Час звіту з «трудових» квот

Соломіна Марія, експерт з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua
Щорічний звіт з «трудової» квоти став уже звичною справою для роботодавців з чисельністю штату більше 20 осіб. Настав час звітувати за 2017 рік. Чи є цього року якісь нововведення? Кому і як його заповнювати? Читайте в цій статті.

«Передпенсійна» квота для тих, у кого від 8 до 20

З наших публікацій ви вже знаєте, що підприємства, установи й організації з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб уперше у 2018 році зіткнуться з необхідністю працевлаштування «передпенсіонерів»1. Для них з 01.01.2018 р. встановлена квота в розмірі не менше 1 особи в середньообліковій чисельності штатних працівників. Але важливо розуміти, що уперше з виконання такими роботодавцями «передпенсійної» квоти потрібно буде звітувати тільки у 2019 році. У звітності за 2017 рік вона відображення не знайде2.

1 Див., зокрема, статтю «Працевлаштування «передпенсіонерів»: розбираємо «новинку» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 45).

2 Підтвердження можна знайти в статті фахівця Мінсоцполітики в журналі «Вісник. Офіційно про податки», 2017, № 46. Див. також за посиланням: https://buhgalter911.com/news/news-1034004.html.

Квотні запитання і відповіді

Хто звітує, як розрахувати «трудову» квоту, чому вона дорівнює — відповіді на ці запитання наведені в табл. 1.

Таблиця 1. Експрес-відповіді

Запитання

Відповідь

Хто зобов’язаний розраховувати «трудову» квоту

«Трудова» квота встановлена для підприємств, установ і організацій з чисельністю штатних працівників більше 20 осіб

Чи повинні розраховувати «трудову» квоту підприємці?

Ми вже давно наполягаємо на тому, що підприємці не повинні розраховувати «трудову» квоту, оскільки вони не вказані в ч. 2 ст. 14 Закону про зайнятість3 серед тих, для кого така квота встановлена. І хоча в одному зі своїх роз’яснень Мінсоцполітики (див. лист від 23.09.2013 р. № 733/021/106-13) стверджувало зворотне, ми із цим не згодні. Зазначимо, що норма про «передпенсійну» квоту сформульована аналогічним чином, при цьому в статті фахівця Мінсоцполітики в журналі «Вісник. Офіційно про податки», 2017, № 46, прямо підкреслюється, що на підприємців-роботодавців ця квота не поширюється

Як розрахувати чисельність працівників?

За показником середньооблікової кількості штатних працівників(далі — СКШП) за рік. Якщо це значення за 2016 та/або 2017 рік 20 осіб або менше, трудова квота таким роботодавцям не цікава4. А якщо більше 20-ти? Читаємо далі

Чому дорівнює квота?

Розмір «трудової» квоти на 2017 рік дорівнює 5 % СКШП за 2016 календарний рік (ст. 14 Закону про зайнятість)

Кого включати в рахунок виконання «трудової» квоти?

Тих працівників, які (1) мають додаткові гарантії з працевлаштування (окрім інвалідів, що не досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону № 10585) і при цьому (2) працюють на вашому підприємстві на умовах повної зайнятості за основним місцем роботи. Тобто сумісники і працівники з неповним робочим часом у рахунок виконання квоти не включаються img 1

Де наведений перелік тих, хто «входить у квоту»?

Він зазначений у ст. 14 Закону про зайнятість. Але для вашої зручності Перелік категорій осіб з додатковими гарантіями в працевлаштуванні ми навели в табл. 2

А якщо за квотою недобір?

Тут два варіанти: або шукайте самостійно, кого працевлаштувати в рахунок виконання «трудової» квоти, або звертайтеся за допомогою до центру зайнятості

Як відзвітувати за «трудовою» квотою?

За «трудовою» квотою подають до центру зайнятості Інформацію про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за звітний рік (далі — Інформація). Її форма наведена в додатку до Порядку № 2716

Яким способом можна подати Інформацію?

Порядок № 271 відповіді на це запитання не надає. Але з усних роз’яснень фахівців центру зайнятості випливає, що її потрібно подавати на паперових носіях особисто.

Куди подавати?

У будь-який найближчий центр зайнятості (регіональний, базовий, їх філію) незалежно від місцезнаходження підприємства

До якого строку потрібно надати Інформацію?

Строк подання Інформації — не пізніше за 1 лютого. У 2018 році 1 лютого — четвер, тобто ця дата буде граничним строком для подання Інформації за 2017 рік

Яка відповідальність передбачена за неподання або несвоєчасне подання Інформації?

Відповідальність за такі порушення не передбачена. Проте підприємство можуть покарати за необґрунтовані відмови в працевлаштуванні неконкурентоспроможних громадян у межах невиконаної квоти, зокрема якщо громадянина направив центр зайнятості. Штраф складає 2 мінзарплати, встановлені на момент виявлення порушення (ст. 53 Закону про зайнятість), за кожну таку відмову

3 Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.

4 Порахувати цей показник (СКШП за рік) вам допоможе стаття «Інвалідний» Звіт: хто спить спокійно» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 8).

5 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.09.2003 р. № 1058-IV.

6 Порядок надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затверджений наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013 р. № 271.

Таблиця 2. Громадяни, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні

з/п

Категорії осіб

Документи, що підтверджують статус працівника

1

Один з батьків або особа, яка їх замінює, і:

1.1

— утримує дитину (дітей) віком до шести років

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія рішення місцевого органу виконавчої влади й органу місцевого самоврядування про встановлення опіки або піклування над такою дитиною або рішення суду — для осіб, які замінюють батьків

Важливо! Для того щоб облікувати свого працівника в рахунок виконання «трудової» квоти, необхідно отримати від роботодавця другого з батьків дитини письмове підтвердження про умови працевлаштування такого другого з батьків, тобто про те, що він не працевлаштований у рахунок виконання «трудової» квоти (див. лист Мінсоцполітики від 29.08.2013 р. № 682/021/106-13).

1.2

— виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда

1. Копія пенсійного посвідчення із записом про інвалідність — для осіб, що виховують дитину-інваліда.

2. Довідка про отримання (неотримання) допомоги за формою, наведеною в додатку 11 до Інструкції № 3457, — для одинокої матері (батька).

3. Документи, вказані в п. 1.1 таблиці

Зараховуємо в рахунок виконання квоти до досягнення дитиною 14 років або дитиною-інвалідом 18 років. Якщо пенсійного посвідчення немає, замість нього можна надати копію посвідчення особи, що отримує державну соцдопомогу відповідно до Закону № 21098 (див. наказ Мінпраці від 16.11.2007 р. № 612), або копію форми № 080/о, затверджену наказом МОЗ від 04.12.2001 р. № 482, або копію форми № 157-1/о, затверджену наказом МОЗ від 30.07.2012 р. № 577.

1.3

— утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності)

1. Копія пенсійного посвідчення, що містить запис про інвалідність.

2. Довідка про отримання (неотримання) допомоги за формою, наведеною в додатку 11 до Інструкції № 345, — для одинокої матері (батька).

3. Документи, вказані в п. 1.1 таблиці

Зараховуємо до досягнення батьками пенсійного віку згідно зі ст. 26 Закону № 1058.

(!) Якщо пенсійного посвідчення немає, замість нього можна надати копію посвідчення особи, що отримує державну соцдопомогу відповідно до Закону № 2109, або копію форми № 080/о, затверджену наказом МОЗ від 04.12.2001 р. № 482, або копію форми № 157-1/о, затверджену наказом МОЗ від 30.07.2012 р. № 577.

2

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

Копія виписки з електронної обліково-статистичної картки дитини за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 28.12.2015 р. № 1256

Зараховуємо до досягнення ними 18 років.

3

Особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування

Копія довідки про звільнення за формою, наведеною в додатку 9 до Інструкції № 8479

Зараховуємо до моменту припинення трудових відносин з роботодавцем, який прийняв їх на роботу.

4

Молодь віком до 35 років, яка:

4.1

— закінчила або припинила навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, ПТНЗ і ВНЗ (протягом 6 місяців після закінчення або припинення навчання) і вперше приймається на роботу

Копія диплома або іншого документа про освіту

Зараховується у квоту протягом 3 років з дня прийняття на роботу.

4.2

— звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невоєнної) служби (протягом 6 місяців після закінчення або припинення служби) і вперше приймається на роботу

Копія військового квитка

Зараховуємо протягом 3 років з дня укладення першого трудового договору після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невоєнної) служби.

5

Особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону № 1058 залишилося 10 і менше років

Копія паспорта

Зараховуємо до настання пенсійного віку10.

6

Особи, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу

Копія свідоцтва про народження дитини

Зараховуємо протягом 3 років з дня прийняття їх на роботу.

7

Учасники бойових дій, указані в пп. 19 і 20 ст. 6 Закону № 355111

1. Посвідчення учасника бойових дій.

2. Копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України (див. п. 10 Порядку № 19812)

7 Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затверджена наказом Мінпраці від 19.09.2006 р. № 345.

8 Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 р. № 2109-III.

9 Інструкція про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, затверджена наказом Мін’юсту від 08.06.2012 р. № 847/5.

10 Про проблематику «обчислення» за новими правилами (з урахуванням торішніх змін у ст. 26 Закону № 1058) «передпенсіонерів» читайте в статті «Працевлаштування «передпенсіонерів»: розбираємо «новинку» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 45).

11 Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-XII.

12 Порядок Реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затверджений постановою КМУ від 20.03.2013 р. № 198.

Таблиця 3. Заповнення рядків Інформації

Код рядка

Пояснення

01

СКШП за 2016 рік (у цілих одиницях), розрахований згідно з п. 3.2 Інструкції № 28613

02

СКШП за 2017 рік по працівниках, які мали додаткові гарантії у сприянні у працевлаштуванні (окрім інвалідів, що не досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058) і при цьому були працевлаштовані на умовах повної зайнятості

03

Кількість штатних працівників, які повинні були працювати на робочих місцях, створених роботодавцем, відповідно до «трудової» квоти у 2017 році. Цей показник дорівнює 5 % від показника, проставленого в рядку 01 Інформації. Результат округлюємо до цілих за загальноарифметичними правилами (п. 3.3 Порядку № 271)

04

Чисельність громадян, яких підприємство планує працевлаштувати в рахунок квоти у 2018 році (5 % від СКШП за 2017 рік). Заповнюєте, якщо «недобір» або якщо хочете працевлаштувати неконкурентоспроможних громадян понад квоту. У зворотній ситуації ставите «0». Додавати до Інформації якісь пояснювальні записки не потрібно

13 Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі