Путівник строками оскарження рішень податківців

Товстоп’ят Юрій, податковий експерт
Де можна прочитати: скільки днів дається між датою блокування податкової накладної, поданням першої партії документів на розблокування, далі скаргою і потім уже походом до суду? У статті нижче.

Таке запитання спонукало нас підготувати добірку, що пропонується до вашої уваги, щодо строків оскарження різних рішень податківців (у тому числі блокування ПН).

При цьому пропонуємо розглянути строки як адміністративного, так і судового оскарження.

Рішення

Строк для реагування (оскарження або інших дій)

Початок перебігу строку

Примітки

Блокування ПН/РК (надіслання платнику квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК)

На подання пояснення та копій документів відведено

365 к. дн.* (згідно з п. 15 Порядку зупинення реєстрації**)

Дата виникнення податкового зобов’язання, відображеного в ПН/РК

Звичайною реакцією платника на блокування його ПН/РК є подання письмових пояснень і копій документів у контролюючий орган (в електронному вигляді)***

Відмова в реєстрації ПН/РК комісією регіонального або центрального рівня (після подання платником розблокувальних документів)

Для адміністративного оскарження — 10 к. дн. (згідно з п. 3 Порядку розгляду скарг****); для судового оскарження — 1095 к. дн.

День набрання чинності рішенням комісії контролюючого органу про відмову в реєстрації ПН/РК у ЄРПН

Оскаржити рішення центральної комісії про відмову в реєстрації ПН/РК платники можуть виключно в судовому порядку*****

* Цікаві деталі знайдете в статті «Оскаржуємо в суді блокування ПН: які позовні вимоги заявляти?» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 25).

** Порядок зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затверджений постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 117.

*** Див., зокрема, статтю «Податкову накладну заблокували: що далі?» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 27).

**** Порядок розгляду скарг на рішення комісій регіонального рівня, які приймають рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації, затверджений постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 117.

***** Також не підлягає адміністративному оскарженню рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК у ЄРПН, раніше оскаржені платником податку в судовому порядку.

Не задоволення скарги (якщо рішення комісії про відмову в реєстрації ПН/РК у ЄРПН залишено без змін) або така скарга залишена без розгляду

Для судового оскарження —

1095 к. дн.*

День, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження

Таке рішення комісії не підлягає подальшому адміноскарженню і може бути оскаржене тільки в судовому порядку

* Строк для звернення до суду платника податків із вимогою щодо визнання протиправним рішення контролюючого органу повинен визначатися за правилами п. 56.18 ПКУ (1095 днів з дня отримання такого рішення), незалежно від того, чи скористалася особа своїм правом на досудове вирішення спору шляхом застосування процедури адміністративного оскарження. Норму п. 56.19 ПКУ ігноруємо (див., зокрема, роз’яснення в категорії 133.05 ЗІР).

Технічний адміністратор або методолог Електронного кабінету не відправляє відповіді про результати перевірки повідомлення про технічну та/або методологічну помилку у встановлений строк або заперечує наявність такої помилки в роботі Електронного кабінету

1095 к. дн.

День, що йде за днем закінчення 72-годинного строку після надходження повідомлення від платника податків (крім вихідних і святкових днів), відведеного методологу / технічному адміністраторові Електронного кабінету для реагування на таке повідомлення платника

Платник податків у такому разі згідно з п. 421.11 ПКУ має право звернутися до суду (адміністративне оскарження не передбачене). Про подання судового позову платник зобов’язаний повідомити контролюючий орган, технічного адміністратора та методолога Електронного кабінету (через цей кабінет)

Відмова в прийнятті податкової декларації платника (із зазначенням причин такої відмови)

Для адміністративного оскарження — 10 к. дн.; для судового оскарження — 1095 к. дн.

Дата отримання платником податків письмового повідомлення про відмову в прийнятті його податкової декларації (із зазначенням причин такої відмови)

Згідно з п.п. 49.12.2 ПКУ платник у такому разі має право оскаржити рішення контролюючого органу в порядку, передбаченому ст. 56 ПКУ

Наказ про затвердження УПК або ІПК, викладені в письмовій формі, які, на думку платника податків, суперечать нормам або змісту відповідного податку або збору

1095 к. дн.

Дата набрання чинності УПК або дата ІПК (як правового акта індивідуальної дії)

Скасування судом наказу про затвердження УПК або ІПК є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду

Податкове повідомлення-рішення (далі — ППР) про визначення суми грошових зобов’язань*

Для адміністративного оскарження: в загальному випадку — 10 р. дн.**; якщо грошове зобов’язання контролюючий орган визначає з причин, не пов’язаних з порушенням податкового законодавства, — 30 к. дн.; для судового оскарження — 1095 к. дн.

День, що настає за днем отримання платником ППР або іншого рішення контролюючого органу, яке оскаржується

Рішення ДФСУ, прийняте щодо розгляду скарги платника податків, є остаточним і не підлягає подальшому адміноскарженню, але може бути оскаржене в судовому порядку

* Чи про зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми ПДВ платника податків.

** Якщо контролюючий орган приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків, останній має право звернутися протягом 10 к. дн., що настають за днем отримання рішення про результати розгляду скарги, зі скаргою в контролюючий орган вищого рівня.

Рішення податківців про накладення фінансових санкцій на підставі «алко-пального» Закону № 481*

Позиція податківців** — для адміністративного оскарження — 10 к. дн. За такою логікою для судового оскарження — 1095 к. дн.

День, що настає за днем отримання рішення контролюючого органу

Формально Законом № 481 (ч. 7 ст. 17) передбачено тільки судове оскарження й особливий строк для нього — 1 місяць. Але податківці цей підхід раніше ігнорували. Чи далі ігноруватимуть — сказати складно

* Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.95 р. № 481/95-ВР.

** Див. роз’яснення в розділі 133.01 ЗІР (втратило чинність з 01.07.2019 р., але підхід навряд чи змінився).

Рішення податківців про застосування фінансових санкцій за порушення у сфері застосування РРО (ст. 17 — 24 Закону про РРО)

Для адміністративного оскарження — 10 роб. дн.; для судового оскарження — 1095 к. дн.

День, що настає за днем прийняття податковими органами рішення про застосування таких фінансових санкцій

Безпечніше в цьому випадку вкластися в 10 календарних (а не робочих) днів, адже ст. 25 Закону про РРО відводить саме такий строк для погашення сум нарахованих санкцій

Резюмуємо. В оскарженні рішень податківців у різних ситуаціях можуть бути свої нюанси, але при цьому спостерігаються і спільні риси img 1.

Загальні моменти адміноскарження наведені в ст. 56 ПКУ та продубльовані у спеціальному Порядку № 916*.

* Порядок оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, затверджений наказом Мінфіну від 21.10.2015 р. № 916. Про останні масштабні зміни до цього документа ви могли прочитати в статті «Адміноскарження рішень податківців: «друге дихання» в журналі «Бухгалтер 911», 2016, № 50.

У частині строків можливого адміноскарження із цих правил платникам слід мати на увазі такі моменти:

— у більшості випадків рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені як в адміністративному, так і в судовому порядку;

— «загальний» строк для подання скарги при адміноскарження становить 10 роб. дн.;

Стартує такий строк з дня, що настає за днем отримання платником ППР або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

— якщо один етап адміноскарження пройдений, але контролюючий орган прийняв рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника, звернутися зі скаргою в контролюючий орган вищого рівня можна протягом 10 к. дн., що йдуть за днем отримання рішення про результати розгляду скарги;

— супроводжувати подання скарги контролюючому органу вищого рівня повинне письмове повідомлення органу нижчого рівня про оскарження його ППР або будь-якого іншого рішення;

— подальшому адміноскарженню не підлягає рішення ДФСУ, але його можна оскаржити в судовому порядку;

— якщо останній день строків, відведених на подання скарги в межах адміноскарження, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший робочий день, що йде за вихідним або святковим;

днем подання скарги вважається:

а) день фактичного отримання скарги відповідним контролюючим органом;

б) а в разі направлення скарги поштою — дата отримання відділенням поштового зв’язку від платника поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.

Процедура адміноскарження вважається досудовим порядком вирішення спору, у той час як судове оскарження — це вже крайній захід, до якого вдаються в тих випадках, коли по-хорошому з податківцями не виходить img 2.

Строки подання судового позову регулює КАСУ, але ПКУ (зокрема, п. 56.18 і ст. 102) вносить до цього питання свої нюанси.

Слід урахувати, що загальний строк для оскарження в суді ППР або іншого рішення контролюючого органу становить 1095 к. дн. після отримання такого рішення.

Якщо до подання позовної заяви проводилася процедура адміноскарження, то строк для оскарження в суді ППР або іншого рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов’язання дорівнює не місяцю, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження, як це сказано в п. 56.19 ПКУ, а тим же 1095 к. дн.!

Оскаржене в судовому порядку рішення не підлягає адміноскарженню.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі