Теми статей
Обрати теми

Амортизація в підприємця-загальносистемника: пам’ятка

Казанова Марина, податковий експерт
Бухгалтер 911 Січень, 2019/№ 2
Друк
Починаючи з 01.01.2017 р. підприємці на загальній системі отримали право включати до витрат суми амортизації деяких об’єктів основних засобів. Напередодні подання загальносистемниками річної декларації нагадаємо правила й умови нарахування амортизації підприємцями.

Право підприємця-загальносистемника на амортизацію й умови її нарахування закріплено в пп. 177.4.6 ПКУ — 177.4.9 ПКУ.

Які активи можна амортизувати? Амортизувати можна:

(1) витрати на придбання та самостійне виготовлення основних засобів. Виняток — основні засоби подвійного призначення — їх амортизувати не можна (детальніше про них — далі);

(2) витрати на придбання нематеріальних активів (витрати на створення нематеріальних активів амортизувати не можна).

Які активи можуть бути визнані основними засобами, встановлено п.п. 14.1.138 ПКУ. Основний засіб — це матеріальний актив, призначений для використання в госпдіяльності, вартість якого перевищує 6000 грн. і строк корисного використання більше 1 року.

З критерієм 6000 грн. порівнюють первісну вартість об’єкта. Якщо ви — неплатник ПДВ, «у загальний котел» потрапить і ПДВ, що сидить у ціні придбання.

При цьому, що є нематактивом, дивимося в П(С)БО 4. Це актив, у якого немає матеріальної форми, але який можна ідентифікувати (наприклад: комп’ютерна програма, сайт, патент на винахід, франшиза, торговельна марка).

Важливо! Амортизуватися можуть витрати на придбання (створення) основних засобів/ витрати на придбання нематеріальних активів. А ось подальші витрати — на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інші види поліпшень основних засобів, на ліквідацію основних засобів — не амортизуються, а включаються до витрат звітного періоду (звісно, за умови, що вони документально підтверджені). Це прямо закріплено в п.п. 177.4.6 ПКУ.

Виняток — основні засоби «подвійного призначення». Їх не можна ні амортизувати / ні включати до витрат витрати на їх утримання.

Які основні засоби не підлягають амортизації? Це основні засоби подвійного призначення — земельні ділянки, об’єкти житлової нерухомості, (!) легкові та вантажні автомобілі (п.п. 177.4.6 ПКУ). Зверніть увагу! Такі об’єкти підприємець не має права амортизувати, навіть якщо він використовує їх виключно в підприємницькій діяльності. Адже п.п. 177.4.6 ПКУ прямо визначає такі об’єкти об’єктами подвійного призначення без будь-яких додаткових умов і ознак, які б визначали, у яких цілях вони використовуються.

Інакше кажучи, амортизувати земельні ділянки, об’єкти житлової нерухомості та легкові й вантажні автомобілі не можна, навіть якщо є докази, що вони використовуються виключно в підприємницькій діяльності. На це звертають увагу податківці. Солідарний з ними і Мінфін (див. лист Мінфіну від 22.08.2018 р. № 11220-16-10/22320).

Важливо і те, що такої ж думки дотримуються і суди (див., наприклад, рішення Волинського окружного адмінсуду від 30.10.2018 р. у справі № 0340/1812/18).

Щоправда, варто зазначити, що податківці «намагаються» визнати об’єктами подвійного призначення і ті об’єкти, які такими не є. Це, передусім, стосується спецтехніки, яку фіскали частенько розцінюють як вантажні автомобілі. Зокрема, фіскали визнають вантажним автомобілем:

— сідельні тягачі та напівпричепи, які призначені для перевезення вантажів (ІПК ДФСУ від 25.07.2017 р. № 1351/Б/99-99-13-01-02-14/ІПК)*;

* Ми наводили аргументи проти позиції фіскалів у статті «Амортизація автомобіля в підприємця: «перший млинець — грудкою» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 38).

— гідравлічні підйомники (ІПК ДФСУ від 06.04.2018 р. № 1482/Г/99-99-13-01-02-14/ІПК);

— трактори трелювальні на гусеничному ходу та трактори колісні — ґрунтуючись тільки на тому, що ними можуть перевозити в тому числі й вантажі (ІПК ДФСУ від 17.12.2018 р. № 5256/П/99-99-13-01-02-14/ІПК).

Своє бачення наповнення груп об’єктів подвійного призначення в частині транспорту ми наводили в статті «Автомобіль і підприємець-загальносистемник: амортизація і ПДВ» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 9), але виходить, що податківці суцільно виставляють необґрунтовані заборони.

Ще важливий момент, про який слід пам’ятати: підприємець не має права не лише на амортизацію основних засобів «подвійного призначення», але й на витрати, пов’язані з утриманням об’єктів подвійного призначення (п.п. 177.4.5 ПКУ).

Що вважати утриманням, зокрема, легкових і вантажних автомобілів? Податківці в цьому випадку звертаються до Правил експлуатації колісних транспортних засобів** і на підставі наведеного в них визначення «утримання транспортного засобу» доходять висновку, що до витрат на утримання належать (1) витрати на утримання, (2) витрати на технічне обслуговування і (3) ремонт легкових і вантажних автомобілів (ІПК ГУ ДФС у Харківській області — від 25.05.2018 р. № 2330/ІПК/20-40-13-11-11, ІПК ДФСУ від 11.10.2017 р. № 2220/А/99-99-13-01-02-14/ІПК, лист ДФСУ від 31.08.2018 р. № 26967/7/99-99-13-04-03-17). Інакше кажучи, навіть витрати на ремонт об’єктів «подвійного призначення» не можна віднести у витрати.

** Правила експлуатації колісних транспортних засобів, затверджені наказом Мінінфраструктури від 26.07.2013 р. № 550.

Але при цьому податківці визнають право на віднесення до витрат вартості придбаних ПММ для заправки легкових і вантажних автомобілів за умови, що (1) автомобіль використовується в госпдіяльності; (2) витрата ПММ вписується в норми; (3) витрати на придбання ПММ документально підтверджені.

Правила нарахування амортизації:

1. Нарахування амортизації — це право підприємця, а не його обов’язок (п.п. 177.4.6 ПКУ).

2. На сталу думку фіскалів, амортизувати можна тільки ті основні засоби, які були придбані/створені після 01.01.2017 р.

3. Амортизувати можна тільки ті об’єкти основних засобів (за винятком об’єктів подвійного призначення) / нематеріальні активи, вартість яких документально підтверджена (п.п. 177.4.9 ПКУ).

4. Рахувати амортизацію доведеться окремо за кожним об’єктом основних засобів і нематеріальних активів (п.п. 177.4.8 ПКУ).

5. При нарахуванні амортизації фіскали рекомендують орієнтуватися на правила П(С)БО 7 (лист ДФСУ від 25.07.2017 р. № 16192/6/99-99-13-01-02-15). Тому:

починати амортизацію варто з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт став придатним для корисного використання (введений в експлуатацію). Факт уведення в експлуатацію об’єкта основних засобів потрібно задокументувати;

За основу можна взяти бланк з наказу Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818.

останній місяць нарахування амортизації — місяць вибуття об’єкта (п. 29 П(С)БО 7).

6. Для нарахування амортизації потрібно визначити:

1) первісну вартість об’єкта. Що до неї включається? У листі ДФСУ від 25.07.2017 р. № 16192/6/99-99-13-01-02-15 фіскали говорили про те, що при нарахуванні амортизації підприємець може орієнтуватися на П(С)БО 7. Тому в первісну вартість можна включити ті витрати, які названі в п. 8 П(С)БО 7 (для нематеріальних активів — у п. 11 П(С)БО 8);

Але знову ж таки — кожна складова первісної вартості має бути документально підтверджена.

2) строк корисного використання об’єкта — його визначає сам підприємець. Але при цьому мають бути дотримані мінімальні строки корисного використання, встановлені п.п. 177.4.9 ПКУ;

3) метод амортизації — тут вибору немає. Амортизувати об’єкт можна тільки із застосуванням прямолінійного методу амортизації (п.п. 177.4.7 ПКУ). За ним річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості об’єкта, яка амортизується, на строк корисного використання такого об’єкта. Для цього використовується проста формула:

img 1

Приклад. Підприємець придбав у січні 2019 року ноутбук вартістю 12000 грн. Мінімальний строк його використання — 5 років. Об’єкт введений в експлуатацію в січні 2019 року.

У цьому випадку річна сума амортизації ноутбука = 2400 грн. (12000 грн. : 5 років). Місячна — 200 грн. Враховуючи, що об’єкт введений в експлуатацію в січні 2019 року, амортизацію розпочинаємо з лютого 2019 року.

7. Нараховувати амортизацію потрібно щомісячно (лист ДФСУ від 25.07.2017 р. № 16192/6/99-99-13-01-02-15). Амортизацію потрібно записувати в гр. 8 Книги обліку доходів і витрат, причому помісячно (роз’яснення в категорії 104.08 ЗІР). При цьому в гр. 5 «реквізити документа, що підтверджує понесені витрати» Книги потрібно зазначити дані облікового регістра, в якому підприємець веде розрахунок амортизації.

Розрахунок амортизації підприємець може вести в довільній формі (за основу можна взяти форму Розрахунку амортизації, затверджену наказом Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі