Теми статей
Обрати теми

Декретні: показуємо у звітності

Боярчук Інесса, експерт з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua
Як розрахувати, нарахувати та виплатити суми допомоги по вагітності та пологах, вам, шановані читачі, уже відомо. Настав час поговорити про те, як цю допомогу відобразити у звітності підприємства. Про яку звітність ітиметься ? Про звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП, Податковий розрахунок за формою № 1ДФ та ЄСВ-звіт за формою № Д4.
декретні, форми № 1ДФ, № Д4, Ф4-ФСС з ТВП

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП

Допомогу по вагітності та пологах (чи як її ще називають — декретні) надають за рахунок коштів ФТВП*. Тому нараховані та отримані суми декретних відображаємо у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП**.

* Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

** У редакції постанови правління ФТВП від 16.11.2011 р. № 56.

У таблиці I вказуємо:

— у рядку 6 — загальну суму коштів, фактично отриманих від ФТВП з початку року;

— у рядку 21 — загальну суму нарахованої з початку року допомоги.

У рядку 3 таблиці II заповнюємо колонки «Витрати фонду», проставляючи:

— у графі 3 — кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, за які нарахована допомога;

— у графі 4 — суму нарахованої допомоги.

Із звітом за формою Ф4-ФСС з ТВП розібралися. Переходимо до форми № 1ДФ.

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ

Суму допомоги по вагітності та пологах не включаємо до складу загального оподатковуваного доходу фізособи на підставі п.п. 165.1.1 ПКУ, тобто не обкладаємо ПДФО.

img 1Оскільки для цілей ПКУ допомога не є зарплатою, її суму не враховуємо при визначенні граничного розміру доходу, що надає право на ПСП.

Також сума допомоги не обкладається ВЗ (див. п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

Декретні відображаємо в Податковому розрахунку, сформованому за той звітний період, в якому вони були фактично нараховані та/або виплачені, одним рядком, не розподіляючи за місяцями, на які припадає відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами.

У розділі І форми № 1ДФ формуємо рядок з податковим номером працівниці, яка отримала допомогу, і вказуємо:

— у графі 3а — суму нарахованої допомоги по вагітності та пологах;

— у графі 3 — суму виплаченої допомоги по вагітності та пологах (ще раз підкреслимо: виплачену суму допомоги відображаємо в тому звітному періоді, в якому фактично відбулася виплата);

— у графі 5 — ознаку доходу «128».

У графах 4 і 4а проставляємо нулі (у паперовому варіанті — прокреслення).

У розділі ІІ Податкового розрахунку заповнюємо рядок «Військовий збір», в якому в загальній сумі нарахованих/виплачених фізособам доходів відображаємо:

— у графі «Загальна сума нарахованого доходу» — суму нарахованої допомоги по вагітності та пологах;

— у графі «Загальна сума виплаченого доходу» — суму виплаченої допомоги по вагітності та пологах також за фактом виплати.

Звіт за формою № Д4

Сума допомоги по вагітності та пологах уключається до бази нарахування ЄСВ. Підприємства з неї справляють внесок:

— за ставкою 22 % — якщо нараховують звичайним працівницям;

— за ставкою 8,41 % — якщо нараховують працівницям-інвалідам.

img 2Роботодавці-підприємці (ФОП) на суму декретних нараховують ЄСВ за ставкою 22 % незалежно від того, встановлена працівниці інвалідність чи ні.

Для цілей порівняння з максимальною величиною бази нарахування ЄСВ*** (далі — максимальна величина) допомогу по вагітності та пологах розподіляємо за місяцями, на які припадає період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

*** З травня по листопад 2016 року максимальна величина бази нарахування ЄСВ дорівнює 36250,00 грн.

Період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та/або суму допомоги відображаємо у звіті за формою № Д4 у таблицях 1, 5 і 6.

Заповнення таблиці 1. У таблиці 1 форми № Д4 суму допомоги по вагітності та пологах, а також суму нарахованого на неї ЄСВ відображаємо в загальному порядку у відповідних рядках.

Заповнення таблиці 5. Період початку або закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами відображаємо в таблиці 5.

На працівницю формуємо рядок, вказуючи:

— у графі 7 — категорію особи «5» (особи, яким надана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами);

— у графі 11: у звіті за місяць, коли працівниця йде в декретну відпустку, — дату початку відпустки, у звіті за місяць, коли декретна відпустка закінчується, — дату закінчення відпустки.

img 3Якщо лікарняний лист продовжувався внаслідок ускладнених пологів, дату закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за першим лікарняним листом не проставляємо. Цю інформацію покажемо в таблиці 5 з урахуванням другого лікарняного листа на продовження.

А якщо працівниця відразу йде у відпустку для догляду за дитиною до 3 років?

У цьому випадку в місяці закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та початку відпустки до 3 років на працівницю заповнюємо два рядки в таблиці 5. Один — з категорією особи «5» у графі 7 і з датою закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, а другий — з категорією особи «6» у графі 7 і з датою початку відпустки для догляду за дитиною до 3 років у графі 11.

Заповнення таблиці 6. У цій таблиці допомогу відображаємо останньою, після інших виплат, нарахованих працівниці. У таблиці 6 звіту за формою № Д4 у місяці нарахування допомоги заповнюємо стільки рядків, на скільки місяців припадає відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами. За кожним «декретним» рядком графи заповнюємо так.

У графі 9 вказуємо код категорії застрахованої особи згідно з  додатком 2 до Порядку № 435****. Якщо в декрет іде працівниця, з допомоги якої справляли ЄСВ за ставкою 22 %, тут проставляємо «42», якщо з допомоги справляли ЄСВ за ставкою 8,41 % — «43».

**** Порядок формування та подання страхувальниками звіту з ЄСВ, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435.

У графі 11 проставляємо місяць, на який припадає період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

При заповненні графи 15 в місяці початку декретної відпустки дотримуємося таких правил:

— якщо за місяць нараховані тільки декретні, то графу 15 заповнюємо за рядком декретних;

— якщо за місяць нарахована ще й зарплата, то графу 15 заповнюємо за рядком зарплати;

— якщо за місяць, крім допомоги по вагітності та пологах, нараховані лікарняні та не нарахована зарплата, то графу 15 заповнюємо за рядком лікарняних.

У рядках, де вказуємо допомогу за майбутні повні місяці відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, у графі 15 проставляємо кількість календарних днів такої відпустки (графа 15 = графі 16).

img 4Заповнювати в подальших звітних місяцях у таблиці 6 на декретницю рядки без сумових показників, але з даними у графі 15, не потрібно.

А як вчинити з місяцем завершення декретної відпустки, якщо така відпустка закінчується не в останній календарний день місяця? Тут є два варіанти.

Перший. У графі 15 кількість календарних днів перебування в трудових відносинах проставляємо як таку, що дорівнює кількості календарних днів у такому місяці.

Другий. У графі 15 кількість днів перебування в трудових відносинах вказуємо як таку, що дорівнює кількості днів декретної відпустки (графа 15 = графі 16).

Потім у місяці закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у графі 15 проставляємо залишок днів перебування в трудових відносинах після закінчення такої відпустки.

img 5Незручність такого варіанта — потрібно пам’ятати про те, що необхідно відобразити залишок днів у звітному періоді завершення такої відпустки.

У графі 16 вказуємо кількість календарних днів декретної відпустки в кожному місяці.

До графи 17 уносимо розподілені за місяцями суми допомоги без обмеження максимальною величиною.

У графі 18 вказуємо суми допомоги з графи 17, але в межах максимальної величини.

Графу 19 заповнюємо в разі, якщо база нарахування ЄСВ у тому звітному місяці, за який нарахована допомога по вагітності та пологах, виявилася нижче суми мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який проводимо нарахування. Тобто все робите місяць у місяць.

img 6Додаткову базу нарахування ЄСВ за майбутні звітні місяці декрету в поточному звітному місяці не розраховуємо та не відображаємо.

У графі 21 вказуємо ЄСВ, нарахований на суму допомоги.

Приклад. Працівниці Кривоший Катерині Іванівні (реєстраційний номер облікової картки платника податку — 2354453301) надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 10.05.2016 р. на 126 календарних днів. На початок такої відпустки її страховий стаж за останні 12 місяців становить більше 6 місяців. У травні 2016 року їй нараховані:

— заробітна плата за фактично відпрацьований час у сумі 757,89 грн. (ЄСВ — 166,74 грн.);

— допомога по вагітності та пологах у загальній сумі 14691,60 грн. (ЄСВ — 3232,15 грн.), у тому числі за 22 к. дн. травня — 2565,20 грн. (ЄСВ — 564,34 грн.), за 30 к. дн. червня — 3498,00 грн. (ЄСВ — 769,56 грн.), за 31 к. дн. липня — 3614,60 грн. (ЄСВ — 795,21 грн.), за 31 к. дн. серпня — 3614,60 грн. (ЄСВ — 795,21 грн.), за 12 к. дн. вересня — 1399,20 грн. (ЄСВ — 307,83 грн.).

Припустимо, що в липні 2016 року працівниця надала ще один листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, який є продовженням першого листка та був відкритий у зв’язку з виникненням ускладнень під час пологів. На підставі цього листка непрацездатності відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами була продовжена з 13 вересня 2016 року на 14 календарних днів. Сума нарахованої допомоги по вагітності та пологах на підставі другого листка непрацездатності — 1632,40 грн. (ЄСВ — 359,13 грн.).

img 7Майте на увазі, що нову середньоденну зарплату для розрахунку суми допомоги з другого лікарняного листа не розраховуємо. Адже такий лист є продовженням попереднього, тобто розрахунок декретних здійснюємо виходячи з середньоденної зарплати, розрахованої для першого лікарняного листа.

Сума допомоги перерахована ФТВП і виплачена працівниці за першим лікарняним листом у 2 кварталі, за другим — у 3 кварталі.

Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами працівниця йде у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років.

Фрагмент заповненого звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП за I півріччя 2016 року із сумами допомоги по вагітності та пологах наведемо на рис. 3.

Крім того, у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП за 9 місяців 2016 року необхідно буде відобразити також суму допомоги з другого лікарняного листа на продовження.

Не забуваємо про форму № 1ДФ. На рис. 1 і 2 наведемо фрагменти розділу I цієї форми за 2 і 3 квартали відповідно із сумами нарахованої та виплаченої допомоги по вагітності та пологах.

img 8

Рис. 1. Фрагмент розділу I форми № 1ДФ за 2 квартал 2016 року

img 9

Рис. 2. Фрагмент розділу I форми № 1ДФ за 3 квартал 2016 року

Також суми допомоги по вагітності та пологах мають бути враховані при заповненні граф із загальними сумами нарахованого/виплаченого доходу фізособам за рядком «Військовий збір» розділу II форми № 1ДФ за 2 і 3 квартали 2016 року.

Ну і на «десерт» звіт з ЄСВ. До вашої уваги наводимо на рис. 4 і 5 фрагменти звітів за формою № Д4 за травень і липень 2016 року відповідно із сумами декретних, нарахованих працівниці, а на рис. 6 — фрагмент таблиці 5 звіту за формою № Д4 за вересень 2016 року.

img 10

Рис. 3. Фрагмент звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП за I півріччя 2016 року

img 11

Рис. 4. Фрагмент звіту за формою № Д4 за травень 2016 року

img 12

Рис. 5. Фрагмент звіту за формою № Д4 за липень 2016 року

img 13

Рис. 6. Фрагмент таблиці 5 звіту за формою № Д4 за вересень 2016 року

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі