Теми статей
Обрати теми

Заповнюємо «інвалідний» Звіт

Клиженко Яна, експерт з питань оплати праці, y.klyzhenko@buhgalter911.com
Бухгалтер 911 Лютий, 2015/№ 7
Друк
«Інвалідний» звіт роботодавці подають уже не перший рік. Нічого складного в цьому немає. Єдине, що засмучує, — санкції за невиконання «інвалідного» нормативу і неподання Звіту. Отже, не пропустіть заповітну дату. Про все детально — у нашій шпаргалці, що стосується «інвалідної» звітності.
питання зайнятості

Про «інвалідний» норматив ми нагадували зовсім нещодавно*. Прийшла черга звітності, пов’язаної з його виконанням.

* Про це ви могли прочитати у статті «У штаті восьмий працівник? Не забудь про «інвалідний» норматив!» у журналі «Бухгалтер 911», 2015, № 4.

Візит до Фонду: при параді та у строк

«Бувалі» роботодавці можуть зітхнути з полегшенням: за рік форма звітності не змінилася. Інакше кажучи, за підсумками 2014 року подаємо Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів № 10-ПI (річна), затверджений старим добрим наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42.

Цей Звіт подають до Фонду інвалідів ті роботодавці, в яких показник СКШП облікового складу за рік склав 8 і більше осіб (див., зокрема, ст. 19 Закону № 875**).

** Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. № 875-XII.

Подають Звіт до «рідного» відділення Фонду інвалідів (за місцем реєстрації підприємства). Відзвітувати потрібно до 1 березня року, наступного за звітним. Саме такий граничний строк подання зазначено, зокрема, в п. 2 Порядку № 70*** (хоча у формі Звіту зазначено інший строк — не пізніше 1 березня). Ураховуючи, що у 2015 році 1 березня припадає на неділю, а «святково-вихідне» перенесення не передбачене, відзвітувати потрібно заздалегідь. Зробити це потрібно не пізніше 27 лютого.

*** Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів і інформацію, необхідну для організації їх працевлаштування, затверджений постановою Кабміну від 31.01.2007 р. № 70.

img 1

Але є й щасливці, які не подають форму № 10-ПI:

— представництва іноземних компаній, які не є юрособами (див. лист Фонду інвалідів від 17.04.2006 р. № 06ю-75/667);

 — відокремлені підрозділи підприємств. Дані за ними головне підприємство враховує у своєму зведеному «інвалідному» звіті (див. лист Фонду інвалідів від 15.09.2010 р. № 1/6-301/06).

Звіт до Фонду інвалідів може бути подано особисто роботодавцем або надіслано поштою рекомендованим листом. Урахуйте: подання Звіту в електронному вигляді чинним законодавством не передбачено (див. лист Фонду інвалідів від 15.09.2010 р. № 1/6-299/03-01).

Датою надходження Звіту вважається дата подання роботодавцем Звіту, а в разі його надсилання поштою — дата на поштовому штемпелі (п. 2 Порядку № 70). До речі, в окремих випадках Звіт подають разом з додатковими документами. Що і коли потрібно до нього додати, читайте далі.

Документи, які подають зі Звітом

Разом із Звітом до Фонду інвалідів подають:

— роботодавці, які повністю фінансуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, — копію довідки органу ДФСУ про внесення їх до Реєстру «неприбутківців» (п. 2 Порядку № 70). Оригінал довідки пред’являється при поданні Звіту. У разі направлення Звіту поштою копія довідки посвідчується нотаріально;

— роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, у разі зміни їх кількості порівняно з раніше поданими даними — Перелік підприємств, які увійшли до складу господарського об’єднання, і відокремлених підрозділів роботодавця за формою додатка до Інструкції № 42* (далі — Перелік) (п. 3 Порядку № 70);

— господарські об’єднання, створені згідно зі ст. 19 Закону № 875, — окремі Звіти об’єднання та підприємств, Перелік і копії договорів, що підтверджують розміщення на підприємстві громадської організації інвалідів, що входить до складу господарського об’єднання, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг), платіжних доручень за такими договорами, розрахунків витрат на виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг), що підтверджують безпосереднє виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг) підприємством громадської організації інвалідів і включення до цих витрат заробітної плати інвалідів, які працюють на зазначеному підприємстві.

* Інструкція щодо заповнення форми № 10-ПI (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затверджена наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42.

img 2

Крім того, на місцях відділення Фонду інвалідів вимагають подавати разом зі Звітом копію статистичного звіту за формою № 1-ПВ (строкова, місячна) «Звіт з праці» за січень — грудень звітного року.

Заповнюємо 6 заповітних рядків

Порядок заповнення «інвалідного» Звіту визначено Інструкцією № 42.

Адресну частину Звіту і сітки кодів ви заповнюєте за даними довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. А ось правила заповнення рядків Звіту з кодами 01 — 06 для наочності наведемо в таблиці.

 

Код рядка

Що зазначаєте

1

2

01

Внесіть СКШП облікового складу за 2014 рік. Дані в рядку 01 зазначаєте в цілих одиницях*

02

 

Запишіть СКШП інвалідів за 2014 рік. Цей показник розраховуєте так само, як СКШП усіх працівників, тільки до розрахунку берете інвалідів, для яких це місце роботи є основним. Сумісників та інвалідів, з якими укладено цивільно-правові договори, до розрахунку не включаєте

Важливо! Підприємець-інвалід має право зарахувати себе в рахунок виконання встановленого йому як роботодавцю нормативу з працевлаштування інвалідів (збільшити показник рядка 02 на одиницю) (абзац другий п. 3.2 Інструкції № 42, лист Фонду інвалідів від 15.09.2010 р. № 1/6-301/06).
Дані в рядку 02 зазначаєте в цілих одиницях*

03

Розраховуєте «інвалідний» норматив. Він дорівнює у роботодавців, в яких СКШП облікового складу: — від 8 до 25 осіб, — 1 людині; — від 25 і більше осіб, — 4 % від показника, проставленого в рядку 01 Звіту. Дані в рядку 03 зазначаєте в цілих одиницях*

04

Відображаєте суму нарахованої за звітний рік зарплати штатним працівникам, облікованим у рядку 01 (у тис. грн.)

05

Показник** визначаєте за формулою: рядок 05 = (ряд. 04 х 1000) : ряд. 01

06

Якщо рядок 02 менше рядка 03, тобто ви не виконали «інвалідний» норматив, тут проставляєте суму АГС*** (див. ст. 20 Закону № 875). Роботодавці, в яких працює:

— від 8 до 15 осіб (орієнтир на ряд. 01), показник розраховують таким чином:
ряд. 06 = (1 х (ряд. 05 : 2));

— 15 і більше осіб, застосовують іншу формулу: ряд. 06 = (ряд. 03 - ряд. 02) х ряд. 05

* Дані зазначаєте в цілих одиницях. Якщо при обчисленні виникає дробове число, його необхідно округлити до цілого (якщо після коми число 5 і більше, округлюйте в бік збільшення).
** Інструкція № 42 не містить вказівок, як округлювати дані в цих рядках. Проте на практиці відділення Фонду інвалідів рекомендують зазначати дані в рядку 04 в тисячах гривень з одним знаком після коми, а в рядку 05 — у гривнях з двома знаками після коми.
*** Санкції сплачуються роботодавцями у строк до 15 квітня року, наступного за звітним. Таким чином, за не виконаний у 2014 році норматив штраф потрібно сплатити не пізніше 14 квітня 2015 року. У разі несвоєчасної сплати АГС нараховується пеня виходячи з 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь строк її існування (ч. 2 ст. 20 Закону № 875). З 06.02.2015 р. облікова ставка НБУ становить 19,5 %.

 

Порядок заповнення роботодавцями «інвалідного» звіту розглянемо на конкретному числовому прикладі.

Приклад 1. За 2014 рік СКШП облікового складу склало 72 особи; СКШП інвалідів — 2 особи.

Визначимо виконання нормативу з працевлаштування інвалідів:

72 х 4 : 100 = 2,88 3 (ос.).

Виходить, що підприємство повинне було працевлаштувати у 2014 році 3 інвалідів, проте фактично були працевлаштовані тільки 2 інваліди.

Здійснимо розрахунок суми АГС, які має сплатити підприємство, що не виконало «інвалідний» норматив.

Припустимо, що річний фонд оплати праці штатних працівників склав 3296160 грн.

Визначимо середньорічну заробітну плату штатного працівника:

3296,2 х 1000 : 72 = 45780,56 (грн.).

Розрахуємо суму адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів:

(3 - 2) х 45780,56 = 45780,56 (грн.).

Приклад заповнення «інвалідного» звіту

<…>

Кількість працівників та фонд оплати праці

Назва показників

Код рядка

Фактично за рік

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб)

01

72

з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (осіб)

02

2

Кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (осіб)

03

3

Фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн.)

04

3296,2

Середньорічна заробітна плата штатного працівника (грн.)

05

45780,56

Сума адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (грн.)

06

45780,56

<…>

 

Не порушуй і покараний не будеш

За неподання Фонду інвалідів Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів відповідати доведеться посадовим особам, які зобов’язані подавати такий Звіт (див. лист Фонду інвалідів від 27.04.2010 р. № 1/6-69/03-01). Ступінь адмінвідповідальності встановлено в ч. 2 ст. 1881 КпАП. Це штраф у розмірі від 170 грн. до 340 грн.

Зазначені вище порушення можуть бути виявлені під час перевірки фахівцями Державної інспекції України з питань праці, які складають протокол про адмінправопорушення (лист Фонду інвалідів від 24.05.2013 р. № 1/3-59/68). Рішення про накладення адмінштрафу на винних осіб підприємства за ч. 2 ст. 1881 КпАП виноситься судом.

img 3

До речі, нагадуємо, що у 2015 — 2016 рр. проведення перевірок, у тому числі цим органом, істотно обмежено*.

* З цим обмеженням ви могли ознайомитися у статті «Новий мораторій на перевірки: кому пощастило найбільше?» у журналі «Бухгалтер 911», 2015, № 5.

Отже, запорука спокою роботодавця — виконати «інвалідний» норматив і своєчасно відзвітувати. Усе просто.

y.klyzhenko@buhgalter911.com

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі