Теми статей
Обрати теми

Ліквідуємо об’єкт основних засобів: що з ПДВ?

Казанова Марина, податковий експерт, m.kazanova@buhgalter911.com
При ліквідації основних засобів платникові можуть загрожувати податкові зобов’язання з ПДВ. У яких випадках вони нараховуються, а в яких — їх можна уникнути? Чи застосовують п. 198.5 ПКУ при ліквідації основних засобів? Відповіді на ці запитання — у сьогоднішній статті.
ПДВ-облік, списання основних засобів

Розпочнемо з того, що ліквідація основних засобів для цілей ПДВ визнається постачанням ( п.п. 14.1.191 ПКУ). Тобто є оподатковуваною операцією, що вимагає нарахування ПДВ. Правила такого нарахування врегульовані спеціальним п. 189.9 ПКУ. Але що важливо! У деяких випадках ПКУ дозволяє обійтися при ліквідації основних засобів і без нарахування ПДВ. Це якраз те, що нам треба img 1. Так, не нараховувати податкові зобов’язання можна, якщо ( ч. 2 п. 189.9 ПКУ):

1) основні засоби знищені або зруйновані внаслідок дії обставин непереборної сили;

2) ліквідація здійснюється без згоди платника, у тому числі в разі розкрадання, що підтверджується згідно із законодавством;

3) платник подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розбирання або перетворення основних засобів іншим способом, унаслідок чого вони не можуть використовуватися за первинним призначенням.

img 2Це ті випадки, коли ліквідація відбувається вимушено (на необхідність ліквідації основних засобів впливав не платник ПДВ, а зовнішні обставини).

Вимушена ліквідація об’єкта. Якщо ліквідація основних засобів підпадає під умови, названі в ч. 2 п. 189.9 ПКУ (див. вище), то, як ми зазначили вище, ПДВ можна не нараховувати. Тільки для цього необхідно виконати одну умову — подати контролерам відповідний документ, що підтверджує непридатність об’єкта до використання.

Випадок

Підтверджуючі документи

Ліквідація основних засобів у зв’язку з їх знищенням або руйнуванням унаслідок дії обставин непереборної сили

1. Сертифікат Торгово-промислової палати України, що підтверджує факт форс-мажору.

2. Акт на списання основних засобів

Розкрадання основних засобів

1. Інвентаризаційні документи (лист ДФСУ від 28.10.2016 р. № 23461/6/99-99-15-03-02-15).

2. Акт на списання основних засобів.

3. Документи органів поліції

Знищення, розбирання або перетворення основних засобів іншим способом, унаслідок чого об’єкт не може використовуватися за первинним призначенням

1. Висновок експертної комісії стосовно неможливості використання основних засобів за первинним призначенням (об’єкт не підлягає ремонту, знищений, розібраний).

2. Акти на списання основних засобів

Тут зазначимо, що рішення про недоцільність використання об’єкта основних засобів або його непридатність повинна прийняти постійно діюча комісія підприємства ( п. 41 Методрекомендацій № 561*). Результати своєї роботи вона повинна оформити в Акті на списання основних засобів**. У цьому акті обов’язково потрібно відзначити, що подальша експлуатація основного засобу неможлива або недоцільна.

* Методичні рекомендації з бухгалтерському обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561.

** Використовуються типові форми № ОС- 3 і № ОС- 4, затверджені наказом Мінстату України від 29.12.95 р. № 352.

img 3Акт на списання має бути затверджений керівником підприємства.

Коли і як подавати документи? У ПКУ цей момент не визначений. Тобто можна говорити, що такі документи повинні подаватися під час документальної перевірки податківців.

Важливо! Але, судячи з консультації в ЗІР (категорія 101.16), податківці хочуть, щоб ці документи подавалися разом із декларацією з ПДВ за той період, у якому відбулася ліквідація.

img 4Поки що ці документи можна подати тільки в паперовій формі.

Якщо об’єкт замортизований повністю. Слід враховувати, що саме по собі досягнення об’єктом основних засобів «нульової» вартості — не привід списувати його з балансу (див. п. 33 П(С)БО 7). «Долю» цього об’єкта знову ж таки повинна визначити постійно діюча комісія підприємства. Якщо комісія прийме рішення про непридатність об’єкта до використання, тоді він ліквідується. У цьому випадку для ненарахування ПДВ за п. 189.9 ПКУ також доведеться подати податківцям відповідні підтверджуючі документи (акт на списання й висновки експертної комісії, що підтверджують непридатність об’єкта до подальшого використання).

«Добровільна» ліквідація. Тепер розглянемо випадок, коли умови ч. 2 п. 189.9 ПКУ не виконуються. Тобто коли платник ліквідує основний засіб за своєю ініціативою. Буває і таке. У цьому випадку доведеться нараховувати податкові зобов’язання. База нарахування при самостійній ліквідації основних засобів визначається виходячи зі звичайних цін, але не нижче їх балансової вартості на момент ліквідації ( п. 189.9 ПКУ).

Важливо! Як звичайну ціну податківці хочуть бачити ринкову вартість основного засобу, визначену на момент ліквідації об’єкта (лист ДФСУ від 15.11.2016 р. № 12129/Т/99-99-15-03-02-15).

img 5Очевидно, що така ринкова вартість повинна визначатися з урахуванням фактора втрати об’єктом споживчих якостей, зношеності, старіння та ін.

Нараховуючи податкові зобов’язання, платник повинен скласти для себе податкову накладну (з типом причини «05») і зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних. У заголовній частині податкової накладної в полях для найменування продавця і покупця вкажіть свої дані. Податковий номер у своїй частині поставте свій, а в частині покупця — умовний «400000000000».

Таблична частина такої податкової накладної заповнюється в загальному порядку (жодних особливостей у її заповненні немає).

У ПДВ-декларації нараховані податкові зобов’язання відображають у ряд. 1.

Чи бути зобов’язанням за п. 198.5 ПКУ? З 01.01.2017 р. у п. 198.5 ПКУ чітко закріплена норма про те, що при ліквідації основних засобів норми п.п. «г» п. 198.5 ПКУ не застосовуються. «Крамничка» для податківців закрилася img 6. Тобто відображений при придбанні об’єкта основних засобів податковий кредит не вимагає «коригування». Причому, стосується це як випадку, коли основні засоби ліквідуються вимушено, так і коли це відбувається «з волі» платника.

img 7З 01.01.2017 р. при ліквідації основних засобів «компенсуючі» податкові зобов’язання за п. 198.5 ПКУ не нараховуються.

При цьому відзначимо позицію податківців щодо фактів ліквідації основних засобів, що мали місце до 01.01.2017 р. ДФСУ в цьому питанні непохитна. Податківці вважають, що якщо у 2016 році платник ліквідував основні засоби (лист ДФСУ від 10.02.2017 р. № 2713/6/99-99-15-03-02-15) і:

випадок 1не нараховував податкові зобов’язання за п. 189.9 ПКУ (тобто підпадав під «звільняючі» умови ч. 2 п. 189.9 ПКУ), то він повинен був нараховувати «компенсуючі» податкові зобов’язання за п. 198.5 ПКУ (як на негосподарське використання). Причому прийняті з 01.01.2017 р. зміни (які вказують на те, що при ліквідації основних засобів п. 198.5 ПКУ не застосовується) податківці розцінюють як підтвердження того, що такі податкові зобов’язання повинні були нараховуватися до 01.01.2017 р. img 8

Хоча очевидно, що відповідне застереження в п. 198.5 ПКУ внесли якраз для того, щоб просто звести нанівець фіскальну позицію податківців. Адже п. 198.5 ПКУ вимагає нараховувати податкові зобов’язання, якщо об’єкт починає використовуватися в негосподарській діяльності. При ліквідації основних засобів він узагалі не використовується в жодній діяльності. Більше того, до ліквідації він якраз був повністю використаний у господарській діяльності. Відповідні аргументи можна знайти в прийнятих на користь платників судових рішеннях;

випадок 2нараховував податкові зобов’язання за п. 189.9 ПКУ, то в цьому випадку податківці погоджуються з тим, що у 2016 році податкові зобов’язання за п. 198.5 ПКУ не повинні нараховуватися. Інакше матиме місце подвійне оподаткування.

Ліквідація малоцінки. Малоцінка не відповідає визначенню основних засобів (що підтвердили і податківці в листі ДФСУ від 05.02.2016 р. № 2457/6/99-99-19-02-02-15). Тому вимоги п. 189.9 ПКУ на неї не поширюються.

img 9Інакше кажучи, при їх ліквідації податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються (і жодних підтверджуючих документів для цього податківцям подавати не потрібно).

Але тут виникає запитання: чи потрібно «коригувати» відображений при придбанні малоцінки податковий кредит шляхом нарахування «компенсуючих» податкових зобов’язань за п. 198.5 ПКУ?

Якщо малоцінні необоротні активи амортизуються методом «100 %», зобов’язання за п. 198.5 ПКУ не нараховуються, оскільки на момент ліквідації активу його вартість уже замортизована.

А ось якщо використовується метод «50 % на 50 %» і списується малоцінка, що не відпрацювала передбачуваний термін служби, то податківці вимагатимуть нарахування податкових зобов’язань за п. 198.5 ПКУ. База обкладення — балансова вартість малоцінного активу на початок періоду, у якому відбулася його ліквідація ( п. 189.1 ПКУ).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі