Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Розраховуємо відпускні: «формула щастя»

Соломіна Марія, експерт з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua
Бухгалтер 911 Квітень, 2017/№ 17
В обраному У обране
Друк
Наказ про відпустку підписаний, валіза зібрана, пора і відпускні отримати. А правильно розрахувати їх суму вам допоможе наша стаття.
розрахунок, виплата відпускних

«Формула відпускного щастя». У розрахунку відпускних «головнокомандувачем» традиційно є Порядок № 100*. Порядок розрахунку середньоденної зарплати для оплати періоду щорічної відпустки наведений у його п. 7. Ми представимо його у вигляді ось такої формули:

* Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

В = Д x ЗП : (К - Св - Ч)

де В — сума відпускних; Д — кількість календарних днів відпустки; ЗП — сума заробітної плати, нарахованої в розрахунковому періоді; К — загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за 12 місяців — це 365 (у високосному році — 366) календарних днів); Св — кількість святкових і неробочих днів, передбачених ст. 73 КЗпП, що припадають на розрахунковий період; Ч — час, протягом якого працівник відповідно до чинного законодавства або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково в розрахунковому періоді.

Як бачите, щоб розрахувати відпускні, необхідно визначити: (1) розрахунковий період і кількість календарних днів у ньому; (2) виплати, що нараховані в розрахунковому періоді і беруть участь у розрахунку середньої зарплати.

Визначаємо період, підраховуємо дні. Правильно визначити розрахунковий період вам допоможе інформація, наведена в таблиці.

Визначення розрахункового періоду

Категорія осіб

Розрахунковий період

Працівник відпрацював на підприємстві один рік і більше

12 календарних місяців, що передують місяцю надання відпустки(1)

Працівник пропрацював на підприємстві менше року

Фактичний час роботи (з 1-го числа місяця(2) після оформлення на роботу до 1-го числа місяця, у якому надається відпустка). Тобто враховуються тільки повністю відпрацьовані місяці

Працівник не зі своєї вини не мав заробітку в розрахунковому періоді

12 календарних місяців, що передують місяцю надання відпустки. При цьому середню зарплату обчислюють, виходячи з установленої в трудовому договорі тарифної ставки або посадового (місячного) окладу

(1) Для працівників з відрядною оплатою праці в разі відсутності оперативних даних для розрахунку заробітку за останній місяць розрахункового періоду його можна замінити іншим місяцем, який безпосередньо передує розрахунковому періоду.

(2) Майте на увазі: якщо працівник був прийнятий на роботу не з першого календарного, але з 1 робочого дня місяця, такий місяць враховуватиметься при визначенні тривалості розрахункового періоду.

Розрахунковий період визначили? Підраховуємо календарні дні в ньому. При цьому із загальної кількості календарних днів у розрахунковому періоді виключаємо:

1) святкові і неробочі дні, встановлені ст. 73 КЗпП;

2) час, упродовж якого працівник згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково ( абз. 6 п. 2 Порядку № 100). На цій підставі в розрахунку середнього заробітку для оплати днів відпустки не беруть участь: дні простою не з вини працівника, за які за працівником частково зберігався заробіток; дні, коли працівники не працювали у зв’язку зі встановленням режиму неповного робочого тижня з не залежних від них причин; час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років (6/16/18 років — згідно з медичним висновком**); дні відпустки без збереження зарплати.

** Залежно від захворювання дитини.

img 1Тобто коли неповний робочий тиждень установлений за ініціативою роботодавця. img 2Див. лист Мінсоцполітики від 26.11.2012 р. № 1203/13/84-12.

Визначаємо виплати. У розрахунку відпускних беруть участь: (1) основна заробітна плата; (2) доплати і надбавки за наднормову роботу; роботу в нічний час; поєднання професій і посад; розширення зони обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт працівниками-почасовиками; високі досягнення в праці (висока професійна майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років та ін.; (3) виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;

img 3Премії включаються в заробітну плату того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату, незалежно від того, за який місяць ця премія нарахована.

(4) винагорода за підсумками роботи за рік, вислугу років*** і т. п.; (5) доплати за поєднання професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт і виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, які виплачуються працівникам, що виконують обов’язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками; (6) виплати за час, упродовж якого за працівником зберігається середній заробіток, зокрема за час: попередньої відпустки; виконання державних і громадських обов’язків; службового відрядження та ін.; (7) суми індексації заробітної плати; (8) лікарняні, допомога по вагітності та пологах.

*** Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається при розрахунку середньої заробітної плати шляхом додавання до заробітку за кожен місяць розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік. Основною умовою включення винагороди за підсумками роботи за рік і за вислугу років є його нарахування в поточному році (у якому надається відпустка) за попередній календарний рік.

Не беруть участі в розрахунку відпускних: (1) виплати у зв’язку з виконанням окремих доручень (одноразового характеру), які не входять в обов’язки працівника; (2) одноразові виплати: компенсація за невикористану відпустку; матеріальна допомога; допомога у зв’язку з виходом на пенсію; вихідна допомога і т. п.; (3) компенсаційні виплати на відрядження і при переведенні на іншу роботу (добові; плата за проїзд; витрати на наймання); (4) окремі види премій: премії за винаходи і раціоналізаторські пропозиції; за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій; за впровадження нової техніки і технології; за збір і здачу лому чорних, кольорових і дорогоцінних металів; за збір і здачу на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин; за введення в дію виробничих потужностей і об’єктів будівництва (за винятком премій працівникам будівельних організацій, які виплачуються у складі премій за результатами господарської діяльності); (5) грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах та ін.; (6) пенсії, державні допомоги, соціальні та компенсаційні виплати; (7) літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, виплачуваний за авторським договором; (8) вартість безкоштовно виданого спецодягу, спецвзуття й інших засобів індивідуального захисту, мила, миючих і знешкоджуючих засобів, молока і лікувально-профілактичного харчування; (9) дотації на обіди, проїзд, вартість сплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку; (10) виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за багаторічну і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу та ін.; (11) вартість безкоштовно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива і сума коштів на їх відшкодування; (12) заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її в середню зарплату передбачено чинним законодавством);

img 4Тобто розрахунок середньої зарплати для оплати часу щорічної відпустки за основним місцем роботи і за сумісництвом робиться окремо.

(13) суми відшкодування збитку, заподіяного працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; (14) доходи (дивіденди, відсотки), нараховані за акціями трудового колективу і внесками членів трудового колективу в майно підприємства; (15) компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати.

Якщо працівник у розрахунковому періоді не мав заробітку не зі своєї вини, розрахунок відпускних робите, виходячи зі встановленої працівникові на день виходу в щорічну відпустку тарифної ставки (місячного окладу).

Звертаємо увагу: абз. 1 п. 3 Порядку № 100 встановлено, що при розрахунку середньої заробітної плати для оплати періоду відпусток тільки премії включаються в заробітну плату того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. Усі інші виплати повинні враховуватися в сумі виплат за ті місяці, за які вони нараховані.

img 5Це, зокрема, стосується «перехідних» виплат — лікарняних і відпускних.

Важливо! У ряді випадків виплати, що беруть участь у розрахунку суми відпускних, підлягають обов’язковому коригуванню (див. п. 10 Порядку № 100) ****.

**** Про порядок проведення коригування читайте в журналі «Бухгалтер 911», 2017, № 11. Там же знайдете приклад розрахунку відпускних.

Строки виплати відпускних. Суму заробітної плати за весь час відпустки необхідно виплатити працівникові не пізніше ніж за 3 дні до його початку ( ст. 21 Закону про відпустки, ст. 115 КЗпП).

img 6Причому зверніть увагу: ідеться про календарні дні (див. лист Мінпраці від 26.06.2009 р. № 155/13/116-09).
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно