Щорічна відпустка після відпустки для догляду за дитиною: ситуації (ч. 2)

Усенко Олена, головний спеціаліст сектору режимів праці, відпочинку та норм праці Департаменту заробітної плати та умов праці Мінсоцполітики
Бухгалтер 911 Жовтень, 2017/№ 41
В обраному У обране
Друк
Сьогодні продовжимо розмову, почату в попередньому номері журналу. Розглянемо ще одну життєву ситуацію.
щорічна відпустка, додаткова відпустка, відпустка для догляду

Щорічні основна і додаткова відпустки: скільки належить днів після відпустки для догляду за дитиною

Працівниця працевлаштована до установи 04.10.2010 р. Вона має право на щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарні дні і щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці внаслідок роботи на комп’ютері тривалістю 4 календарні дні.

За перший і другий (з 04.10.2010 р. по 03.10.2011 р. і з 04.10.2011 р. по 03.10.2012 р.) робочі роки їй надана належна кількість днів щорічної відпустки в повному обсязі.

За третій робочий рік (з 04.10.2012 р. по 03.10.2013 р.) такій працівниці надана щорічна основна відпустка тривалістю 14 календарних днів, а щорічна додаткова відпустка не надавалася. При цьому на третій робочий рік працівниці припала відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами — з 14.03.2013 р. по 17.07.2013 р.

З 18.07.2013 р. по 23.05.2016 р. працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років. З 24.05.2016 р. вона приступила до роботи після відпустки для догляду за дитиною до 3 років. З 19.09.2016 р. по 12.03.2017 р. вона перебувала у відпустці без збереження зарплати для догляду за дитиною до 6 років. З 13.03.2017 р. приступила до роботи і продовжує виконувати свої посадові обов’язки.

Якої тривалості працівниці належать щорічна основна відпустка і щорічна додаткова відпустка за роботу на комп’ютері за третій — сьомий робочі роки?

Нам слід визначити тривалість щорічної основної відпустки і щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці (за роботу на комп’ютері), що належить працівниці за робочі роки, на які припали відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до 3 років і відпустка без збереження зарплати для догляду за дитиною до 6 років.

Для цього необхідно визначити стаж, який надає право на вказану щорічну (основну і додаткову) відпустку (див. табл. 1 нижче).

Таблиця 1

Період «декретної» відпустки

Включається (+) /

не включається (-) в стаж, який надає право на:

щорічну основну

відпустку

щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

+

-*

Відпустка для догляду за дитиною до 3 років

-

-*

Відпустка без збереження зарплати для догляду за дитиною до 6 років

-

-*

* Указані періоди «декретних» відпусток не ввійдуть до стажу для надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці внаслідок того, що працівниця, перебуваючи в таких відпустках, не зайнята на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленої за займаною посадою (вимога п. 1 ч. 2 ст. 9 Закону про відпустки).

Зазначимо, що в стаж для цілей надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці включаються періоди цієї відпустки, а також щорічної основної відпустки (п. 2 ч. 2 ст. 9 Закону про відпустки).

Зверніть увагу: стаж, який надає право на щорічну основну відпустку, обчислюється в календарних днях, а стаж, який надає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, — у робочих днях.

З визначенням стажу для цілей надання щорічної основної і щорічної додаткової відпусток визначилися. Тепер розрахуємо тривалість цих відпусток у ситуації, наведеній у запитанні (див. розрахунки в табл. 2 далі).

Таблиця 2. Розрахунок календарних днів щорічної відпустки, що належать працівниці за роки, на які припали «декретні» відпустки

Щорічна основна відпустка

Щорічна додаткова відпустка за роботу на комп’ютері

Третій робочий рік (з 04.10.2012 р. по 03.10.2013 р.). На період цього робочого року припала відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (з 14.03.2013 р. по 17.07.2013 р.) і відпустка для догляду за дитиною до 3 років (з 18.07.2013 р. по 03.10.2013 р.)

1. Визначаємо кількість днів третього робочого року, яка зараховується в стаж, що надає право на відповідну відпустку:

Кількість календарних днів за період з 04.10.2012 р. по 17.07.2013 р. (без урахування святкових і неробочих днів, які припали на цей період) — 278 к. дн.

Кількість робочих днів за період з 04.10.2012 р. по 13.03.2013 р. — 112 роб. дн.*

* Тут і далі — кількість робочих днів при п’ятиденному 40-годинному робочому тижні з вихідними днями в суботу і неділю й однаковою тривалістю робочих днів протягом тижня.

2. Розраховуємо кількість днів відповідної щорічної відпустки, яка припадає на один день року:

24 : (365 - 10) = 0,0676056 (к. дн.),

4 : 251 = 0,0159362 (к. дн.),

де 24 — тривалість щорічної основної відпустки, що належить працівниці за повністю відпрацьований робочий рік;

4 — повна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці (за роботу на комп’ютері), що належать згідно з колективною угодою працівниці за цією посадою за повністю відпрацьований робочий рік;

365 — кількість календарних днів року. За основу беремо повний третій робочий рік працівниці;

10 — кількість святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП), які припали на повний третій робочий рік працівниці;

251 — кількість робочих днів при п’ятиденному 40-годинному робочому тижні з вихідними днями в суботу і неділю й однаковою тривалістю робочих днів протягом тижня за повний третій робочий рік працівниці (з 04.10.2012 р. по 03.10.2013 р.).

3. Визначаємо кількість днів відповідної щорічної відпустки, що належить працівниці за третій робочий рік:

278 х 0,0676056 = 18,7944 ≈ 19 (к. дн.), з яких працівниця вже використала 14 к. дн. Тобто після виходу на роботу за третій робочий рік працівниця може скористатися 5 (19 - 14) календарними днями щорічної основної відпустки

112 х 0,0159362 = 1,7849 ≈ 2 (к. дн.)

Четвертий (з 04.10.2013 р. по 03.10.2014 р.) і п’ятий (з 04.10.2014 р. по 03.10.2015 р.) робочі роки. У ці робочі роки працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років і не працювала. Отже, право на щорічну (основну і додаткову) відпустку за четвертий і п’ятий робочі роки в неї не настає

Шостий робочий рік (з 04.10.2015 р. по 03.10.2016 р.). У цьому робочому році працівниця вийшла на роботу з відпустки для догляду за дитиною до 3 років і виконувала свої обов’язки з 24.05.2016 р. по 18.09.2016 р. Уже з 19.09.2016 р. по 03.10.2016 р. працівниця перебувала у відпустці без збереження зарплати для догляду за дитиною до 6 років. Тільки за період фактичної роботи (з 24.05.2016 р. по 18.09.2016 р.) працівниця «заробляє» собі дні щорічної (основної і додаткової) відпустки

1. Визначаємо кількість днів шостого робочого року, яка зараховується в стаж, що надає право на відповідну відпустку:

Кількість календарних днів за період з 24.05.2016 р. по 18.09.2016 р. (без урахування святкових і неробочих днів, які припали на цей період) — 115 к. дн.

Кількість робочих днів за період з 24.05.2016 р. по 18.09.2016 р. — 81 роб. дн.

2. Розраховуємо кількість днів відповідної щорічної відпустки, яка припадає на один день року:

24 : (366 - 10) = 0,0674157 (к. дн.),

4 : 251 = 0,0159362 (к. дн.),

де 24 — тривалість щорічної основної відпустки, що належить працівниці за повністю відпрацьований робочий рік;

4 — повна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці (за роботу на комп’ютері), що належить згідно з колективною угодою працівниці за цією посадою за повністю відпрацьований робочий рік;

366 — кількість календарних днів року. За основу беремо повний шостий робочий рік працівниці;

10 — кількість святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП), які припали на повний шостий робочий рік працівниці;

251 — кількість робочих днів при п’ятиденному 40-годинному робочому тижні з вихідними днями в суботу і неділю й однаковою тривалістю робочих днів протягом тижня за повний шостий робочий рік працівниці (з 04.10.2015 р. по 03.10.2016 р.).

3. Визначаємо кількість днів відповідної щорічної відпустки, що належить працівниці за шостий робочий рік:

115 х 0,0674157 = 7,7528 ≈ 8 (к. дн.)

81 х 0,0159362 = 1,2908 ≈ 1 (к. дн.)

Сьомий робочий рік (з 04.10.2016 р. по 03.10.2017 р.). Працівниця приступила до роботи після відпустки без збереження зарплати з 13.03.2017 р. Наведені нижче розрахунки тривалості щорічної (основної і додаткової) відпустки будуть правильними, якщо працівниця продовжить виконувати свої посадові обов’язки до закінчення сьомого робочого року

1. Визначаємо кількість днів сьомого робочого року, яка зараховується в стаж, що надає право на відповідну відпустку:

Кількість календарних днів за період з 13.03.2017 р. по 03.10.2017 р. (без урахування святкових і неробочих днів, які припали на цей період) — 198 к. дн.

Кількість робочих днів за період з 13.03.2017 р. по 03.10.2017 р. — 140 роб. дн.

2. Розраховуємо кількість днів відповідної щорічної відпустки, яка припадає на один день року:

24 : (365 - 11) = 0,0677966 (к. дн.),

4 : 250 = 0,016 (к. дн.),

де 24 — тривалість щорічної основної відпустки, що належить працівниці за повністю відпрацьований робочий рік;

4 — повна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці (за роботу на комп’ютері), що належить згідно з колективною угодою працівниці за цією посадою за повністю відпрацьований робочий рік;

365 — кількість календарних днів року. За основу беремо повний сьомий робочий рік працівниці;

11 — кількість святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП), які припали на повний сьомий робочий рік працівниці;

250 — кількість робочих днів при п’ятиденному 40-годинному робочому тижні з вихідними днями в суботу і неділю й однаковою тривалістю робочих днів протягом тижня за повний сьомий робочий рік працівниці (з 04.10.2016 р. по 03.10.2017 р.).

3. Визначаємо кількість днів відповідної щорічної відпустки, що належить працівниці за сьомий робочий рік:

198 х 0,0677966 = 13,4237 ≈ 13 (к. дн.)

140 х 0,016 = 2,24 ≈ 2 (к. дн.)

Таким чином, після закінчення відпустки без збереження зарплати для догляду за дитиною до 6 років працівниця може скористатися 26 календарними днями щорічної основної відпустки (за третій робочий рік — 5 к. дн., за шостий робочий рік — 8 к. дн. і за сьомий робочий рік — 13 к. дн.) і 5 календарними днями щорічної додаткової відпустки за роботу на комп’ютері (за третій робочий рік — 2 к. дн., за шостий робочий рік — 1 к. дн. і за сьомий робочий рік — 2 к. дн.).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд