична особа зобов’язана подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової БД протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір (у 2017 році — 2240 грн.). Це підтверджують і податківці (категорія 103.15 ЗІР ДФСУ).

Крім того, є низка норм, що дозволяють не обкладати ПДФО цільову благодійну допомогу, які перелічені, зокрема, у п.п. 170.7.4 ПКУ. (див. Шпаргалку бухгалтера на с. 23).

Військовий збір і ЄСВ. Якщо БД не обкладається ПДФО, вона не підлягає обкладенню і військовим збором ( п.п. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ). Із цим погоджуються і податківці (див. лист ДФСУ від 18.01.17 р. № 971/6/99-99-13-02-03-15).

Зокрема, у листі ДФСУ від 07.04.17 р. № 4945/Д/99-99-13-02-03-14 було зазначено, що сума нецільової БД, яка надається благодійником — юридичною особою членам сімей загиблих учасників бойових дій у розмірі, який у 2017 році не перевищує 2240 грн., не обкладається ПДФО і ВЗ. Проте сума перевищення такої допомоги над указаним розміром включається в загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід платника податків як інші доходи і оподатковується на загальних підставах.

Суми БД не обкладаються і ЄСВ, оскільки не відносяться до виплат, що входять до фонду оплати праці. Стосовно нецільової фіндопомоги це підтверджують і податківці (категорія 301.03 ЗІР ДФСУ).

Платникам єдиного податку — юрособам слід урахувати, що надавати БД у вигляді товарів (робіт, послуг) вони не можуть. Адже згідно з п. 291.6 ПКУ платники єдиного податку груп 1 − 3 повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, зроблені послуги) виключно в грошовій формі (готівковою та/або безготівковою).

Стосовно благодійників-ФОП податківці взагалі вважають, що благодійна діяльність не може здійснюватися в межах підприємницької діяльності (категорія 107.03 ЗІР ДФСУ).

БД у бухгалтерському обліку

У бухгалтерському обліку благодійник відображає витрати за перерахованою фіндопомогою, наданими товарами (роботами, послугами). Те, що в бухобліку в цьому випадку виникають витрати, підтверджують і податківці (див. листи ДФСУ від 23.10.15 р. № 22308/6/99-99-19-02-02-15 та від 26.12.16 р. № 28089/6/99-99-13-02-03-15).

Оскільки витрати на надання фіндопомоги у вигляді грошових коштів або необоротних активів не пов’язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) або послуг, такі операції слід відображати на субрахунку 977 «Інші витрати». А ось для безкоштовної передачі товарів (робіт, послуг) більше підходить субрахунок 949 «Інші витрати операційної діяльності».

Приклад. «Високодохідний» платник податку на прибуток у 2017 році надав БД грошовими коштами неприбутковій організації в розмірі 10000 грн., а також нецільову благодійну допомогу фізособі на суму 3000 грн. Крім того, були безкоштовно передані товари на суму 6000 грн. (у тому числі ПДВ — 1000 грн.) неприбутковій організації, яка не є благодійною. Оподатковуваний прибуток за 2016 рік склав 400000 грн.

Для визначення суми коригувань 4 % показник складає 16000 грн. (400000 х 4 %). При цьому під коригування ризикують потрапити суми БД, перераховані (передані) неприбутковим організаціям (10000 грн. та 6000 грн.). Однак їх загальна сума вписалася в 4 % ліміт, тому коригування фінрезультату не проводиться.

Стосовно ПДФО не обкладається допомога в межах 2240 грн. А ПДФО утримується із суми 760 грн. (3000 - 2240). Сума ПДФО складе 136,8 грн. (760 х 18 %), сума військового збору — 11,40 грн. (760 х 1,5 %).

У бухобліку ці операції відобразимо так, як показано в таблиці.

Облік операцій за наданням БД

Господарська операція

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

дебет

кредит

1. Перерахована БД неприбутковій організації

977

311

10000,00

2. Нарахований дохід від надання БД фізособі

977

685

3000,00

3. Утримана сума ПДФО з БД фізособі

685

641/ПДФО

136,80

4. Утримана сума військового збору з БД фізособі

685

642/ВЗ

11,40

5. Видана нецільова БД фіндопомога фізособі

685

301

2851,80

6. Перерахований ПДФО до бюджету

641/ПДФО

311

136,80

7. Перерахований військовий збір до бюджету

642/ВЗ

311

11,40

8. Передані безкоштовно товари неприбутковій організації

949

281

5000,00

9. Нараховані ПЗ на суму перевищення мінбази обкладення ПДВ

949

643/1

1000,00

643/1

641/ПДВ

Висновки

  • При даруванні грошових коштів на суму більше 850 грн. бажано скласти договір пожертвування. Договір дарування в таких випадках підлягає нотаріальному засвідченню.
  • «Високодохідні» платники податку на прибуток проводять коригування фінрезультату, зокрема стосовно БД, перерахованої неприбутковим організаціям на суму БД, що перевищує 4 % прибутку попереднього року.
  • Дарування грошових коштів не обкладається ПДВ, звільняється від обкладення ПДВ також дарування товарів (робіт, послуг) благодійним організаціям, але при цьому доведеться нарахувати «компенсуючі» ПЗ, якщо був «вхідний» ПДВ при купівлі таких товарів. В інших випадках на операції безкоштовного надання товарів, робіт, послуг нараховуються ПЗ із суми перевищення мінімальної бази обкладення ПДВ згідно з абз. 2 п. 188.1 ПКУ.
  • Нецільова БД, надана фізособі на суму в межах 2240 грн., у 2017 р. не обкладається ПДВ; є також низка пільг за цільовою БД. Військовим збором обкладаються ті суми БД, з яких утримується ПДФО. ЄСВ на суми БД не нараховують.

Документи і скорочення статті

Декрет № 15-93 — Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.93 р. № 15-93.

Закон № 5073 — Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.12 р. № 5073-VI.

БД — благодійна допомога.

ПН податкова накладна.

ПЗ — податкові зобов’язання.

ПК податковий кредит.

ЄРПН — Єдиний реєстр податкових накладних.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток ifactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд