Теми статей
Обрати теми

Матдопомога працівникові. Цілі не важливі

Кравченко Дар’я, експерт з оплати праці
Хороший працівник — на вагу золота. Ну а якщо він намагається зробити свою роботу ще ефективнішою, його не гріх і заохотити (переважно в грошовій формі). Наприклад, преміювати. Але, на жаль, вибір варіантів преміювання в Інструкції № 5* досить обмежений. Можна, звісно, вигадати доплату «за щось»… Але краще не винаходити велосипед, а видати працівникові матдопомогу. Про те, як це зробити, ви зараз і дізнаєтеся.

* Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Матеріальна допомога, яку підприємство може надати своїм працівникам у грошовій формі, буває декількох видів. Так, залежно від частоти виплати матдопомоги й охоплення осіб, яким її виплачують, умовно виділяють:

а) систематичну матдопомогу — така допомога, як правило, надається усім працівникам і носить систематичний характер;

б) разову матдопомогу — тобто допомогу, яка (1) надається окремому працівникові (а не всім працівникам підприємства), наприклад у зв’язку із сімейними обставинами, (2) необхідність в її отриманні виникла несподівано (вона не була запланована), а (3) рішення про видачу такої допомоги керівник підприємства приймає на власний розсуд.

Попереджаємо: невиконання хоча б однієї з перерахованих умов дає підстави контролерам віднести таку матдопомогу до систематичної.

Від виду матдопомоги залежатиме порядок її документального оформлення та оподаткування. Тому далі розглянемо перераховані види матдопомоги окремо. І почнемо із систематичної матдопомоги.

Систематична матдопомога: усім і кожному

Матдопомога систематичного характеру — це допомога, яку роботодавець надає усім або більшості працівників (п.п. 2.3.3 Інструкції № 5).

Приміром, сюди відносять матдопомогу на оздоровлення при наданні відпустки, у зв’язку з екологічним станом, до святкових дат (до Нового року, ювілею та ін.) тощо.

Документальне оформлення. Підстави і періодичність надання систематичної матдопомоги прописують у колдоговорі підприємства або в трудових договорах працівників. Тому, за загальним правилом, отримувати заяву від працівника з проханням надати такий вид матдопомоги не потрібно. Для цього достатньо мати наказ керівника підприємства із зазначенням події, пов’язаної з її наданням, посиланням на норму колдоговору (чи іншого документа) і розпорядженням нарахувати матдопомогу певним працівникам у конкретних розмірах.

Але якщо в колдоговорі (трудовому договорі) йдеться не про обов’язковість, а про можливість надання такої допомоги, то без заяви працівника не обійтися.

Тепер давайте перейдемо до найцікавішого — до оподаткування таких виплат.

ПДФО і ВЗ. У цілях оподаткування систематична матдопомога, що надається працівникам їх роботодавцем, підпадає під визначення «заробітна плата» (п.п. 14.1.48 ПКУ).

Отже, вона (п.п. 164.2.1 ПКУ) оподатковується:

а) ПДФО за ставкою 18 % за правилами, встановленими для зарплати, тобто з урахуванням вимог п. 164.6 ПКУ (категорія 103.15 ЗІР ДФСУ). У зв’язку з цим систематична допомога враховується при визначенні права працівника на ПСП;

б) військовим збором (ВЗ) (п. 163.1 ПКУ, п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

У формі № 1ДФ систематична матдопомога також відображається у складі зарплати: в розд. I — з ознакою доходу «101», а в розд. II — за рядком «Військовий збір» у загальній сумі виплат, нарахованих/виплачених фізичним особам у звітному кварталі.

ЄСВ. Систематична матдопомога працівникам входить до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат (п.п. 2.3.3 Інструкції № 5). Тобто роботодавець повинен на такі виплати нарахувати ЄСВ за ставкою 22 % (а якщо працівник є особою з інвалідністю — за ставкою 8,41 %). На це прямо вказують п.п. 5 п. 3 розд. IV Інструкції № 449** та п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ. Про це йдеться в листі ПФУ від 13.07.11 р. № 14399/03-20, а також листі ГУ ДФС у м. Києві від 25.02.16 р. № 4186/10/26-15-12-04-12 (ср. ). Відповідно суму такої матдопомоги необхідно показати й у формі № Д4 (у складі зарплати).

** Інструкція про порядок нарахування і сплати ЄСВ, затверджена наказом Мінфіну від 20.04.15 р. № 449.

Податок на прибуток. Об’єктом оподаткування податком на прибуток є бухгалтерський фінрезультат до оподаткування, скоригований на податкові різниці, передбачені розд. III ПКУ. Проте податкових різниць при виплаті систематичної матдопомоги ПКУ не передбачає (лист ДФСУ від 17.01.19 р. № 195/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). Малодохідники і високодохідники при визначенні фінрезультату до оподаткування таку допомогу відображають за бухобліковими правилами.

ПДВ. Матдопомога у грошовій формі не оподатковується ПДВ, оскільки не підпадає під визначення термінів «постачання товарів» (п.п. 14.1.191 ПКУ) або «постачання послуг» (п.п. 14.1.185 ПКУ).

Бухоблік. У бухобліку сума систематичної матдопомоги включається до доходу працівника у вигляді зарплати. Тому щоб нарахувати таку матдопомогу працівникові, треба сформувати звичайні проводки: Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 661.

Приклад 1. Працівник відділу збуту йде в щорічну відпустку у березні 2019 року. Згідно з колективним договором у цьому ж місяці підприємство надає йому матеріальну допомогу на оздоровлення в сумі 3700 грн.

Загальна сума зарплати працівника за березень (з урахуванням зарплати за фактично відпрацьований час, відпускних і матдопомоги) — 12000 грн.

В обліку підприємства ці операції відображаємо так, як показано в табл. 1.

Таблиця 1. Облік систематичної матеріальної допомоги

з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Дт

Кт

1

Нараховано дохід працівникові (зарплата, відпускні, матдопомога)

93

661

12000

2

Нараховано ЄСВ (12000 грн. х 22 % : 100 %)

93

651

2640

3

Утримано ПДФО (12000 грн. х 18 % : 100 %)

661

641/ПДФО

2160

4

Утримано ВЗ (12000 грн. х 1,5 % : 100 %)

661

642/ВЗ

180

5

Перераховано ЄСВ

651

311

2640

6

Перераховано ПДФО

641/ПДФО

311

2160

7

Перераховано ВЗ

642/ВЗ

311

180

8

Виплачено дохід працівникові (12000 - 2160 - 180)

661

301 (311)

9660

Нецільова благодійна матдопомога: разова підтримка

Нецільова благодійна допомога (НБД) є різновидом матдопомоги разового характеру (п. 3.31 Інструкції № 5).

При цьому, крім особливостей, властивих разовим виплатам, НБД має свої відмінні риси. Наприклад:

• така допомога може надаватися як працівникам підприємства, так і особам, які не працюють на підприємстві;

• напрями та умови використання допомоги не встановлюються. Їх визначає сама особа — одержувач допомоги (наприклад, для вирішення соціально-побутових проблем).

Документальне оформлення. Підставою для виплати НБД є заява фізичної особи (працівника або не працівника підприємства). У ній рекомендуємо чітко зазначити, що така фізична особа просить надати саме НБД, наприклад, у зв’язку із сімейними обставинами.

На підставі такої заяви керівник видає наказ (розпорядження) про надання НБД, в якому зазначає розмір матдопомоги (на розсуд керівника, залежно від фінансових можливостей підприємства).

Тепер перейдемо до оподаткування таких виплат.

ПДФО і ВЗ. У 2019 році сума НБД не включається до оподатковуваного доходу фізичної особи (тобто й не оподатковується ПДФО), якщо виконані такі дві умови (п.п. 170.7.3 ПКУ; категорія 103.15 ЗІР ДФСУ):

1) допомога надана резидентом (юрособою або фізособою);

2) її сума сукупно за такий рік не перевищує 2690 грн.

З не оподатковуваної ПДФО допомоги (її частини) не утримують і ВЗ (п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ; категорія 132.02 ЗІР ДФСУ).

Увага! НБД, надана нерезидентом, у повному обсязі потрапить до оподатковуваного доходу одержувача. Якщо ж НБД отримана від резидента, проте її розмір перевищує неоподатковувану межу — до оподатковуваного доходу потрапить лише сума перевищення (тобто частина матдопомоги, що перевищила 2690 грн.).

Крім того, з оподатковуваної суми НБД (її частини) доведеться утримати і ВЗ за ставкою 1,5 % (п.п. 1.2 п. 161 підрозд. 10 ПКУ).

Зауважимо! У категорії 103.25 ЗІР ДФСУ податківці рекомендують відображати в розд. I форми № 1ДФ суму НБД (як оподатковувану, так і неоподатковувану) з єдиною ознакою доходу «169».

Також ці суми повинні «засвітитися» в розд. II форми № 1ДФ за рядком «Військовий збір» (категорія 103.25 ЗІР ДФСУ).

Крім цього, сама фізична особа, яка отримала НБД більше неоподатковуваної межі, повинна буде подати фіскалам за підсумками звітного року декларацію про майновий стан і доходи, в якій зазначити суму НБД (п.п. 170.7.3 ПКУ).

І ще. Якщо НБД надаєте працівникові, то зауважте, що її сума не впливає на право на ПСП (якщо він нею користується).

ЄСВ. Матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам, наприклад у зв’язку з сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей тощо, не належить до фонду оплати праці (п. 3.31 Інструкції № 5). Крім того, ця виплата не має жодного стосунку до винагороди за виконані роботи (надані послуги) за договорами цивільно-правового характеру.

Відповідно ЄСВ на такі виплати не нараховується (п. 14 розд. I Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується ЄСВ, затвердженого постановою КМУ від 22.12.10 р. № 1170; ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ). Тому у формі № Д4 їм місця немає.

Звертаємо увагу: щоб у перевіряючих не виникли сумніви щодо незарплатного статусу таких виплат, фізична особа повинна правильно оформити заяву на отримання НБД (див. вище).

Податок на прибуток. В обліку з податку на прибуток виплата НБД відображається виключно за бухобліковими правилами.

ПДВ. Матдопомога, виплачена грошовими коштами, не оподатковується ПДВ, оскільки не підпадає під визначення терміна «постачання товарів» (п.п. 14.1.191 ПКУ) або «постачання послуг» (п.п. 14.1.185 ПКУ).

Бухоблік. У бухобліку суму НБД включаємо до витрат звітного періоду (п. 6 П(С)БО 16 «Витрати»). Враховуючи те, що виплата такого виду допомоги не пов’язана ні з виробничою, ні з адміністративною діяльністю, ні зі збутом, при її нарахуванні використовуємо субрахунок 949 «Інші витрати операційної діяльності».

Приклад 2. Працівник підприємства подав заяву з проханням про надання йому НБД у зв’язку із сімейними обставинами. Допомога надана в розмірі 3000 грн.

Сума допомоги перевищує 2690 грн., тому під оподаткування ПДФО і ВЗ не потрапляє лише та її частина, яка вписується у встановлені межі.

Суму перевищення (310 грн.) оподатковують ПДФО і ВЗ у загальному порядку.

В обліку підприємства ці операції відображаються так, як показано в табл. 2.

Таблиця 2. Обліковуємо нецільову благодійну допомогу

з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Дт

Кт

1

Нараховано НБД

949

685

3000

2

Утримано ПДФО з суми перевищення ((3000 грн. - 2690,00 грн.) х 18 % : 100 %)

685

641/ПДФО

55,80

3

Утримано ВЗ із суми перевищення ((3000 грн. - 2690,00 грн.) х 1,5 % : 100 %)

685

642/ВЗ

4,65

4

Перераховано ПДФО

641/ПДФО

311

55,80

5

Перераховано ВЗ

642/ВЗ

311

4,65

6

Видано НБД (3000 - 55,80 - 4,65)

685

301 (311)

2939,55

Висновки

  • У 2019 році неоподатковувана сума нецільової благодійної допомоги складає 2690 грн.
  • Систематична матдопомога, що надається працівникам, оподатковується ПДФО, ВЗ і ЄСВ у складі зарплати.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі