«Нема стабільності у світі…»: то прибуток, то збиток, а що в бухобліку?

В обраному У обране
Друк
Децюра Сергій, податковий експерт
Бухгалтерський тиждень Жовтень, 2017/№ 42
На сьогодні правила сплати податку на прибуток тісно пов’язані із бухгалтерським обліком, а точніше, із розміром отриманого фінансового результату. У платників податку на прибуток, які подають квартальну декларацію з податку на прибуток, часто виникає ситуація, коли протягом року фінансовий результат «скаче»: спочатку року був прибуток, а потім отримали збиток. Про те, як відобразити в бухобліку податок на прибуток у такому випадку, ми сьогодні вам розповімо.

Загальні правила

Суб’єкти господарювання визначають об’єкт оподаткування для податку на прибуток (далі — ПНП) шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства, на податкові різниці (п. 134.1 ПКУ).

Отже, щоб визначити розмір ПНП, підприємство має опиратися на дані бухгалтерського обліку.

На перший погляд, усе просто. Щоб нарахувати податкові зобов’язання платнику податку достатньо заглянути до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2, або Звіту про фінансові результати, форма 2-м чи 2-мс, і відшукати в них розмір визначеного за період фінансового результату до оподаткування (ряд. 2290). Якщо платник ПНП застосовує податкові різниці, то йому ще доведеться скоригувати (збільшити або зменшення) фінансовий результат до оподаткування на податкові різниці.

Суму розрахованого ПНП відображають у ряд. 06. декларації з ПНП (її форма затверджена наказом Мінфіну від 20.10.15 р. № 897).

У бухгалтерському обліку розрахунки з ПНП згідно з Інструкцією № 291* ведуть на субрахунку 641/ «Розрахунки за податком на прибуток». За кредитом цього субрахунку відображають обчислене за правилами ПКУ податкове зобов’язання з ПНП за звітний період. При цьому дебетують рахунок 98 «Податок на прибуток» (за умови, що в підприємства немає відстрочених податкових зобов’язань чи податкових активів**).

* Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291.

** Детально про них читайте у статті «Відстрочений податок на прибуток: відображаємо у фінзвітності за 2016 рік» // «БТ», 2017, № 6.

Зверніть увагу! За кредитом субрахунку 641/ПНП «звичайні» підприємства показують суму ПНП, задекларовану в ряд. 06 «прибуткової» декларації за відповідний період.

Іноді пропонують у бухобліку відображати суму податку із ряд. 19 «Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду». Але в цьому рядку вказують не всю нараховану суму ПНП, а з урахуванням різних зменшень, вказаних у додатку ЗП, зокрема сплачені дивідендні авансові внески з ПНП. Тому якщо ви відобразите за кредитом субрахунку 641/ПНП тільки дані ряд. 19, то в обліку у вас може фігурувати тільки частина податку, нарахованого в декларації.

А от сплачувати до бюджету ви буде суму, вказану в ряд. 19 декларації з ПНП.

Нарахувати ПНП дуже просто один раз — у кінці року. Водночас такі привілеї мають тільки ті суб’єкти господарювання, які подають лише річну декларацію з податку на прибуток.

Водночас існує когорта суб’єктів господарювання, які зобов’язані подавати декларацію щокварталу. До таких «щасливчиків» віднесено високодохідників, тобто платників з бухдоходом за минулий рік понад 20 млн грн. (п. 137.4 ПКУ).

Ці суб’єкти господарювання при подачі квартальної декларації відображають у ній нарахування ПНП наростаючим підсумком з початку року. Опираючись на ці дані, виводять квартальну суму податку. Тобто вони будуть нараховувати податок на прибуток не один раз на рік, а щонайменше — чотири.

Часто виникає запитання, як відобразити в обліку нарахування ПНП, якщо розмір фінрезультату, отриманого з початку року, значно коливається.

Прибуток поступово зростає

У випадку коли фінансовий результат від кварталу до кварталу зростає, жодних проблем із відображенням нарахованого ПНП у бухобліку, як і в декларації з податку на прибуток, виникнути не повинно.

На суму нарахованого за звітний квартал ПНП вам потрібно зробити проведення Дт 98 — Кт 641/ПНП.

Суму ПНП, яку слід показати в бухобліку, ви визначаєте як різницю даних ряд. 06 звітної ПНП-декларації та даних ряд. 06 попередньої декларації (в межах одного звітного року).

ПНПкварт = ряд. 06звіт - ряд. 06попер.

Про те, що взяти дані із ряд. 19 декларації за завітний період не можна, через те що там фігурує не весь нарахований податок за квартал, ми вже говорили вище.

Прибуток зменшився

Трапляються ситуації, коли підприємство спочатку року (наприклад, за перші два квартали) отримує прибуток і нараховує та сплачує суму ПНП, а в III кварталі в нього виникає збиток. У такому разі виникає запитання: як в обліку відобразити зменшену суму ПНП?

Щоб дати відповідь на це запитання, спочатку розберемося з тим, як впливає зменшення фінансового результату на розмір нарахованого ПНП.

У ряд. 06 звітної декларації (у ньому відображається нарахування податку на прибуток наростаючим підсумком з початку року) ви або:

• зазначаєте суму податку меншу, ніж була задекларована у декларації за минулий квартал. Так буде в тому випадку, коли збиток, отриманий у звітному періоді, повністю не перекриває прибуток попередніх періодів;

• взагалі нічого не зазначаєте (залишаєте його порожнім). Це свідчить проте, що розмір збитку за квартал повністю перекриває отриманий прибуток за минулі періоди.

Усі інші рядки декларації заповнюєте у звичайному порядку. Якщо ви все заповнили так, як належить, то в ряд. 19, у якому зазначається сума ПНП до сплати, має фігурувати від’ємне значення. Це свідчить про те, що сума, вказана у цьому рядку, є сумою переплати з ПНП. Її ви можете або повернути з бюджету, або зарахувати в рахунок сплати податкових зобов’язань з податку за наступні періоди.

Відобразивши у декларації з ПНП суму переплати, приступаєте до відображення такої переплати на рахунках бухгалтерського обліку. Тобто вам потрібно підкоригувати інформацію про розрахунки з бюджетом щодо ПНП.

Зверніть увагу! Отриманий збиток за відповідний квартал року є не помилкою, яка призвела до переплати ПНП у бюджет. Тому коригувати в обліку нарахований за минулі квартали ПНП, застосовуючи методи виправлення помилок (метод «червоне сторно»), не потрібно. В п. 5 П(С)БО 17 «Податок на прибуток» прямо зазначено, що перевищення сплаченої суми ПНП над сумою, яка підлягає сплаті, визнається дебіторською заборгованістю.

Отже, якщо у звітному кварталі ви отримали збиток, який перекрив частково, або повністю прибуток, отриманий за минулі періоди звітного року, то в обліку вам потрібно зробити проводку: Дт 641/ПНП — Кт 98.

Робити таку проводку слід на суму переплати, що виникла через отриманий збиток за звітний період (дані ряд. 19 звітної декларації з ПНП). Оформлюється така операція шляхом складання бухгалтерської довідки.

Здійснивши таку операцію, підприємство визнає переплату з ПНП на рахунках бухгалтерського обліку (дебет субрахунку 641/ПНП), а також відкоригує в цьому звітному періоді свій фінансовий результат (витрати) на суму зайво визнаних витрат у сумі переплати з ПНП.

Для наочності продемонструємо вищеописану ситуацію на прикладі.

Приклад. Підприємство за результатами роботи у І кварталі 2017 року отримало прибуток і нарахувало податок на прибуток у сумі 36 тис. грн.

За І півріччя також отримали прибуток. Розмір нарахованого податку склав 90 тис. грн. При цьому у ІІ кварталі були виплачені дивіденди за I квартал 2017 року. При їх виплаті підприємство сплатило «дивідендний» авансовий внесок у розмірі 9 тис. грн.

У ІІІ кварталі 2017 року підприємство отримало збиток, який частково перекрив прибуток, нарахований за I півріччя. У результаті сума ПНП за 9 місяців 2017 року склала 72 тис. грн. Решта показників ПНП-декларації наведені в табл. 1 нижче.

Підприємство визначає фінансові результати (закриває рах. 79) кожного кварталу.

Порядок відображення в бухобліку нарахованого ПНП показано в табл. 2.

Таблиця 1. Дані декларацій з ПНП

Код рядка декларації

І квартал

І півріччя

9 місяців

04

200000

500000

400000

06

36000

90000

72000

16ЗП

9000

9000

17

36000

81000

63000

18

36000

81000

19

36000

45000

-18000

Таблиця 2. Бухгалтерський облік сум ПНП

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,

грн.

дебет

кредит

I квартал

1. Фінансовий результат до оподаткування за I квартал (сальдо рах. 79)

79

200000

2. Нараховано ПНП за І квартал 2017 року

98

641/ПНП

36000

3. Суму нарахованого ПНП віднесено на фінансові результати за I квартал

79

98

36000

4. Відображено нерозподілений прибуток (200000 - 36000)

79

441

164000

II квартал

5. Перераховано податок за І квартал 2017 року до бюджету (ряд. 19 декларації)

641/ПНП

311

36000

6. Перераховано «дивідендний» авансовий внесок при виплаті дивідендів за I квартал 2017 року

641/ПНП

311

9000

7. Виплачено дивіденди учасникам за результатами I кварталу

443

311

50000

8. Фінансовий результат до оподаткування за II квартал (сальдо рах. 79 за II квартал). Наростаючим підсумком з початку року фінрезультат склав 500000 грн. (200000 + 300000)

79

300000

9. Нараховано ПНП за ІІ квартал 2017 року

(90000 - 36000)

98

641/ПНП

54000

10. Сума нарахованого ПНП віднесена на фінансові результати за II квартал

79

98

54000

11. Відображено нерозподілений прибуток за II квартал (300000 - 54000)

79

441

246000

III квартал

12. Перераховано податок за ІІ квартал 2017 року до бюджету (ряд. 19 декларації)

641/ПНП

311

45000

13. Фінансовий результат до оподаткування за III квартал — збиток (дебетове сальдо рах. 79 за III квартал). Наростаючим підсумком з початку року фінрезультат склав 400000 грн. (200000 + 300000 - 100000)

79

100000

14. Скориговано раніше задекларований і сплачений ПНП за І півріччя на розмір отриманого збитку за ІІІ квартал 2017 року

641/ПНП

98

18000

15. Суму зменшеного ПНП віднесено на фінансові результати за III квартал

98

79

18000

16. Зменшено суму нерозподіленого прибутку (100000 - 18000)

441

79

82000

Висновки

  • Річні платники ПНП відображають у бухобліку суму ПНП, вказану в ряд. 06 річної декларації.
  • Квартальні платники ПНП розраховують суму ПНП як різницю між даними ряд. 06 звітної декларації і даними ряд. 06 попередньої квартальної декларації (у межах року).
  • У бухобліку нарахування податкових зобов’язань з ПНП відображують записом Дт 98 — Кт 641/ПНП.
  • Якщо з початку року був прибуток, а у звітному кварталі отримано збиток, то в бухобліку потрібно скоригувати раніше задекларовані податкові зобов’язання з ПНП. Робити це потрібно не через механізм виправлення помилок, а шляхом визнання дебіторської заборгованості (Дт 641/ПНП — Кт 98). Кредитове сальдо рах. 98 за результатами збиткового кварталу списуєте на Дт рах. 79.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити