Інструкція про нарахування і сплату ЄСВ: вивчаємо нову редакцію

Біляєва Олена, експерт з питань оплати праці
Друк
Сталося! Мінфін наказом від 04.05.2018 р. № 469 виклав у новій редакції Інструкцію № 449*. Завдання змін — приведення положень Інструкції № 449 у відповідність із чинним законодавством. Зокрема, з ЄСВ-змінами, внесеними Законом № 2148**.

1 Інструкція про порядок нарахування і сплати ЄСВ, затверджена наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449.

2 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 р. № 2148-VIII.

ФОП-загальносистемники і незалежні професіонали

Для ФОП-загальносистемників і незалежних професіоналів прописали, що базою нарахування ЄСВ є чистий дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації, поділений на кількість місяців, протягом яких суб’єкт перебував на обліку як платник ЄСВ (п. 3 розд. III Інструкції № 449).

А не на кількість прибуткових місяців, як про це говорилося в п.п. 2 п. 5 розд. IV старої редакції Інструкції № 449. Адже ще з 01.01.2017 р. змінилися вимоги Закону про ЄСВ щодо бази нарахування ЄСВ, яка визначається підприємцями-загальносистемниками і незалежними професіоналами. Такі особи нараховують ЄСВ на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню ПДФО. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою розміру мінімального страхового внеску за місяць (див. п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ). І неважливо, прибутковим чи збитковим («нульовим») був такий місяць звітного року.

У принципі, орієнтуватися «на кількість місяців, протягом яких суб’єкт перебував на обліку як платник ЄСВ» (ігноруючи норми застарілої Інструкції № 449), ми фактично почали ще минулого року3.

3 Див. статті «Звіт підприємця з ЄСВ «за себе». Усе розпочинається з прав і обов’язків» та «Підприємницький Звіт з ЄСВ «за себе» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 3).

Якщо такі платники не отримали дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, вони визначають базу нарахування ЄСВ у межах «вилки»: не менше мінзарплати і не більше максимальної бази нарахування ЄСВ.

Знову-таки залишилося не зовсім зрозумілим питання про те, як усе ж визначати суму ЄСВ до сплати за результатами кожного кварталу всередині звітного року (для квартальних платежів). На наш погляд, формально можна сплачувати ЄСВ за місяці кварталу виходячи з мінімального страхового внеску (обчислення внеску здійснюється на підставі річної деки, а вона не подана).

Виходить, що у 2018 році щоквартальний ЄСВ (якщо ви хочете платити якнайменше) = 3 місяці х 22 % х 3723 грн. = 2457,18 грн.

Водночас податківці надають на це питання невиразну відповідь (див. консультацію в розділі 301.04.02 ЗІР). Тому якщо хочете позбавити себе від запитань з боку податківців, ЄСВ краще сплатити від тієї ж суми, що й ПДФО-аванс (підсумок гр. 9 «Сума чистого оподатковуваного доходу» Книги обліку доходів і витрат за минулий квартал, за який платимо аванс). Але! За кожен місяць кварталу ЄСВ має бути не менше мінімального розміру. Тобто за квартал — не менше 2457,18 грн.

«За кадром» залишилося і питання з остаточним розрахунком за підсумками року img 1. Потрібно розуміти, якщо виявиться, що з урахуванням річних підсумків роботи платіж за IV квартал є «зайвим», потрібно буде поспішити з поданням річної ПДФО/ВЗ-декларації і ЄСВ-звіту до настання граничного строку сплати цього квартального платежу. Інакше доведеться платити «мінімум», а потім переплату повертати.

Узагалі складається враження, що автори змін вважають, що за підсумками подання річної ЄСВ-звітності може бути тільки повернення переплати.

Строки подання цієї звітності настають за граничним строком сплати ЄСВ за останній квартал року, при цьому про остаточний розрахунок — жодного слова.

Хоча, можливо, є і якась інша логіка. Добре, часу до кінця року ще багато img 2.

Строки сплати ЄСВ загальносистемниками і незалежними професіоналами в Інструкції № 449 приведені у відповідність із законодавчими. Щокварталу до 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Також установлено, що ФОП-загальносистемникам і незалежним професіоналам, які до 01.01.2017 р. нараховували ЄСВ у розмірі менше мінімального страхового внеску, податківці направляють повідомлення-розрахунок (за формою додатка 2 до Інструкції № 449) з розрахунком суми доплати, яку потрібно сплатити за результатами підприємницької діяльності за звітний календарний рік (п. 4 розд. IV Інструкції № 449).

В інших випадках повідомлення-розрахунок не направляють, потрібно розуміти, оскільки підприємець уже спочатку платить ЄСВ на рівні не менше мінімального страхового внеску і при заповненні ф. № 5 орієнтується на розмір мінзарплати4.

4 Див. статтю «Підприємницький Звіт з ЄСВ «за себе» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 3).

ФОП-єдиноподатники

Щодо ФОП-єдиноподатників групи 1 уточнили, що з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. сума ЄСВ не може бути меншою половини мінімального страхового внеску (п. 4 розд. III Інструкції № 449). Але це знову ж таки справи минулих днів.

Норму, яка дозволяла «бігти попереду паровоза» і сплачувати ЄСВ авансами до 20-го числа щомісяця поточного кварталу (3 рази на квартал замість 1 разу), з Інструкції № 449 виключили. Тобто залишили тільки норму про щоквартальну сплату.

Зрозуміло, якщо є сильне бажання img 3, можна продовжувати платити ЄСВ щомісячно.

Також нагадаємо, що з 01.01.2018 р. усі ФОП (загальносистемники і єдиноподатники) звільнені від сплати ЄСВ «за себе», якщо вони (п. 4 розд. II Інструкції № 449) отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону № 10585, і отримують згідно із законом пенсію або соцдопомогу. У незалежних професіоналів такої пільги немає.

5 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Фермери

Оскільки з 01.01.2018 р. члени фермерських господарств (далі — ФГ) зобов’язані сплачувати ЄСВ «за себе», їх прописали серед платників ЄСВ (п.п. 6 п. 1 розд. II Інструкції № 449). При цьому уточнили, що члени ФГ, які:

— підлягають страхуванню на інших підставах (наприклад, працюють за трудовим договором), окремо ЄСВ «за себе» не сплачують;

— отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058, і отримують відповідно до закону пенсію або соцдопомогу, можуть бути платниками ЄСВ «за себе» на добровільних засадах (тобто в загальному випадку його платниками не є).

З 01.01.2018 р. для членів ФГ ЄСВ установлено в розмірі 22 % на суму розподіленого доходу (прибутку), який підлягає обкладенню ПДФО, отриманого від чистого оподатковуваного прибутку ФГ, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою мінімального страхового внеску за кожен місяць.

Базою нарахування ЄСВ визначено чистий дохід (прибуток), який отриманий членами ФГ від чистого прибутку ФГ у звітному році і підлягає обкладенню ПДФО, що поділяється на кількість місяців, протягом яких особа перебувала на обліку як платник ЄСВ (п. 11 розд. III Інструкції № 449). Також зазначено, що сума ЄСВ обчислюється після отримання частки розподіленого доходу (прибутку) від чистого прибутку ФГ у звітному році, а також за результатами перевірки діяльності таких осіб, яка привела до збільшення або зменшення розміру частки такого розподіленого доходу, що підлягає обкладенню ПДФО (п.п. 1 п. 6 розд. IV Інструкції № 449).

Але при цьому ЄСВ необхідно сплачувати щокварталу до 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом.

При цьому сума ЄСВ не може бути меншою розміру мінімального страхового внеску за кожен місяць такого кварталу.

Розуміємо це так: протягом звітного року члени ФГ сплачують ЄСВ за аналогією з підприємцями-загальносистемниками (див. вище). Тобто не менше 2457,18 грн. за квартал. А якщо з урахуванням отриманих доходів виходить більша сума, краще платити більшу суму6.

6 Вам будуть цікавими статті: «Фермерське господарство: розбираємося з відносинами і виплатами», «Фермерські доходи і троє веселих друзів: ПДФО, ВЗ, ЄСВ» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 23).

Для тих членів ФГ, хто «запізнився» з постановкою на облік, спеціально зазначили, що ЄСВ сплачується з дня виникнення відповідного обов’язку. У розумінні Закону про ЄСВ «з початку здійснення відповідної діяльності» (але не раніше 01.01.2018 р.).

Тобто неподання заяви про постановку на облік від виконання обов’язків платника ЄСВ (щоквартальна сплата ЄСВ, щорічна звітність) не звільняє.

Так само, як і ФОП, члени ФГ, у яких немає рахунку в банку, можуть сплачувати ЄСВ шляхом готівкових розрахунків через банки або відділення зв’язку (п.п. 2 п. 2 розд. IV Інструкції № 449).

Зняття з обліку платників ЄСВ

Особливості зняття з обліку платників ЄСВ прописані в п. 13 розд. IV Інструкції № 449. Так, у разі припинення підприємницької діяльності ФОП останнім періодом, за який сплачується ЄСВ, є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня держреєстрації припинення.

Для незалежних професіоналів і членів ФГ останнім періодом буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня надходження в податковий орган заяви про зняття з обліку платника ЄСВ.

ЄСВ сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання звіту із зазначенням типу форми «ліквідаційна».

Добровольці

В оновленому Типовому договорі про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (додаток 4 до Інструкції № 449) зобовязали добровольців, зокрема, подавати ЄСВ-звіт «за себе» протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії договору.

Стягнення недоїмки, фінсанкцій і пені

Порядковий номер вимоги про сплату боргу (недоїмки), як і раніше, складається з трьох частин: перша частина — буква «Ю» (вимога до юрособи) або «Ф» (вимога до фізособи), друга частина — порядковий номер і третя частина — буква «У» («узгоджена вимога»).

Так ось, тепер уточнили, що буква «У» (інформація про узгодження вимоги) ставиться у разі відправлення:

— платникові узгодженої вимоги внаслідок процедури оскарження;

— вимоги органам державної виконавчої служби або органам Держказначейства відповідно до Інструкції № 449.

Також передбачено, що при відправленні вимоги про сплату недоїмки і фінансових санкцій через електронний кабінет платника дата відправлення (вручення) такої вимоги проставляється інформаційно-телекомунікаційною системою контролюючого органу (п. 4 розд. VI Інструкції № 449).

Ця ж система проставить дату відправлення (вручення) рішення про нарахування пені і застосування штрафів (п. 7 розд. VII Інструкції № 449).

Установлено, що рішення про нарахування пені і застосування штрафів, передбачених пп. 2, 3, 5, 6 розд. VII Інструкції № 449, за результатами розгляду акта й інших матеріалів про порушення тепер може приймати посадова особа органу доходів і зборів (раніше — тільки начальник органу доходів і зборів або його заступник) (п. 7 розд. VII Інструкції № 449).

Положення розд. VI і VII Інструкції № 449 (щодо стягнення недоїмки, фінсанкцій, штрафів, пені) призупиняються для членів ФГ, а також для ФОП і незалежних професіоналів, що не є роботодавцями, на весь строк їх незаконного позбавлення волі на території проведення АТО. Підстава для цього — подана до податкового органу заява члена сім’ї, підтверджена даними державного правоохоронного органу спецпризначення, що забезпечує держбезпеку України, про незаконне позбавлення волі такого платника (п. 14 розд. VI, п. 16 розд. VII Інструкції № 449).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі